Clast Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

CLAST nedir ve ne için kullanılır?

 • Saman nezlesi olarak da bilmen mevsimsel aleıjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan aleıjenler ile tetiklenir.
 • Uzun süre devam eden (pereniyal) aleıjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev içindeki aleıjenler ile tetiklenir.
 • Aleıjik rinit belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
 • Burun tıkanıklığı, akıntısı ve/veya kaşmtısı
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi CLAST’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 • abdominal ağrı
 • baş ağrısı
 • Montelukast’m yan etkileri genellikle hafiftir ve montelukast ile tedavi edilen hastalarda plaseboya (ilaç içermeyen tablet) göre daha yüksek sıklıkta ortaya çıktılar.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastadan en az Tinde görülür.

  Yaygın: 100 hastadan 1-10’unda görülür.

  Yaygın olmayan : 1000 hastadan 1-10’unda görülür.

  Seyrek: 10.000 hastadan 1-10’unda görülür.

  Çok seyrek : 10.000 hastadan birinden az görülür.

  Ayrıca, ilacın pazarlandığı dönemde aşağıdaki olaylar bildirilmiştir:

  Çok yaygın:

 • Üst solunum yolu enfeksiyonu Yaygın:
 • Diyare, bulantı, kusma
 • Döküntü
 • Ateş
 • Yaygın olmayan:

 • Aleıjik reaksiyonlar [yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme (soluma veya yutma zorluğu yaratabilir)]
 • Davranış ve ruh hali değişiklikleri (kabuslar dahil rüya anormallikleri, uykuya dalmada güçlük, uyurgezerlik, irritabilite, endişeli hissetme, huzursuzluk, sinirli davranış ve düşmanlık içeren huzursuzluk hali (ajitasyon), depresyon
 • Baş dönmesi, uyuklama, kanncalanma/uyuşma, nöbetler [konvülsiyonlar (kasların istem dışı kasılması) veya krizler]
 • Burun kanaması
 • Ağız kuruluğu, hazımsızlık, morluklar, kaşıntı, ürtiker
 • Eklem ya da kas ağrısı, kas krampları
 • Yorgunluk, kendini iyi hissetmeme, şişlik
 • Seyrek:

 • Kanama eğiliminde artış
 • Titreme
 • Çarpıntı
 • Çok seyrek:

 • Halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyler görmek)
 • Disoryantasyon (kafa karışıklığı)
 • İntihar düşüncesi ve davranışı (intihar dahil)
 • Hepatit (karaciğer iltihabı)
 • Cildin altında ve en sık olarak incik kemiğinizin üzerindeki bölgede kırmızı, dokununca ağrıyan kırmızı şişlikler (eritema nodozum), hiçbir belirti vermeden aniden ortaya çıkan şiddetli deri reaksiyonları (eritema multiforme)

  Montelukast ile tedavi edilen hastalarda gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü (Churg-Strauss Sendromu) olaylarının kombinasyonunu içeren çok nadir olgular bildirilmiştir. Bu semptomlardan birini veya daha fazlasını yaşarsanız doktorunuza söylemelisiniz.

  CLAST Nasıl Kullanılır?

  Astımh çocuklar (15 yaş ve üzeri):

 • CLAST’ı astım belirtileri yaşamasa bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün çocuğunuza vermelisiniz.
 • Astım belirtileri kötüleşirse veya astım ataklan için alman kurtancı inhale ilacı çocuğunuz için daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız.
 • • CLAST’ı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın. Çocuğunuz astım atağı yaşadığında doktorunuzun astım ataklanmn tedavisi için size söylediklerim yapmanız gerekir.

 • Astım ataklan için çocuğunuzun kurtancı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlanm çocuğunuza vermeyi bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.
 • Mevsimsel ve pereniyal alerjik rinitli erişkinlerde (15 yaş ve üzeri):

  • CLAST’ı günde bir kez ve genelde aynı saatte alınız.

 • CLAST’ı doktorunuz reçetelediği sürece günde bir kez alınız.
 • Öğün zamanlarından bağımsız olarak verebilirsiniz.
 • CLAST sadece ağız yoluyla alınır.
 • Aç kanuna veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.
 • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).
 • Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

 • 12 aylık 5 yaş arası çocuklar için montelukast 4 mg pediyatrik oral granül,
 • 2-5 yaş arası çocuklar için CLAST 4 mg çiğneme tableti,
 • 6-14 yaş arası çocuklar için CLAST 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.
 • Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

  Eğer CLAST’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  CLAST

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doz aşımı raporlarının çoğunda hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda doz aşımıyla birlikte en sık bildirilen semptomlar abdominal ağrı, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusma ve hiperaktivitedir.

  CLAST’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CLAST Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CLAST ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Eğer CLAST almaya devam ederseniz, ilaç sadece astımımzı tedavi edebilir.

  CLAST’ı doktorunuzun reçetelediği süre boyunca almanız önemlidir. CLAST astımımzı kontrol etmeye yardımcı olacaktır.

  CLAST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CLAST Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Montelukast veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı aleijikseniz (aşın duyarlılığınız var ise),
 • CLAST Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Astımımz veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Oral CLAST akut astım ataklarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım ataklan için aldığınız kurtancı inhale ilacınızı her zaman yarımızda bulundurunuz.
 • Sizin veya çocuğunuzun tüm astım ilaçlanm doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. CLAST doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlannın yerine kullanılmamalıdır.
 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.
 • Astımımz varsa ve astımımz asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, CLAST alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçlan kullanmamaya çalışm.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

  CLAST İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  CLAST 10 mg gıdalarla birlikte veya ayn olarak alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, CLAST almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz bu dönemde CLAST kullanıp kullanamayacağınızı değerlendirecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CLAST’m anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, CLAST almadan önce doktorunuza danışmaksınız.

  Araç ve makina kullanımı

  CLAST’m araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. Montelukast ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

  CLAST 10 mg’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

  CLAST laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  CLAST’m içeriğinde bulunan sunset sarısı (El 10) ve Ponceau 4 R (E124) (boyar madde) aleıjik reaksiyonlara neden olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar CLAST’m etki mekanizmasını değiştirebilir veya CLAST diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir. Eğer aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız, CLAST’a başlamadan önce bunlan doktorunuza söyleyiniz:

 • fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonlann tedavisi için kullanılır)
 • gemfibrozil (kanın hücreler haricindeki sıvı kısmında yer alan yüksek yağ düzeyinin tedavisi için kullanılır)

  CLAST prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.