Cliacil Mega İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

CLIACIL nedir ve ne için kullanılır?

• CLİACİL fenoksimetilpenisilin potasyum etkin maddesini içerir. Fenoksimetilpenisilin, penisilin grubundan bir antibiyotiktir. Duyarlı bakterilerin neden olduğu çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

• 1 film tablet içinde 1.200.000 E.Ü. 1 2 (783,29 mg) etkin madde bulunur. 20 çentikli film tablet içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.

*E.Ü: Enternasyonel Ünite

• Piyasada ayrıca CLİACİL şurup hazırlamak için kuru toz içeren formu mevcuttur. 5ml’lik ölçeği ile birlikte 150 ml şurup hazırlamak için 60 gram granül içeren şişede sunulmaktadır.

Doktorunuz size CLİACİL’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçete etmiş olabilir:

Yutak ve bademciklerde enfeksiyon (Tonsillofarenjit)

CLİACİL’e duyarlı mikropların yol açtığı akciğerlerde meydana gelen enfeksiyonlarda, zatürre, orta kulak enfeksiyonları, sinüslerin enfeksiyonları)

Erizipel (yılancık), erizipeloid ve eritema migrans gibi deri enfeksiyonları, lenf düğümlerinin iltihaplanması (lenfadenit), lenf damarlarının iltihaplanmasında (lenfanjit)

Kızıl tedavisi

Romatizmal ateş tedavisi veya tekrar etmesinin önlenmesi, kalbin kapak, duvar ve damar yapılarının iltihaplanmasının önlenmesinde

Ağız boşluğu ve dişetlerinde bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda, ikinci ve üçüncü derecede diş çıkartma güçlükleri, yüzdeki sinüs boşluğu enfeksiyonunda sinüs boşluğunun dışarı açılması (antrum fistülü) tedavisi

Yüksek risk grubu hastalarda (ör. Doğumsal (Konjenital) kalp hastalığı, yapay kalp kapakçığı olanlar, romatizmal endokardit geçirenler) diş çekimi ve diş-çene cerrahisi sırasında gelişebilecek enfeksiyonlardan korumada

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CLIACIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Yaygın:

-Alerjik reaksiyonlar (ör. deri döküntüleri, kaşıntı, ürtiker). Bunlar çoğunlukla tedavinin kesilmesinin ardından hızla kaybolurlar.

Hızlı ilerleyen tipte bir ürtiker reaksiyonu genellikle gerçek bir penisilin alerjisinin göstergesidir ve tedavinin kesilmesini gerektirir.

5 | 7

Bulantı, kusma, iştah kaybı, karın ağrısı, midede dolgunluk, karın ağrısı, şişkinlik, yumuşak dışkı ve bazen kanlı isha1. Bu yan etkiler genellikle orta şiddettedir ve tedavi sırasında ya da tedavi kesildikten sonra azalır.

Deri döküntüleri (egzantem) ve başta ağız bölgesinde olmak üzere mukoza iltihabı (glossit, stomatit) ortaya çıkabilir.

Seyrek:

-Siyah tüylü dil gelişebilir Çok seyrek:

-Beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni, granülositopeni, agranülositoz, pansitopeni), kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni) ya da kemik iliği fonksiyonlarının bozulması (miyelosüpresyon). Bu değişiklikler tedavi sona erdikten sonra normale döner.

İlaç ateşi; eklem ağrısı; ciltte, mukozada ya da eklemlerde geri dönüşümlü şişkinlik (anjiyonörotik ödem), yüzde, dilde, solunum yollarında nefes almayı zorlaştıran şişme, nefes darlığı atakları, çarpıntı, solunum güçlüğü, geri dönüşümlü iltihabi doku zedelenmesi (serum hastalığı), damar iltihabı (vaskülit) sonucunda deride kabartılar (papüller), ciltte içi su dolu kabarcık oluşumu (Stevens-Johnson-Sendromu, Lyell-Sendromu), kan basıncında şoka yol açabilecek düşüş.

Anafilaktik şoka kadar her derecede aşırı duyarlılık reaksiyonu, damar veya kas içine uygulama sonrası kadar sık olmamakla birlikte, ağızdan penisilin alımından sonra da gözlenmiştir.

Tedavi sırasında veya takip eden haftalarda ağır, şiddetli ishal ortaya çıkarsa, acilen tedavi edilmesi gereken ancak kendini gizleyen ciddi bir bağırsak hastalığı söz konusu olabileceğinden, doktorunuzu durumdan haberdar ediniz.

