Co-tripirim Yan Etkileri Nelerdir? Ne İlacıdır?

Co-tripirim, 5 mlTik ampul olarak sunulmaktadır.

Co-tripirim etkin madde olarak trimetoprim ve sülfametoksazol içerir.

Co-tripirim, bakterileri öldürerek etki eden antibakteriyel bir ilaç türüdür. Co-tripirim ampul, duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Haemophilus influenzae veya Streptococcus pneumoniae ’nin duyarlı suşlarının neden olduğu kronik bronşitin (uzun süren bronş iltihabı) akut alevlenmeleri

Yetişkinlerde ve çocuklarda, Pneumocystis jiroveci (P.carinii)’nin neden olduğu akciğer enfeksiyonlarını tedavi etmek veya önlemek için

Toksoplazmozisi (az pişmiş et veya kedi dışkısı ile geçer) tedavi etmek veya önlemek için

Nokardiozisi (apselere neden olan bakteriyel enfeksiyon) tedavi etmek veya önlemek için

Üriner sistem (idrar yolu) enfeksiyonlarını (örn. sistit) veya uzun süreli bronşitin kötüleşmesini tedavi etmek için

Kulak enfeksiyonlarını (akut otitis media) tedavi etmek için kullanılır.

Tifo, paratifo ateşi; şigelloz, enterotoksikojenik Eschericia coli’nin etken olduğu yolculuk ishalinde ve kolerada

Akut ve kronik osteomiyelit (kemik iltihabı)

Bruselloz

Co-tripirim ampul genellikle, ağızdan ilaç alamayanlarda damar içi yolla kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Co-tripirim’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Alerjik reaksiyon görülmesi dummunda Co-tripirim kullanmayı durdumn ve derhal doktorunuza bildirin. Alerjik reaksiyonların görülme sıklıkları çok seyrek (10.000 hastanın 1’inden az) görülür. Alerjik reaksiyonların belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Nefes almada güçlük
 • Bayılma
 • Yüzde şişme
 • Ağız, boğaz veya gırtlak bölgesinde kırmızı ve acılı ve/veya yutkunmayı güçleştiren şişkinlik
 • Göğüs ağrısı
 • Vücutta kırmızı lekeler

Co-tripirim kullanımına bağlı görülen diğer yan etkiler:

Çok yaygın görülen yan etkiler:

 • Anormal kalp atışına (çarpıntı) sebebiyet verecek şekilde kandaki potasyum seviyelerinde

Yaygın görülen yan etkiler:

 • Bir mantarın sebep olduğu pamukçuk veya kandida diye isimlendirilen, ağızda veya vajina bölgesinde görülen bir tür iltihap
 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • İshal
 • Deride kaşıntı

Yaygın olmayan görülen yan etkiler:

 • Kusma

Çok seyrek görülen yan etkiler:

 • Yüksek ateş veya tekrarlayan iltihaplar
 • Ani baş dönmesi veya nefes almada güçlük
 • Ağızda yara, uçuk veya dilde ağrı veya yara
 • Deride yumru ve kurdeşen (Deride kabarık, beyaz veya kırmızı renkli, kaşıntılı lekeler)
 • Ciltte, ağzın içinde, buranda, vajinada veya anal bölgede kabarcıklar
 • Gözde yanma ve kızarıklığa sebep olan iltihaplanma
 • Dışarıdayken kızarıklık veya güneş yanığı görüntüsü oluşması (bulutlu bir hava varken bile)
 • Kandaki sodyum değerlerinde azalma
 • Kan testlerinde değişiklik
 • Güçsüz, yorgun hissetme veya dikkat dağınıklığı, solgun cilt (kansızlık)
 • Kalple ilgili problemler
 • Sarılık (cildin ve gözün beyaz kısmının sararması). Sarılık, beklenmedik kanama veya morarma ile eş zamanlı görülebilir.
 • Dışkıda kan görülmesinin eşlik edebileceği, midede ağrı
 • Göğüs bölgesi, kaslar veya eklem yerlerinde ağrı ve kaslarda güçsüzlük hissi
 • Eklem iltihabı (artrit)
 • İdrarda bazı sorunlar. İdrar yapmada güçlük. Normalden fazla veya az miktarda idrar yapma. İdrarda bulanıklık veya kan görülmesi.
 • Böbrek problemleri
 • Yüksek ateşin eşlik ettiği ani baş ağrısı veya boyunda sertlik
 • Hareketleri kontrol etmede güçlük
 • Kriz (konvülsiyon veya nöbetler)
 • Kararsız veya sersem hissetme
 • Kulakta çınlama veya başka alışıldık olmayan sesler duyma
 • Ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma
 • Normal olmayan görüntüler görme (halüsinasyon)
 • Depresyon

