Clopitro Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

CLOPITRO nedir ve ne için kullanılır?

• CLOPİTRO 75 mg, 28 film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Film kaplı tabletler, pembe, yuvarlak ve bikonvekstir.

• CLOPİTRO tabletin etkin maddesi olan klopidogrel, antitrombositer ilaçlar adı verilen bir ilaç sınıfında yer alır. Trombositler, kırmızı ve beyaz kan hücrelerinden daha küçüktürler ve kan pıhtılaşması sırasında kümeler oluştururlar. Antitrombositer ilaçlar, bu kümelenmeyi engelleyerek, kan pıhtısı oluşumu riskini azaltır (kan pıhtısının oluşum sürecine tromboz adı verilir).

• CLOPİTRO, sertleşmiş kan damarları (atardamarlar) içinde kan pıhtısı (trombüs) oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır. Bu süreç, aterotromboz olarak adlandırılmakta ve inme, kalp krizi veya ölüm gibi aterotrombotik olaylara yol açabilmektedir.

• Doktorunuz size CLOPİTRO’yu aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

Sizde damar sertliği (aterotromboz) varsa,

Daha önce kalp krizi, inme veya periferik arter hastalığı olarak bilinen bir hastalık geçirdiyseniz,

"Kararsız angina" adı verilen şiddetli göğüs ağrısı veya "miyokard enfarktüsü" (kalp krizi) geçirdiyseniz. Bu durumda doktorunuzun size asetilsalisilik asit de reçetelemiş olması gerekir (asetilsalisilik asit; ağrı kesici, ateş düşürücü ve kan pıhtılaşmasını önleyici birçok ilacın içinde bulunan bir maddedir).

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CLOPITRO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CLOPİTRO kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın acil bölümüne başvurunuz:

• Vücudunuzun herhangi bir yerinde olan kanama

• Kan hücrelerinin azalması

• Boğaz ve yüzün şişmesi ve nefes almanın zorlaşması ile ortaya çıkan alerji

• Bilinç bozulması ve kaybı

• İnatçı kusma

• Göğüs ağrısı

• Kalp atımının düzensiz olması

• Nefes darlığı

• Ayak bileklerinde şişme

• Kan tükürmek

• İdrarında kan gelmesi

• Dışkıdan kan gelmesi

• Yaralanma yerinde olan kanamanın normalden fazla olması Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CLOPİTRO’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Baş ağrısı

• Baş dönmesi

• Depresyon

• Uykusuzluk

• Görmede bozulma

• Kan basıncının yükselmesi

• Öksürük

• İdrarın sarı çıkması ya da göz akının sararması ile belli olan karaciğer bozukluğu

• Hayal görme

• Eklem şişmesi

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil ciddi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Ateş

• Üst solunum yolu hastalığı

• Kaşıntı

• Yorgunluk

• Sıkıntı

• Göz iltihabı

• İshal

• Kabızlık

• Öksürük

• Deride döküntü, kaşıntı

• Eklem ağrısı

• Sırt ağrısı

• Bacak krampı

• Güçsüzlük hissi

• Ağız iltihabı

• Mide yanması

Bunlar CLOPİTRO’nun yan etkileridir.

CLOPITRO Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. CLOPİTRO’yu her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hastaların çoğu, günde bir tabletlik bir doza (75 mg klopidogrel) ihtiyaç duymaktadır. Şiddetli göğüs ağrınız olduysa, doktorunuz tedavinin başlangıcında size 300 mg CLOPİTRO (75 mg’lık 4 tablet) reçete edebilir.

Film kaplı tabletleri, yemekler sırasında veya yemek aralarında herhangi bir zamanda, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) çiğnemeden yutunuz.

Tabletleri her gün aynı saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, hastalığınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

Size cerrahi bir girişim yapılması planlanıyorsa (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere), doktorunuza CLOPİTRO kullandığınızı mutlaka söyleyiniz. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

CLOPİTRO tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz CLOPİTRO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuz ilacı size reçete etmeye devam ettiği sürece CLOPİTRO’yu almaya devam ediniz. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Yaşlılarda Kullanımı

Eğer CLOPİTRO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

CLOPITRO

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CLOPITRO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz sonucunda, kanama riski artabilir.

Yanlışlıkla bir tablet fazla almışsanız, bir şey olması beklenmez. Yanlışlıkla birden fazla tablet almışsanız, doktorunuzla konuşunuz veya tıbbi yardım için en yakın hastanenin acil merkezine başvurunuz. Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilaç kutusunu da yanınıza alınız.

