Clopixol Depot Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

CLOPIXOL DEPOT nedir ve ne için kullanılır?

CLOPIXOL DEPOT 200 mg/ml zuklopentiksol dekanoat içerir. Berrak, soluk sarı bir sıvıdır. CLOPIXOL DEPOT enjeksiyonluk çözelti; 1 ml (200 mg)’lik renksiz cam ampuller içinde, karton kutularda sunulur.

CLOPIXOL DEPOT “antipsikotikler” veya “nöroleptikler” olarak bilinen ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar beynin belirli bölgelerindeki sinir yolaklarına etki ederek, hastalığınızın belirtilerine neden olan, beyindeki bazı kimyasal dengesizlikleri düzeltmeye yardımcı olur.

CLOPIXOL DEPOT, şizofreni ve benzeri psikozların tedavisinde kullanılır.

Doktorunuz bu ilacı size başka bir amaçla da önerebilir. CLOPIXOL DEPOT’un size neden verildiği ile ilgili sorunuz varsa, doktorunuza danışınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CLOPIXOL DEPOT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerle sıklığı tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastaneye başvurunuz.

Yaygın olmayan:

 • Ağız ve dilde olağan dışı hareketler (bu durum tardif diskinezi olarak bilinen bir durumun erken belirtisi olabilir).
 • Çok seyrek:

 • Yüksek ateş, kaslarda olağan dışı sertlik ve özellikle terleme ve hızlı kalp atımıyla birlikte seyreden bilinç bozukluğu; bu bulgular, farklı antipsikotiklerin kullanımıyla
 • bildirilmiş olan “nöroleptik malign sendrom” olarak adlandırılan nadir bir durumun belirtileri olabilir.

 • Deri veya göz akında sararma (bu karaciğerinizin etkilendiğinin ve sarılık durumunun bir işareti olabilir).
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

  Aşağıdaki yan etkiler, tedavinin başlangıcında oldukça belirgin olup, çoğunluğu tedavinin

  devamında yok olur.

  Çok yaygın:

 • Uyuklama (somnolans), sakin oturamama veya hareketsiz duramama (akatizi), istemsiz hareketler (hiperkinezi), yavaş veya azalmış hareketler (hipokinezi)
 • Ağız kuruluğu
 • Yaygın:

 • Hızlı kalp atışı (taşikardi), kalbin hızlı, güçlü veya düzensiz attığı hissi (çarpıntı)
 • Tremor, aralıksız kas kasılmalarına bağlı olarak kıvrılmalı (yılanvari) veya tekrarlanan hareketler veya anormal duruş (distoni), kas sertliğinde artış (hipertoni), sersemlik, baş ağrısı, deride karıncalanma, iğnelenme veya hissizlik duygusu (parestezi), dikkat bozukluğu, hafıza kaybı (amnezi), yürüyüş anormalliği
 • Göze yakın cisimlere odaklanmakta güçlük (akomodasyon bozukluğu), görüş anormallikleri
 • Vücut sabitken fırıl fırıl dönme veya sallanma hissi (vertigo)
 • Burun tıkanıklığı (nazal konjesyon), nefes almada güçlük veya ağrı (dispne)
 • Tükürük salgısında artış, kabızlık, kusma, sindirim problemleri veya üst karın merkezli rahatsızlık hissi (dispepsi), ishal
 • İdrar yapma bozukluğu, idrar yapamama (idrar tutukluğu), idrar hacminde artış
 • Terlemede artış (hiperhidroz), kaşıntı
 • Kas ağrısı (miyalji)
 • İştah artışı, kilo artışı
 • Yorgunluk, güçsüzlük (asteni), genel olarak rahatsızlık veya halsizlik hissi, ağrı
 • Uykusuzluk (insomnia), depresyon, kaygı (anksiyete), endişeli olma hali, anormal rüyalar, (ajitasyon) , cinsel dürtü azalması (libido azalması)
 • Yaygın olmayan:

  • Aşırı faal veya aşırı tepki veren refleksler (hiperrefleksi), sarsıntılı hareketler (diskinezi), parkinsonizm, bayılma (senkop), kas hareketlerini koordine edememe (ataksi), konuşma bozukluğu, azalmış kas tonüsü (hipotoni), kasılma nöbetleri (konvülziyon), migren

 • Gözün dairesel hareketi (okülojirasyon), göz bebeğinin genişlemesi (midriyazis)
 • Bazı ses tonlamalarına aşırı duyarlılık veya günlük sesleri tolere etmede zorluk (hiperakuzi), kulaklarda çınlama.
 • Karın ağrısı, mide bulantısı, gaz
 • • Döküntü, ışığa hassasiyete bağlı deri reaksiyonu (fotosensitivite reaksiyonu), pigmentasyon bozukluğu, aşırı sebum salgılanmasına bağlı yağlı, parlak ve sarımsı deri (sebore), egzama veya deri iltihabı (dermatit), deride kırmızı veya mor renk değişiklikleri olarak görülen deri altında kanamalar (purpura)

 • Kas rijiditesi, ağzı normal olarak açamama (trismus), boyun dönmesi ve doğal olmayan baş pozisyonu (tortikollis)
 • İştah azalması, kilo kaybı
 • Düşük kan basıncı (hipotansiyon), ateş basması
 • Susama, anormal düşük vücut sıcaklığı (hipotermi), ateş (pireksi)
 • Enjeksiyonun yapıldığı yerdeki deride kırmızılık ve ağrı
 • Anormal karaciğer fonksiyon testleri
 • Cinsel sorunlar (boşalmada gecikme, sertleşme problemleri, kadınlarda orgazm olamama, vajinal kuruluk (vulvovajinal kuruluk))
 • Belirgin ölçüde çevreye ilgisizlik (apati), kabus, cinsel dürtüde artış (libido artışı), kafa karışıklığı hali
 • Seyrek:

 • Düşük kan pıhtılaşma hücresi sayısı (trombositopeni), düşük beyaz kan hücresi sayısı (nötropeni), azalmış beyaz kan hücresi sayısı (lökopeni), kemik iliği zehirlenmesi (agranülositoz)
 • Kanda prolaktin (bir hormon) düzeyi artışı (hiperprolaktinemi)
 • Yüksek kan şekeri, bozulmuş glukoz toleransı, kanda yüksek yağ seviyeleri (hiperlipidemi)
 • Aşırı duyarlılık (hipersensitivite), akut sistemik ve şiddetli allerjik reaksiyon (anaflaktik reaksiyon)
 • Erkeklerde memelerde büyüme (jinekomasti), aşırı süt üretimi (galaktore), adet görememe (amenore), penisin cinsel tahrik veya dürtü ile birlikte olmayan ağrılı ereksiyonu (priapizm)
 • Bunlar CLOPIXOL DEPOT’un hafif yan etkileridir.

  Zuklopentiksol dekanoat (CLOPIXOL DEPOT’un aktif maddesi) benzeri etki şekli olan diğer ilaçlarda da görüldüğü üzere, aşağıdaki yan etkiler seyrek vakalarda bildirilmiştir:

 • QT uzaması (Yavaş kalp atımı ve EKG de değişiklik)
 • Düzensiz kalp atımları (ventriküler aritmiler, ventriküler fibrilasyon, ventriküler taşikardi, Torsades de Pointes)
 • Seyrek vakalarda, düzensiz kalp atışları ani ölümlere neden olabilir.

  Damarlarda, özellikle bacaklarda trombus (bacakta şişlik, ağrı ve kızarıklığın da dahil olduğu belirtiler), kan damarlarından akciğerlere hareket ederek göğüs ağrısı ve solunumda zorluğa neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri ile karşılaşırsanız derhal doktorunuza başvurunuz.

  Yaşlı, demansı (bunama) olan ve antipsikotik ilaç alan hastalar, antipsikotik almayanlar ile karşılaştırıldığında ölüm vakalarında artış bildirilmiştir.