HIV hastalarında kas ağrısı ve/veya kaslarda güçsüzlük

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Siz (veya başka birisi) aynı anda fazla miktarda doz aldığınızı düşünüyorsanız, en yakın hastanenin acil servisi ile iletişime geçiniz veya hemen doktorunuzu arayınız. Aşırı dozu belirtileri baş dönmesi, bulantı veya kusma, döküntü, baş ağrısı, düzensiz hareketler, uyuklama, idrar yaparken zorluk, yüzde şişlik, güçsüzlük ve konfüzyondur (kafa karışıklığı). CO-TRİPRİM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Co-tripirim Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, unutulduktan sonra, sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozuatlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Co-tripirim’i hamilelik döneminde kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.CO-TRİPRİM anne sütüne geçer, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makina kullanımıYüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçların (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi CO-TRİPRİM de nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Co-tripirim Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün propilen glikol içermektedir. Alkol benzeri semptomlara neden olabilir.Bu tıbbi ürünün her 5 mİ’sinde 500 mg etanol (alkol) vardır; örneğin, örneğin her dozda 12.7 mİ biraya eşdeğer veya 5.3 mİ şaraba eşdeğer gibi.

Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

CO-TRİPRİM 5 mİ’sinde 50 mg benzil alkol içermektedir. Prematüre bebeklere ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve anaflaktoid reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün her 5 mİ’sinde 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermemektedir”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Başka ilaçlar kullanıyorsanız veya yakın zamanda başka ilaç kullanmış iseniz, lütfen doktomnuza veya eczacınıza bildiriniz (reçetesiz satılan ilaçlar dahil olmak üzere). Özellikle:

ACE inhibitörleri (yüksek kan basıncını tedavi etmek için, örn. kaptopril, lizinopril)

Amantidin (parkinsonizm veya bazı viral enfeksiyonları tedavi etmek için).

Prilokain gibi anestezikler

Prokainamid, amiodaron, dofetilid (bazı kalp hastalıklarını tedavi etmek için)

Rifampisin, dapson, metamin gibi antibiyotikler

Varfarin gibi kanınızın pıhtılaşmasını önleyen antikoagülanlar

Lamivudin, zidovudin, zalsitabin gibi antiviraller (virüslere karşı kullanılan ilaçlar)

Siklosporin (organ naklinden sonra organın reddedilmesini önlemek için)

Klozapin (mh sağlığı problemlerini tedavi etmek için)

Metotreksat, azatioprin, merkaptopurin gibi sitotoksik ilaçlar (bazı kanserleri, ciddi psoriyazisi veya ciddi romatoid artriti tedavi etmek için)

Digoksin (kalp hastalıklarını tedavi etmek için)

Bendroflumetiazid gibi diüretikler

Fenitoin (epilepsiyi tedavi etmek için)

Primetamin (sıtmayı tedavi etmek için)

Potasyum aminobenzoat (sklerodermayı, Peyronie hastalığını tedavi etmek için)

Glibenklamid, glipizid, tolbutamid ve sülfonilüreler (diyabeti tedavi etmek için)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.