Combivir Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

Combivir, lamivudin ve zidovudin adı verilen iki etkin madde içerir.

Combivir Film Tablet 60 tablet halinde blister ambalajlarda ve karton kutu içinde bulunmaktadır.

Bu ilaç yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki ergenlerde İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü (HIV; AIDS hastalığının etkeni) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan virüslerin (canlı hücrelerde çoğalabilen ve canlılarda pek çok bulaşıcı hastalığa neden olabilen bir tür mikrop) sebep olduğu hastalıkları tedavi eden (antiviral) bir ilaçtır.

Combivir Kazanılmış İmmün Yetersizliği Sendromu (AIDS)’na yol açan virüsün miktarını azaltarak ve düşük seviyede tutarak etki gösterir, ayrıca kandaki CD4 hücrelerinin sayısını artırır. Bunlar sağlıklı bağışıklık sisteminin enfeksiyon ile savaşan hücreleridir.

Combivir Nasıl Kullanılır?

Yetişkinler ve 30 kg üzeri ergenlerde önerilen ilaç dozu günde 2 kez 1 tablettir.

Vücut ağırlığı 21 kg ile 30 kg arasında olan ergenlerde önerilen ilaç dozu sabahları 1 yarım tablet ve akşamları 1 bütün tablettir.

Vücut ağırlığı 14 kg ile 21 kg arasında olan çocuklarda önerilen ilaç dozu günde 2 kez yarım tablettir (sabah ve akşam olmak üzere).

Vücut ağırlığı 14 kg altında olan çocuklar için ilaç yerine ayrı lamivudin ve zidovudin tavsiye edilen dozlarda ayrı ayrı alınmalıdır.

Combivir ağızdan alınır.

Aç veya tok karnına alınabilir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalar için özel bir kullanım uyarısı bulunmamaktadır, ancak yaş ile birlikte böbrek fonksiyonları da azalacağından ileri yaştaki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda daha düşük dozlarda lamivudin ve zidovudin kullanılmalıdır, bu nedenle doktorunuz Combivir yerine ayrı lamivudin ve zidovudin preparatları kullanmanızı isteyebilir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda daha düşük dozlarda zidovudin kullanılmalıdır, bu nedenle doktorunuz Combivir yerine ayrı lamivudin ve zidovudin preparatları kullanmanızı isteyebilir.

Hematolojik yan etkilerin bulunduğu hastalar: Bu tür hastalarda Combivir yerine ayrı lamivudin ve zidovudin preparatları kullanılmalıdır.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Combivir’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Combivir Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız ve kalan tedaviye aynen devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Combivir Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuza danışmadan tedaviyi kesmeyiniz.

Combivir Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Lamivudin, zidovudin veya Combivir’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)

Kandaki nötrofıl ya da hemoglobin seviyeleri anormal derecede düşükse (Nötrofıller vücut savunmasında görev alan beyaz kan hücrelerinin bir türüdür, hemoglobin ise kırmızı kan hücrelerinin içinde bulunan ve oksijen taşımaya yarayan bir maddedir)

Combivir Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Combivir veya başka herhangi bir HIV hastalığını tedavi eden ilaç (antiretroviral) tedavisi HIV enfeksiyonunun cinsel temas veya kan yoluyla bulaşmasını önlemez. Bu nedenle uygun korunma önlemleri alınız.

Combivir veya başka bir HIV hastalığını tedavi eden ilaç (antiretroviral) tedavisi uygulanan hastalarda fırsatçı enfeksiyonlar ve HIV enfeksiyonunun diğer komplikasyonları oluşabilir.

İlacın etkin maddelerinden biri olan zidovudin bazı kan değerlerinin azalmasına yol açabilir. Bu nedenle doktorunuz düzenli aralıklarla kan testleri yaptırmanızı isteyecektir.

İlacın etkin maddelerinden lamivudin ve zidovudin ile tedavi edilen hastalarda nadir olarak pankreas iltihabı görülebilir. Böyle durumlarda doktorunuz derhal tedaviye son verecektir.

Her hasta özellikle de karaciğer hastalığı riski taşıyanlar bu ilacı kullanırken tedbirli olmalıdır. Çünkü tedavi sırasında ciddi karaciğer bozuklukları gelişebilir ve bunlar ölümle sonuçlanabilir.

Combivir gibi HIV hastalığını tedavi eden (antiretroviral) ilaçlarla eşzamanlı kullanım tedavisi gören hastalarda santral obezite (bel çevresinin fazla olduğu şişmanlık durumu), sırttaki yağ miktarında artış (bufalo hörgücü), kol ve bacaklarda zayıflama, yüzde zayıflama, göğüslerde büyüme, kanda yağ (lipit) ve şeker artışı gibi belirtiler dahil vücudunuzun yağ dağılımında/birikiminde değişiklikler görülebilir.

