Cleocin Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

CLEOCIN T nedir ve ne için kullanılır?

CLEOCİN, ağızdan alman ve linkozamid grubu bir antibiyotik olan klindamisin (klindamisin hidrokloürü şeklinde) içeren bir kapsüldür.

Her kutuda beyaz toz opak kırmızı-eflatun renkte PVC-A1 blisterde 16 kapsül içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

CLEOCİN, doktorunuzun uygun görmesi durumunda, klindamisine duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki akut/kronik enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Alt solunum yolları enfeksiyonları: Bronşit, zatürre, akciğer absesi gibi
 • Üst solunum yolları enfeksiyonlan: Bademcik iltihabı, yutakboğaz iltihabı (farenjit), sinüzit, orta kulak iltihabı, kızıl gibi.
 • Jinekolojik (kadın üreme sistemi ile ilgili) enfeksiyonlar
 • Çeşitli deri enfeksiyonları: Akne, selülit, kıl dibi iltihabı (fronkül), abse gibi.
 • Kemik ve eklem enfeksiyonlan: Kemik ve kemik iliği iltihapları (osteomiyelit), eklem
 • iltihapları (artrit)gibi

 • Karın içi enfeksiyonları: Karın zan iltihabı (peritonit) ve kann içi absesi gibi
 • Bazı diş ve diş eti enfeksiyonlan: Diş eti absesi ve diş eti iltihabı (periodontit)
 • CLEOCİN, enfeksiyonun kana yayıldığı durumlarda (septisemi), kalp iç yüzeyinin iltihabı (endokardit) ya da AIDS hastalarındaki bazı enfeksiyonlar gibi daha ciddi olguların tedavisinde de kullanılabilir.

  CLEOCİN tek başma ya da başka ilaçlarla birlikte kullanıldığında malarya tedavisinde etkilidir. CLEOCİN beyne geçmez, beyindeki ciddi enfeksiyonların tedavisi için uygun değildir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi CLEOCİN de yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, CLEOCIN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Aniden hapşırma, soluk almada güçlük, yüz, göz kapağı ve dudaklarda şişkinlik, deride döküntü şeklinde kızarma, kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa)

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin CLEOCIN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

  CLEOCİN ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sırlanmıştır.

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

  Karın ağrısı İshal

  Anormal karaciğer fonksiyon testleri Yaygın olmavan:

  Makülopapüler (deriden hafif kabarık) cilt kızarıklığı

  Kusma

  Bulantı

  Döküntü

  Seyrek:

  Kan üre nitrojen (BUN) ve serum kreatinin düzeylerinin artıması

  Günlük idrar miktarının azalması (oligüri) ve/veya idrarda protein tespit edilmesi(proteinüri)

  Birden fazla eklemde şişlik, ağrı, hassasiyet

  Bilinmiyor:

  Kadın cinsel organında iltihaplanma (Vajinada iltihap)

  Eozinofıli (bir tür alerji hücresi), Agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma), trombositopeni (trombosit-kan pulcuğusayısında azalma), geçici nötropeni (lökopeni)

  Aleıjik reaksiyonlar

  Tat alma duyusunda bozulma

  Özofageal ülser, özofajit (yemek borusu iltihabı ve yara)

  Sarılık

  Vezikülobüllöz döküntüler (bir çeşit deri hastalığı), döküntü, Steven Johnson Sendromu/eritema multiforme (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), eksfoliyatif

  5

  dermatit (bir tür deri hastalığı), morbilliform benzeri cilt kızarıklığı, kaşıntı, deriye ait ciddi yan etki reaksiyonu (SCAR)

  CLEOCIN T Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz CLEOCIN’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir. Erişkinlerde doz iki, üç ya da dört eşit doza bölünerek günlük 600-1800mg’dır.

  Uzun süreli kullanım başka enfeksiyonlara yol açabilir.

  Doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Çocuklarda önerilen doz, enfeksiyonun ciddiyetine bağlı olarak her 6 saatte 3 ve 6 mg/kg arasındadır. Çocuğunuzun alması gereken kapsül sayısına doktorunuz karar verecektir.

