Ciprocam İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

CIPROCAM nedir ve ne için kullanılır?

 • CİPROCAM şişe içerisinde piyasaya sunulmaktadır. Her bir şişe 400 mg siprofloksasine eşdeğer 508,8 mg siprofloksasin laktat içerir.
 • CİPROCAM ‘un etkin maddesi olan siprofloksasin, florokinolon grubu bir antibiyotiktir. Antibiyotikler enfeksiyona neden olan bakterileri öldürmek için kullanılır.
 • CİPROCAM, içerisinde 400 mililitrelik şişelerde bulunur. Şişe içerisindeki çözelti, renksiz ila hafif sarı renkte berrak çözeltidir.
 • CİPROCAM, yetişkinlerde akciğer ve bronş enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, sinüzitte, göz enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında, genital organların enfeksiyonlarında, mide-bağırsak sistemi ve karın içi enfeksiyonlarda, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, kanda meydana gelen enfeksiyonlarda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında ya da enfeksiyon riskinin yüksek olduğu bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların bağırsak enfeksiyonlarında kullanılır. CİPROCAM , 1-17 yaş arası çocuklarda komplike idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonlarının 2. ve 3. basamak tedavisinde, kistik fibrozisin P.aerugirıosa adlı bakteriye bağlı akciğer alevlenmesinde kullanılır. Yetişkinlerde ve çocuklarda, solunum yoluyla geçen şarbon ortaya çıkışını azaltmak ve ilerlemesini yavaşlatmak için de kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi CIPROCAM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yaygın yan etkiler (her 100 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

 • Bulantı, ishal, kusma,
 • Uygulama yerinde reaksiyon,
 • Yaygın olmayan yan etkiler (her

  1.000 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

 • Mantar süper enfeksiyonları,
 • Kandaki eozinofıl adı verilen özel tip beyaz kan hücrelerinde artış,
 • İştahsızlık, gıda tüketiminde azalma,
 • Hareketlilik, huzursuzluk,
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozuklukları, tat bozuklukları,
 • Kusma
 • Karın ve mide ağrısı, hazımsızlık, gaz şişkinliği,
 • Bilirubin (safrada bulunan bir madde) artışı,
 • Kaşıntı, kurdeşen,döküntü,
 • Eklem ağrısı,
 • Ağrı, rahatsızlık hissi, ateş,
 • Karaciğer enzimlerinden biri olan alkalen fosfataz ve transaminazların artışı,
 • Böbrek yetmezliği,
 • Seyrek (her 10.000 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

  • Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen),

 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma veya artma (hayatı tehdit eden),
 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması veya artması
 • Kansızlık,
 • Alerjik reaksiyon
 • Alerjik ödem, ağız, dil ve boğazda şişme
 • Kan şekerinde artma, kan şekerinde azalma,
 • Nerede ve hangi zamanda olduğunu bilmeme (bilinç bulanıklığı)
 • Gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon)
 • Anormal rüyalar (kabus),
 • Depresyon (intihar fıkri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etme gibi kendine zarar verme davranışına varma olasılığı),
 • Gerginlik,
 • Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,
 • His azalması,
 • His kaybı,
 • Titreme,
 • Nöbetler (nöbetin 30 dakika süreyle devam etmesi ve aralarda bilinç açıklığı olmaksızın sık sık tekrarlanması hali dahil olmak üzere),
 • Denge bozukluğu,
 • Görme bozuklukları,
 • Kulak çınlaması,
 • İşitme kaybı,
 • Kalp hızında artma,
 • Kan damarlarında genişleme,
 • Düşük tansiyon,
 • Bayılma,
 • Soluk alıp vermede güçlük (astımla ilgili durumlar dahil),
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Sarılık,
 • Karaciğer iltihabı (enfeksiyona bağlı olmayan),
 • Işık duyarlılığı reaksiyonları,
 • Ciltte kabarcıklık,
 • Kas ağrısı,
 • Eklem romatizması,
 • Kas gerginliğinde artış
 • Böbrek bozukluğu,
 • İdrarda kan veya kristaller olması,
 • Böbrek iltihabı,
 • Ödem,
 • Terleme,
 • Kan pıhtılaşmasında anormallik,
 • Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı,
 • Çok seyrek (her 10.000 kişiden en fazla 1 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

 • Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık,
 • Kandaki akyuvarların azalmasıyla beliren tehlikeli, öldürücü hastalık (agranülositoz),
 • Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması,
 • Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit eden),
 • Ölümcül alerjik reaksiyon,
 • Alerjik şok (hayatı tehdit eden),
 • Serum hastalığı benzeri reaksiyon,
 • Psikolojik reaksiyonlar (intihar fıkri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etme gibi kendine zarar verme davranışına varma olasılığı),
 • Migren,
 • Koku alma bozuklukları,
 • Duyu bozuklukları,
 • His artışı,
 • Sersemlik,
 • Kafa içi basıncı artması
 • İşitme azalması,
 • Damar iltihap,
 • Pankreas iltihabı,
 • Karaciğer hasarı (çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir),
 • Dudak, göz, ağız, burun ve cinsel bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanama (hayatı tehdit edici),
 • Ciltte kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (Eritema multiforme, eritema nodosum ve Stevens-Johnson sendromu gibi deri nekrozu ve deride ciddi kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (hayati tehdit edici))
 • Kas güçsüzlüğü,
 • Myastenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan hastalık) şiddetlenmesi,
 • Kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da kopma,
 • Yürüyüş bozukluğu
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 • Beyin ve omurilik dışındaki çevresel sinirin zedelenmesi ve çok sayıda çevresel sinirin zedelenmesi (polinöropati)
 • Kalp ritminde bozukluklar (QT uzaması, ventriküler aritmi, torsades de pointes)
 • Çocuklarda eklemleri etkileyen bir hastalık olan artropati,
 • Akut genel ekzantematöz püstüloz (AGEP yaygın kızarık zemin üzerinde, içi iltihapla dolu, toplu iğne başı büyüklüğünde kabartılarla karakterize, yüksek ateşin eşlik ettiği, sıklıkla ilaç kullanımı sonrası gelişen klinik tablo),
 • 1NR (International normalized ratio)( kanda pıhtılaşma zamanını ölçümlemede kullanılan parametre) artış (Vitamin K antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda),
 • CIPROCAM Nasıl Kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, yetişkinler için günlük aşağıdaki dozlar tavsiye edilir:

  Enfeksiyon

  Yetişkinler için önerilen günlük ve tek dozla (mg siprofloksasin damar yoluyla)

  Tedavi süresi (mümkün olan en kısa sürede oral tedaviye geçiş dahil)

  Solunum yolu enfeksiyonları

  2 x 400 mg 3x 400 mg

  7-14 gün

  idrar yolu enfeksiyonları

  Akut gelişen basit böbrek iltihabı (piyelonefrit)

  2 x 200 2x 400 mg

  7-21 gün

  Basit olmayan

  2 x 400 mg 3 x 400 mg

  7-21 gün

  Genital enfeksiyonlar Adneksit (yumurtalıklar ve tüplerin iltihabı), akut prostat bezi iltihabı, sperm kanalı ya da testis iltihabı

  2 x 400 mg 3 x 400 mg

  14-28 gün

  İshal

  2 x 400 mg

  1-5 gün

  Diğer enfeksiyonlar

  2 x 400 mg

  7-14 gün

  Ağır ve hayati tehlike söz konusu olan enfeksiyonlar

  Kistik fıbrozda tekrarlayan enfeksiyonlar (5-17 yaş arası çocuklarda)

  3 x 400 mg

  7-14 gün

  Kemik ve eklem

  enfeksiyonları (örn.kemik enfeksiyonu)

  3x 400 mg

  Maksimum 3 ay (kemik

  enfeksiyonunda maksimum 2 ay)

  Kanda iltihap (septisemi)

  3x 400 mg

  7-14 gün

  Karın içi enfeksiyonlar

  3x 400 mg

  5-14 gün

  Bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar

  2 x 400 mg 3x 400 mg

  Beyaz kan hücrelerinin düşük olduğu dönem boyunca

  Solunum yoluyla geçen (Bacillus anthracis’e maruz kalma sonrası görülen) şarbon

  2 x 400 mg

  60 gün

  Damardan tedavi sonrasında CİPROCAM tedavisine ağızdan kullanılan formlarıyla devam edilir.