Böbrek iltihabı (interstisiyel nefrit)

Dişlerin renginde hafif bir solukluk

Beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit)

Bilinmiyor

Ateş, titreme, baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteren Herxheimer reaksiyonu.

Geçici ağız kuruluğu ve tat alma bozukluğu

Dirençli bakteri veya mantar enfeksiyonu (süperenfeksiyon)

CLIACIL Nasıl Kullanılır?

Dozaj genellikle aşağıdaki şekilde uygulanır:

Yetişkinler ve 12 yaş üstü çocuklar:

Enfeksiyonun şiddetine ve bölgesine göre genellikle günde 3 4 kere olmak üzere 295 mg -885 mg (yaklaşık 0.5 1.5 milyon IU)

12 yaş altı çocuklar

Zamanında doğan bebekler, daha büyük bebekler, küçük çocuklar ve 12 yaşın altındaki çocuklarda günlük doz, vücut ağırlığına ve kronolojik yaşa göre belirlenir.

Bebekler ve küçük çocuklar için daha düşük dozda şurup formu mevcuttur.

Doktorunuz hastalığınızın seyrine göre dozu artırabilir.

Günlük doz gün içinde eşit aralıklarla genellikle 3 4 doza bölünür (her 6 8 saatte bir). CLİACİL’i boğaz ve bademcik enfeksiyonu (tonsillofarenjit) ve akut romatizmal ateş tedavisinde mutlaka 10 gün kullanmalısınız. Diğer enfeksiyonların tedavisinde genellikle 7 -10 gün boyunca kullanılır, hastalık belirtileri kaybolduktan sonra en az 2 3 gün daha kullanmaya devam etmelisiniz. Kendinizi şimdiden iyi hissetseniz bile lütfen bu süreye uyunuz.

Tedavi süresi mikroorganizmaların yanıtına ya da klinik tabloya bağlıdır. 3 4 gün sonra bir iyileşme fark edilmediği takdirde tedavinizi sürdüren, başka bir tedaviye karar verecek olan doktorunuza başvurunuz.

Akut romatizmal ateş profilaksisi (önleme tedavisi) için CLİACİL kullanılacaksa, her gün profilaksi süresince alınmalıdır.

Akut orta kulak iltihabında tedavi süresi rutin olarak 7-10 gündür. Doktorunuz komplike bir iyileşme seyri öngördüğünde tedavi süresini 10-14 güne çıkartabilir.

Tedaviye, vücut ısısı normale döndükten sonra üç gün daha devam edilmesi tavsiye edilir. Bireysel olarak kullanım süresine, tedaviyi sürdüren doktor karar verir.

Ağızdan alınır.

CLİACİL’i aç karnına, tercihen yemeklerden 1 saat önce ağız yoluyla alınız.

Çocuklarda düzenli kullanımı kolaylaştırmak için CLİACİL’i yemekler sırasında da verebilirsiniz.

Film tabletleri çiğnemeden (etkin maddenin hoş olmayan tadı nedeniyle) ve yeterli miktarda su ile yutunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Belirli yaş grupları için doz bilgisi

Doktorun başka bir önerisi yoksa aşağıdaki dozların uygulanması önerilir:

Yetişkin ve 12 yaş üzeri çocuklar: Günde 3 kez 1 film tablet CLİACİL 1,2 Mega film tablet.

8 12 yaş arası çocuklar (kilosu 30 kg’ın üstünde olanlar): Günde 3-4 kez ^ film tablet.

4 8 yaş arası çocuklar (kilosu 22 30 kg arasında olanlar): Günde 3 kez ^ film tablet.

4 | 7

Yaşlılarda Kullanımı

Özel bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Kreatinin klerensi 30-15 ml/dak aralığında olan hastalarda 8 saat ara ile uygulanan fenoksimetilpenisilin dozunun azaltılmasına genellikle gerek yoktur.

Şiddetli böbrek yetmezliği olup idrar çıkışı olmayan (anüri) hastalarda doz aralığı 12 saate çıkarılmalıdır.

Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer CLİACİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

CLIACIL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Diğer penisilinlerde olduğu gibi, bir kereye mahsus gereğinden fazla miktarda CLİACİL alınması genel olarak zararlı değildir. CLİACİL yanlışlıkla aşırı dozda alındığında, tedaviyi bir süre durdurmanız gerekebilir.

CLİACİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CLIACIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuza danışınız. Doktorunuz size bir sonraki ilaç alma zamanında değişiklik yapmaksızın devam edip edemeyeceğinizi veya dozda bir artışın yararlı olup olmayacağını bildirecektir.

