Coniel 4mg Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Coniel, benidipin hidroklorür etkin maddesi içeren tansiyonu, kan basıncını düşüren bir ilaçtır.

Coniel tabletlerin her biri 4 mg benidipin hidroklorür içermektedir ve her bir kutuda 20 tablet bulunmaktadır.

Hipertansiyonda (yüksek tansiyon)

Renal parankimal hipertansiyonda (böbrek rahatsızlığı nedeniyle ortaya çıkan yüksek tansiyon)

Anjina pektoriste (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) kullanılır.

Coniel’in Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Coniel’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Dilde, dudakta, gırtlak bölgesinde şişlik ve buna bağlı soluk alıp vermede güçlük, nefes darlığı, deride kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi.
 • BUN ve kreatininde (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde) artış
 • Pollaküri (çok sık ve az az idrara çıkma)
 • Lökopeni (akyuvar sayısında azalma)
 • Eozinofili (kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış)
 • Kan basıncında düşme
 • Göğüste baskı ve yanma hissi
 • Kalp atımının yavaşlaması
 • Kalp atımının hızlanması
 • Kalbin fazladan atması
 • CPK yükselmesi
 • Oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü Ayrıca aşağıdaki etkilerden biri sizde görülürse, Coniel tedavinizin kesilmesi gerekir.
 • SGOT, SGPT, a-GTP, bilirubin, alkalen fosfataz, LDH yükselmesi
 • Deri döküntüsü
 • Kaşıntı
 • Işığa duyarlılık
 • Erkekte meme büyümesi
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Çarpıntı
 • Yüzde kızarıklık
 • Ateş basması
 • Baş ağrısı
 • Yüz, bacak ve ellerde ödem
 • Sersemlik
 • Baş dönmesi
 • Uykusuzluk
 • Uyuşukluk
 • Kabızlık
 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Susama
 • Keyifsizlik
 • Kulak çınlaması
 • Parmaklarda kızarıklık ve sıcaklık hissi
 • Omuz katılığı
 • Öksürük

Bunlar Coniel’in hafif yan etkileridir.

Coniel Nasıl Kullanılır?

Hipertansiyonda (yüksek tansiyon) ve renal parankimal hipertansiyonda (böbrek rahatsızlığı nedeniyle ortaya çıkan yüksek tansiyon);

Erişkinlere genellikle kahvaltıdan sonra günde bir defa yarım veya 1 tablet Coniel uygulanır. Eğer bu doz yeterli gelmezse, doktorunuz dozunuzu yaşınız ve hastalığınızın belirtilerine göre günde 2 tablete kadar arttırabilir. Ağır hipertansiyon (yüksek tansiyon) vakalarında, kahvaltıdan sonra günde bir kez 12 tablet Coniel verilir.

Anjina pektoriste (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı);

Erişkinlere genellikle kahvaltı ve akşam yemeğinden sonra günde iki kez 1 tablet Coniel verilir. Doktorunuz dozunuzu yaşınız ve hastalığınızın belirtilerine göre ayarlayabilir.

Uygulama Yolu ve Metodu

Coniel sadece ağızdan kullanım içindir.

Coniel’in her gün aynı saatte bir miktar su ile alınması önerilir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarla ilgili yeterli veri mevcut değildir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda Coniel doktor kontrolünde ve dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Coniel’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Coniel 2 Doz Alınır mı?

Coniel’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Coniel’i Kullanmayı Unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Coniel İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Coniel tedavisinin aniden kesilmesi hastalık belirtilerinde şiddetlenmeye sebep olabilir. Bu nedenle Coniel tedavinize geçici olarak ara verilmesi gerekirse, dozunuz kademeli olarak azaltılmalı ve doktorunuz sizi sıkı gözlem altında tutmalıdır. Doktorunuza danışmadan kesinlikle Coniel tedavinize ara vermeyiniz.