CLOPİTRO almayı unutursanız:

CLOPİTRO’nun bir dozunu almayı unutur, ancak 12 saat içinde almadığınızı hatırlarsanız, hemen tabletinizi yutunuz ve bir sonraki dozu zamanında alınız.

Dozu atlamanızın üzerinden 12 saatten daha uzun bir süre geçtiyse, sadece bir sonraki dozu zamanında alınız. Hiçbir zaman unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu çift doz almayınız.

CLOPITRO Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

CLOPİTRO tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, sertleşmiş kan damarları içinde kan pıhtısı oluşma riski artar. Buna bağlı olarak, inme, kalp krizi veya ölüm gibi aterotrombotik olaylar ortaya çıkabilir.

Bu nedenle tedaviyi kesmeyiniz. Tedaviyi kesmeden önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLOPITRO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLOPITRO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Klopidogrele veya CLOPİTRO’nun içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

• Mide ülseri gibi, kanamaya neden olabilen bir tıbbi durumunuz varsa

• Ciddi karaciğer hastalığınız varsa

• Bebeğinizi emziriyorsanız.

CLOPITRO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Kanama riskine yol açabilecek aşağıdaki durumlardan biri sizde varsa:

İç kanamaya yol açma riski bulunan tıbbi durumlar (örneğin, mide ülseri)

İç kanama eğilimini artıran bir kan hastalığı (vücudunuzun herhangi bir yerinde doku, organ veya eklem içi kanama)

Kısa süre önce geçirilmiş yaralanma

Kısa süre önce geçirilmiş cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere)

7 gün içinde yapılması planlanan cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere)

• Herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız ("CLOPİTRO ile birlikte diğer ilaçların kullanımı" bölümüne bakınız)

• Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CLOPİTRO, 18 yaşın altındaki çocuk ve genç erişkinlerin kullanımına uygun değildir.

CLOPITRO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Besinler CLOPİTRO’nun emilmesini etkilemez. CLOPİTRO yemekle beraber veya yemek aralarında alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLOPİTRO’nun hamilelik döneminde kullanılması önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız CLOPİTRO’yu kullanmayınız. Araç ve makina kullanımı

CLOPİTRO’nun taşıt ve makine kullanma yeteneğinizde herhangi bir değişikliğe yol açması beklenmez.

CLOPITRO Etken Maddesi Nedir?

CLOPİTRO film kaplı tabletler laktoz içerir. Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu ilaç 50.40 mg mannitol içerir. Hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar CLOPİTRO’nun kullanımını etkileyebilir veya CLOPİTRO bazı ilaçların kullanımını etkileyebilir.

Eğer şu anda herhangi bir ilaç, özellikle de aşağıda sayılan ilaçlardan birini alıyorsanız veya son zamanlarda aldınızsa -reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere-, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

Varfarin (kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan bir ilaç): Bu ilacın CLOPİTRO ile birlikte kullanılması önerilmez.

Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (genellikle kas veya eklemlerin ağrılı ve/veya iltihabi durumlarında kullanılan tıbbi ürünler) veya heparin (kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan bir başka ilaç): Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuza bildirmeniz gerekir.

Şiddetli göğüs ağrısı geçirdiyseniz (kararsız angina veya kalp krizi), doktorunuz size CLOPİTRO’yu asetilsalisilik asit ile birlikte reçetelemiş olabilir (asetilsalisilik asit, ağrı kesici ve ateş düşürücü birçok ilacın içinde bulunan bir maddedir). Asetilsalisilik asidin kısa süreli kullanımı (24 saatlik sürede 1000 mg’dan yüksek olmayan dozlar) genellikle bir soruna yol açmaz, ancak diğer durumlarda uzun süreli kullanım söz konusu olduğunda, doktorunuza danışmanız gerekir.

Gelecekte CLOPİTRO tedavisi devam ederken başka bir ilaç almanız gerekirse de, bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.

CLOPİTRO ile birlikte proton pompa inhibitörü (mide asidini azaltan bir grup ilaç) ilaç kullanımında CLOPİTRO’nun etkinliğinde azalma olduğu yönünde çalışmalar vardır. Bu durum CLOPİTRO kullanımı esnasında dikkate alınmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CLOPITRO prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.