  Yaşldarda kullanımı:

  Yaşlılarda doz kısıtlamasına gerek yoktur. Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

  Özel kullanım durumlan:

  Böbrek yetmezliği:

  Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

  Uzun süreli kullanmak gerektiğinde doktorunuz düzenli karaciğer, böbrek ve kan testleri isteyebilir.

  Eğer CLEOCİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  CLEOCIN T

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  CLEOCİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktora veya en yakın hastanenin aciline başvurunuz.

  Boşalmış dahi olsa ilaç blisterini yanınızda götürünüz.

  CLEOCİN almayı unutursanız:

  Eğer bir CLEOCİN dozunu tamamıyla unuttuysanız bu durumu doktorunuza haber veriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CLEOCIN T Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  CLEOCIN’i düzenli olarak ve tam olarak doktorunuz önerdiği şekilde kullanın. Kendinizi iyi hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; çünkü tedavi erken sonlandırılırsa ilaç mikropların tamamını öldürmemiş olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

  CLEOCIN T kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CLEOCIN T Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Klindamisine, linkomisine veya CLEOCIN’in içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (allerjik) iseniz

  CLEOCIN T Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Aşağıdakilerden biri sizde varsa, ya da geçmişte olmuşsa CLEOCIN’in sizin için uygun ilaç olup olmadığına karar vermesi için lütfen doktorunuza bildiriniz.

 • İshalseniz, ya da antibiyotik aldığınızda genel olarak ishal oluyorsanız, ya da mide, barsak problemleriniz varsa. Eğer ilacı kullanırken ya da tedavi sonrasında sizde şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal meydana gelmişse derhal doktorunuza bildiriniz; doktorunuza danışmadan ishal kesici bir ilaç almayınız. Bu, antibiyotiklerle tedavi sonrasında oluşabilen barsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) bir göstergesi olabilir ve tedavinin sonlandırılması gerekebilir.
 • Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli CLEOCİN kullanımında dirençli bakteri ve mantar enfeksiyonları gelişebilir (süper enfeksiyon). Bu ağız ya da vajinada pamukçuk şeklinde ortaya çıkar. Bu olasılık ve acil müdahale için tedaviniz mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Eğer CLEOCİN kullanırken ya da kullanımı tamamladıktan hemen sonra ağız ya da dilinizde beyazlaşma, ağrı ya da genital organlarınızda kaşıntı, akıntı varsa lütfen hemen doktorunuza bildiriniz.
 • • Böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa (eğer CLEOCIN’i uzun süre kullanacaksanız doktorunuz sizden böbrek, karaciğer ve kan testleri isteyebilir. Bu kontrollerin kaçırılmadan, düzenli olarak yapılmasına dikkat ediniz).

 • Astım, egzama ya da saman nezleniz varsa
 • CLEOCİN laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CLEOCIN T İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  CLEOCIN T İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CLEOCIN’in hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe CLEOCİN kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CLEOCIN’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde doktorunuz önermedikçe CLEOCİN kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  CLEOCIN’in araba ve tehlikeli makineler kullanımına etkisi üzerine özel çalışmalar yapılmamıştır. CLEOCİN tedavisinin araba sürme kabiliyetine bir etkisi olabileceği düşünülmemesine rağmen, eğer bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

  CLEOCIN T Etken Maddesi Nedir?

  CLEOCİN laktoz içermektedir. Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse CLEOCİN kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlarla birlikte alındığında CLEOCIN’in ya da diğer ilacm etkisi değişebilir. Bunlar

  • Eritromisin (Bir antibiyotik); iki ilaç birbirinin etkisini yok eder.

  • Kas gevşeticiler (CLEOCİN bu ilaçların etkisini artırabilir)

  • Doğum kontrol hapları (CLEOCİN tedavisi sırasında ya da CLEOCİN tedavisini bıraktıktan sonra 7 gün süre ile kondom gibi diğer doğum kontrol yöntemlerini denemelisiniz).

  • Klindamisine cevap vermeyen hastalar linkomisinden de fayda görmeyebilir.

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  CLEOCIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.