Combo Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

Combo nedir ve ne için kullanılır?

Combo film tabletler 50 mg sildenafil içeren, mavi, bir yüzü çentikli, oblong tablet olarak 4 ve 8 tablet içeren blister ambalajlar halinde sunulmaktadır.

Combo fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.

Combo sadece cinsel yoldan uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa COMBO kullanmamalısınız. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite için gerekli penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır. Combo kadınların kullanımı için değildir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Combo’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa COMBO’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Yaygın olmayan:

 • Bir tür aleıjik reaksiyon. Belirtileri; ani başlayan hırıltı veya nefes almada zorluk, göz kapağının, yüzün, dilin ya da boğazın şişmesi şeklinde olabilir.
 • Göğüs ağrısı. Eğer bu durum cinsel ilişki sırasında olursa, yan oturur pozisyona geçin ve rahatlamaya çalışın. Göğüs ağnnızı rahatlatmak için nitratlar olarak sınıflandırılan ilaçları kullanmayınız.

   Seyrek:

 • Uzamış ve bazen ağrılı olabilen sertleşme. Eğer 4 saatten uzun süren sertleşme yaşarsanız acilen doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Görüşte ani azalma veya görme kaybı
 • Ciddi deri reaksiyonları. Belirtileri; deride ciddi soyulma ve derinin kabarması, dudak, cinsel organlar ve göz çevresinde şişlik, ateş şeklinde olabilir.
 • Nöbet veya kriz

Diğer yan etkiler aşağıdaki şekildedir:

Çok yaygın:

 • Baş ağnsı

Yaygın:

 • Bulantı
 • Yüz kızarması
 • Sıcak basması (vücudun üst kısmında ani olarak sıcaklık hissetmek şeklinde belirti gösterebilir)
 • Hazımsızlık
 • Görmede renklerin soluklaşması
 • Bulanık görme
 • Görme bozukluğu
 • Burun tıkanıklığı
 • Sersemlik hissi

Yaygın olmayan:

 • Kusma
 • Deride döküntü
 • Gözlerde iritasyon
 • Gözlerde kanlanma/kızarma
 • Gözlerde ağrı
 • Işığa bakınca parlama görme
 • Görsel parlaklık Işığa hassasiyet
 • Gözlerde sulanma
 • Kalp çarpıntısı
 • Hızlı kalp atımı
 • Yüksek kan basıncı
 • Düşük kalp basıncı
 • Kas ağrısı
 • Uyku hissi
 • Dokunma hissinde azalma
 • Baş dönmesi
 • Kulak çınlaması
 • Ağız kuruluğu
 • Sinüslerin (yüz kemiklerinin içindeki hava boşlukları) tıkanması veya dolması
 • Burun dokusunun iltihabı (burun akması, hırıltı ve burun tıkanması gibi belirtileri olabilir)
 • Üst karın boşluğu bölgesinde ağrı
 • Gastro-özofajiyal reflü isimli midenin asit içeriğinin mide-yemek borusu arasındaki bağlantıyı aşarak yemek borusu içerisine doğru çıkması sonucu oluşan bir hastalık (mide yanmasını da içerecek şekilde belirtileri olabilir)
 • idrarda kan bulunması
 • Kol ve bacaklarda ağrı
 • Burun kanaması
 • Sıcaklık ve yorgunluk hissi

Seyrek:

 • Baygınlık hissi, bayılma
 • İnme
 • Kalp krizi
 • Kalp atım hızında düzensizlik
 • Beynin bazı bölümlerinde kan akışının geçici olarak azalması
 • Boğazda düğümlenme hissi
 • Ağızda uyuşma
 • Gözün arka kısmında kanama
 • Çift görme
 • Görüş keskinliğinde azalma
 • Gözde anormal his
 • Göz ve göz kapağında şişme
 • Görüş alanınızda ufak parçacıklar ya da noktalar oluşması
 • Işık çevresinde haleler görme
 • Göz bebeğinin genişlemesi
 • Gözün beyaz kısmının renk değiştirmesi
 • Peniste kanama
 • Menide kan bulunması
 • Burunda kuruluk
 • Burnun iç yüzeyinde şişlik
 • Sinirli hissetme
 • Duymada ani azalma veya işitme kaybı
 • Görme sinirlerinin hasarına bağlı görme kaybına neden olabilen non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) isimli bir göz hastalığı
 • Gözün ağ tabakasındaki (retina) damarlarda tıkanma
 • Gözün ağ tabakasında (retina) damarlardaki sertleşmeye bağlı hasar
 • Göz içi basıncının artması (glokom)
 • Uzağı net görememe (miyopi)
 • Görüş zayıflığı, göz yorgunluğu (astenopi)
 • Gözün renkli kısmı (iris) ile ilgili bozukluklar

Bilinmiyor:

Pazarlama sonrası deneyimde stabil olmayan anjina (kalp ile ilgili bir hastalık) ve ani ölüm bildirilmiştir.

Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt Combo ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi mümkün değildir.

Combo Nasıl Kullanılır?

Combo’yu her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanınız. Emin olmadığınız takdirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Olağan doz 50 mg’dır.

Combo günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

Combo’yu cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız. Tableti bütün olarak bir bardak suyla yutunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Combo 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 mg’lık Combo dozu önerilmektedir.

Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda 25 mg’lık Combo dozu önerilmektedir.

Eğer Combo’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Combo’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

100 mg’ın üzerindeki dozlar ilacın etkililiğini artırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir.

COMBO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

COMBO’nun geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Ancak özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca değerlendirilmesi gerekir.

Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri), multipl myelom (kemik iliği kanseri) veya peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa. Sertleşme sorununuz için ilaç kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.

Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa.

Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız Combo kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Özellikle yaşlı hastalarda gözün ağ tabakasındaki toplardamarlarda tıkanma riski artmaktadır.

Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız Combo kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Combo ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız. Combo’yu sildenafil veya diğer PDE5 inhibitörlerini içeren, akciğerlerdeki kan damarlarında yüksek kan basıncının (pulmoner arteriyel hipertansiyon-PAH) tedavisi için kullanılan ilaçlarla kullanmamalısınız.

Sertleşme sorununuz yoksa Combo almamalısınız.

Kadınsanız Combo kullanmayınız.

Böbrek veya karaciğer probleminiz varsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz dozu düşürmeye karar verebilir.

Combo İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Combo kadınların kullanımı için değildir.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Combo kadınların kullanımı için değildir

Araç ve makina kullanımı

Combo baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

Combo Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her tablette 0,82-1,12 mg sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Combo , nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi nitratların veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağnsı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız COMBO KULLANMAMALISINIZ.

Combo’nun; AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan ritonavir ile birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-blokör tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanımlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. Combo ile birlikte alfa-blokör kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür. Bu genellikle Combo alımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için COMBO tedavisine başlamadan önce alfa blokör dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize Combo’nun 25 mg’lık dozu ile başlamanızı önerebilir.

Combo başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aym yolla vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (Bir makrolid antibiyotik olan eritromisin, AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan sakinavir, mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar olan ketokonazol ve itrakonazol, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin, özel akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç olan bosentan) ve greyfurt suyu Combo ile birlikte kullanıldığında Combo’nun vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir. Bu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Combo’nun etkisi ve yan etkileri artacağı için; bu ilaçları kullanan hastalar 25 mg’lık düşük başlangıç dozunu kullanmalıdır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.