Comtan Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Comtan 200 mg film kaplı tabletler, bir yüzünde kazılı olarak Comtan ibaresinin bulunduğu, kahverengimsi-oranj renkli oval tabletlerdir.

Comtan tabletler entakapon içerir ve levodopa ile birlikte Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır.

Parkinson hastalığı bir sinir sistemi hastalığıdır. Beyinde üretilen doğal bir madde olan dopaminin eksikliğinden kaynaklanır. Dopamin beynin kas hareketlerini kontrol eden bölgesinde mesaj ileten bir maddedir. Gerekenden az miktarda dopamin üretildiğinde, harekete ilişkin sorunlar ortaya çıkar.

Levodopa beyindeki dopamin düzeyini artırarak etkili olur. Comtan ise, uzuvların titremesi, katılık ve hareketlerde yavaşlama gibi normal günlük aktivitelerin yerine

getirilmesini güçleştiren Parkinson hastalığı semptomlarını hafifletmede levadopaya yardımcı olmaktadır.

Comtan’ın levadopayla birlikte alınmadığı sürece Parkinson hastalığı semptomlarının azaltılmasında hiçbir etkisi yoktur.

Bu durumun tedavisi için size başka ilaçlar da verilebilir.

Comtan’ın nasıl etkili olduğuna ya da bu ilacın size neden reçete edildiğine dair herhangi bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza sorunuz.

Comtan’ın Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Comtan’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Tedavinin ilk birkaç gününde ya da haftasında, bulantı, kusma, halüsinasyon (gerçekte olmayan şeyler görme, duyma, koklama ya da hissetme) ve anormal ya da kontrolsüz vücut hareketleri yaşayabilirsiniz. Bu etkileri azaltmak için, doktorunuzun Comtan tedavisine başladıktan sonra ilk birkaç gün ya da haftada levodopa dozajınızı ayarlaması gerekebilir.

 • İstemli hareketlerin yapılmasında güçlük ve buna eşlik eden kontrolsüz hareketler (diskinezi)
 • Mide bulantısı
 • İdrarın zararsız olarak kırmızımsı-kahverengi bir renk alması Yaygın:
 • Abartılı vücut hareketleri (hiperkinezi)
 • Uzamış kas krampları (distoni)
 • Hayal görme (Gerçekte olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme, kokusunu alma), zihin karışıklığı
 • Kalp veya damar hastalığı durumu (örn. göğüs ağrısı)
 • Parkinson hastalığının belirtilerinde kötüleşme
 • Kusma, ishal, karın ağrısı, kabızlık, kuru ağız
 • Baş dönmesi ya da sersemlik, yorgunluk, artmış terleme, düşme
 • Uykusuzluk, kabus görme

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Kalp krizi
 • Deri döküntüleri
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormal sonuçlar
 • İshale ve kilo kaybına yol açabilecek kolon iltihabı
 • Huzursuzluk
 • Azalmış iştah, kilo kaybı
 • Kurdeşen

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Karaciğer iltihabı (hepatit) ile birlikte deride ya da göz akında sarılaşma
 • Saç, sakal, deri ve tırnak renginin değişmesi
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Kaslarda zayıflığa, hassasiyete ve ağrıya neden olan ağır bir kas bozukluğu (rabdomiyozis) olup, böbrek problemlerine yol açabilir.
 • Levadopayla birlikte alınan Comtan nadiren gün içinde aşırı uyku hali yapabilir ve aniden uykuya dalmanıza neden olabilir.
 • Nöroleptik Malign Sendrom, sinir sistemi bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan belli ilaçlara karşı gelişen nadir görülen şiddetli bir reaksiyondur. Bu hastalık katılık, kas seyirmesi, titreme, ajitasyon, konfüzyon, koma, yüksek vücut sıcaklığı, artmış kalp hızı ve stabil olmayan kan basıncı ile karakterizedir.
 • Kumar dürtüsü (patolojik kumar) ya da cinsel istekte artış (libido artışı ve aşırı cinsellik) gibi davranış değişiklikleri ortaya çıkabilir.
 • Baş ağrısı, ateş, bacak krampları, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi), titreme, düşük kan basıncı
 • Kontrolsüz hareketler, bulantı ve karın ağrısı gibi bazı etkiler daha yüksek Comtan dozlarıyla (günde 1.400 ila 2.000 mg) daha yaygın da gözlenebilir.

