Clamine-t Ne İlacıdır? Ne İlacıdır?

CLAMINE-T nedir ve ne için kullanılır?

■ CLAMİNE-T, klindamisin fosfat İsminde bir antibiyotik içerir ve çözelti şeklindedir. Bu çözelti, akneyi tedavi etmek için cilde sürülür.

■ CLAMİNE-T, renksiz bir solüsyon olup kutuda ağzında özel tıpa bulunan plastik burgulu kapaklı renksiz buzlu cam şişede 30 mİ bulunur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi CLAMINE-T’de de yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yaygın olmayan şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal (kramp şeklinde şiddetli karın ağnsı ya da ateşle birlikte seyredebilir). Bu, antibiyotiklerle tedavi sırasında ya da tedavi sonlandıktan sonra oluşabilen ve ciddi bir barsak enfeksiyonunu gösteren bir yan etkidir.

Bu ciddi yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

CLAMİNE-T ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sırlanmıştır.

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

Deride tahriş (yanma, kaşıntı ve kabarıklık gibi belirtileri olur) döküntü

Yaygın:

Yağlı cilt

Yaygın olmayan:

Gastrointestinal rahatsızlıklar (ishal ve mide bulantısı gibi belirtileri olur)

Bilinmiyor:

Ciddi akne (gram-negatif folikül olarakta bilinir), gözlerde batma hissi, kann ağnsı. aleıjiye sebebiyet veren veya tahrişe neden olan maddeler ile temas sonucu ciltte iltihap

CLAMINE-T Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz CLAMİNE-T’yi hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

Genellikle, bu ilacı günde iki defa kullanmanız gerekecektir. Sürülecek alanı yıkayın ve ince bir tabaka halinde çözeltiyi sürün. Çözelti şişesinin otomatik dispenseri vardır. Şişenin ucunu nazikçe cildinize bastırın. Kullandıktan sonra, kapağını mutlaka kapatın.

Doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız.

Haricen kullanılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda Kullanımı

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Eğer CLAMİNE-T’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

CLAMINE-T

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CLAMİNE-T’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacıya danışınız.

CLAMİNE-T almayı unutursanız:

Eğer bir CLAMİNE-T dozunu tamamıyla unuttuysanız hatırladığınız andan itibaren uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CLAMINE-T Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

CLAMİNE-T’yi düzenli olarak ve tam olarak doktorunuz önerdiği şekilde kullanın. Kendinizi iyi hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; çünkü tedavi erken sonlandınlırsa ilaç mikropların tamamını öldürmemiş olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

CLAMINE-T Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

CLAMİNE-T’yi düzenli olarak ve tam olarak doktorunuz önerdiği şekilde kullanın. Kendinizi iyi hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; çünkü tedavi erken sonlandınlırsa ilaç mikropların tamamını öldürmemiş olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

CLAMINE-T kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLAMINE-T Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer

■ Klindamisin. linkomisin veya CLAMİNE-T’nin içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alleıjik) iseniz

■ İnflamatuvar barsak hastalığı, ülseratif kolit (kalın barsak iltihabı) veya antibiyotik tedavisine eşlik eden kolit öykünüz varsa

CLAMINE-T Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer

 • İshalseniz ya da antibiyotik aldığınızda genel olarak ishal oluyorsanız, ya da mide,
 • barsak problemleriniz varsa. Eğer ilacı kullanırken ya da tedavi sonrasında sizde

  şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal meydana gelmişse derhal doktorunuza bildiriniz; doktorunuza danışmadan ishal kesici bir ilaç almayınız.

  Bu, antibiyotiklerle tedavi sonrasında oluşabilen barsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) bir göstergesi olabilir ve tedavinin sonlandınlması gerekebilir.

  • CLAMİNE-T, alkol içerdiğinden, yanma ve tahriş oluşabilir. Bu nedenle, göz, ağız veya

  ciltteki kesik ve yaralardan uzak tutunuz. Eğer, bu hassas bölgelere bulaşırsa, bol soğuk

  suyla yıkayınız. Ayrıca, çözeltinin kötü tadından dolayı, ağızdan uzak tutunuz.

  • CLAMINE-T. yanıcıdır. Bu nedenle, ateşten uzak tutunuz veya sigara içerken kullanmayınız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CLAMINE-T İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok karnına uygulanabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CLAMİNE-T’nin hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe CLAMİNE-T kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  CLAMİNE-T’nin araba ve tehlikeli makineler kullanımına etkisi üzerine özel çalışmalar yapılmamıştır,

  CLAMİNE-T tedavisinin araba sürme kabiliyetine bir etkisi olabileceği düşünülmemesine rağmen, eğer bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

  CLAMİNE-T’ nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CLAMİNE-T alkol içerdiğinden yanma ve tahriş olabilir.

  CLAMİNE-T, içeriğindeki propilen glikol nedeniyle ciltte iritasyona neden olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlarla birlikte alındığında CLAMİNE-T’nin ya da diğer ilacm etkisi değişebilir. Bu yüzden.

  ■ Cilt tedavisinde kullanılan ve benzoil peroksit içeren bir preparat kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçlar aynı zamanda kullanılmamalıdır.

  • Cerrahi bir operasyon için hastaneye yatacaksanız doktorunuza ve/veya anestezi uzmanınıza Kas gevşetici kullanmanız durumunda söyleyiniz. (CLAMINE-T bu ilaçlann etkisini artırabilir)

  • Klindamisine cevap vermeyen hastalar linkomisinden de fayda görmeyebilir.

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  CLAMINE-T prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.