Cisteil Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

CISTEIL nedir ve ne için kullanılır?

CİSTEİL, 1200 mg asetilsistein içeren, turuncu benekli toz şeklindedir.

CİSTEİL, 1200 mg toz içeren saşe uygun sayıda PE / Alüminyum / Kuşe Kağıt, kullanma talimatıyla beraber karton kutuda piyasaya sunulmaktadır.

CİSTEİL etkin madde olarak asetilsistein içerir. Asetilsistein, bir amino asit olan sistem türevi bir ajandır. Balgam söktürücü etkiye sahiptir.

CİSTEİL yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması, yoğunluğunun düzenlenmesi ekspektorasyonun (balgamın atılabilmesi) kolaylaştırılması gereken durumlarda, bronkopulmoner (bronş ve akciğer) hastalıklarda, bronşiyal sekresyon (solunum yolu salgısı) bozukluklarının tedavisinde kullanılan mukolitik (balgam, mukusu parçalayan) bir ilaçtır. Ayrıca yüksek doz parasetamol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CISTEIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CİSTEİL’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aleıjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncının düşmesi (tansiyon düşmesi)).
 • Şoka kadar gidebilen aşın duyarlılık yanıtlan (anafilaktik reaksiyonlar-döküntü, kaşmtı, terleme, baş dönmesi, dil, dudak ve soluk borusunda şişme, hava yolunun tıkanması, bulantı, kusma gibi belirtiler görülebilir). Ayrıca çok seyrek olarak aşın duyarlılık reaksiyonlan kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CİSTEİL’e karşı ciddi aleminiz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmlmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdaki kategori kullanılarak istenmeyen etki sıklığı belirtilmektedir.

  Çok yaygın: 10 hastada 1 ’den fazla kişiyi etkileyen Yaygın: 100 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen Yaygın olmayan: 1.000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen Seyrek: 10.000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen Çok seyrek: 10.000 hastada l’den az kişiyi etkileyen Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Yaygın olmayan:

 • Aleıjik reaksiyonlar
 • Seyrek:

 • Soluk alıp vermede güçlük
 • Bronşların kasılması
 • Ağız içi iltihabı
 • Mide yanması
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • ishal
 • Çok seyrek:

 • Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtlan
 • Ateş
 • Baş ağnsı
 • Kanama
 • CISTEIL Nasıl Kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Doktor tarafından başka şekilde önerilmedİği durumlarda CİSTEİL için öngörülen doz aşağıdaki şekildedir:

  14 yaş üzerindeki ergenlerde ve erişkinlerde:

 • Solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda artmış sekresyonu azaltmak ve atılımı kolaylaştırmak amacıyla günde 1 defa 1 toz içeren saşe uygulanır.
 • Parasetamol zehirlenmesinde, yükleme dozu; 140 mg/kg, idame dozu ise; 4 saatte bir 70 mg/kg (toplam 17 doz) olarak önerilir.
 • CİSTEİL kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacımza sorunuz.

  CİSTEİL yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

  İlacınızı çözelti haline getirildikten sonra aç veya tok kamına alabilirsiniz.

  İlacın hazırlanması:

  Bir saşe içeriği su bardağı içerisine boşaltılarak üzerine yansına dek (100 mL) içme suyu eklenir. Kanştırılarak tamamen çözünmesi sağlanır. Saydam olmayan (opelasan) görünümdeki çözelti ağız yolundan uygulanır.

  Hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalı, kalan bölümü atılmalıdır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  14 yaş altındaki çocuklarda, asetİlsistein içerikli ürünlerden bu yaş grubuna uygun formunun kullanılması önerilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Bu yaş grubuna özel bir kullanımı yoktur, erişkinler için önerilen dozlarda kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumlan:

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  CİSTEİL daha fazla azotlu maddenin birikiminden kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır.

  Eğer böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa CİSTEİL’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

 • İlacm etkili olduğundan emin olabilmek için düzenli doktor kontrollerinde, doktorun gelişimi takip etmesi önemlidir.
 • Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlan takip ediniz.
 • Doktorunuz CİSTEİL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü CİSTEİL tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.
 • Eğer CİSTEİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  CISTEIL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  CİSTEİL ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CISTEIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Endişelenmeyiniz. CİSTEİL’i almayı unutursanız hatırladığınızda hemen alınız. Hatırladığınızda bir sonraki dozun alınma zamanı yakın ise bu dozu atlayıp gelen dozu zamanında alınız ve normal kullamma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CİSTEİL ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

  CISTEIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CISTEIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Asetilsisteine veya CİSTEİL5in bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız var ise,
 • Fenilketonüri hastalığınız varsa (Bkz. CİSTEIL içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler),
 • Sorbitol gibi bazı şekerlere karşı duyarlılığınız varsa (Bkz. CİSTEİL içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler) bu ilacı kullanmayınız.
 • CISTEIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Astım ve bronkospazm (bronşlann daralması) hikayeniz var ise, CİSTEİL’i kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurunuz.
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız var ise,
 • — Mide veya barsağınızda yara (ülser) ve yemek borusunda toplardamar genişlemesi gibi
 • rahatsızlıklannız var ise,

 • Siroz hastası iseniz,
 • Sara (epilepsi) hastası iseniz,
 • CİSTEİL’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  CİSTEİL’i kullanırken cildinizde ve göz çevresinde herhangi bir değişiklik (örn. kızarıklık, kaşıntı, içi sıvı dolu kabarcıklar, kan oturması) fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CISTEIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  CISTEIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Bol sıvı alımı CİSTEİL’in balgam söktürücü (mukolitik) etkisini destekler.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CİSTEİL’in anneye veya bebeğe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız, CİSTEİL’i kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Asetilsisteinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirme döneminde zorunlu olmadıkça CİSTEİL kullanılmamalıdır. Emzirmeye devam edip etmemeniz gerektiği konusunda doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Asetilsisteinin araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemiştir.

  CISTEIL Etken Maddesi Nedir?

  Sorbitol için uyan

  CİSTEİL her bir töz içeren saşesinde 3605 irig sorbitol (E 420) vardır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Aspartam için uyan

  CİSTEİL her bir toz içeren saşesinde 40 mg aspartam (E 951) içermektedir. Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Öksürük kesici ilaçlar (CİSTEİL’in bu ilaçlar ile birlikte kullanılması halinde, öksürük refleksinin azaltılmasına bağlı olarak solunum yollarındaki salgılamada belirgin artış olabilir.)
 • Antibiyotikler (CİSTEİL çeşitli antibiyotikler (tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozitler, penisilinler, makrolidler ve amfoterisin B) ile aynı zamanda kullanılmamalı, gerekli olduğu durumlarda kullammlan arasında en az 2 saat ara olmalıdır.)
 • Nitrogliserin (kalp hastalıklarının tedavisinde damar genişletici olarak kullanılır).
 • CİSTEİL ile birlikte kullanıldığında nitrogliserinin damar genişletici ve kan sulandırıcı etkisinde bir artış olabileceği bildirilmiştir.

 • Karbamazepin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır).
 • CİSTEİL ile birlikte kullanılması halinde karbamazepinin kan düzeylerinde azalma olabilir.

 • Aktif kömür (ilaç zehirlenmelerinde veya aşırı doz ilaç alımlannda kullanılır.
 • Birlikte kullanılmaları halinde aktif kömür CİSTEİL’in emiliminde azalmaya neden olabilir.

  Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  CISTEIL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.