Co-diovan İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

CO-DIOVAN nedir ve ne için kullanılır?

Her bir film tablet, 80 mg valsartan ve 12,5 mg hidroklorotiyazid içerir.

CO-DIOVAN, 28 ve 84 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

CO-DIOVAN, yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan anjiyotensin-II antagonisti ve idrar söktürücü (diüretik) içerir. Vücutta bulunan doğal bir madde olan anjiyotensin II kan damarlarının daralmasına ve böylece kan basıncının yükselmesine neden olur. CO-DIOVAN içindeki valsartan anjiyotensin IEnin etkisini önler. Sonuç olarak, kan damarları genişler ve kan basıncı düşürülür. Diüretikler, idrar atılımmı artırarak vücuttaki tuz ve su miktarını düşürür. Bu, uzun süreli kullanımda kan basıncını düşürmeye ve kontrol altına almaya yardımcı olur.

CO-DIOVAN, yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılır. Yüksek kan basıncı kalbin ve atardamarların iş yükünün artırır. Bu durum uzun süre devam ederse, beyin, kalp ve böbrek

damarlarını hasara uğratabilir ve inme, kalp yetmezliği ya da böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilir. Yüksek kan basıncı kalp krizi riskinin artırır. Kan basıncınızı normal değerlere düşürmek bu hastalıkların gelişme riskini azaltır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CO-DIOVAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek Sıklığı bilinmeyen

10 hastanın en az l’inde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın birinden az görülebilir, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

:Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Yaygın olmayan:

 • Susama, idrar çıkışında azalma, koyu renk idrar, kuru ve sıcak deri, uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (dehidratasyon belirtisi olabilir)
 • Karıncalanma ya da hissizlik (parestezi semptomu olabilir)
 • Görme bozuklukları
 • Yorgunluk
 • Öksürük
 • Kas ağrısı
 • Kulak çınlaması
 • Baş dönmesi, kafada ağırlık (hipotansiyon semptomu olabilir)
 • Çok seyrek:

 • Baş dönmesi
 • İshal (diyare)
 • Eklem ağrısı
 • Bilinmiyor:

 • Nefes darlığı (kardiyojenik olmayan pulmoner ödem semptomu olabilir)
 • Ani bilinç kaybı (senkop semptomu olabilir)
 • İdrar çıkışında önemli derecede azalma (böbrek fonksiyonlarının bozulmasının semptomu olabilir)
 • Enfeksiyon nedeniyle ateş, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser (nötropeni semptomu olabilir)
 • Kas güçsüzlüğü, kas spazmı, anormal kalp ritmi (kanda potasyum düzeyi azalmasının semptomu olabilir)
 • Yorgunluk, zihin karışıklığı (konfüzyon), kas titremesi, havale (konvülziyonlar) (hiponatremi semptomu olabilir)
 • Anormal böbrek fonksiyon testi sonucu (serum ürik asit ya da kreatinin ya da kanda üre nitrojeni artışı semptomu olabilir)
 • Anormal karaciğer fonksiyon testi sonucu (serum bilirubin artışı semptomu olabilir)
 • Aşağıdaki etkiler CO-DIOVAN ile yürütülen klinik çalışmalarda gözlenmiştir; ilaç ya da diğer nedenlere bağlı olup olmadıkları saptanmamıştır:

  Kami ağrısı, üst karın ağrısı, kaygı, endişe (anksiyete), eklem ağrısı ve sertliği (artrit), güçsüzlük (asteni), sırt ağrısı, göğüs ağrısı ve ateş ile birlikte balgamlı öksürük (bronşit ya da akut bronşit), göğüs ağrısı, ayakta dururken baygınlık, yemek sonrası mide rahatsızlığı (dispepsi), nefes darlığı (dispne), ağız kumluğu, burun kanaması (epistaksis), ereksiyon sağlanma ya da sürdürme güçlüğü (erektil disfonksiyon), ishal ve kusma ile birlikte görülen mide ve barsak enfeksiyonu (gastroenterit), baş ağrısı, aşırı terleme (hiperhidroz), deri duyarlılığında azalma (hipoestezi), grip (influenza), uykusuzluk (insomnia), kas spazmı, kas incinmesi, burun tıkanıklığı (nazal konjesyon), burun mukozasının iltihabı (nazofarenjit), bulantı, boyun ağrısı, şişlik (ödem), el, ayak ve bileklerde şişlik (periferik ödem), orta kulak iltihabı (otitis media), uvuzlarda ağrısı, çarpıntı, boğaz ağrısı (faringolaringeal ağrı), olağanüstü sık idrara çıkma durumu (pollakiüri), ateş (pireksi), yanak/alında baskı hissi (sinüzit), sinüs tıkanıklığı, sersemlik (somnolans), hızlı kalp atışı (taşikardi), üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi duygusu (vertigo), viral enfeksiyonlar, görme bozukluğu.

