Cirrus İlaç Kullanımı ve Yan Etkileri

Cirrus, beyaz ile kırıkbeyaz arası renkte, yuvarlak tabletler halindedir. Her kutuda 14 tablet bulunur.

Cirrus, burun tıkanıklığını gideren ve alerji belirtilerini tedavi eden bir ilaçtır. Mevsimsel ve yıl boyu süren alerjik nezlenin belirtilerinin (burun tıkanıklığı, aksırık, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi) tedavisinde kullanılır.

Cirrus Yan etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Cirrus Uzun Salim’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Cirrus’u kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi),
 • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (İskemik kalp hastalığı),
 • Karaciğer işlev bozuklukları (transaminaz, alkalin fosfataz, gammaGT, bilirubinde artış)
 • Aşırı duyarlılık,
 • İstemsiz nöbet (Konvülsiyonlar),
 • Titreme,
 • İnme (Serebrovasküler olay),
 • Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyonlar),
 • Psikotik bozukluk (şizofreni, vb.),
 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudak ya da özellikle ağız içi veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde),
 • Solukluk,
 • Kan basıncı yükselmesi (Hipertansiyon),
 • Dolaşım yetersizliğinin sebep olduğu kalbin pompalama gücünde yetersizlik (Dolaşım kollapsı).

Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Cirrus’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması Ağız kuruluğu Mide bulantısı Yorgunluk
 • Baş dönmesi, sersemlik hissi
 • Baş ağrısı Uyuklama hali Sinirlilik Uykusuzluk
 • Yaygın olmayan:
 • Kaygı, aşırı huzursuzluk hali
 • Seyrek:
 • Ağrılı idrar
 • Deride kuruluk, döküntü Terlemede artış Kurdeşen
 • Çok seyrek:
 • İlaca bağlı döküntü

Bunlar Cirrus’un hafif yan etkileridir.

Cirrus Uzun Salim Nasıl Kullanılır?

12 yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde: Günde iki kez bir tablet (sabah ve akşam), aç veya tok karnına alınır.

Cirrus ağızdan kullanım içindir, tercihen bir bardak su ile yutulmalı, çiğnenmemelidir.

Yaşlılarda Cirrus kullanımı

Yaşlılarda, Cirrus kullanırken özel dikkat gösterilmelidir.

Özel Kullanım Durumları

Orta derecede böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz yarıya, günde bir tablete indirilmelidir.

Eğer Cirrus’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Cirrus 2 Doz Alınır mı?

Doz aşımı belirtileri kalp hızında artış, kalpte ritm bozukluğu, kan basıncında artış, merkezi sinir siteminin baskılanmasına dair belirtiler (uyku hali, solunumun durması, bilinç kaybı, şok bayılma) olabilir. Ayrıca, merkezi sinir sisteminin uyarılmasına dair belirtiler de görülebilir (Örn, uykusuzluk, olmayan görüntüler ve sesler, dokunuşlar hissetme, titreme, nöbetler). Bu belirtiler hayati tehlikeye neden olabilirler. Tıbbi müdahaleye gerek oluşturabilir. Semptomatik (belirtileri giderici) ve destekleyici tedavi için hastane ortamına gereksinim olabilir.

Cirrus’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bir sonraki dozu almak için daha zaman varsa, unutulan dozu hatırladığınız anda alınız. Bir sonraki dozu alacağınız saat yaklaştığında unutulan dozu almayınız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Cirrus İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Cirrus ile tedavinin süresi, belirtilerin görüldüğü dönemi aşmamalı ve 23 haftayı geçmemelidir. Burun tıkanıklığı açısından yeterli rahatlama sağlandığında, eğer gerekirse sadece setirizin ile tedavi sürdürülmelidir.

Cirrus Uzun Salim Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

Cirrus’un bileşiminde bulunan maddelerden birine, efedrine veya diğer piperazinlere karşı alerjiniz var ise (aşırı duyarlı iseniz),

Ciddi yüksek kan basıncınız (hipertansiyon) veya ağır kalp ve koroner damar hastalığınız varsa,

Dihidroergotamin içeren bir ağrı kesici ilaç alıyorsanız,

Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,

Tiroid hormonlarının aşırı salgılanması (hipertiroidi) kontrol edilemiyorsa,

Kalbinizde ağır ritim bozukluğu varsa,

Böbreküstü bezinizde tansiyon yükselmesine sebep olan bir tümör (feokromasitoma) varsa

İşeyememe sonucu mesanede aşırı idrar birikmeniz (idrar retansiyonu) varsa,

Göz içi basıncınız yüksek ise (göz tansiyonunuz varsa),

Monoamin Oksidaz (MAO) İnhibitörü olarak bilinen depresyon (ruhsal çökkünlük) ilaçları kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız,

Geçmişte inme (felç) geçirdiyseniz,

Beyin kanamasına bağlı inme geliştiren yüksek risk grubundaysanız, Cirrus’u kullanmayınız.