Coniel Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

Kardiyojenik şok (kalbin pompalama yeteneğinin azalması sonucu dokuların yetersiz kanlanması durumu) geçiriyorsanız, Coniel kardiyojenik şokun altında yatan nedenlerin şiddetlenmesine sebep olabileceğinden;

Gebe iseniz veya gebe olduğunuzu düşünüyorsanız; bu ilacı kullanmayınız.

Coniel Dikkatli Kullanılması Gereken Durumlar

Çok düşük tansiyona sahipseniz,

Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,

Yaşlı iseniz bu ilacı dikkatli kullanınız.

Kalsiyuma karşıt etki gösteren ilaçların aniden kesilmesi ile belirtilerde şiddetlenme görülebilir.

Coniel ile tedaviye geçici olarak ara verilmesi gerekirse, dozunuz kademeli olarak azaltılmalı ve doktorunuz tarafından sıkı gözetim altında tutulmalısınız. Doktorunuza danışmadan kesinlikle Coniel’i kullanmaya ara vermeyiniz.

Eğer tansiyonunuzda aşırı düşme olursa, doktorunuz Coniel’in dozunu azaltabilir veya kullanıma ara verebilir.

Sürekli ayaktan peritoneal diyalize giren bir hasta iseniz, Coniel diyaliz sıvınızın görünümünün değişmesine, renginin beyazlaşmasına ve bulanıklaşmasına neden olabilir. Bu durumda karın zarı iltihabı gibi durumlarla karıştırılmaması için ayırıcı tanı yapılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Coniel’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Greyfurt suyu Coniel’in karaciğerdeki metabolizmasını azaltır. Bunun sonucunda Coniel’in kandaki yoğunluğu artar ve aşırı tansiyon düşüşlerine neden olabilir.

Hamilelik de Coniel Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Coniel’i gebelikte kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirirken Coniel Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Coniel’i, emzirme döneminde gerekli olmadıkça kullanılmayınız. Doktorunuz emzirmenin veya Coniel tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verirken, emzirmenin çocuğunuz açısından faydasını ve Coniel tedavisinin sizin açınızdan faydasını göz önünde bulunduracaktır.

Araç ve makina kullanımı

Coniel’in yüksek tansiyonu düşürücü etkisi baş dönmesi vb. belirtileri artırabileceğinden dolayı, yüksek yerlerde çalışma ve araba kullanma gibi potansiyel tehlikeli aktivitelerde bulunuyorsanız Coniel’i kullanırken çok daha dikkatli olmalısınız.

Coniel’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı sekerlere karsı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse (içeriğinde bulunan laktoz yardımcı maddesinden dolayı) bu tıbbi urunu almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Coniel Kullanımı

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Coniel’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanırken lütfen dikkatli olunuz.

Coniel diğer tansiyon düşürücü ilaçlar ile birlikte kullanıldığında, tansiyon düşürücü etkinin artması sebebiyle, kan basıncında aşırı düşme görülebilir.

Kalp rahatsızlıklarında kullanılan bir ilaç olan digoksinin etkisi, Coniel gibi kalsiyum kanal blokörü ilaçlar ile azalabilir ve bunun sonucunda digoksinin kandaki miktarı yükselebilir ve buna bağlı zehirlenmeler ortaya çıkabilir. Bu sebeple Coniel ile birlikte digoksin kullanıyorsanız digoksinin kandaki miktarı ve kalbinizin durumu izlenmeli, eğer anormal bir durum görülürse doktorunuz digoksinin dozunu ayarlamalı veya Coniel tedavisini kesmelidir.

Simetidinin mide asitliğini azalttığı ve bunun sonucunda bazı ilaçların mideden emiliminde artışa sebep olduğu bildirilmiştir. Bu sebeple Coniel ve simetidini birlikte kullanıyorsanız kan basıncınızda aşırı düşüşler olabileceğini aklınızda bulundurunuz.

Rifampisinin ilaç metabolizmaları ile ilişkili enzimleri uyarır ve kan yoğunluklarında düşüşe neden olur. Bu iki ilacın birlikte kullanılması durumunda Coniel’in tansiyon düşürücü etkisinde azalma olabileceğini göz önünde bulundurunuz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.