  Co Diovan ile gözlenmemekle birlikte; aşağıdaki muhtemelen ciddi istenmeyen etkiler tek başına valsartan ya da hidroklorotiyazid içeren diğer ilaçlarla bildirilmiştir.

  ValsartanYaygın olmayan:

 • Karın ağrısı
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi dönme duygusu (vertigo)
 • Bilinmiyor:

 • Kanda hemoglobin ve kırmızı kan hücresi azalması (şiddetli olgularda anemiye yol açabilir) sıra dışı kanama ya da berelenme (trombositopeni),
 • Döküntü, kaşıntı ile birlikte ateş, eklem ağrısı, lenf nodüllerinde şişlik ve/veya grip benzeri semptomlar (serum hastalığı dahil olmak üzere diğer hipersensitivite/alerji reaksiyonları),
 • Kas spazmları, anormal kalp ritmi (serum potasyum düzeyi artışı)
 • Mor-kırmızı noktalar, ateş, kaşıntı (vaskülit)
 • Karaciğer enzimleri değerlerinde yükselme,
 • Döküntü, kaşıntı, baş dönmesi, yüz, dudak, dil ya da boğazda şişlik, nefes ve yutma güçlüğü (anjiyoödem) ile birlikte alerjik reaksiyonlar
 • Deride kabarma (büllöz dermatit belirtisi)
 • Döküntü, kurdeşen (kaşıntı),
 • İdrar çıkışında önemli derecede azalma (böbrek yetmezliği)
 • Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi).
 • Çalışma ilacıyla nedensel ilişkisinden bağımsız olarak hipertansif hastalarda klinik çalışmalar sırasında aşağıdaki olaylar gözlenmiştir: Artralji, asteni, sırt ağrısı, ishal, baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, libido azalması, mide bulantısı, ödem, farenjit, rinit, sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonu, viral enfeksiyonlar.

  Hidroklorotiyazid

  Çok yaygın:

  • Kanda lipid (yağ) düzeyi artışı (hiperlipidemi)

  Yaygın:

 • Kanda magnezyum düzeyi azalması (hipomagnezemi), kanda ürik asit düzeyi artışı (hiperürisemi)
 • Baş dönmesi, ayakta dururken baygınlık (ortostatik hipotansiyon)
 • İştah azalması, hafif bulantı, kusma,
 • Kaşıntılı ya da diğer döküntü tipleri (ürtiker)
 • Ereksiyon sağlanamaması ya da sürdürülememesi (empotans)
 • Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi).
 • Seyrek:

 • Deride mor lekeler (trombositopeni, purpura belirtisi olabilir)
 • Bulantı, kusma, kabızlık, mide ağrısı gibi gastrointestinal bozukluklar, sık idrara çıkma, susuzluk, kas güçsüzlüğü ve titremesi (hiperkalsemi belirtisi olabilir), kan ve idrarda şeker düzeyi artışı (hiperglisemi, glikozüri),
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozukluğu, depresyon, karıncalanma ya da hissizlik (parestezi),
 • Görme bozukluğu,
 • Şiddetli ve sürekli kusma, ishal, düzensiz kalp atımı (aritmi belirtisi olabilir)
 • Karında rahatsızlık, kabızlık ya da ishal
 • Derinin güneşe karşı duyarlılığında artış (fotosensitivite),
 • Göz ve deride sararma (kolestaz ya da sarılık),
 • Çok seyrek:

 • Ateş, boğaz ağrısı, sık enfeksiyon (agranulositoz belirtisi olabilir), ateş, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser (lökopeni belirtisi olabilir), güçsüzlük, berelenme ve sık enfeksiyon (pansitopeni, kemik iliği depresyonu belirtisi olabilir), soluk deri, yorgunluk, nefes darlığı, koyu renk idrar (hemolitik anemi belirtisi olabilir),
 • Deri döküntüsü ve/veya nefes darlığı (hipersensitivite reaksiyonu belirtisi olabilir)
 • Konfüzyon, yorgunluk, kas titremesi ve spazmı, hızlı soluk alma (hipokloremik alkaloz belirtisi olabilir),
 • Şiddetli karın ağrısı (pankreatit belirtisi olabilir)
 • Döküntü, mor-kırmızı lekeler, ateş, kaşıntı (nekrotizan vaskülit belirtisi olabilir),yüzde döküntü, eklem ağrısı, kas bozukluğu, ateş (Sistemik Lupus Eritematozus belirtisi olabilir),
 • Bilinmiyor:

 • Gözde yüksek basınç nedeniyle görme kaybı ya da gözde ağrı (akut dar açılı glokom),
 • Döküntü, deride kızarıklık, dudak, göz ya da ağızda, deride soyulma, ateş (Toksik Epidermal Nekroliz, eritema multiforme belirtileri olabilir)
 • Kas spazmı
 • İdrar çıkışında önemli düzeyde azalma (böbrek bozukluğu/yetmezliği belirtisi),
 • • Ateş (pireksi), güçsüzlük (asteni)

  CO-DIOVAN Nasıl Kullanılır?

 • Sık sık yüksek kan basıncı olan hastalar, bu problemin belirtilerine dikkat etmezler. Birçok kişi, bu durumda kendini normal hissedebilir. Bu durum sizin ilacınızı tam olarak doktorunuzun ve eczacınızın söylediği şekilde almanızı ve kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuz ile randevularınıza devam etmenizi daha önemli kılar.
 • Doktorunuzun açıklamalarını dikkatle uygulayınız.
 • Önerilen dozu aşmayınız.
 • CO-DIOVANT ne kadar ve ne sıklıkta kullanılacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.
 • CO-DIOVAN için normal günlük doz bir tablettir. Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyiniz ya da tedaviye son vermeyiniz. CO-DIOVANT her gün aynı saatte almak, ilacı almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
 • İlacın istenen şekilde etki ettiğinden emin olmak için, düzenli kontrollerde durumunuzu kontrol etmek doktorunuz için önemlidir.
 • CO-DIOVAN tedavisi öncesi ve sırasında düzenli olarak kan testleriniz yapılabilir. Bu testler sayesinde kanınızdaki (potasyum, sodyum, kalsiyum veya magnezyum gibi) elektrolit miktarlarınız takip edilecektir ve özellikle de 65 yaşının üzerindeyseniz, kalp, karaciğer veya böbrek hastalıklarınız varsa ve potasyum takviyeleri alıyorsanız böbrek fonksiyonlarınız izlenecektir. Doktorunuz size bu konuda tavsiyelerde bulunacaktır.
 • CO-DIOVAN, besinlerle birlikte ya da tek başına su ile birlikte alınabilir.

  İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları almanız önerilir.

  CO-DIOVAN, aç kamına ya da besinlerle birlikte alınabilir. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı(65 yaş ya da üzeri):

  65 yaş ya da üzerindeki kişiler de CO-DIOVAN kullanabilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafıf-orta şiddetteki böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

  Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız.

  Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Doktorunuz söylediği sürece CO-DIOVAN kullanmaya devam edin. CO-DIOVANT ne süreyle kullanmanız gerektiği ile ilgili sorularınız varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü CO-DIOVAN tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Eğer CO-DIOVAN’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  CO-DIOVAN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer baş dönmesi ve/veya bayılma, normalin dışında yorgunluk ya da güçsüzlük, kas krampları veya düzensiz kalp atışları yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

  CO-DIOVAN ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CO-DIOVAN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatinde alınız.

