Ciprolaks İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

CIPROLAKS nedir ve ne için kullanılır?

 • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ şişe içerisinde piyasaya sunulmaktadır. Her bir şişe 200 mg siprofloksasine eşdeğer 254,4 mg siprofloksasin laktat içerir.
 • CİPROLAKS 200 mg/100 ml’nin etkin maddesi olan siprofloksasin, florokinolon grubu bir antibiyotiktir. Antibiyotikler enfeksiyona neden olan bakterileri öldürmek için kullanılır.
 • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ, 100 mililitrelik şişelerde bulunur. Şişe içerisindeki çözelti, renksiz ila hafif sarı renkte berrak çözeltidir.
 • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ, yetişkinlerde akciğer ve bronş enfeksiyonlarında, orta kulak iltihabı, sinüzitte, göz enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında, genital organların enfeksiyonlarında, mide-bağırsak sistemi ve karın içi enfeksiyonlarda, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, kanda meydana gelen enfeksiyonlarda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında ya da enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda, bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların bağırsak enfeksiyonlarında kullanılır. CİPROLAKS 200 mg/100 mİ, 1-17 yaş arası çocuklarda komplike idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonlarının 2. ve 3. basamak tedavisinde, kistik fibrozisin P.aeruginosa adlı bakteriye bağlı akciğer alevlenmesinde kullanılır. Yetişkinlerde ve çocuklarda, solunum yoluyla geçen şarbon hastalığının ortaya çıkışını azaltmak ve ilerlemesini yavaşlatmak için de kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi CIPROLAKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yaygın yan etkiler (100 kişiden 1 ila 10’unu etkiler):

 • Bulantı, ishal,
 • Uygulama yerinde reaksiyon.
 • Yaygın olmayan yan etkiler (1.000 kişiden 1 ila 10’unu etkiler):

 • Mantar süper enfeksiyonları,
 • Kandaki eozinofıl adı verilen özel tip beyaz kan hücrelerinde artış,
 • İştahsızlık, gıda tüketiminde azalma,
 • Hareketlilik, huzursuzluk,
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozuklukları, tat bozuklukları,
 • Kusma,
 • Karın ve mide ağrısı, hazımsızlık, gaz şişkinliği,
 • Bilirubin (safrada bulunan bir madde) artışı,
 • Kaşıntı, kurdeşen, döküntü,
 • Eklem ağrısı,
 • Ağrı, rahatsızlık hissi, ateş,
 • Karaciğer enzimlerinden olan alkalen fosfataz ve transaminazlarm artışı,
 • 1 Böbrek yetmezliği.

  Seyrek (10.000 kişiden 1 ila 10’unu etkiler):

 • Antibiyotiğe bağlı kaim bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen),
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma veya artma (hayatı tehdit edici),
 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması veya artması,
 • Kansızlık,
 • Alerjik reaksiyon,
 • Alerjik ödem, ağız, dil ve boğazda şişme,
 • Kan şekerinde artma, kan şekerinde azalma,
 • Nerede ve hangi zamanda olduğunu bilememe (bilinç bulanıklığı),
 • Gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon),
 • Anormal rüyalar (kabus),
 • Depresyon (intihar fıkri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etme gibi kendine zarar verme davranışına varma olasılığı),
 • Gerginlik,
 • Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,
 • His azalması,
 • Titreme,
 • Nöbetler (nöbetin 30 dakika süreyle devam etmesi ve aralarda bilinç açıklığı olmaksızın sık sık tekrarlanması hali dahil olmak üzere),
 • Denge bozukluğu,
 • Görme bozuklukları,
 • Kulak çınlaması,
 • İşitme kaybı,
 • Kalp hızında artma,
 • Kan damarlarında genişleme,
 • Düşük tansiyon,
 • Bayılma,
 • Soluk alıp vermede güçlük (astımla ilgili durumlar dahil),
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Sarılık,
 • Karaciğer iltihabı (enfeksiyona bağlı olmayan),
 • Işık duyarlılığı reaksiyonları,
 • Ciltte kabarcıklar,
 • Kas ağrısı,
 • Eklem romatizması,
 • Kas gerginliğinde artış, kramp,
 • Böbrek bozukluğu,
 • İdrarda kan veya kristaller olması,
 • Böbrek iltihabı,
 • Ödem,
 • Terleme,
 • Kan pıhtılaşmasında anormallik,
 • 1 Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı.

