Cogito İlaç Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Cogito, 90 film kaplı tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır. Pembe renkli, hafif bikonveks, iki tarafı çentikli, oval film kaplı tabletlerdir.

Cogito, demansa karşı kullanılan ilaçlar grubundadır. Alzheimer hastalığında görülen hafıza kaybı, beyindeki mesaj sinyallerinin bozulması nedeniyle ortaya çıkar. Beyinde, NMDA-reseptörü denilen oluşumlar bulunur. Bu oluşumlar, öğrenme ve hatırlama için önem taşıyan sinir uyarısında rol oynarlar. Cogito, NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahildir ve NMDA reseptörleri üzerinde etki göstererek sinir uyarısını ve hafızayı iyileştirir. Cogito, bu etkisi nedeniyle, orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılır.

Cogito’nun Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Cogito’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın Görülen Yan Etkileri

 • Baş ağrısı
 • Uyuklama hali
 • Kabızlık
 • Sersemlik hissi
 • Yüksek kan basıncı
 • Yaygın olmayan:
 • Yorgunluk
 • Mantar enfeksiyonları
 • Konfuzyon (bilinç bulanıklığı)
 • Halüsinasyonlar (varsanılar)
 • Kusma
 • Yürüyüş anormalliği
 • Damar içinde pıhtı oluşması (tromboz/tromboembolizm)

Çok Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Nöbetler
 • Sıklığı bilinmeyen:
 • Pankreatit (pankreas iltihabı)
 • Psikotik reaksiyonlar
 • Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. Memantin ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

Cogito Nasıl Kullanılır?

Cogito’yu her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. İlacınızdan yararlanabilmeniz için ilacınızı hergün düzenli bir şekilde ve aynı saatte almanız gerekir. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Yetişkinler ve yaşlılar için önerilen Cogito dozu günde bir kez 20 mg’dır (günde 1 adet Cogito 20 mg Film Kaplı Tablet). Yan etki riskini azaltmak İçin, ilk üç hafta boyunca doz haftada 5 mg’lık artışlar yapılarak doktorunuz tarafından ayarlanır.

Tedaviye 5 mg’lık günlük dozla başlanır ve bir hafta devam edilir. İkinci hafta günde 10 mg ve üçüncü hafta günde 15 mg kullanılır.

Dördüncü haftadan itibaren tedaviye günde 20 mg’lık (günde 1 adet Cogito 20 mg Film Kaplı Tablet) önerilen idame dozu ile devam edilir.

Tedavi süresi: Size yaran olduğu sürece ve kabul edilemeyecek herhangi bir yan etki görülmedikçe Cogito almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

Uygulama Yolu ve Metodu

Cogito, günde bir kez ağız yoluyla alınmalıdır. Tabletleri bir miktar su ile yutunuz. Tabletler yiyecekle veya yiyecekten bağımsız olarak alınabilir.

Yaşlılarda kullanımı

Yapılan klinik çalışmalara göre 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg’dır (günde 1 adet Cogito 20 mg Film Kaplı Tablet).

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğeri hasarlı hastalarda Cogito kullanımına ilişkin veri mevcut değildir.

Eğer Cogito ’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Cogito 2 Tane İçilir mi?

Cogito’dan aşın doz aldıysanız tıbbi gözetime ihtiyacınız olabileceğinden doktorunuza başvurunuz veya tıbbi destek alınız.

Cogito’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Cogito Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Cogito dozunuzu almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Cogito ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Cogito ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Cogito Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

Memantin hidroklorür veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

Cogito Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Epileptik nöbet hikayeniz var ise,

Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon şikayetiniz var ise.

Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve Cogito’nun klinik yaran doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.

Amantadin, ketamin, dekstrometorfan ve diğer NMDA-antagonistleri ile aym zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

Cogito, çocuklar ve 18 yaşından küçük adolesanlar için önerilmemektedir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Cogito’in Yiyecek ve İçecek İle Kullanılması

Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örneğin; normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Hamilelik de Cogito Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda memantin kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirirken Cogito Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Cogito kullanan anneler emzirmemelidir.

Araç ve makina kullanımı

Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir.

Ayrıca; Cogito reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba ve makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir.

Cogito’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Cogito, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Cogito Kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçların etkileri Cogito ile değişebilir ve dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:

Amantadin, ketamin, dekstrometorfan

Dantrolen, baklofen

Simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

Hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon)

Antikolinerjikler (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan maddeler)

Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler)

Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)

Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)

Nöroleptikler (mental bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler)

Oral antikoagülanlar

Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu Cogito kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.