Coronis Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

Coronis, karvedilol adı verilen bir etkin madde içerir. Bu, “beta-blokerler” adı verilen bir gruba dahildir. Coronis aşağıdaki durumlann tedavisinde kullanılır:

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

Anjina (kalbiniz yeterince oksijen almadığı zaman oluşan göğüs ağrısı veya rahatsızlık)

Kronik kalp yetmezliği

Doktorunuz Coronis dışında durumunuzu tedavi etmek için başka ilaçlar da verebilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Coronis’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın:

 • Baş dönmesi hissi
 • Baş ağrısı (bu genellikle hafif düzeydedir ve tedavinizin başında görülür)
 • Zayıflık ve yorgunluk hissi
 • Kalp ile ilgili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında, göğüs ağnsı, yorgunluk, nefessiz kalma ve kollar ve bacaklarda şişkinlik bulunmaktadır.
 • Düşük kan basıncı. Belirtiler arasında, özellikle ayağa kalkınca baş dönmesi ve sersemlik hissi bulunmaktadır.
 • Bronş iltihabı, akciğer iltihabı, burun ve boğazda iltihaplanma şeklinde görülen solunum yollan iltihaplanması. Belirtiler arasında, hınltılı ve/veya kesik kesik nefes alma, göğüs sıkışması ve boğazda ağn bulunmaktadır.
 • Boşaltım sisteminde iltihaplanma (su atılımında problem oluşturabilir)
 • Kırmızı kan hücrelerinde azalma (kansızlık). Belirtiler arasında, yorgun hissetme, soluk cilt rengi, çarpıntı hissi ve nefes almada güçlük bulunmaktadır.
 • Kilo artışı
 • Kolesterol düzeylerinde yükselme (kan testi ile gösterilir)
 • Diyabeti olan kişilerde kan şeker kontrolünün bozulması
 • Depresif hissetme
 • Kalp atışının yavaşlaması ve ayağa kalkınca baş dönmesi veya sersemlik hissi (Bu etkiler genellikle tedavinizin başında görülür)
 • Sıvı tutulumu. Belirtiler arasmda örneğin el, ayak ve bacaklarda şişkinlik ve vücudunuzdaki kan miktarının artması bulunmaktadır.
 • Kollar ve bacaklarda kan dolaşımı ile ilişkili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında, el ve ayaklarda soğuma, cildin beyazlaşması, parmaklarınızda karıncalanma ve ağn ve yürümek istediğinizde kötüleşen bacak ağnsı bulunmaktadır.
 • Nefes alma problemleri
 • Kendini hasta hissetme ve hasta olmak.
 • İshal
 • Görme ile ilgili sorunlar
 • Gözyaşının azalması sebebiyle, gözlerde kuruluk hissi
 • Baş dönmesi, yorgunluk ve baş ağnsı (bu etkiler genellikle hafif düzeydedir ve tedavinizin başmda görülür)
 • Mide ağnsı. Belirtiler arasmda kendini hasta hissetme, mide ağnsı ve ishal bulunmaktadır.
 • El ve ayaklarda ağn
 • Böbrek problemleri (tuvalete gitme sıklığında değişikliğini de içermektedir)

Yaygın olmayan:

 • Bayılma
 • Uyku düzensizlikleri
 • El veya ayaklarda his kaybı veya kanncalanma
 • Kabızlık
 • Terleme artışı
 • Cilt ile ilişkili sorunlar, tüm vücudunuzu kaplayan deri döküntüleri, pütürlü döküntü (ürtiker), kaşınma hissi ve cildin kuruyarak parça parça olması
 • Ereksiyon yaşamada güçlük (erektil fonksiyon bozukluğu)
 • Saç dökülmesi

Seyrek:

 • Karanızdaki trombosit sayısının düşük olması. Belirtiler arasında, cildin kolay morarması ve burun kanaması bulunmaktadır.
 • Burun tıkanıklığı, nefessiz kalma, soğuk algınlığı benzeri belirtiler
 • Ağız kuruluğu

Çok seyrek:

 • Beyaz kan hücresi sayısının düşük olması. Belirtiler arasında ağız, dişeti, boyun ve akciğer enfeksiyonları bulunmaktadır.
 • Kan testi ile gösterilen böbrek ile ilgili sorunlar.
 • Bazı kadınlar, mesane kontrolünü sağlamakta zorlanabilirler (üriner inkontinans). Bu durum, normalde tedavi durdurulduğunda daha iyiye dönecektir.
 • Akut ciddi aleıjik reaksiyonlar. Belirtiler arasında, boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayaklann ve bileklerin şişmesi bulunmaktadır.

Coronis, “gizli diyabet” adı verilen diyabetin hafif formuna sahip kişilerde diyabet belirtilerinin ortaya çıkmasına da neden olur.

Coronis Nasıl Kullanılır?

Coronis’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kronik kalp yetmezliği

Kalp yetmezliği için kullanıldığında, Coronis ile tedavinin uzman doktor tarafından başlatılması gereklidir.

Tabletleri, yemek ile birlikte almalısınız.

Doktorunuz bundan sonra, dozu yavaş yavaş haftalara yayarak günde iki defa 25 mg’a kadar yükseltecektir. Eğer kilonuz 85 kg’dan (187 lb) fazla ise, doz günde iki defa 50 mg’a kadar arttırılabilir.

İki haftadan daha fazla süre boyunca Coronis almayı bıraktıysanız, doktorunuz ile konuşmalısınız. Başlangıç dozuna geri dönmek gerekecektir.

