Cinryze Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

CINRYZE etken madde olarak insan proteini olan C1 esteraz inhibitörü içermektedir.

Her şişe içerisinde bulunan beyaz renkli toz, 500 Ünite C1 esteraz inhibitörü içermektedir.

C1 esteraz inhibitörü normalde kanda mevcut olan ve doğal olarak üretilen bir proteindir. Eğer kanınızda C1 esteraz inhibitörü miktarı düşükse veya C1 esteraz inhibitörünüz düzgün çalışmıyorsa, bu durum şişme (ödem) ataklarına yol açabilir (anjiyoödem olarak adlandırılır). Semptomlar mide ağrısı ve aşağıda belirtilen bölgelerde şişmeyi (ödem) içerebilir:

Eller ve ayaklar

Yüz, göz kapakları, dudaklar veya dil

Nefes borusu (larenks) (nefes alma güçlüğüne neden olabilir)

Genital organlarda

Erişkinlerde ve ergenlik çağında, CINRYZE kandaki C1 esteraz inhibitörü miktarını arttırabilir ve bu yolla şişme ataklarının meydana gelmesini engelleyebilir veya ataklar meydana gelmişse bunları durdurabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CINRYZE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CINRYZE’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Seyrek:

 • Ani hırıltı, nefes alma güçlüğü, gözkapaklarında, yüzde veya dudaklarda şişme, döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkileyen).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CINRYZE’a karşı ciddi alejiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Yaygın:

 • Döküntü

Yaygın olmayan:

 • Kan şekeri yüksekliği, baş dönmesi, baş ağrısı, pıhtı oluşumu, toplardamarlarda yanma, sıcak basması, öksürük, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, kontakt dermatit (alerjik egzema), kızarıklık, kaşıntı, eklem şişmesi, eklem ağrısı, kas ağrısı, enjeksiyon bölgesinde döküntü/kızarıklık, infüzyon bölgesinde ağrı, göğüs ağrısı, yüksek ateş.

CINRYZE Nasıl Kullanılır?

İlacı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuzla konuşunuz. Doktor ya da hemşire ilacı hazırlayabilir ve size enjekte edebilir.

Şişme ataklarının tedavisi

 • 1000 Ünite CINRYZE dozu ilk şişme atağı görüldüğünde enjekte edilmelidir.
 • Eğer uygulamadan 60 dakika sonrasında semptomlarda bir iyileşme görülmüyorsa, ikinci bir 1000 Ünite enjekte edilebilir.
 • Eğer şiddetli bir atak, özellikle laringeal atak, geçiriyorsanız ya da eğer tedavinin başlaması gecikiyorsa, klinik yanıtınıza göre birinci dozun üzerinden 60 dakika geçmeden ikinci 1000 Ünitelik doz verilebilir.
 • CINRYZE intravenöz (damar yoluyla) olarak enjekte edilmelidir.

Şişme ataklarının engellenmesi

 • Şişme ataklarının rutin önlenmesinde her 3 ya da 4 günde 1000 Ünite CINRYZE enjekte edilmelidir.
 • CINRYZE’a olan cevabınıza göre doz aralığı doktorunuz tarafından ayarlanabilir.
 • CINRYZE intravenöz (damar yoluyla) olarak enjekte edilmelidir.

Cerrahi girişim öncesinde şişme ataklarının önlenmesi

 • 1000 Ünite CINRYZE tıbbi, dental (diş ile ilgili) ya da cerrahi prosedürlerden 24 saat öncesine kadar enjekte edilmelidir.
 • CINRYZE intravenöz (damar yoluyla) olarak enjekte edilmelidir.

CINRYZE doktorunuz ya da hemşireniz aracılığıyla damarınıza enjekte edilir. Yalnızca yeterli eğitimi almış olan kişiler, CINRYZE’ı enjeksiyon olarak uygulayabilir. Yeterli eğitimi aldıktan sonra, siz ya da bakıcınız da CINRYZE enjeksiyonunu uygulayabilirsiniz. Eğer doktorunuz evde uygulama için uygun olduğunuza karar verirse, size detaylı olarak talimatlar verecektir.

Evde aldığınız her dozu kaydetmek ve doktorunuzla görüşmenize her gidişinizde yanınızda götürmeniz için bir günlük tutmanız gerekecektir. Sizin ya da bakıcınızın enjeksiyon tekniği, uygun kullanıldığından emin olunması için düzenli olarak incelenecektir.

Çocuklarda Kullanımı

Ergenlik çağındaki çocuklarda tedavi, rutin önleme ve prosedür öncesi önleme için önerilen doz erişkinlerde kullanılanın aynısıdır.

Ergenlik çağı öncesindeki çocuklarda CINRYZE güvenliliği ve etkinliği henüz belirlenmemiştir.

Yaşlılarda Kullanımı

Bu hasta grubu için özel çalışma yapılmamıştır. 65 yaş ve üzeri yaşlı hastalarda tedavi, rutin önleme ve prosedür öncesi önleme için önerilen doz erişkinlerde kullanılanın aynısıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda tedavi, rutin önleme ve prosedür öncesi önleme için önerilen doz erişkinlerde kullanılanın aynısıdır.

Eğer CINRYZE’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CINRYZE’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CINRYZE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız CINRYZE almadan önce doktorunuza danışınız. Hamilelik sırasında CINRYZE kullanımının güvenliliğine dair sınırlı bilgi mevcuttur. Doktorunuz bu ilacın risklerini ve yararlarını size anlatacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Güncel klinik verilere göre, CINRYZE’ın araç ve makine kullanımı üzerinde hafif etkileri görülebilir. Bu nedenle araç veya makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

CINRYZE Etken Maddesi Nedir?

Her CINRYZE flakonu yaklaşık 11.5 mg sodyum (tuz) içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum (tuz) diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.