Cisplatin-Kocak İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

Cisplatin-Kocak oldukça açık sarı renkli çözeltidir. Kutu içinde 1 adet 100 mLTik amber renkli cam şişede bulunmaktadır.

Bu ilaç sitostatikler (hücrelerin bölünmelerini durduran) olarak adlandırılan ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Bu ilaç tek başına kullanılmakla beraber daha çok diğer sitostatik ilaçlarla birlikte kullanılmaktadır.

Bu ilaç vücudunuzda belirli kanser tiplerine sebep olabilen hücreleri yok eder (testis tümörleri, yumurtalık tümörleri, baş ve boyun tümörleri, akciğer tümörleri, idrar kesesi tümörleri gibi).

İstediğinizde doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CISPLATIN-KOCAK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kalıcı ve ağır ishal veya kusma
 • Dudak yaraları veya ağız ülseri (stomatit/mukozit)
 • Yüz, dudaklar, ağız ve boğazda şişme
 • Kuru öksürük, nefes alma güçlüğü veya hırıltı gibi beklenmedik solunum problemleri
 • Yutma güçlüğü
 • El ve ayak parmaklarında hissizlik veya karıncalanma
 • Aşırı yorgunluk
 • Normal olmayan berelenme veya kanama
 • Boğaz ağrısı veya yüksek ateş gibi enfeksiyon belirtileri
 • İnfüzyon sırasında enjeksiyon bölgesinde rahatsızlık

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın görülen yan etkiler

 • Beyaz kan hücreleri miktarında azalma (lökopeni), bu durum enfeksiyonlara yakalanmanızı olası kılar. Kan pıhtılaştırıcı hücrelerin miktarında azalma (trombositopeni), bu durum kanama ve berelenme riskini artırır. Kırmızı kan hücreleri miktarında azalma (anemi), bu durum derinizde solukluk yapabilir ve halsizlik ile nefes kesilmesine sebep olabilir.
 • Kulak çınlaması ile beraber işitme kaybı.
 • İştahsızlık, bulantı, kusma, isha1.
 • İdrar üretme yetersizliği (anüri), kanda üre bulunması (üremi) ve kan dolaşımında ürik asit miktarının artması (hiperürisemi) gibi böbrek işlevinde bozukluklar.
 • Ateş.
 • Yaygın görülen yan etkiler
 • Enfeksiyonlar ve kan zehirlenmesi (sepsis).
 • Beyaz kan hücreleri miktarında azalma (lökopeni; kullanımdan yaklaşık 14 gün sonra), kan pıhtılaştırıcı hücrelerin miktarında azalma (trombositopeni: kullanımdan yaklaşık 21 gün sonra), kırmızı kan hücrelerinin miktannda azalma (lökopeni ve trombositopeniden daha sonra başlar).
 • Tat, duyu, görme kaybı ve beyin işlevlerinde bozuklukla (zihin kanşıklığı, konuşma bozukluğu, zaman zaman körlük, hafıza kaybı ve felç) kendini gösteren periferal nöropati. İleri doğru eğilince boyundan başlayıp sırttan bacağa doğru inen aniden giren ağnlar, omurilik hastalıkları.
 • Sağırlık ve baş dönmesi.
 • Bradikardi (kalp atımının yavaşlaması) ve taşikardinin (kalp atımının hızlanması) dahil olduğu aritmi (ritim bozukluğu).
 • Damar iltihabı (flebit).
 • Nefes darlığı (dispne), akciğer iltihabı (pnömoni) ve solunum yetmezliği.
 • Karaciğer işlevinde bozukluk.
 • Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık ve deri iltihabı (eritem, deri ülseri).
 • Şişme (ödem), ağrı.

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Kızarıklık, şiddetli kaşıntılı egzema, kurdeşen, deri iltihabı (eritem) veya kaşıntı ile kendini gösteren aşırı duyarlılık.
 • Diş etlerinde metalik tat.
 • Saç dökülmesi, saç dökülmesi nedeniyle kellik.
 • Sperm ve yumurta oluşumunda bozukluklar. Ağrılı jinekomasti (erkekte hormonal düzensizliğe ya da değişikliğe bağlı olarak memelerin aşırı derecede büyümesi ve bazen süt salgılaması durumu).