  Eğer ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde sonraki dozun saati yaklaşmış ise, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CO-DIOVAN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  CO-DIOVAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CO-DIOVAN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Valsartana, hidroklorotiyazide veya benzeri idrar söktürücülere (diüretiklere) sülfonamidlere karşı ya da CO-DIOVAN’m içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (eğer hangisinin sizin için zararlı olduğu konusunda emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz),
 • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa ve karaciğer içindeki küçük safra kanalları harap olmuşsa (biliyer siroz) ve bu durum safranın karaciğerde birikmesine yol açıyorsa (kolestaz),
 • Vücudunuz idrar üretemiyorsa (anüri), bununla ile birlikte şiddetli böbrek hastalığınız varsa
 • Aliskiren (kan basıncını düşüren bir ilaç) kullanırken, kan şekeri düzeyleriniz yüksekse ve şeker hastası iseniz veya böbrek yetmezliğiniz (böbreklerin süzme yeteneğini gösteren bir tetkik olan glomerüler fıltrasyon hızı GFR < 60 ml/dak/1.73 m2) varsa,
 • Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız.
 • CO-DIOVAN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Potasyum takviyeleri, potasyum tutucu ilaçlar, potasyum içeren yapay tuzlar veya potasyum düzeylerini artıran örn. heparin gibi diğer ilaçlar kullanıyorsanız (doktorunuz kanınızdaki potasyum miktarını düzenli olarak kontrol etme ihtiyacı duyabilir),
 • Kanınızdaki potasyum ya da magnezyum düzeyi düşükse, (kas güçsüzlüğü, kas spazmları ve anormal kalp ritmi belirtileri ile birlikte veya bu belirtiler olmaksızın),
 • Kanınızdaki sodyum düzeyi düşükse (yorgunluk, konfüzyon (kafa karışıklığı) , kas seğirmesi, nöbet belirtileri ile birlikte veya bu belirtiler olmaksızın),
 • Kanınızdaki kalsiyum düzeyi yüksekse (bulantı, kusma, kabızlık, mide ağrısı, sık işeme, susuzluk, kas güçsüzlüğü ve seğirmesi belirtileri ile birlikte veya bu belirtiler olmaksızın),
 • Kusma, ishal ya da yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) almaya bağlı rahatsızlık yaşadıysanız,
 • Ciddi kalp hastalığınız varsa veya kalp krizi geçirdiyşeniz. Başlangıç dozu için doktorunuzun talimatına dikkatlice uyunuz. Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı da kontrol edebilir.
 • Bir ADE inhibitörü (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) veya aliskiren (kan basıncını düşüren bir ilaç) ile tedavi ediliyorsanız
 • Böbrek arter damarınızda daralma şikayetiniz varsa,
 • Size yakın zamanda yeni bir böbrek nakli yapıldıysa,
 • Hiperaldosteronizm (Böbrek üstü bezlerinin aşırı çalışmasından oluşan hastalık. Bu hastalık sizde varsa CO-DIOVAN kullanımı önerilmemektedir.) hastalığınız varsa,
 • Karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa,
 • Ateş, cilt döküntüsü, eklem ağrısı (sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığının belirtileri olabilir, SLE; otoimmün bir hastalık olarak isimlendirilir) yaşadıysanız,
 • Diyabetiniz (yüksek kan şekeri) varsa,
 • Kanınızdaki ürik asit, kolesterol ya da trigliserit düzeyileri yüksekse,
 • CO-DIOVAN ile aynı ilaç sınıfında (anjiyotensin II reseptör antagonistleri) olan, kan basıncını düşüren diğer ilaçların kullanımıyla aleıjik reaksiyon (yüzünüzde ve boğazınızda olmak üzere şişlik yaşadıysanız) yaşadıysanız ya da aleıjiniz veya astımınız varsa, Bu durumda, CO-DIOVAN kullanmayı kesiniz ve hemen doktorunuzu arayınız. Tekrar CO-DIOVAN kullanmamalısınız.
 • Görme azalması veya gözde ağrı yaşıyorsanız. Bu belirtiler göz için basıncının artmasıyla alakalı bir belirti olabilir ve CO-DIOVAN alimim takiben saatler veya haftalar içinde ortaya çıkabilir. Bu durum, tedavi edilmediği takdirde, kalıcı görme bozukluğuna yol açabilir
 • CO-DIOVAN, derinizin güneşe karşı hassasiyetini artırabilir.
 • Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  CO-DIOVAN’ı sadece tıbbi bir muayeneden sonra kullanabilirsiniz. CO-DIOVAN, tüm hastalar için uygun olmayabilir. Doktorunuzun talimatlarını dikkatlice izleyiniz. Doktorunuzun talimatları bu kullanma talimatı içindeki genel bilgiden farklı olabilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CO-DIOVAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  CO-DIOVAN aç kamına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

  Doktorunuz izin verinceye kadar alkol kullanmayınız. Alkol, kan basıncınızın daha fazla düşmesine ve/veya başınızın dönmesine ya da bayılmanıza neden olabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız CO-DIOVAN kullanmayınız. Benzer ilaçların kullanılması henüz doğmamış çocuğa ciddi hasar ile ilişkilendirilebilir. Bu nedenle, hamile olma olasılığınız varsa ya da hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz hamilelik sırasında CO-DIOVAN kullanmanın potansiyel risklerini size anlatacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme dönemi süresince de CO-DIOVAN kullanmamanız önerilir. CO-DIOVAN bileşimindeki diüretik madde, anne sütüne geçmektedir ve süt miktarınızı azaltabilir. Emziriyorsanız doktorunuz tarafından önerilmedikçe CO-DİOVAN kullanımından sakınınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi CO-DIOVAN da bazı hastalarda baş dönmesi ya da bayılma gibi etkilere neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımından önce ya da diğer konsantrasyon gerektiren durumlarda, CO-DIOVAN’ın üzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.