CLIACIL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

CLIACIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLIACIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Penisiline veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa
 • Sefalosporinlere karşı aşırı duyarlılık gösteriyorsanız (çapraz alerji ihtimali vardır)
 • CLIACIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Çok sayıda alerjene karşı duyarlılığınız varsa

  Doktorunuz penisilin tedavisine geçmeden, sizin daha önce penisilinlere, sefalosporinlere ve diğer alerjen maddelere aşırı duyarlılık reaksiyonlarıyla cevap verip vermediğinizi (saman nezlesi, bronşiyal astım) araştırmalıdır.

  Kusma ve ishalin eşlik ettiği ağır mide barsak rahatsızlığınız varsa

  (Bu koşullar altında, vücut tarafından yeterli emilim gerçekleşemeyebilir. Gerektiğinde tedavinizi kesmesi için doktorunuza danışınız.).

  -Antibiyotik kullanımına bağlı gelişebilen uzun süreli ishal (psödomembranöz enterokolit) ortaya çıkması halinde CLİACİL tedavisi kesilmeli ve uygun başka tedaviye geçilmelidir. Kalp hastalığınız varsa veya diğer nedenlere bağlı elektrolit bozukluğunuz mevcutsa (Doktorunuz tedaviniz sırasında CLİACİL’in içerdiği potasyumu dikkate alarak sizi izleyecektir).

  Böbrek yetmezliği nedeniyle idrar çıkışınız olmadığında (anüri) doz aralığı 12 saat olmalıdır.

  Uzun süreli tedavi yapılıyorsa (dirençli mikroorganizmaların çoğalmasına neden olabileceğinden, doktorunuz ikincil bir enfeksiyon oluşmasına karşı uygun önlemleri alacaktır).

  İdrarda şeker tayini için enzimatik olmayan yöntemler kullanıldığında (Bunlar yanlış pozitif sonuç verebilir. Aynı zamanda ürobilinojen saptanması da bozulabilir).

  Frengi (sifiliz) ya da cüzzam (lepra) gibi spiroket enfeksiyonların tedavisi sırasında ateş, titreme, baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi genel belirtilerin ortaya çıkması ile görülen Herxheimer reaksiyonu oluşabilir.

  Hormonal bir doğum kontrol yöntemi kullanıyorsanız (Etkinliklerinde belirgin bir azalma olabileceğinden hormonal olmayan bir doğum kontrol yöntemi önerilir.)

  2 | 7

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

  CLIACIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Gıdalarla birlikte alınması, CLİACİL’in emilim oranını azaltır. Bu nedenle, en iyi emilim oranına ulaşmak için CLİACİL mide boş iken, tercihen yemeklerden bir saat önce alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Fenoksimetilpenisilin mutlak bir gereklilik olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CLİACİL anne sütüne geçer, dolayısıyla bir önlem olarak süt vermeyi bırakmanız tavsiye edilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı için gereken beceriler üstünde bilinen bir etkisi yoktur.

  CLIACIL Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün Sunset Yellow FCF (E 110) adlı bir renklendirici madde içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile CLİACİL’in birlikte kullanımı

  Bakterilerin üremesini durduran diğer antibiyotikler (örneğin, eritromisin, sülfonamid, tetrasiklinler ve kloramfenikol) ile birlikte kullanıldığında penisilinin aktivitesi azalabilir veya kaybolabilir.

  Romatizmal ağrı için kullanılan indometazin, fenilbutazon, salisilatlar, gut tedavisinde kullanılan sülfinpirazon ve probenesid (Birlikte kullanıldığında penisilinin serumdaki miktarı uzun süre yüksek kalabilir).

  Östrojen ve gestajenler (kadın cinsiyet hormonları) (Birlikte kullanıldığında bu hormonların plazmadaki miktarları hafif azalabilir).

  Doğum kontrolü amacıyla kullanılan ilaçlarla (oral kontraseptifler) eş zamanlı kullanıldığında bu ilaçların etkisi azaldığından başka bir doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır.

  Aminoglikozid antibiyotikleri (Birlikte veya hemen sonrasında kullanıldığında CLİACİL’in emilimi azalabilir).

  Romatizmal hastalıklar ve sedef hastalığı tedavisinde kullanılan metotreksat (Birlikte kullanılması, metotreksatın toksik etkisinin artmasına yol açabilir. Metotreksatın serum seviyelerinin izlenmesi gerekir).

  3 | 7

  CLIACIL MEGA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.