Cromtol İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

CROMTOL nedir ve ne için kullanılır?

CROMTOL, her bir tablette 10 mg nebivolol hidroklorür etkin maddesini içeren yuvarlak, açık sarı renkli, çapraz çentikli tablet şeklinde antihipertansif bir ilaçtır. Tabletler eşit olarak dörde bölünebilir,

CROMTOL’ün 28 ve 84 tablet içeren iki ayrı ambalaj formu mevcuttur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CROMTOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CROMTOL’ü kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CROMTOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalp atım hızının çok yavaşlaması

• Kalp atımının düzensizleşmesi

• Göğüs ağrısı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• Sersemlik

• Baş ağrısı

• Baş dönmesi

• Bulantı, ishal

• Döküntü

• Kas ağrısı

Bunlar CROMTOL’ün hafif yan etkileridir.

CROMTOL Nasıl Kullanılır?

• Önerilen doz günde bir defa 1 tablet (10 mg) şeklindedir.

 • CROMTOL sadece ağızdan kullanım içindir.
 • CROMTOL, yeterli miktarda sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.
 • CROMTOL, günün herhangi bir saatinde aç veya tok kamına alınabilir.
 • Tabletinizi her gün tercihen aynı saatte almaya çalışınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  CROMTOL yaşlılarda maksimum tolere edebileceği doz ayarlanarak kullanılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Yaşlılarda Kullanımı

  Hafif orta şiddetteki böbrek yetmezliğinde maksimum tolere edilebilir, doz düzenlemesi yapıldıktan sonra doz ayarlamasına gerek yoktur. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatin klerensi <30 mL/dk), İlacın dozunun ayarlanması gerekmektedir. Bu hastalarda önerilen başlangıç dozu günde tek doz 2.5 mg’dır; gerekirse yukarıya doğru titrasyon dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. CROMTOL diyaliz hastalarında, bu hastalarda herhangi bir çalışma yapılmadığından dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

  Eğer CROMTOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  CROMTOL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  CROMTOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CROMTOL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CROMTOL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  İskemik kalp hastalığı (kalbi besleyen koroner damarlarda daralmayla seyreden bir hastalık) olan hastalarda, CROMTOL tedavisi yavaş yavaş (öm. 1-2 haftadan uzun) kesilmelidir.

  CROMTOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CROMTOL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

  • CROMTOL’ün etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı allerjiniz varsa

  • Şidetli karaciğer yetmezliği veya karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa

  • Kalp atım düzeninizin bozulduğu bazı ritim bozukluklarınız varsa

 • Astımımz varsa
 • • Şiddetli dolaşım bozukluğunuz varsa

  • Düşük tansiyonluysanız

  • Tedavi edilmemiş feokromasitomanız varsa (kan basıncını yükselten bir çeşit tümör)

  • Metabolik asidozunuz varsa (kan asid düzeyinin yükselmesi) bu ilacı kullanmayınız.

  CROMTOL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

  • Kontrol altına alınmamış kalp yetmezliğiniz varsa Kalp atım hızınız dakikada 50-55 atımın altına indiyse

  • Dolaşım bozukluğunuz varsa (kol veya bacaklarınızın kanlanmasını sağlayandamarlarda kan akımının azalması)

  • Hipertİroidiniz (tiroid bezinin aşırı çalışması) varsa

  • Şeker hastalığınız varsa

  • Geçmişinizde psöriazis (sedef) hastalığı hikayeniz varsa

  • Emziriyorsanız

  bu ilacı dikkatli kullanınız.

  CROMTOL’ü önerildiği gibi düzenli ve sürekli bir şekilde kullanmalısınız. Hekiminize danışmadan CROMTOL tedavisine ara vermemeli veya tedaviyi kesmemelisiniz.

  Nefes alıp vermede zorluk yaşıyorsanız; kendinizde kilo alma veya nefes darlığınızda bir artış veya belirgin bradikardi (kalp atım hızınızın yavaşlaması) gibi konjestif kalp yetmezliğinin kötüleşmesini gösteren belirtiler ve bulgular gözlemliyorsanız lütfen hekiminize danışınız.

  “Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  CROMTOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Herhangi bir yiyecek veya içecek ile etkileşimi bulunmamaktadır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CROMTOL gebelerde gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CROMTOL’ün anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden süt veren anneler tarafından kullanılması tavsiye edilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.

  CROMTOL Etken Maddesi Nedir?

  İçeriğinde yer alan laktoz monohidrat nedeniyle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  CROMTOL’ü verapamil ve diltiazem gibi kan basıncını düşüren ilaçlar veya disopiramit gibi anti-aritmik ilaçlar ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Ağız yolundan alınan kan şekerini düşüren ilaçlar ve insülin ile birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır. CROMTOL’ü diğer beta-bloker ilaçlar ile birlikte kullanmayınız. CROMTOL ile birlikte kinidin (kalp ritmini ayarlayan bir anti-aritmik), propafenon (kalp ritmini ayarlayan bir anti-aritmik), fluoksetin (depresyon tedavisinde kullanılan bir anti-depresan) veya paroksetin (depresyon tedavisinde kullanılan bir anti-depresan) gibi ilaçlarla birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  CROMTOL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.