  CO-DIOVAN Etken Maddesi Nedir?

  CO-DIOVAN içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ya da bazı durumlarda ilaçlardan birisini bırakmanız gerekebilir:

 • Lityum (bazı depresyon tiplerini tedavi etmekte kullanılan bir ilaç),
 • Potasyum takviyeleri ya da potasyum içeren yapay tuzlar, potasyum tutucu idrar söktürücüler heparin (doktorunuz kanınızdaki potasyum miktarını periyodik olarak kontrol edebilir.)
 • Diüretikler (idrar söktürücüler), kortikosteroidler (kortizol benzeri ilaçlar), laksatifler (kabızlık giderici ilaçlar) , karbenolokson, amfoterisin ya da penisilin G gibi kanınızdaki potasyum miktarını azaltabilen ilaçlar,
 • Antiaritmikler (kalp problemlerini tedavi etmekte kullanılan ilaçlar) ve bazı antipsikotikler (ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi ilaçlar, düzensiz kalp atışına neden olabilirler.
 • Antidepresanlar, antipsikotikler, antiepileptikler (karbamazepin) gibi kanınızdaki sodyum miktarını azaltabilen ilaçlar,
 • Allopurinol gibi gut tedavisi için kullanılan ilaçlar,
 • Vitamin D ve kalsiyum tuzlan,
 • Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar (metformin gibi oral ajanlar ya da insülinler),
 • Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar (metildopa dahil), özellikle ADE inhibitörleri veya aliskiren (bu ilaçların birlikte kullanılması mutlaka gerekli görülürse sadece uzman gözetimi altında yapılmalı ve böbrek fonksiyonu, elektrolitler ve kan basıncı yakından sık sık takip edilmelidir. Diyabetik nefropati adı verilen uzun süreli şeker hastalığı sonucunda ortaya çıkmış bir böbrek rahatsızlığınız varsa ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör blokerleri birlikte kullanılmamalıdır.),
 • Noradrenalin ya da adrenalin gibi kan basıncını artıran ilaçlar,
 • Digoksin ya da diğer dijitalis glikozidleri (kalp problemlerini tedavi etmede kullanılan ilaçlar),
 • Diazoksid ya da beta blokörler gibi kandaki şeker düzeyini artırabilecek ilaçlar,
 • Metotreksat ya da siklofosfamid gibi sitotoksik ilaçlar (kanser tedavisi için kullanılır),
 • Selektif siklooksijenaz inhibitörleri (Cox-2 inhibitörler) dahil steroid yapıda olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAli’ler) gibi ağrı kesiciler,
 • Artrit (eklem iltihabı) ilaçlan,
 • Kas gevşetici ilaçlar (örn. tübakürarin),
 • Antikolineıjik ajanlar (mide-barsak sistemi kramplan, idrar kesesi spazmı, astım, taşıt tutması, kas spazmı, Parkinson hastalığı ve anesteziye yardımcı ilaçlar gibi çeşitli hastalıklann tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde ve ayrıca virüslerin sebep olduğu hastalıktan tedavi etmede ya da önlemede kullanılan bir ilaç),
 • Kolestiramin ve kolestipol (özellikle kanda yüksek düzeydeki lipidlerin tedavisinde kullanılan reçineler),
 • Rifamisin grubu (bazı antibiyotikler), siklosporin (organ reddini önlemek için organ naklinde kullanılan bir ilaç), ritonavir (HIV/AIDS enfeksiyonu tedavisinde kullanılan antiretroviral bir ilaç). Bu ilaçlar CO-DIOVAN’ın etkisini artırabilir.
 • Alkol, uyku ilaçlan ve anestezikler (hastalann ameliyata ya da diğer işlemlere alınması için kullanılan ilaçlar),
 • İyot kontrast maddeleri (görüntüleme yöntemi için kullanılan ajanlar),
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  CO-DIOVAN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.