  Tedaviye ateşin düşmesi veya belirtilerin kaybolmasından sonra 3 gün daha devam edilmelidir. Streptokok ve Klamidya adı verilen bakteriler ile olan enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürmelidir. Damardan başlanan tedaviye daha sonra ağızdan devam edilebilir.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyerek size uygulayacaktır ve tedavinizin süresini size bildirecektir.

  CİPROCAM damar yoluyla uygulanacaktır ve 60 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Enfeksiyon

  Önerilen doz

  Önerilen tedavi süresi

  5-17 yaş arası çocuklarda salgı bezlerini tutan bir hastalık olan kistik fıbrozisin P. aeruginosa enfeksiyonuna bağlı akciğer enfeksiyonu

  Günde 3 kere kullanılan CİPROCAM ile Kilogram başına 10 mg (maksimum günlük doz 1200 mg)

  10-14 gün

  Basit olmayan idrar enfeksiyonları ve enfeksiyonu

  8 saatte bir damardan kilogram başına 6-10 mg (maksimum günlük doz 400 mg)

  10-21 gün

  Solunum yoluyla geçen şarbon

  Günde 2 defa 10 mg/kg (Bir defada uygulanan maksimum doz 400 mg’ı aşmamalıdır. Maksimum günlük doz 800 mg’dır)

  60 gün

  Şarbon mikrobuna maruz kalındıysa ya da şarbon mikrobuna maruz kalındığından şüpheleniliyorsa en kısa sürede tedavi almaya başlanmalıdır.

  Böbrek ve karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda mümkün olduğunca düşük dozlar verilmelidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 800 mg’dır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 400 mg’dır. Böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren hastalarda böbrek yetmezliğindeki doz uygulanır, ancak diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir. Böbrek yetmezliği olan ve devamlı ayaktan periton

  diyalizi olan hastalarda diyaliz sıvısına her litre için 50 mg CİPROCAM eklenip 6 saatte bir uygulanır ya da ağızdan 500 mg CİPROCAM verilir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmez. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinin birlikte olduğu durumda, yukarıda belirtilen böbrek yetmezliğindeki dozlar uygulanır.

  Eğer CİPROCAM ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  CIPROCAM

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  CİPROCAM ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Acil önlemlerin dışında böbrek fonksiyonlarının izlenmesi önerilir.

  CIPROCAM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CIPROCAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CIPROCAM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Myastenia Gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

  CİPROCAM gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myastenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.

  CİPROCAM ‘e duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

  Kan veya idrar örneği vermeniz gerekiyorsa CİPROCAM kullandığınızı doktorunuza veya laboratuvar personeline söyleyiniz.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CIPROCAM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecek ve içecekler CİPROCAM ile yapılan tedavinizi etkilemez.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlcıcı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CİPROCAM hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CİPROCAM anne sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma durumunda tepki verme hızını olumsuz etkileyebilir. Bu durum özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

  CİPROCAM ‘in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 708 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında CİPROCAM ‘in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Kalp ritmini düzenleyen Sınıf IA ya da Sınıf III ritm bozukluğunu önleyen ilaçlar,
 • Vücuttan ürik asit atılımın! sağlayan probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir etkin madde),
 • Astım tedavisinde kullanılan teofilin,
 • Ksantin türevleri olarak adlandırılan ilaç grubunda bulunan kafein ya da pentoksifılin,
 • Romatizmal hastalıklar ve kanser tedavisinde kullanılan metotreksat,
 • Ağn kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan kortizon dışındaki ilaçlar(NSAİİ),
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin,
 • Kan sulandırıcı olarak kullanılan vitamin K antagonist ilaçlan (ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion),
 • Şeker hastalığında kullanılan glibenklamid ve glimepirid,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan duloksetin,
 • Parkinson hastalığında kullanılan ropinirol,
 • Anestezi amacıyla kullanılan lidokain,
 • Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan klozapin ve olanzapin,
 • Erkeklerde sertleşme sorununda kullanılan sildenafil,
 • Sara hastalığının tedavisinde kullanılan fenitoin,
 • CIPROCAM prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.