Ciproxin Ne İlacıdır? Yan Etkileri Nelerdir?

CIPROXIN nedir ve ne için kullanılır?

 • CIPROXIN, fdm kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 750 mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır. CIPROXIN’in etkin maddesi olan siprofloksasin, kinolonlar adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.
 • CIPROXIN, 10 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.
 • CIPROXIN, yetişkinlerde solunum yollan enfeksiyonu tedavisinde, uzun süreli ve tekrarlayan kulak ya da sinüzit enfeksiyonlannda, böbrek ve idrar yollan enfeksiyonlannda, adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin
 • akut ya da kronik iltihabı), bel soğukluğu (gonore), prostatit dahil genital organlann enfeksiyonlarında, sindirim sistemi enfeksiyonlannda, kann zarı iltihabı (peritonit) gibi kann boşluğu enfeksiyonlarında, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların 18 yaş üzeri önlenmesinde ve şarbon solunması yoluyla maruziyet durumunda ve kötü huylu dış kulak iltihabında kullanılır.

  CIPROXIN akyuvar sayısı düşük (nötropeni) olan ve bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen ateşin söz konusu olduğu hastaların tedavisinde diğer antibiyotiklerle birlikte (kombinasyon tedavisinde) kullanılabilir.

  Şiddetli bir enfeksiyon ya da birden fazla türde bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon olması halinde, CIPROXIN’e ek olarak ilave antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi CIPROXIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yaygın yan etkiler (100 kişiden 1 ila 10’unu etkiler):

  • Bulantı,

 • İshal,
 • Çocuklarda eklem ağrısı
 • Yaygın olmayan yan etkiler (1.000 kişiden 1 ila 10’unu etkiler):

 • Mantar enfeksiyonları,
 • Kandaki eozinofıl adı verilen kan hücreleri sayısında artış,
 • İştahsızlık,
 • Hareketlilik,
 • Sinirlilik,
 • Baş ağnsı,
 • Baş dönmesi,
 • Uyku bozukluklan,
 • Tat bozuklukları,
 • Kusma,
 • Kann ağrısı,
 • Hazımsızlık,
 • Gaz şişkinliği,
 • Karaciğer enzimlerinde artış,
 • Bilirubin artışı,
 • Döküntü,
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen,
 • Eklem ağnsı,
 • Böbrek fonksiyon bozukluğu,
 • Ağn,
 • İyi hissetmeme (asteni),
 • Ateş,
 • Karaciğer enzimlerinden biri olan alkalen fosfataz artışı,
 • Transaminaz seviyelerinde artış,
 • Kas-iskelet ağnsı (örneğin sırt ağnsı, göğüs ağnsı gibi).
 • Seyrek (10.000 kişiden 1 ila 10’unu etkiler):

 • Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen),
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma ya da artma,
 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısında azalma ya da artma,
 • Kansızlık,
 • Alerjik reaksiyon,
 • Alerjik ödem,
 • Ağız, dil ve boğazda şişme,
 • Nerede ve hangi zamanda olduğunu bilememe (bilinç bulanıklığı),
 • Gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon),
 • Anormal rüyalar,
 • • Depresyon (intihar fıkri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etme gibi kendine zarar verme davranışına varma olasılığı),

 • Gerginlik,
 • Hissizlik, kanncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,
 • His azalması,
 • His kaybı,
 • Titreme,
 • •Nöbetler (nöbetin 30 dakika süreyle devam etmesi ve aralarda bilinç açıklığı olmaksızın sık sık tekrarlaması hali dahil olmak üzere),

 • Denge bozukluğu,
 • Görme bozuklukları (diplopi adı verilen çift görme dahil),
 • Kulak çınlaması,
 • İşitme kaybı,
 • İşitmede azalma,
 • Kalp atım hızında artma,
 • Kan damarlannda genişleme,
 • Tansiyon düşüklüğü,
 • Bayılma,
 • Nefes darlığı (astımla ilgili durumlar dahil), astım benzeri belirtiler (semptomlar),
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Safra akışında tıkanıklığa bağlı sarılık,
 • Karaciğer iltihabı,
 • Işığa duyarlılık,
 • Kas ağrısı,
 • Eklem iltihabı,
 • Kas gerginliğinde artış, kramp,
 • Böbrek yetmezliği,
 • İdrarda kan olması,
 • İdrarda kristaller olması,
 • Böbrek iltihabı,
 • Vücutta su tutulmasına bağlı şişlik (ödem),
 • Terleme,
 • Kan şekerinde artma (hiperglisemi),
 • Kan şeker düzeyinde azalma (hipoglisemi),
 • Ciltte kabarcıklar,
 • Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı.
 • Çok seyrek (10.000 kişiden en fazla 1 kişiyi etkiler):

 • Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık,
 • Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması (hayatı tehdit edici),
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin tehlikeli bir şeklide azalması (agranülositoz),
 • Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),
 • Ölümcül aleıjik reaksiyon,
 • Aleıjik şok (hayatı tehdit edici),
 • Serum hastalığı benzeri reaksiyon (bir çeşit aleıjik reaksiyon),
 • •Psikolojik reaksiyonlar (intihar fıkri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etme gibi kendine zarar verme davranışına varma olasılığı),

 • Migren,
 • Yürüme güçlüğü,
 • Koku bozukluklan,
 • Sersemlik,
 • Kafa içi basıncı artması,
 • Görsel renk bozukluklan,
 • Damar iltihabı,
 • Pankreas iltihabı,
 • Karaciğer haşan (çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir),
 • Dudak, göz, ağız, burun ve cinsel bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanama (hayatı tehdit edici),
 • Ciltte kızarıklıklarla seyreden hastalıklar,
 • Eritema multiforme, eritema nodosum ve Stevens-Johnson sendromu gibi deri nekrozu ve deride ciddi kızanklıklarla seyreden hastalıklar (hayatı tehdit edici),
 • Kas güçsüzlüğü,
 • •Kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da yırtılma, özellikle ayak bileğinin arkasındaki büyük tendon (kaslan kemiklere bağlayan doku, aşil tendonu)

 • Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi,
 • Karaciğer nekrozu,
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 • Beyin ve omurilik dışındaki çevresel sinirin zedelenmesi ve çok sayıda çevresel sinirin zedelenmesi,
 • Kalp ritminde görülen bir tür bozukluk (QT uzaması), kalp ritim bozukluğu, kalp hızında artışın görüldüğü kalp ritim bozukluğu (torsades de pointes),
 • Akut genel ekzantematöz püstüloz (AGEP yaygın kızank zemin üzerinde, içi iltihapla dolu, toplu iğne başı büyüklüğünde kabartılarla karakterize, yüksek ateşin eşlik ettiği, sıklıkla ilaç kullanımı sonrası gelişen klinik tablo),
 • INR (International normalized ratio) (kanda pıhtılaşma zamanını ölçümlemede kullanılan parametre) artışı (Vitamin K antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda).
 • CIPROXIN Nasıl Kullanılır?

  CIPROXIN’i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

  Kullanılması tavsiye edilen CIPROXIN dozu:

  CIPROXIN’i ne kadar süre ile ve ne sıklıkla kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir.Bu süre enfeksiyonunuzun tipine, ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır.

  Böbrek hastalığınız varsa doktorunuza belirtiniz çünkü ilaç dozunuzun ayarlanması gerekebilir.

  Ağız yoluyla uygulanır. CIPROXIN tabletlerini bir miktar su ile bütün olarak yutunuz. Tabletler aç kamına ya da tok kamına alınabilir. Tabletleri günün aynı saatlerinde almaya özen gösteriniz. Tabletler süt ürünleri ya da mineral takviyesi içeceklerle (öm. süt, yoğurt, kalsiyum takviyeli portakal suyu) birlikte alınmamalıdır. Hastalığa bağlı veya diğer nedenlerle tablet alamayan hastalara intravenöz (toplardamar içi) formda siprofloksasin verilmesi önerilir. İntravenöz uygulamadan sonra tedavi oral yolla sürdürülebilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği durumunuz varsa doktorunuza söyleyiniz, çünkü tedavi dozunuzun buna göre ayarlanması gerekecektir. Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Karaciğer yetmezliği: Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır. Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Eğer CIPROXIN’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  CIPROXIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  CIPROXIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, acilen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CIPROXIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Mümkün olan en kısa süre içinde normal dozu alın ve daha sonra reçete edildiği şekilde devam edin. Ancak, neredeyse bir sonraki dozu alacağınız zaman geldiyse, atladığınız dozu almayın ve normalde olduğu gibi devam edin. Tedavi kürünüzü mutlaka tamamlayın.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CIPROXIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Kendinizi birkaç gün içinde iyi hissetmeye başlasanız dahi, tedavi kürünü tamamlamanız önemlidir. Bu ilacı olması gerekenden kısa sürede bırakırsanız, enfeksiyon tamamen tedavi edilmeyebilir ve enfeksiyonla ilgili belirtiler tekrar ortaya çıkabilir ya da kötüleşebilir. Ayrıca antibiyotiğe karşı direnç gelişebilir.

  CIPROXIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CIPROXIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Siprofloksasine, diğer kinolon grubu antibiyotiklere veya CIPROXIN içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

  Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  CIPROXIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  18 yaşından küçükseniz,

  İshal görülürse,

  Önceden karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,

  Eklem çevresinde ağrı, şişlik veya tendon iltihabı olursa,,veya antibiyotik tedavisi

  altında önceden bu şikayetleriniz olduysa

  İleri yaşta iseniz ve kortizon içeren ilaç kullanıyorsanız,

  Sinir sistemi hastalığınız, sara hastalığınız varsa,

  CIPROXIN ile hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) riski olabileceğinden, diyabetli

  (şeker hastası) iseniz,

  Depresyon veya psikoz durumu varsa,

  o CIPROXIN’i ilk alışınızda psikiyatrik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Depresyon ya da psikozdan (bir tür ruhsal bozukluk) muzdaripseniz, bulgulannız (semptomlannız) CIPROXIN tedavisiyle daha kötü hale gelebilir. Nadir durumlarda depresyon ya da psikoz, intihar düşünceleri, intihar teşebbüsleri veya intihan gerçekleştirmeye kadar ilerleyebilir. Bu durum gerçekleşirse hemen CIPROXIN almayı bırakın ve doktorunuzla iletişime geçin.

  İlk uygulamadan sonra sinir sistemi reaksiyonları ortaya çıkarsa,

  Teofılin (soluk alma problemleri için kullanılan bir ilaç), metilksantin, kafein, duloksetin (depresyon, diyabetik sinir ağnlannda zedelenmesi veya idrar tutamama durumlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), ropinirol (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç), klozapin (antipsikotik bir ilaç), olanzapin (psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç), etkin maddelerini içeren ilaçlardan birini kullanıyorsanız,

  Yaşlıysanız,

  Böbrek yetmezliğiniz varsa,

  Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

  Şiddetli, ani aleıjik reaksiyon (anafılaktik reaksiyon/şok, anjiyoödem). İlk dozda dahi, şiddetli aleıjik reaksiyon gelişmesine ilişkin küçük bir olasılık söz konusudur, bu durumu takip eden belirtiler şunlardır: göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, mide bulantısı veya bayılma ya da ayağa kalkınca baş dönmesi. Bunun olması halinde, CIPROXIN kullanmayı bırakmalı ve derhal doktorunuzla görüşmelisiniz.

  Enflamasyon ve tendon yırtılması tedavinin ilk 48 saati ile tedavi bırakılmasından aylar sonrasına kadar sürede gerçekleşebilir. Bu tendinopati riski, yaşlı hastalarda veya eş zamanlı olarak kortikosteroidlerle tedavi edilen hastalarda artabilir. Ağrı veya inflamasyonun ilk belirtisinde ilacı almayı bırakınız ve ağnlı bölgeyi dinlendiriniz. Herhangi gereksiz egzersiz tendon yırtılması riskini arttırabilir.

  CIPROXIN kullanırken cildiniz güneş ışığına veya ultraviyole (UV) ışınlara daha duyarlı hale gelir. Kuvvetli güneş ışığına veya solaryum gibi yapay UV ışığa maruz kalmaktan kaçınmalısınız.

  İshal CIPROXIN kullanımını bıraktıktan haftalar sonra da gelişebilir. Ciddi veya ısrarcı olursa, ya da kan veya mukus içerirse, hayatı tehdit edici olabileceğinden dolayı derhal CIPROXIN tedavisini kesmelisiniz. Bağırsak hareketlerini durduran ya da azaltan ilaç kullanmamalı ve derhal doktorunuzla görüşmelisiniz.

  Kalp hastalığınız varsa, CIPROXIN kullanırken dikkatli olunması gereken durumlar: QT intervalinde uzama ile doğmuş olma veya ilgili aile öyküsünün bulunması (kalbin elektriksel kaydı olan EKG’de saptanan bir durum), kanda tuz dengesizliği (özellikle kandaki potasyum veya magnezyum düzeyinin düşük olması), kalp ritminin çok yavaş olması (‘bradikardi’ olarak adlandınlır), zayıf kalp (kalp yetmezliği), kalp krizi öyküsü (miyokard enfarktüsü), kadın veya yaşlı olma ya da anormal EKG değişikliklerine yol açan diğer ilaçlan kullanıyor iseniz.

  CIPROXIN’in metotreksat (bazı kanser türleri, romatoid artirit denilen eklem iltihabı, sedef hastalığı denilen psöriyazis) tedavisinde kullanılan bir ilaç ile eş zamanlı kullanımı önerilmez.

  Bazı genital yol (üreme sistemi) enfeksiyonlannın tedavisi için doktorunuz siprofloksasine ek olarak ilave bir antibiyotik daha reçete edebilir. Tedavinin 3. gününde henüz bir iyileşme olmaması halinde, lütfen doktorunuza danışın.

  Kan ya da idrar analizi yaptırırken, CIPROXIN kullandığınızı söyleyiniz.