  Çok seyrek (10.000 kişiden en fazla 1 kişiyi etkiler):

 • Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık,
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin azalmasıyla beliren tehlikeli, öldürücü hastalık (agranülositoz),
 • Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması,
 • Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),
 • Ölümcül alerjik reaksiyon,
 • Alerjik şok (hayatı tehdit edici),
 • Serum hastalığı benzeri reaksiyon,
 • Psikolojik reaksiyonlar (intihar fıkri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etme gibi kendine zarar verme davranışına varma olasılığı),
 • Migren,
 • Koku bozuklukları,
 • Duyu bozuklukları,
 • His artışı,
 • Sersemlik,
 • Kafa içi basıncı artması,
 • Görsel renk bozuklukları,
 • İşitme azalması,
 • Damar iltihabı,
 • Pankreas iltihabı,
 • Karaciğer hasarı (çok nadiren hayatı tehdit edici karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir),
 • Dudak, göz, ağız, burun ve cinsel bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanama (hayatı tehdit edici),
 • Ciltte kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (Eritema multiforme, eritema nodosum ve Stevens-Johnson sendromu gibi deri nekrozu ve deride ciddi kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (hayatı tehdit edici)),
 • Kas güçsüzlüğü,
 • Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi,
 • Kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da kopma,
 • Yürüyüş bozukluğu.
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

 • Beyin ve omurilik dışındaki çevresel sinirin zedelenmesi ve çok sayıda çevresel sinirin zedelenmesi (polinöropati),
 • Kalp ritminde bozukluklar (QT uzaması, ventriküler aritmi, torsades de pointes),
 • Çocuklarda eklemleri etkileyen bir hastalık olan artropati,
 • Akut genel ekzantematöz püstüloz (AGEP yaygın kızarık zemin üzerinde, içi iltihapla dolu, toplu iğne başı büyüklüğünde kabartılarla karakterize, yüksek ateşin eşlik ettiği, sıklıkla ilaç kullanımı sonrası gelişen klinik tablo),
 • INR (International normalized ratio) (kanda pıhtılaşma zamanını ölçümlemede kullanılan parametre) artışı (Vitamin K antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda).
 • CIPROLAKS Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, yetişkinler için günlük aşağıdaki dozlar tavsiye edilir:

  Enfeksiyon

  Yetişkinler için önerilen günlük ve tek dozla (mg siprofloksasin damar yoluyla)

  Tedavi süresi (mümkün olan en kısa sürede oral tedaviye geçiş dahil)

  Solunum yolu enfeksiyonları

  2×400 mg 3×400 mg

  7-14 gün

  İdrar yolu enfeksiyonları

  Akut gelişen basit böbrek iltihabı

  2×200 mg 2×400 mg

  7-21 gün

  Basit olmayan

  2×400 mg 3×400 mg

  7-21 gün

  Genital enfeksivonlar

  Adneksit (yumurtalıklar ve tüplerin iltihabı), prostat bezi iltihabı, sperm kanalı ya da testis iltihabı

  2×400 mg 3×400 mg

  14-28 gün

  İshal

  2×400 mg

  1-5 gün

  Diğer enfeksiyonlar

  2×400 mg

  7-14 gün

  Ağır ve hayati tehlike söz konusu olan enfeksiyonlar

  Kistik fıbrozda tekrarlayan enfeksiyonlar (5-17 yaş arası çocuklarda)

  3×400 mg

  7-14 gün

  Kemik ve eklem enfeksiyonları (örn. kemik enfeksiyonu)

  3×400 mg

  Maksimum 3 ay (kemik

  enfeksiyonunda maksimum 2 ay)

  Kanda iltihap (septisemi)

  3×400 mg

  7-14 gün

  Karın içi enfeksiyonlar

  3×400 mg

  5-14 gün

  Bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar

  2×400 mg 3×400 mg

  Beyaz kan hücrelerinin düşük olduğu dönem boyunca

  Solunum yoluyla geçen (Bacillus anthracis’e maruz kalma sonrası görülen)

  2×400 mg

  60 gün

  şarbon

  Damardan tedavi sonrasında CİPROLAKS 200 mg/100 mİ tedavisine ağızdan kullanılan formlarıyla devam edilir.

  Tedaviye ateşin düşmesi veya belirtilerin kaybolmasından sonra 3 gün daha devam edilmelidir. Streptokok ve Klamidya adı verilen bakteriler ile olan enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürmelidir. Damardan başlanan tedaviye daha sonra ağızdan devam edilebilir.