Seyrek görülen yan etkiler

 • Diğer benzer ilaçlarda olduğu gibi CISPLATIN KOÇAK lösemi (kan hücreleri ile ilişkili kanser tipi) riskini artırır (sekonder lösemi).
 • Hemolitik anemi, yüksek ateş, boğaz ve ağız yaraları (agranülositoz) ve kan hücrelerinin üretiminde azalmanın bir sonucu olarak kansızlık ile birlikte beyaz kan hücrelerinin miktarında yoğun azalma ile karakterize kemik iliği baskılanması.
 • Kan basıncının düşmesi (hipotansiyon), kalp atımının hızlanması (taşikardi), nefes darlığı (dispne), bronşların daralması (bronkospazm), yüzde şişme ve ateş ile ağır aşırı duyarlılık; bağışıklık sisteminin baskılanması (immünosupresyon).
 • Spazmlar ve bilinç seviyesinin azalması ile kendini gösteren beyin işlev bozukluğu (ensefalopati) dahil belirli tipteki beyin işlevlerinin kaybolması ve karotid arterin (boynun iki yanındaki iki atardamar) kapanması.
 • Görme kaybı. Renk görüşünde yetersizlik ve göz seğirmesi.
 • Normal bir sohbeti duyma yeteneğinin kaybolması. İşitme kaybı (özellikle çocuklar ve yaşlılarda).
 • Kan basıncında yükselme ve kalp krizi.
 • Ağız içinde iltihap (stomatit).
 • Kandaki protein seviyesinde (albümin) azalma.
 • Kanda bulunan elektrolit (magnezyum, sodyum, fosfat, potasyum) miktarlarında azalma ile kas krampları ve/veya elektrokardiyogram (EKG) değişiklikleri. Kandaki kolesterol seviyelerinde artış. Kanda bulunan amilaz (bir enzim) seviyelerinde yükselme.

Çok seyrek görüien yan etkiler

 • Beyinde vazopresin hormonunun salgılanmasında yetersizlik,
 • Kanda bulunan demir seviyesinin yükselmesi.
 • Nöbetler.
 • Gözdeki optik diskin şişmesi (papilla ödemi), sinir işlevinin azalması ve acı ile birlikte göz sinirinin iltihaplanması (optik nörit) ve beyin işlevinde bozukluğun bir sonucu olarak körlük.
 • Kan dolaşımında bozukluk (ör: beyinde, el ve ayak parmaklarında).
 • Kalp durması.

Cisplatin-Kocak Nasıl Kullanılır?

Cisplatin-Kocak yalnızca kanser tedavisinde deneyimli doktorlar tarafından uygulanmalıdır.

Doktorunuz hastalığınıza uygun olacak şekilde kullanmanız gereken ilaç miktarını sizin için belirleyecektir.

Önerilen dozu sizin genel durumunuza, tedavinin beklenen etkilerine, ilacm tek başına (monoterapi) veya diğer ilaçlarla birlikte (kombine kemoterapi) uygulanmasına bağlıdır.

Önerilen genel doz rejimi aşağıdaki gibidir:

Tek başma tedavi (monoterapi):

Her 3-4 haftada bir tek doz olarak 50-120 mg/m2 (vücut yüzey alanına göre).

Her 3-4 haftada bir 5 gün süreyle günde 15-20 mg/m2 (vücut yüzey alanına göre).

Diğer ilaçlarla birlikte tedavi (kombine kemoterapi):

Her 3-4 haftada bir 20 mg/m2 ya da daha fazla (vücut yüzey alanına göre).

Sadece damar içine uygulanır.

Sodyum klorür çözeltisi, glukoz içeren sodyum klorür çözeltisi veya mannitol içeren sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilmelidir.

Alüminyum içeren materyallerle temas ettirilmemelidir.

Böbreklerde oluşabilecek sorunlardan kaçınmak veya bu sorunları azaltmak için CISPLATIN KOÇAK uygulamasını takiben 24 saat boyunca bol miktarda sıvı almanız önerilir.

Çocuklarda Kullanımı

Güvenliği ve etkinliği henüz belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullamm:

Böbrek ve kemik iliği fonksiyonu normal olan yaşlılar için özel bir uyarı bulunmamaktadır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz sizin için ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

Eğer CISPLATIN KOÇAK’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bu ilaç size hastanedeyken verileceği için ilacınızı çok az ya da çok fazla miktarda almanız beklenmez, bununla beraber herhangi bir endişeniz olduğu takdirde doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

İlaçtan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Cisplatin-Kocak Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Cisplatin-Kocak Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Sisplatine veya platin içeren diğer maddelere aşırı duyarlılığınız varsa

Böbrek hastalığınız varsa

Dehidratasyon (vücut sıvı hacminin azalması) sorunu yaşıyorsanız

Ağır kemik iliği hastalığınız varsa

İşitme bozukluğunuz varsa

Sisplatinin sebep olduğu sinirsel bir rahatsızlığınız varsa

Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız

Fenitoin ve sarı humma aşısı ile birlikte kullanılmamalıdır

Cisplatin-Kocak Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Doktorunuz; kanınızdaki kalsiyum, sodyum, potasyum ve magnezyum seviyelerini, kan hücreleri miktarını ve karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınızı belirlemek amacıyla size bazı testler yapacaktır.

Her Cisplatin-Kocak tedavisi öncesinde işitme duyunuz test edilecektir.

Sisplatinin neden olmadığı herhangi bir sinir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışınız.

Herhangi bir enfeksiyon geçiriyorsanız doktorunuza danışınız.