Bunlar Comtan’ın hafif yan etkileridir.

Comtan Nasıl Kullanılır?

Comtan’ı her zaman doktorunuzun talimatlarına göre kullanınız. Bu konuda emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Comtan levodopa içeren preparatlarla (levodopa/karbidopa preparatları ya da levodopa/benserazid preparatları) birlikte alınır. Size eş zamanlı olarak Parkinson tedavisinde kullanılmak üzere diğer ilaçlar da reçete edilebilir.

Comtan’ın normal dozu her bir levodopa dozu ile alınan 200 mg’lık bir tablettir. Böbrek yetmezliğine bağlı olarak diyaliz tedavisi görüyorsanız, doktorunuz size dozlar arasındaki süreyi uzatmanızı söyleyebilir.

Önerilen maksimum doz günde 10 kere 200 mg, yani 2.000 mg Comtan’dır. Comtan’ı levodopa ilacınız ile aynı zamanda alınız.

Comtan’ı doktorunuzun size söylediği süre boyunca kullanmaya devam etmelisiniz.

Tableti bir bardak su ile yutunuz. Comtan yemekle birlikte ya da aç karnına alınabilir.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda Comtan dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği, entakaponun farmakokinetiğini etkilemez ve bu hastalarda dozun ayarlanmasına gerek yoktur. Ancak diyaliz tedavisi uygulanmakta olan hastalarda doz aralığının uzatılması gerektiği dikkate alınmalıdır. Orta-ileri derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda ilacın metabolizması yavaşlar ve gerek emilim, gerekse eliminasyon fazlarında plazma entakapon konsantrasyonlarının artmasına neden olur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında kullanmayı unutmayınız.

Eğer Comtan’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Comtan 2 Doz Alınır mı?

Comtan’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Comtan’i Kullanmayı Unuttuysanız

Eğer levodopa dozunuz ile bir Comtan tableti almayı unutursanız, bir sonraki Comtan tableti bir sonraki levodopa dozunuz ile birlikte alarak tedaviye devam etmelisiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Comtan İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Doktorunuz Comtan ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamayabilirsiniz.

Doktorunuz söylemediği sürece Comtan kullanmayı bırakmayınız. Böyle bir durumda, doktorunuzun Parkinson tedavisinde kullandığı diğer ilacınızın dozunu yeniden ayarlaması gerekebilir. Comtan ve Parkinson tedavisinde kullanılan diğer ilaçların aniden kesilmesi şiddetli kas sertliği, yüksek ateş ve bilinç değişimleri gibi istenmeyen etkilere yol açabilir.

Comtan Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

Entakapona ya da Comtan’ın yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

Karaciğer hastalığınız varsa,

Böbreküstü bezi tümörünüz varsa (feokromositoma olarak bilinir; bu şiddetli yüksek kan basıncı riskini artırabilir),

Belirli antidepresanları kullanıyorsanız (antidepresan ilacınızı Comtan ile birlikte kullanıp kullanamayacağınızı doktorunuza sorun),

Daha önce antipsikotik ilaçlara karşı gelişen, nöroleptik malign sendrom (NMS) olarak bilinen nadir bir reaksiyon (katılık, huzursuzluk, vücut sıcaklığında aşırı artış, hızlı kalp atışı ve kan basıncında aşırı dalgalanma gibi belirtilerle birlikte) varsa

Daha önce yaralanma bağlı olmayan, rabdomiyoliz olarak adlandırılan nadir bir kas hastalığı yaşadıysanız

Hamile iseniz,

Emziriyorsanız Comtan kullanmayınız.

Comtan Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Daha önce kalp krizi ya da başka bir kalp hastalığı geçirdiyseniz.