  CIPROXIN kullanırken, ağn, yanma, karıncalanma, uyuşma ve / veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri ile karşılaşırsanız CIPROXIN kullanmayı bırakınız ve doktorunuza başvurunuz.

  CIPROXIN karaciğer hasanna neden olabilir. Eğer, iştah kaybı, sanlık (cildin sararması) koyu renkli idrar, kaşıntı ya da midede hassasiyet gibi herhangi bir belirti fark ederseniz, CIPROXIN almayı durdurarak derhal doktorunuza başvurunuz.

  Eğer sizin ya da ailenizden birinin glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) denilen kalıtımsal bir durumu varsa CIPROXIN kullanımı ile anemi riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz olup olmadığını doktorunuza bildiriniz.

  CIPROXIN kullanılırken yapılan Mycobacterium tuberculosis kültür testinde yanlış negatif sonuçlar görülebilir.

  CIPROXIN’e duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

  Myasthenia gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi: CIPROXIN gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.

  CIPROXIN beyaz kan hücreleri sayısında azalmaya neden olabilir ve enfeksiyonlara direnciniz azalabilir. Eğer ateş ve genel durumunuzda bozulma, ya da ateş ve lokal enfeksiyon belirtileri(boğaz,solunum borusu,ağız veya üriner problemler) gibi enfeksiyon belirtileriniz olursa derhal doktorunuza damşımz.Doktrunuz tarafından muhtemel beyaz küre sayısınında azalma olup olmadığı test edilecektir. Doktorunuzu kullandığınız ilaç bakımından uyarmanız önemlidir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CIPROXIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  CIPROXIN ile süt ürünleri (süt, yoğurt veya peynir gibi.) veya mineral katkılı içeceklerin (öm. kalsiyum takviyeli portakal suyu) beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CIPROXIN’in hamilelik sırasında kullanımı önerilmemektedir. CIPROXIN’in çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Önlem olarak, uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanılması önerilmektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CIPROXIN anne sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanımı önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  CIPROXIN araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, özellikle alkolle birlikte alındığında görülür..

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • CIPROXIN, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.:

  Kalp ritmini düzenleyen ilaçlar (Sınıf IA ya da Sınıf III ritm bozukluğunu önleyen ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar), bazı antimikrobiyaller (makrolid denilen bir sınıfa ait) ve bazı antipsikotikler),

  Probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  Metoklopramid (bulantı ilacı),

  Omeprazol (mide ilacı),

  Teofılin (asüm tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  Metotreksat (romatizma, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  Steroid olmayan antiinflamatuvarlar (NSAİİ) (kortizon dışı iltihap gidericiler),

  Siklosporin (bağışıklık sistemini düzenleyici bir ilaç),

  Kan sulandırıcı ilaçlar (Vitamin K antagonistleri ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion),

  Kan şekeri düşürücü ilaçlar (Glibenklamid, glimepirid gibi),

  Ropinirol (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),

  Klozapin (Psikiyatri hastalıklannm tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  Fenitoin (Sara (epilepsi) için kullanılan)

  Olanzapin (antipsikotik bir ilaç)

  CIPROXIN aşağıdaki ilaçların kanınızdaki seviyesini arttırabilir

  Pentoksifılin(dolaşım problemleri için),

  Kafein ve diğer ksantin türevleri,

  Duloksetin (depresyon,diabetik sinir hasarı ve idrar tutamama için),

  Lidokain (kalp rahatsızlıkları veya anestezi için),

  Sildenafıl (erkeklerde sertleşme sorunu olarak adlandınlan erektil disfonksiyon için ).

  Bazı ilaçlar CIPROXIN’in etkisini azaltabilir

  Antasitler (sindirim güçlüğü tedavisi için kullanılır),

  Omeprazol (mide yanması, sindirim güçlüğü, mide veya bağırsaktaki ülser tedavisinde kullanılır),

  Mineral destek ilaçlan,

  Sükralfat (mide yanması, sindirim güçlüğü, mide veya bağırsaktaki ülser tedavisinde kullanılır),

  Polimerik fosfat bağlayıcı (sevelamer, lanthanum karbonat) (böbrek rahatsızlığı bulunan hastalarda fosfat düzeyini azaltmak için kullanılır),

  Magnezyum, kalsiyum, alüminyum veya demir içeren ilaçlar veya destek maddeleri.

  Bu preperatların kullanımı gerekli ise CIPROXİN bu ilaçlardan 2 saat önce veya en erken 4 saat sonra alınmalıdır.

  CIPROXIN, tizanidin birlikte kullanılmamalıdır, çünkü bu durum kan basıncında azalma (düşük hipotansiyon) ve uykulu olma gibi yan etkilere neden olabilir.

  CIPROXIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.