Kusma ve ishaliniz varsa doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CISPLATIN KOÇAK hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

CISPLATIN KOÇAK ile tedavi edilen cinsel olgunluk yaşındaki kadın ve erkek hastalarm tedavi sırasında ve tedaviden sonraki altı ay süresince etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulamaları önerilir.

CISPLATIN KOÇAK tedavisinin sonucunda geri dönüşümlü olmayan kısırlık olasılığı nedeniyle, erkek hastaların tedavi öncesinde sperm korunmasıyla ilgili bilgi almaları önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlaç anne sütüne geçer. İlaç emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Bu ilaç uyku hali ve/veya kusmaya neden olabileceğinden, CISPLATIN -KOÇAK kullanımı esnasında araç ve makine kullanılmamalıdır,

Cisplatin-Kocak Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her flakonda 353,84 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bu ilaç aşağıda belirtilen ilaçlarla birlikte kullanılmamalı ya da dikkatle kullanılmalıdır;

Bleomisin ve metotreksat gibi diğer sitostatiklerle (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar) eş zamanlı uygulandığında ilacın zararlı etkileri artabilir.

Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaçlar (furosemid, hidralazin, diazoksid ve propanolol içeren antihipertansifler) ilacın zararlı etkilerini artırabilir.

Belirli enfeksiyonların tedavisinde/ korunmasında kullanılan ilaçlar (sefalosporin ve aminoglikozit grubu antibiyotikler ile amfoterisin b etken maddesini içeren ilaçlar) ve kontrast ajanlar (görüntüleme işlemlerinde kullanılan ilaçlar) gibi böbrekler üzerinde yan etkileri olabilen ilaçlar ile eş zamanlı uygulandığında ilacın zararlı etkileri böbrekleri şiddetli olarak etkileyebilir,

Aminoglikozitler gibi işitme fonksiyonları üzerine yan etkileri olabilen ilaçlar ile eş zamanlı olarak uygulandığında ilacın zararlı etkileri duyma kabiliyeti üzerine tesir edebilir.

Cisplatin-Kocak tedavisi sırasında gut ilaçları kullanılırsa bu ilaçlann dozajlarının ayarlanması gerekir (ör: allopurinol, kolşisin, probenesid ve/veya sülfinpirazol).

Vücuttan idrar atılım oranını yükselten ilaçlar (furosemid gibi kıvrım diüretikleri) ile CISPLATIN KOÇAK’ ın beraber uygulanması böbrekler ve kulak işlevlerinde zararlı etkilere yol açabilir (CISPLATIN KOÇAK dozu: 60 mg/m2,den fazla, idrar çıkısı: 24 saatte 1000 ml’den az).

Bu ilacın tedavisi esnasında alerji hastalıklarına karşı ilaçlar (buklizin, siklizin, loksapin, meklozin, fenotiazinler, tioksantenler ve/veya trimetobenzamidler gibi) uygulanıyorsa, işitme hasarının ilk belirtileri (baş dönmesi ve kulak çınlaması) gizli kalabilir.

Bu ilacın ifosfamid (kanser tedavisinde kullanılır) ile kombinasyonu işitme kaybına yol açabilir.

Piridoksin (B6 vitamini) ve hekzametilmelamin (kanser tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanım CISPLATIN KOÇAK tedavisinin etkilerini azaltabilir.

Bu ilacın bleomisin ve vinblastin (kanser tedavisinde kullanılırlar) ile beraber verilmesi el ve/veya ayak parmaklarında solgunluk veya morarmaya (Raynaud fenomeni) sebep olabilir.

Bu ilacın paklitaksel veya dosetaksel (kanser tedavisinde kullanılırlar) ile birlikte uygulanması ağır sinir hasarına sebep olabilir.

Bu ilacın bleomisin ve etopozid (kanser tedavisinde kullanılırlar) ile birlikte kullanımı kandaki lityum düzeyini düşürebilir. Bu nedenle lityum düzeyleriniz düzenli olarak takip edilecektir.

Bu ilacın, sara (epilepsi) tedavisi üzerine kullanılan fenitoinin etkilerini azaltır. Penisilamin (zehirlenme gibi durumlarda zararlı maddeyi etkisiz hale getirmek için kullanılır) CISPLATIN KOÇAKTn etkinliğini azaltabilir.

Bu ilacın antikoagülan (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçların) etkinliğini bozabilir. Bu nedenle birlikte kullanımda pıhtılaşma parametreleri sıklıkla kontrol edilmelidir.

Bu ilacın ve siklosporinin (organ nakli sonrasında kullanılır) birlikte kullanımı bağışıklık sisteminin baskılanmasma yol açabilir.

Bu ilacın tedavisinin tamamlanmasını takiben üç ay içerisinde canlı virüs aşısı yapılmamalıdır.

Bu ilacın tedavisi gördüğünüz sürece sarı humma aşısı kesinlikle yapılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.