Crebros 5mg Nedir ve Ne İşe Yarar?

Crebros, aleıji tedavisinde kullanılan bir antihistaminiktir.  Antihistaminik ilaçlar, histaminin etkisini yok eder, aleıji belirtilerini ortadan kaldırır.

Crebros, 20 ve 40 film kaplı tabletten oluşan blister ambalajlarda sunulur. Tabletler beyaz renkli, oval, bombeli, bir yüzünde “LS” logosu bulunan, film kaplı tabletler şeklindedir.

Crebros, Aşağıdaki Durumların Tedavisinde Kullanılır:

Mevsimsel alerjik burun akıntısı (gözle ilgili semptomlar dahil),

Perennial (yıl boyu süren) alerjik burun akıntısı,

Kronik nedeni bilinmeyen ürtiker (kurdeşen).

Crebros Nasıl Kullanılır?

Crebros’u her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza tekrar danışmalısınız.

6 -12 yaş arası çocuklarda: günde bir kez 5 mg (1 film tablet).

12 yaş ve üzeri ergenler ile yetişkinlerde: günde bir kez 5 mg (1 film tablet).

Crebros sadece ağızdan kullanım içindir.

Film tablet, bir su bardağı su ile tam olarak yutulmalıdır. Günlük dozun tek bir seferde alınması önerilir.

Crebros gıdalarla birlikte ya da yalnız alınabilir.

Çocuklarda Crebros Kullanımı

2 yaşın altındaki çocuk ve bebeklerde veri bulunmaması sebebiyle, bu yaş grubunda kullanılması önerilmez.

6 yaşın altındaki çocuklarda, film tablet ile doz ayarlaması mümkün olmadığından kullanılması önerilmez.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalara, hastalığın şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

Sadece karaciğer yetmezliğiniz varsa genel önerilen dozu kullanabilirsiniz.

Hem karaciğer hem de böbrek yetmezliği olan hastalara, böbrek hastalığının şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

Crebros ile tedavinizin ne kadar süreceğini şikayetlerinizin tipi, süresi ve cinsine göre doktorunuz size bildirecektir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Eğer Crebros ‘un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Crebros Birden Fazla Kullanılır mı?

Yetişkinlerde uyuşukluk olabilir. Çocuklarda, huzursuzluk ve huzursuzluğu takip eden uyuşukluk görülebilir.

Crebros*’ ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Crebros’u almayı unutursanız ya da doktorunuzun söylediğinden daha az bir doz alırsanız, bir sonraki dozu normal zamanında almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Crebros ile Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Crebros’u belirlenen tedavi süresinden daha kısa kullandığınızda, zararlı etki görülmesi beklenmez. Ancak bu durumda hastalık belirtilerinin, Crebros tedavisine başlamadan önceki düzeyden daha az şiddette olsa da tekrar ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

Crebros Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır?

Eğer etkin madde levosetirizin dihidroklorür ya da Crebros’un yardımcı maddelerinden herhangi birisine karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa,

Ağır böbrek yetmezliğiniz (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin kandan temizlenme hızı 10 ml/dakika’nın altında ise) varsa.

Crebros Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Crebros’un bebekler ve 6 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez.

Crebros laktoz içerir. Eğer daha Önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülünüz olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

Crebros Alkol ile Birlikte Kullanılır mı?

Crebros alkol ile birlikte alındığında dikkatli olunuz. Hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizinin alkol veya beyne etkisi olan diğer ilaçlarla birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.

Crebros Hamilelik Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde kullanımından kaçınılmalıdır. Ancak doktorunuzun risk/yarar oranını gözeterek verdiği reçeteye göre kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Crebros Emziren Anneler Tarafından Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Setirizin süte geçtiği için emziren anneler kullanmamalıdır.

Crebros ile Birlikte Araç ve Makina Kullanımı

Crebros kullanan bazı hastalar uyuşukluk, yorgunluk ve bitkinlik hissetmiştir. Eğer tehlikeli olabilecek eylemleri yapmayı, araç ya da makine kullanmayı düşünüyorsanız, tedaviye vereceğiniz yanıtı görene kadar beklemeniz ve dikkatli olmanız önerilir.

Crebros Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Crebros’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Crebros’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyon (aşın duyarlılık reaksiyonu)
 • İstem dışı şiddetli kasılmalarla belirgin nöbet durumu (konvülsiyon)
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Anormal karaciğer fonksiyonu
 • Çarpıntı
 • Nefes darlığı
 • Görme bozukluğu

Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması (taşikardi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Crebros’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Ağız kuruluğu
 • Baş ağrısı
 • Yorgunluk
 • Uyku hali/uyuşukluk
 • Bitkinlik
 • Kann ağrısı
 • Ödem
 • Şiddetli kaşıntı
 • Deri döküntüsü
 • Kurdeşen
 • Kilo artışı
 • Kas ağrısı
 • Saldırganca ya da aşın derecede huzursuz davranış
 • Bulantı
 • Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyon)
 • Depresyon

Bunlar Crebros’un hafif yan etkileridir.

Crebros’un İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Crebros, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülünüz olmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar ile Birlikte Crebros Tablet Kullanımı

Hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizinin merkezi sinir sistemi üzerinde etkisi olan diğer ilaçlar ile birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.