Clin Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

CLIN nedir ve ne için kullanılır?

• CLİN, kas veya damar içine uygulanan berrak, renksiz steril çözeltidir.

• CLİN, linkozamid grubu bir antibiyotik olan klindamisin (klindamisin fosfat şeklinde) içerir. Kutu içerisinde 2 ml’lik 1 adet tip I cam ampul şeklinde bulunur.

• CLİN, doktorunuzun uygun görmesi durumunda, klindamisine duyarlı bakterilerin yol

açtığı aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Üst solunum yolu enfeksiyonlan: Bademcik iltihabı, yutak-boğaz iltihabı (farenjit), sinüzit, orta kulak iltihabı ve kızı1.

Alt solunum yolu enfeksiyonları: Bronşit, akciğer iltihabı, ampiyem ve akciğer absesi.

Çeşitli deri enfeksiyonlan: Akne, kıl dibi iltihabı (fiıronkül), selülit, derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu (impetigo), abse ve yara, erizipel ve

1

dolama (paronişi).

Kemik ve eklem enfeksiyonları: Kemik ve kemik iliği iltihabı (osteomiyelit) ve kan iltihabı (septik artrit).

Jinekolojik (kadın üreme sistemi ile ilgili) hastalıklar

Karın içi enfeksiyonları: Karın zan iltihabı (peritonit) ve karın içi absesi.

Diş ve diş eti enfeksiyonları: Diş eti absesi ve diş eti iltihabı (periodontit).

CLİN, enfeksiyonun kana yayıldığı durumlarda (septisemi), kalp iç yüzeyinin iltihabı (endokardit) ya da AIDS hastalarındaki bazı enfeksiyonlar gibi daha ciddi olgulann tedavisinde de kullanılabilir.

Malarya tedavisinde CLİN’in kapsül formu tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkilidir.

CLİN beyne geçmez, beyindeki ciddi enfeksiyonların tedavisi için uygun değildir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi CLİN de yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CLİN kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastamn birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

• Anormal karaciğer fonksiyon testleri

• Karın ağnsı, ishal

• Tromboflebit (Toplardamarlann iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu) (intravenöz enjeksiyondan sonra)

Yaygın olmayan:

• Makülopapüler (deride hafif kabank) döküntüler, ürtiker

• Tat alma duyusunda bozulma

• Düşük tansiyon (baş dönmesi veya bayılma), nadiren kalp knzi (enjeksiyon hızlı yapılırsa)

• Bulantı ve kusma

• Ağrı, apse oluşumu (kas içine uygulamadan sonra)

Seyrek:

• Birden fazla eklemde şişlik, ağrı, hassasiyet

• Kan üre nitrojen (BUN) ve serum kreatinin düzeylerinin artması

• Günlük idrar miktarının azalması (oligüri) ve/veya idrarda protein tespit edilmesi

(proteinüri)

Bilinmiyor:

• Kadın cinsel organında iltihap

• Geçici nötropeni (lökopeni), eozinofili, agranülositoz ve trombositopeni

• Alerjik reaksiyonlar

• Özofajit, özofageal ülser (yemek borusunda iltihap ve yara)

• Sarılık (derinin sararması ya da gözlerde beyazlıklar şeklinde görülür)

• Eritema multiforme (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla

seyreden iltihap), döküntü, kaşıntı

• Stevens Johnson Sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), eksfoliyatif dermatit (bir tür deri hastalığı), morbilliform benzeri cilt kızarıklığı, vezikülobüllöz dermatit (bir çeşit deri hastalığı), deriye ait ciddi yan etki reaksiyonu (SCAR)

• Uygulama yerinde şişkinlik, kızarıklık, sertleşme, tahriş (kas içine uygulamadan

sonra)

CLIN Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz CLİN’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

Yetişkinlerde enfeksiyonun şiddetine göre, kas içine ya da damar içine günde 600 2700 mg

2,3 ya da 4 eşit doz halinde uygulanır.

Çok ciddi enfeksiyonlarda daha yüksek dozlar (günlük 4800 mg’a kadar) verilebilir.

