Copaxone İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

Copaxone 20 mg/ml bağışıklık sisteminizin çalışma şeklini düzenleyen tıbbi bir üründür (bağışıklık sistemini düzenleyici ajan olarak sınıflandırılmaktadır). Multipl skleroz (MS) hastalığın belirtilerinin vücudun bağışıklık sistemindeki bir bozukluktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu durum beyinde ve omurilikte iltihaplı bölgeler oluşturmaktadır.

Copaxone , multitipl skleroz (MS) ile uyumlu ilk klinik atağı gerçekleştiren (klinik izole sendrom) ve MR’ı MS ile uyumlu bulunan hastalarda kesin MS’in gelişimini geciktirmede endikedir.

Bu ilaç 20 mg/ml MS hastalığı ataklarının sayısını azaltmada kullanılmaktadır.

20 mg/ml, MS atağı süresinin uzunluğuna veya atak sırasında çektiğiniz sıkıntının büyüklüğüne etki etmeyebilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, Copaxone’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Copaxone’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

 • Döküntü (kırmızı noktalar veya kurdeşen),
 • Göz kapaklarının, yüz veya dudakların şişmesi,
 • Ani nefes darlığı,
 • Kasılmalar,
 • Baygınlık.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Copaxone’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

 • Göğüste veya yüzde yanma,
 • Göğüste sıkılık hissi,
 • Nefes darlığı,
 • Hızlı ve kuvvetli kalp atışı (çarpıntı),
 • Baygınlık,
 • Lokal reaksiyon,
 • Yüzde şişme,
 • Dokuda şişme,
 • Lenf düğümlerinde şişme,
 • Cilt büyümesi,
 • Göz bozuklukları,
 • Sinirlilik,
 • Üşümek,
 • Uçuk,
 • Titreme,
 • Kusma,
 • Kilo alma,
 • Vajinada pamukçuk

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kanda karaciğer markerlarının artması,
 • Kanda beyaz kan hücreleri veya diğer maddelerin sayısında değişiklikler. Doktorunuz bir kan testi yaparak kontrol etmek isteyebilir.
 • Enjeksiyon yerinde cilt altı yağ dokusu kaybı (cilt yüzeyinde hafif çökme ile ortaya çıkar).
 • Enjeksiyon yerindeki cilt alanı kaybı,
 • Enjeksiyon yerinde cilt reaksiyonları. Bunlar: ciltte kızarma, ağrı, ciltte iz oluşumu, kaşıntı, doku şişliği, iltihap ve enjeksiyon yerinde aşırı duyarlılık.
 • Göğüste veya yüzde yanma hissi,
 • Nefes darlığı,
 • Ağrı,
 • Ciltte döküntü,
 • Bulantı,
 • Anksiyete (endişeli ruh hali),
 • Terleme.

Bunlar Copaxone ‘un hafif yan etkileridir.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda ya da ergenlerde prospektif, randomize, kontrollü klinik çalışma ya da farmakokinetik çalışma yürütülmemiştir. Ancak yayımlanan sınırlı sayıdaki veriler, deri altı yoluyla her gün 20 mg Copaxone almakta olan 12 ila 18 yaş arasındaki ergenlerdeki güvenlik profilinin yetişkinlerde görülen ile benzer olduğunu ileri sürmektedir. Copaxone’un 12 yaşın atındaki çocuklar hakkında herhangi bir tavsiyede bulunmak için yeterli bir bilgi mevcut değildir. Bu nedenle ilaç bu hasta popülasyonunda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Copaxone özellikle yaşlılarda çalışılmamıştır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Copaxone özel olarak renal fonksiyon yetersizliği olan hastalarda çalışılmamıştır.

Hastalar kendi kendine enjeksiyon teknikleri üzerine eğitilmeli ve ilk kendi kendine enjeksiyon esnasında ve sonrasındaki 30 dakika için sağlık personeli tarafından denetlenmelidirler.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Copaxone’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Copaxone Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız fakat unuttuğunuz dozu tamamlamak için aynı anda iki doz birden almayınız. Bir sonraki dozu 24 saat sonra alınız.

Copaxone Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuza danışmadan ilacı kullanmayı bırakmayınız.

Bu ürününü kullanımı ile ilgili başka sorularınız olduğunda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Copaxone Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Bu ilacın içeriğindeki etkin maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz varsa,

Hamileyseniz.

Copaxone Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz, doktorunuzu bilgilendiriniz;

Herhangi bir böbrek veya kalp probleminiz varsa,

18 yaşın altındaki hastalarda güvenilirliği ve etkinliği henüz saptanmamış olduğu için kullanımı tavsiye edilmemektedir,

Copaxone yaşlılarda özel olarak çalışılmamıştır; dolayısıyla doktorunuzun tavsiyelerini önemseyin.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde glatiramer asetat kullanımıyla ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar glatiramer asetatın, hamilelik, embriyonal/fetal gelişim, doğum ve doğum sonrası gelişim üzerindeki etkileri yönünden yetersizdir. İnsanlar için potansiyel risk bilinmemektedir. Copaxone hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

Bu ilacın kullanımı sırasında gebelik önleyici önlemler alınması tavsiye edilmektedir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamilelik planlıyorsanız hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Glatiramer asetatın, metabolitlerinin veya antikorlarının insan sütüne geçme derecesiyle ilgili veri mevcut değildir. Emziren annelere Copaxone uygulanırken önlem alınmalı ve ilacın anne ve çocuk üzerindeki relatif riski ve yararı dikkate alınmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Copaxone un araç ve makina kullanmaya etkisi üzerine herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.

Copaxone Etken Maddesi Nedir?

Copaxone içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Copaxone başka bir ürün ile karıştırılmamalıdır.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda alıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.