Böbrek yetmezliğine bağlı olarak diyaliz tedavisi görüyorsanız. Dozlar arasında daha uzun bir aralık bırakmanız gerekebilir.

Vücut sıcaklığında ani artış, nispeten hızlı kalp atışı, aşırı düzeyde yüksek kan basıncı ya da şiddetli sara nöbeti gibi semptomlar yaşıyorsanız,

Geçici paraliz ya da şiddetli kas zayıflığınız varsa,

Uzun süren diyareniz varsa doktorunuza başvurunuz çünkü bu durum kalın bağırsak inflamasyonunun bir göstergesi olabilir.

Uzun süreli ishal yaşıyorsanız, doktorunuz olası bir aşırı kilo kaybını önlemek için vücut ağırlığınızı takip etmek isteyebilir.

Kısa bir süreç içerisinde ilerleyici iştahsızlık, güçten düşme ve kilo kaybı yaşadıysanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz karaciğer fonksiyonlarını da içeren bir genel medikal değerlendirilmeden geçirilmenize karar verebilir.

Sandalyeden ya da yataktan kalkarken baş dönmesi veya bayılma hissine (Düşük kan basıncı) neden olabilecek bir ilaç alıyorsanız.

Aşırı kumar oynama ya da aşırı cinsel aktivite durumları yaşıyorsanız.

Comtan tabletleri levadopa ilaçlarıyla birlikte alındığı için lütfen bu ilaçlarla beraber verilen prospektüsleri de dikkatlice okuyunuz.

Comtan kullanmaya başladığınızda Parkinson hastalığını tedavi etmek üzere aldığınız diğer ilaçların dozunun da ayarlanması gerekebilir. Doktorunuzun verdiği talimatlara uyunuz.

Nöroleptik Malign Sendrom (NMS), belli ilaçlara karşı gelişen nadir fakat ciddi bir reaksiyon olup, genellikle Parkinson hastalığını tedavi etmek üzere alınan Comtan ve diğer ilaçlar aniden kesildiğinde ya da doz aniden azaldığında ortaya çıkar. NMS’nin özellikleri için Bölüm 4 Olası Yan etkiler’e bakınız. Doktorunuz size Parkinson hastalığını tedavi etmek üzere aldığınız Comtan ve diğer ilaç tedavilerini yavaşça kesmenizi önerebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Comtan’in Yiyecek ve İçecek İle Kullanılması

Comtan’ın besinlerle birlikte ya da aç karnına alınmasında sakınca yoktur.

Hamilelik de Comtan Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz Comtan kullanmayınız.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirirken Comtan Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız Comtan kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Levodopa ile birlikte alınan Comtan kan basıncınızı düşürerek, sersemlemiş hissetmenize ya da baş dönmesine yol açabilir. Araç ya da makine kullanırken özellikle dikkatli olmalısınız.

Levodopa ile birlikte alınan Comtan kendinizi çok uykulu hissetmenize ya da aniden uykuya dalmanıza neden olabilir.

Eğer bu yan etkilerle karşılaşırsanız araç veya makine kullanmayınız.

Comtan’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Comtan film kaplı tabletler sukroz içerir. Doktorunuz size bazı şekerlere (örneğin; sukroz) karşı toleranssızlığınız olduğunu söylediyse, Comtan kullanmaya başlamadan önce doktorunuza bunu bildiriniz.

Diğer İlaçlarla Birlikte Comtan Kullanımı

Comtan diğer tıbbi ürünlerin etkilerini artırabilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Desipramin, maprotilin, venlafaksin ve paroksetin gibi antidepresanlar.

Kan sulandırıcı varfarin.

Demir içeren ilaçlar. Comtan demir hazmını zorlaştırabilir. Bu nedenle, Comtan’ı ve demir takviyelerini birlikte almayınız. Bunlardan birini aldıktan sonra, diğerini almadan önce en az 2-3 saat bekleyiniz.

Rimiterol, izoprenalin, adrenalin noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfa-metildopa ve apomorfin içeren ilaçlar.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.