İçeriğinde bulunan psödoefedrin sebebiyle Cirrus’un tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.

Cirrus Uzun Salim Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Diyabet (şeker hastalığı) hastalığınız varsa,

Tiroid hormonlarının aşırı salgılanması (hipertiroidi) söz konusu ise,

Yüksek kan basıncınız varsa,

Dakikadaki kalp atım sayınız normalin üstüne çıkıyor (taşikardi) veya kalp atımınız normal ritmini kaybediyor (kardiyak aritmi) ise,

Kalbi besleyen koroner damarlarınızda tıkanma varsa,

Orta derecede böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,

60 yaşın üzerinde iseniz,

Sempatomimetik etki gösteren ilaçlar [dekonjestanlar (burun tıkanıklığını giderici ilaçlar)], iştah kesiciler, amfetamin, trisiklik antidepresanlar gibi) alıyorsanız,

Yüksek tansiyonu düşüren (antihipertansif) ilaçlar alıyorsanız,

Alkol veya merkezi sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) olarak bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, Cirrus’u dikkatli kullanınız.

Ayrıca,

Prostat büyümesi veya mesane boşalmasında tıkanıklığınız varsa,

Yüksek tansiyonlu bir hastaysanız ve beraberinde ağrı ve enflamasyonda kullanılan nonsteroidal antiinflamatuvar (steroid yapıda olmayan bir iltihap çözücü) bir ilaç hem de Cirrus alıyorsanız,

Kanın aşırı derecede pıhtılaşması riskini taşıyan bir hastalığınız varsa (enflamatuvar barsak hastalığı gibi),

Beyin kanamasına bağlı inme riskini arttıran faktörlere sahip bir hastaysanız ve beraberinde kan damarlarını daraltıcı ilaçlar (bromokriptin, pergolid, lisurid, kabergolin, ergotamin gibi) ve diğer burun tıkanıklığını giderici (dekonjestan) ilaçlarla (fenilpropanolamin, fenilefrin, efedrin gibi) birlikte Cirrus alıyorsanız bu ilacı dikkatli kullanınız.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Cirrus Uzun Salim İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Cirrus u aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamileler Cirrus Kullanabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Cirrus’un hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur. Cirrus hamile kadınlara verilmemelidir, çünkü hamilelik boyunca güvenli olup olmadığı kanıtlanmamıştır.

Cirrus’un hamile kadınlarda, kazara uygulanması, hamilelik veya fetus/yeni doğan bebeğin sağlığı üzerinde ters bir etki oluşturmamış olsa da Cirrus’un kullanımı kesilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirirken Cirrus Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Setirizin ve psödoefedrin anne sütüne geçtiği için, emzirme döneminde Cirrus kullanılmamalıdır.

Cirrus’un İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Cirrus Uzun Salım Film Tablet’in içeriğinde laktoz bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çesitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer İlaçlarla Birlikte Cirrus Kullanımı

Depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç olan Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOİ) ile sempatomimetik aminleri aynı zamanda kullanıyorsanız kan basıncınızda artış (hipertansiyon) ve tansiyon yükselmesine bağlı bir kriz meydana gelebilir. Bu durum MAO inhibitörleri ile tedavinin kesilmesinden sonraki 2 hafta içinde de görülebilir. Bu nedenle Cirrus tedavisine başlanabilmesi için MAOİ ile tedavi kesildikten sonra en az 14 gün geçmiş olmalıdır.

Cirrus, yüksek tansiyonlu hastaların tedavisinde kullanılan (antihipertansif) beta adrenerjik reseptör blokerleri ve metildopa, guanetidin ve rezerpin gibi ilaçların etkilerini azaltabilir.

Linezolid olarak bilinen bir antibiyotiğin psödoefedrin ile birlikte uygulanması, kan basıncı normal olan hastalarda kan basıncında artışa neden olabilir.

Psödoefedrin, dijital (bir kalp ilacı, digoksin) ile eş zamanlı kullanıldığında ektopik pacemaker (kalp atımı için uyarı oluşturan merkez dışından uyarı oluşması) aktivitesinde artış meydana gelebilir. Bu nedenle kanda tedavi için gerekli dijital seviyesi sağlanmış (dijitalize) hastalarda Cirrus kullanımından kaçınılmalıdır.

Halojenli anestezik ajanlarla eş zamanlı kullanım, kalpte ventriküllerde meydana gelen ritim bozukluğunu arttırabilir veya kötüleştirebilir.

Antasitler ve proton pompa inhibitörleri olarak bilinen mide ilaçları, psödoefedrinin emilim hızını artırır; kaolin ise azaltır.

Cirrus antihistaminik etkisinden dolayı, alerji deri testlerinin sonuçlarını etkileyebilir, bu testleri uygulamadan önce uygun bir arınma dönemi gerekir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.