  CİPROLAKS 200 mg/100 mİ damar yoluyla uygulanacaktır ve 60 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır.

  Çocuklar ve ergenlerde kullanımı

  Enfeksiyon

  Önerilen doz

  Önerilen tedavi süresi

  5-17 yaş arası çocuklarda ailesel geçişli, özellikle salgı bezlerini tutan bir hastalık olan kistik fibrozisin P. aeruginosa enfeksiyonuna bağlı akciğer enfeksiyonu

  Günde 3 kere damardan kullanılan CİPROLAKS 200 mg/100 mİ ile kilogram başına 10 mg (maksimum günlük doz 1200 mg)

  10-14 gün

  Basit olmayan idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonu

  8 saatte bir damardan kilogram başına 6-10 mg (maksimum 400mg/doz)

  10-21 gün

  Solunum yoluyla geçen şarbon

  Günde 2 defa 10 mg/kg (Bir defada uygulanan maksimum doz 400 mg’ı aşmamalıdır. Maksimum günlük doz 800 mg’dır)

  60 gün

  Şarbon mikrobuna maruz kalındıysa ya da şarbon mikrobuna maruz kalındığından şüpheleniliyorsa en kısa sürede tedavi almaya başlanmalıdır.

  Böbrek ve karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda mümkün olduğunca düşük dozlar verilmelidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 800 mg’dır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 400 mg’dır. Böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren hastalarda böbrek yetmezliğindeki doz uygulanır, ancak diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir. Böbrek yetmezliği olan ve devamlı ayaktan periton diyalizi alan hastalarda diyaliz sıvısına her litre için 50 mg CİPROLAKS 200 mg/100 mİ eklenip 6 saatte bir uygulanır ya da ağızdan 500 mg CİPROLAKS 200 mg/100 mİ verilir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmez. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinin birlikte olduğu durumda, yukarıda belirtilen böbrek yetmezliğindeki dozlar uygulanır.

  Eğer CİPROLAKS 200 mg/100 ml’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  CIPROLAKS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  CİPROLAKS 200 mg/100 mİ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Acil önlemlerin dışında böbrek fonksiyonlarının izlenmesi önerilir.

  CIPROLAKS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CIPROLAKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CIPROLAKS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • İlacın içindeki maddelerden birine veya kinolon türevi ilaçlara karşı alerjiniz var ise,
 • Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız
 • CIPROLAKS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  CİPROLAKS 200 mg/100 mİ ile tedavi öncesinde ya da tedavi sırasında aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse bunu derhal doktorunuza söyleyiniz.

  CİPROLAKS 200 mg/100 ml’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler:

  Eğer,

 • Daha önceden tedavinizin ayarlanmasını gerektirecek böbrek problemi yaşadıysanız,
 • Sara hastalığınız ya da diğer bir sinirsel rahatsızlığınız varsa,
 • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ gibi antibiyotiklerle dalın onaüördtlgürıtlz tedavi sırasında—
 • tendon sorunu öykünüz olduysa,

 • Myastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) rahatsızlığınız varsa,
 • Anormal kalp ritmi (aritmi) öykünüz varsa.
 • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ tedavisi sırasında dikkat edilmesi gerekenler