Şişmanlık (özellikle kadınsanız)

Ciddi bağışıklık yetmezliği olan HIV ile enfekte hastalarda HIV hastalığını tedavi eden ilaçlarla (antiretroviral) tedaviye başladıktan sonra oluşan fırsatçı enfeksiyonlara karşı ciddi yangısal (iltihabi) reaksiyonlar gelişebilir. Bu ağır klinik durumlara ve belirtilerin kötüleşmesine yol açabilir.

Eğer kronik hepatit B hastasıysanız Combivir kullanımına son verdikten sonra hastalığınız tekrar ortaya çıkabilir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda durum daha ciddi olabilir. Bu nedenle Combivir kullanımına son verildikten sonra doktorunuz düzenli olarak bazı testler yaptırmanızı isteyecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Combivir İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Combivir aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında Combivir kullanımının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir, bu nedenle doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Combivir kullanan annelerin bebeklerini emzirmemeleri önerilmektedir.

HIV enfeksiyonu olan kadınların enfeksiyonu bulaştırmamak için hiçbir koşulda bebeklerini emzirmemeleri önerilmektedir.

Araç ve makina kullanımı

Combivir’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkisi yeterince araştırılmamıştır. Bu konuda doktorunuza danışınız, klinik durumunuza göre araç veya makine kullanma yeteneğiniz ile ilgili değerlendirme yapacaktır. İyi hissetmediğiniz sürece araç ve makine kullanmayınız. COMBIVIR baş dönmesine veya az dikkatli olmanıza sebebiyet verebilecek diğer yan etkilere sebep olabilir.

Combivir Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (tuz) ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Combivir’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Etkin madde olarak HIV enfeksiyonu veya hepatit B enfeksiyonu tedavisinde kullanılan lamivudin içerikli diğer ilaçlar, HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan stavudin, zalsitabin veya embtrisitabin, viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan ribavirin veya gansiklovir enjeksiyonu, bir antibiyotik olan ko-trimoksazoldan yüksek doz, “hairy celi lösemi”(tüylü hücreli lösemi) tedavisinde kullanılan kladribin içeren ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Etkin madde olarak epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan sodyum valproat, viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan interferon, malarya (sıtma hastalığı) veya diğer parazitik (asalak hastalığı) enfeksiyon tedavisinde kullanılan primetamin, pnömoniyi (zatürre hastalığı) önlemede veya cilt enfeksiyonlarında kullanılan dapson, Candida gibi mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan flukonazol veya flusitozin, Pneumocystis carini pnömonisi (PCP) gibi parazitik enfeksiyon tedavisinde kullanılan pentamidin veya atovakuan, mantar enfeksiyonu tedavisinde kullanılan amfoterisin, gut hastalığı ve benzer durumların tedavisinde kullanılan ve bazı antibiyotiklerle eşzamanlı verilerek etkililiği arttırmak amacıyla kullanılan probenesid, bağımlılık tedavisinde kullanılan metadon ve kanser tedavisinde kullanılan vinkristin, vinblastin, doksorubisin içeren ilaçlar yan etki görülmesine ya da yan etkilerin daha da kötüleşmesine sebep olabilir.

Combivir’in etkin madde olarak bir antibiyotik olan klaritromisin ve epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan fenitoin içeren ilaçlar ile birlikte kullanımı sonucu etkileşim oluşabilir. Bu nedenle Combivir klaritromisin içeren bir ilaç kullanımından 2 saat öncesinde veya 2 saat sonrasında alınmalıdır. Fenitoin içerikli bir ilacı Combivir ile birlikte kullanmanız halinde doktorunuz durumunuzu takip edecektir.

Aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçlar Combivir’in çalışmasını etkileyebilir:

  • Aspirin, Kodein, Morfin (ağrı kesiciler)
  • İndometasin (eklem itihabı tedavisinde kullanılan bir tür ilaç)
  • Ketoprofen (bir tür ağrı kesici ve ateş düşürücü)
  • Naproksen (bir tür iltihap giderici)
  • Okzazepam, lorazepam (anksiyete tedavisinde kullanılan bir tür ilaç)
  • Simetidin (mide hastalıkları tedavisinde kullanılan bir tür ilaç)
  • Klofibrat (kolesterol ilacı)
  • İzoprinozin (çeşitli viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bağışıklık güçlendirici)
  • Rifampisin (bir tür antibiyotik)

Bu ilaçların ticari isimleri farklı olabilir. Lütfen kullanmakta olduğunuz diğer ilaçların içindeki etkin maddeleri gözden geçiriniz ve doktorunuza bilgi veriniz. Doktorunuz tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

Combivir kullanan diabetik hastaların (şeker hastaları) insülin dozunu tekrar ayarlamaları gerekebilir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.