  Eğer yan etkiler ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  CLOPIXOL DEPOT Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz almanız gereken dozu ve ne sıklıkta almanız gerektiğini belirleyecektir. Kalçanızdan enjeksiyonla uygulanan ilaç buradan yavaş yavaş vücudunuza girer. Enjeksiyon yerinden yavaş yavaş kana karışan ilacın iki enjeksiyon arasındaki kan düzeyi oldukça sabit kalır.

  Tavsiye edilen doz:

  Yetişkinler

  Normal doz 1-2 ml ve enjeksiyonlar arasındaki süre genellikle 2 ila 4 haftadır. Eğer dozunuz 2 ml’yi geçerse, ilacınız muhtemelen 2 ayrı enjeksiyon yerine paylaştırılacaktır.

  Eğer CLOPIXOL tablet ile tedavi görüyorsanız ve CLOPIXOL DEPOT’ya geçmeniz öngörülüyorsa, ilk enjeksiyondan sonra bir hafta daha fakat daha az dozda tabletleri almaya devam etmeniz istenebilir.

  Doktorunuz zaman zaman alacağınız ilaç miktarını ve enjeksiyonlar arasındaki süreyi değiştirmek isteyebilir.

  Gerekli miktarda CLOPIXOL DEPOT bir enjektöre çekilir ve kalça kasına enjekte edilir.

  Çocuklarda ve ergenlerde kullanım:

  CLOPIXOL DEPOT’un bu hasta grubunda kullanımı tavsiye edilmez.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda genellikle en düşük tedavi dozu kullanılır.

  Özel Kullanım Durumları

  Özel risk altındaki hastalar;

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer şikayetleri olan hastalarda genellikle en düşük tedavi dozu kullanılır.

  Böbrek yetmezliği:

  CLOPIXOL DEPOT, böbrek işlevi azalmış hastalara olağan dozlarda verilebilir.

  Tedavi süresi

  Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuz önerdiği sürece ilacınızı düzenli aralıklarla kullanmaya devam ediniz. Çünkü hastalığınız uzun süre devam edebilir. Tedavinize çok erken son verirseniz hastalığınızın belirtileri yeniden ortaya çıkabilir. Tedavinizin süresine doktorunuz karar verecektir.

  Eğer CLOPIXOL DEPOT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  CLOPIXOL DEPOT

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Bu ilaç size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanacaktır. Bu nedenle, kullanmanız gerekenden fazla CLOPIXOL DEPOT almanız pek olası değildir.

  Aşırı doz alındığında ortaya çıkabilecek durumlar şunlardır:

 • Uzun süreli dalgınlık ve uyku hali
 • Koma (çevreye tepkinin verilmediği derin bir bilinç kaybı ve uyandırılamayacak biçimde uyku hali)
 • Olağandışı kas hareketleri
 • Kasılmalar (konvülziyonlar)
 • Şok (özellikle dolaşım sisteminin yetersizliği sonucu vücudun her yerine yeterli kan akışının sağlanamaması nedeniyle sistemlerdeki çalışmanın azalması)
 • Vücut sıcaklığının yüksek veya düşük olması
 • CLOPIXOL DEPOT, kalbi etkilediği bilinen ilaçlarla birlikte aşırı dozda alınırsa, kalp atışında düzensizlik, yavaşlama gibi kalp atımı değişiklikleri görülebilir.
 • İlaçla ilgili diğer sorularınız için doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  CLOPIXOL DEPOT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CLOPIXOL DEPOT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuz tedaviyi ne zaman ve nasıl bırakacağınıza karar verecektir.

  CLOPIXOL DEPOT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CLOPIXOL DEPOT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Eğer zuklopentiksol veya CLOPIXOL DEPOT formülündeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı yani alerjikseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız)
 • Eğer bilinç bulanıklığınız varsa.
 • CLOPIXOL DEPOT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  CLOPIXOL DEPOT kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  Eğer:

 • Karaciğer, böbrek veya tiroid sorununuz varsa,
 • İlerlemiş solunum sistemi hastalığınız varsa,
 • Parkinson hastalığınız veya myasthenia gravis hastalığınız (aşırı kas zayıflığına neden olan bir hastalık) varsa,
 • Prostat büyümesi veya feokromositoma hastalığınız (böbreküstü bezinde görülen nadir bir kanser türü) varsa,
 • Glokom hastalığınız varsa,
 • Epilepsi hastalığınız (ve alkol kesilmesi veya beyin hasarı gibi epilepsiye yatkınlık oluşturabilecek durumlar) varsa,
 • Geçmişinizde kasılma nöbeti (konvülsiyon) hikayesi varsa,
 • Şeker hastalığınız varsa (şeker hastalığı tedavinizde bir ayarlama yapılması gerekebilir)
 • • Organik beyin sendromunuz varsa (bu durum alkol veya organik çözücülerle zehirlenme sonucunda ortaya çıkabilir)

 • İnme açısından risk faktörleriniz varsa (örn., sigara kullanımı, yüksek tansiyon)
 • • Kanınızda potasyum veya magnezyum azlığı veya bunlardan birine genetik yatkınlığınız varsa,

 • Kalp-damar hastalığı hikayeniz varsa,
 • Başka bir antipsikotik ilaç kullanıyorsanız,
 • Bu ve benzer ilaçlar kan pıhtılaşması oluşumu ile ilişkilendirildiği için, sizde veya aile üyelerinden birinde trombus (kan pıhtılaşması) hikayesi varsa (venöz tromboembolizm (toplar damarlarda kan pıhtısı oluşumu) riski taşıyorsanız),
 • Kanser tedavisi görüyorsanız.
 • Ciddi yan etkilere (ölüm riskinde artış) yol açabileceğinden CLOPIXOL DEPOT’un demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanılması tavsiye edilmez._

  Hayvan çalışmaları CLOPIXOL’ün fertiliteyi etkilediğini göstermiştir. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CLOPIXOL DEPOT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  CLOPIXOL DEPOT aç veya tok karnına kullanılabilir.

  CLOPIXOL DEPOT alkolün yatıştırıcı etkisini artırarak daha fazla sersemlemenize yol açabilir. CLOPIXOL DEPOT ile tedavi sırasında alkol kullanmamanız önerilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz. CLOPIXOL DEPOT mutlaka gerekli olmadıkça gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Gebelik önleyici tedbirler alınıp alınmayacağı konusunda doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  CLOPIXOL DEPOT kullanırken özellikle tedavinin başlangıcında sersemlik ve baş dönmesi riski vardır. Eğer böyle bir durum varsa, bu etkiler geçinceye kadar araç ve makine kullanmayınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz:

 • Trisiklik antidepresan ilaçlar (depresyon tedavisinde kullanılır, örn., imipramin, mianserin, trazodon)
 • Guanetidin ve benzeri ilaçlar (kan basıncını düşürmek için kullanılır)
 • Barbitüratlar ve benzeri ilaçlar (sersemlik yapabilen ilaçlar) (örn., fenobarbital, diazepam, alprazolam, midazolam)
 • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., karbamazepin, gabapentin, fenitoin)
 • Levodopa ve benzeri ilaçlar (Parkinson hastalığında kullanılır)
 • Metoklopramid (mide-barsak rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)
 • Piperazin (barsak solucanı ve kıl kurdu tedavisinde kullanılır).
 • Vücudunuzdaki su veya tuz dengesini etkileyen ilaçlar ( kanınızda potasyum ve magnezyum miktarını azaltırlar. örn., furosemid)
 • Antikolinerjik ilaçlar (örn., atropin)
 • Clopixol Depot’un kandaki düzeyini artırdığı bilinen ilaçlar (örn., bupropion, kini din, fluoksetin, paroksetin)
 • Aşağıdaki ilaçlar CLOPIXOL DEPOT ile aynı zamanda kullanılmamalıdır:

 • Kalp atımını değiştiren ilaçlar (örn., kinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid, eritromisin, terfenadin, astemizol, gatifloksazin, moksifloksazin, sisaprid, lityum)
 • Diğer antipsikotik ilaçlar (örn., tiyoridazin).

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  CLOPIXOL DEPOT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.