  Eğer,

 • Göğüste sıkışma, sersemlik hissi, hasta veya bitkin hissetme veya ayakta dururken baş dönmesi gibi belirtileri olan aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyon (anaflaktik reaksiyon/şok, anjiyo ödem) görülürse (Bu belirtilerden herhangi biri görülürse tedavinizin sonlandırılması gerektiğinden hemen doktorunuza söyleyiniz.),
 • Yaşlıysanız veya aynı anda kortikosteroidlerle tedavi görüyorsanız (Kasların kemiklere bağlandığı yerlerde ağrı, şişlik, kızarıklık meydana gelebilir. Herhangi bir ağrı veya şişliğin ilk belirtisinde, CİPROLAKS 200 mg/100 mİ kullanımı durdurulmalıdır ve ağrılı alanın dinlendirilmesi gerekir. Tendon yırtılması riskini artırabileceğinden herhangi bir gereksiz egzersizden kaçının),
 • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ de dahil olmak üzere antibiyotik tedavisi sırasında veya tedavinin sonlandırılmasmdan sonraki haftalarda ishal görülebilir. Eğer ishaliniz ciddi ya da sürekli olursa veya dışkıda kan veya mukus görürseniz derhal doktorunuza başvurun. CİPROLAKS 200 mg/100 mİ tedavisi acilen durdurulmalıdır, bu hayat kurtarıcı olabilir. Bağırsak hareketlerini yavaşlatıcı veya durdurucu ilaç kullanmayınız.
 • Sara, serebral iskemi veya inme gibi diğer nörolojik rahatsızlıklar yaşıyorsanız, santral sinir sistemi ile ilgili yan etkiler görülebilir. Böyle bir durumda, CİPROLAKS 200 mg/100 mİ tedavisi acilen durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • Ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya zayıflık gibi nöropati belirtileri görülürse CİPROLAKS 200 mg/100 mİ tedavisi durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ karaciğer hasarına neden olabilir. İştah kaybı, sarılık (cildin sararması), koyu renkli idrar, kaşıntı veya midede hassasiyet gibi belirtiler fark ederseniz, CİPROLAKS 200 mg/100 mİ tedavisi acilen durdurulmalıdır.
 • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ beyaz kan hücrelerinde azalmaya neden olabilir ve sizin enfeksiyonlara karşı direnciniz azalabilir. Eğer ateş ve genel durumunuzun ciddi şekilde bozulması gibi belirtileri bulunan bir enfeksiyon veya boğaz ağrısı, farenks, ağız veya idrar yolu sorunları gibi lokal enfeksiyon belirtileri bulunan yüksek ateş sorununuz olursa en kısa zamanda doktorunuza görüşmelisiniz. Beyaz kan hücrelerindeki olası düşmeyi (agranülositoz) kontrol etmek için sizden kan alınabilir.
 • CİPROLAKS 200 mg/ioo mİ ile anöıül rtskl yaşayabileceğinizde1!!. sizde ya da ailenizdeki
 • bir ferdin glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) yetmezliğine sahip olduğu biliniyorsa doktorunuza söylemelisiniz.

 • CİPROLAKS 200 mg/100 ml’nin ilk dozundan sonra psikolojik reaksiyonlar meydana gelebilir. Depresyon veya psikoz durumu varsa, CİPROLAKS 200 mg/100 mİ tedavisi sırasında bu belirtiler kötüleşebilir. Böyle bir durumda CİPROLAKS 200 mg/100 mİ tedavisi acilen durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • Uygulama yerinde iyileşmeyen reaksiyon varsa,
 • Kortizon türü ilaç kullanıyorsanız,
 • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ ile tedavi sırasında cildiniz UV ışınları ya da güneş ışığına karşı daha hassas olacaktır. Güçlü güneş ışığından ve solaryum gibi yapay UV ışınlarından uzak durunuz.
 • Myasthenia Gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

  CİPROLAKS 200 mg/100 mİ gibi florokinonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.

  CİPROLAKS 200 mg/100 ml’ye duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

  Kan veya idrar örneği vermeniz gerekiyorsa CİPROLAKS 200 mg/100 mİ kullandığınızı doktorunuza veya laboratuvar personeline söyleyiniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CIPROLAKS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecek ve içecekler CİPROLAKS 200 mg/100 mİ ile yapılan tedavinizi etkilemez.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CİPROLAKS 200 mg/100 mİ hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  hacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  CİPROLAKS 200 mg/100 mİ anne sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  CİPROLAKS 200 mg/100 ml’nin içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 900 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında CİPROLAKS 200 mg/100 mİ ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Kalp ritmini düzenleyen Sınıf IA ya da Sınıf III ritm bozukluğunu önleyen ilaçlar,
 • Vücuttan ürik asit atılanını sağlayan probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir etkin madde),
 • Astım tedavisinde kullanılan teofılin,
 • Ksantin türevleri olarak adlandırılan ilaç grubunda bulunan kafein ya da pentoksifılin,
 • Romatizmal hastalıklar ve kanser tedavisinde kullanılan metotreksat,
 • Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan kortizon dışındaki ilaçlar (NSAİİ),
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin,
 • Kan sulandırıcı olarak kullanılan vitamin K antagonist ilaçları (ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion),
 • Şeker hastalığında kullanılan glibenklamid ve glimepirid,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan duloksetin,
 • Parkinson hastalığında kullanılan ropinirol,
 • Anestezi amacıyla kullanılan lidokain,
 • Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan klozapin ve olanzapin,
 • Erkeklerde sertleşme sorununda kullanılan sildenafıl,
 • Sara hastalığının tedavisinde kullanılan fenitoin.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  CIPROLAKS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.