Yüksek kan basıncı:

Normal başlangıç dozu, iki gün boyunca günde bir defa 12.5 mg’dır. İki gün sonra, doz, genellikle günde bir defa 25 mg’dır.

Eğer kan basıncınız kontrol altına alınmamışsa, doktorunuz dozu haftalara yayılacak şekilde yavaş yavaş 50 mg’a kadar yükseltebilir.

Eğer yaşlıysanız, kan basıncınızın kontrol edilmesi için günde bir defa 12.5 mg’dan daha fazla ilaca ihtiyaç duymayabilirsiniz.

Angina:

Başlangıç dozu, iki gün süre ile günde iki kez 12.5 mg İki günden sonra, günde iki kez 25 mg’dır.

Her tableti bir bardak sıvı ile yutunuz.

Yaşlılarda Kullanımı

Doktorunuz başlangıç dozunuza ve uzun süreli olarak almanız gereken en iyi doza karar verecektir. Normal maksimum doz daha küçük dozlarda alınarak (dozlar bölünerek) günde bir defa 50 mg’dır.

Özel kullanım durumlan:

Değişik derecelerde böbrek yetmezliği olan hastalarla ilgili mevcut verilere göre, orta ve ağır şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda karvedilol doz şemasmda değişiklik önerilmez.

Karvedilol karaciğer yetmezliği klinik olarak belirgin olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer Coronis’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Almanız gerekenden fazla tablet aldıysanız aşağıdaki etkiler oluşabilir:

 • kalp atışının yavaşlaması
 • baş dönmesi ve sersemlik hissi
 • nefessiz kalmak
 • aşın yorgunluk

Coronis’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Coronis Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir doz almayı unutursanız, hatırladıktan sonra en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozu alma zamanına yakınsa, kaçmlan dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Coronis ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz ile konuşmadan önce bu ilacı kullanmayı kesmeyiniz. Doktorunuz, bırakılacağı zaman Coronis almayı ani değil 1 ila 2 hafta içinde yavaş yavaş bırakmanızı önerecektir. Bu ilacın kullanımına dair daha başka sorularınız olursa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Coronis Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Karvedilol veya Coronis’in içindekilerden herhangi birine aleıjiniz varsa.

Astım veya başka akciğer hastalıktan sebebiyle göğsünüzde hınltı yaşadıysamz.

Damardan verilen ilaçlar (intravenöz) ile tedavi edilen, ciddi sıvı tutulumu yaşıyorsanız (ellerin, bileklerin ve ayaklann şişmesi).

Karaciğer rahatsızlığınız varsa.

Kalbinizde sorun varsa (örneğin ‘kalp bloğu’ veya kalp atışının yavaşlaması). CORONİS belli türde kalp sorunu olan kişiler için daha az uygundur.

Kan basıncınız düşükse.

Metabolik asidoz (kanınızın asit değeri yüksekse).

Böbrek üstü bezlerinizde büyüme varsa (feokromositoma).

Coronis Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Böbreklerinizde rahatsızlığınız varsa.

Diyabetiniz varsa (kan şekerinin yüksek olması).

Kontakt lens kullanıyorsanız.

Geçmişte tiroid ile ilgili rahatsızlık geçirdiyseniz.

Ciddi aleıjik reaksiyon geçirdiyseniz (örneğin, vücudun aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayaklann ve bileklerin şişmesi, şiddetli döküntü).

Aleıjiniz varsa ve sizi duyarlı hale getirecek tedavi alıyorsanız.

El ve ayak parmaklarınızdaki kan dolaşımınızda sorunlar varsa (Raynaud fenomeni)

Beta bloker grubundan ilaçlar aldıktan sonra, ‘sedef adı verilen deri hastalığı geçirdiyseniz.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Coronis İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Coronis su ile alınmalıdır. Kronik kalp yetmezliği hastalarında Coronis yiyecekle birlikte verilmelidir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Coronisin hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur. Coronis gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında kamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Coronis kullanırken, baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Bunun, tedaviye başladığınızda veya tedavinizde değişiklik yapıldığında ve alkol tükettiğinizde görülme ihtimali daha yüksektir. Eğer baş dönmesi yaşıyorsanız, araç veya herhangi bir alet veya makine kullanmayınız. Coronis alırken, araba kullanmanızı, alet veya makine kullanmanızı etkileyebilecek herhangi bir sorun yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

Coronis Etken Maddesi Nedir?

Bu ilaç, şeker türleri olan laktoz monohidrat ve sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Özellikle, aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacımza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İdrar söktürücüler (diüretikler), kalsiyum kanalı blokerleri (örneğin diltiazem veya verapamil) dahil olmak üzere kalbiniz ve kan basıncınızın tedavisinde kullandığınız diğer ilaçlar

İzokarboksit ve fenelzin gibi monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) (depresyon tedavisinde kullanılır)

İnsülin ve metformin gibi diyabet için kullanılan ilaçlar

Klonidin (yüksek kan basıncım, migren ve menapoz sırasındaki ateş basmalarını tedavi etmek için kullanılır)

Rifampisin (enfeksiyonların tedavisi için kullamhr)

Simetidin (sindirim güçlüğü, mide yanması ve mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılır)

Siklosporin (organ nakli sonrasında kullanılır)

Fluoksetin (depresyon tedavisi için kullamhr)

Non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (aspirin, indometazin ve ibuprofen gibi)

Beta blokerler (göğüste sıkışma hissi, astıma bağlı hırıltı veya diğer göğüs ile ilgili rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan salbutamol ve terbutalin sülfat gibi ilaçlar)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.