Doktorunuz, enfeksiyonun şiddetine göre dozu azaltabilir veya artırabilir.

Klindamisin konsantrasyonu 18 mg/ml’den fazla olmamalı ve uygulama hızı dakikada 30 mg’ı aşmamalıdır. Çok hızlı uygulandığı takdirde nadir olarak kalp krizine sebep olabilir.

Doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız.

Uzun süreli kullanım başka enfeksiyonlara yol açabilir.

Kas içine ve damar içine uygulanır. Damar içine uygulandığında şeker veya şalin (tuz) çözeltisiyle karıştırılır ve damla halinde uygulanır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda (1 aylıktan büyük) kg vücut ağırlığı başına önerilen doz, günde 3 veya 4 eşit doz şeklinde 20 40 mg klindamisindir.

Doktorunuz ciddi enfeksiyonlarda, tedaviye tam yanıt gözlenene kadar vücut ağırlığından bağımsız olarak günde 300’a kadar yüksek doz uygulayabilir.

Doktorunuz CLİN’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda doz kısıtlamasına gerek yoktur. Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

Böbrek yetmezliği:

Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Uzun süreli kullanmak gerektiğinde doktorunuz düzenli karaciğer, böbrek ve kan testleri isteyebilir.

Eğer CLİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

CLIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CLİN’den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CLIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir CLİN dozunu tamamıyla unuttuysanız bu durumu doktorunuza haber veriniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CLIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

CLİN’i düzenli olarak ve tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın. Kendinizi iyi hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; çünkü tedavi erken sonlandırılırsa ilaç mikropların tamamım öldürmemiş olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

CLIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

CLIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• İshalseniz ya da antibiyotik aldığınızda genel olarak ishal oluyorsanız, ya da mide, barsak problemleriniz varsa. Eğer ilacı kullanırken ya da tedavi sonrasında şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal meydana gelmişse derhal doktorunuza bildiriniz; doktorunuza danışmadan ishal kesici bir ilaç almayınız. Bu. antibiyotiklerle tedavi sonrasında oluşabilen barsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) bir göstergesi olabilir ve tedavinin sonlandınlması gerekebilir.

• Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli CLİN kullanımında dirençli bakteri ve mantar enfeksiyonlan gelişebilir (süperenfeksiyon). Bu ağız ya da vajinada pamukçuk şeklinde ortaya çıkar. Bu olasılık ve acil müdahale için tedaviniz mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Eğer CLİN kullamrken ya da kullanımı tamamladıktan hemen sonra ağız ya da dilinizde beyazlaşma, ağrı ya da genital organlarınızda kaşıntı, akıntı varsa lütfen hemen doktorunuza bildiriniz.

• Böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa (eğer CLİN’i uzun süre kullanacaksanız doktorunuz sizden böbrek, karaciğer ve kan testleri isteyebilir. Bu kontrollerin kaçırılmadan, düzenli olarak yapılmasına dikkat ediniz).

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CLIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Yiyecek ve içeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok kamına uygulanabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLİN’in hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe CLİN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLİN’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde doktorunuz önermedikçe CLİN kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

CLİN’ın araba ve tehlikeli makineler kullanımına etkisi üzerine özel çalışmalar yapılmamıştır.

CLİN tedavisinin araba sürme kabiliyetine bir etkisi olabileceği düşünülmemesine rağmen, eğer bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

CLIN Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbı ürün her ml’sinde 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Bu ürün her ml’sinde 18.9 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara (1 aydan küçük bebekler) uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve aleıjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı ilaçlarla birlikte alındığında CLtN’in ya da diğer ilacın etkisi değişebilir. Bunlar:

• Eritromisin (bir antibiyotik); iki ilaç birbirinin etkisini yok eder.

• Kas gevşeticiler (CLİN bu ilaçlann etkisini artırabilir).

• Doğum kontrol haplan (CLİN tedavisi sırasında ya da CLİN tedavisini bıraktıktan

sonra 7 gün süre ile kondom gibi diğer doğum kontrol yöntemlerini denemelisiniz).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CLIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.