Cineset Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

CINESET nedir ve ne için kullanılır?

CİNESET 60 mg Film Tablet yeşil renkli, oval, bir yüzünde “60” baskısı olan, diğer yüzü düz, bikonveks film tabletlerdir.

CİNESET 60 mg film kaplı tablet içeren blisterlerde bulunmaktadır. Blister paketleri bir kutu içinde 28 tablet içerir.

CINESET, vücudunuzda paratiroid hormon (PTH), kalsiyum ve fosfor düzeylerini kontrol ederek etki eder. Paratiroid bezleri olarak adlandırılan organlarla ilgili sorunlara bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Paratiroidler, boyunda tiroid bez yanında bulunan ve paratiroid hormonu (PTH) üreten 4 adet küçük bezdir.

CINESET aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Kanlarındaki atık ürünlerin temizlenmesi için diyaliz tedavisine ihtiyaç duyan ciddi böbrek hastalarındaki sekonder hiperparatiroidizm tedavisinde.
 • Paratiroid kanseri olan hastalarda kanda yüksek kalsiyum düzeylerinin (hiperkalsemi) düşürülmesinde.
 • Paratiroid bezinin çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda veya bezin çıkarılmasından sonra kalsiyum düzeylerinin halen yüksek olduğu primer hiperparatiroidizm hastalarında kandaki kalsiyum düzeylerinin (hiperkalsemi) düşürülmesinde.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tfim ilaçlar gibi CİNESET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Eğer ağzınızın çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya kramplar ve nöbetler başlayacak olursa, hemen doktorunuza söylemelisiniz. Bunlar, kalsiyum düzeyinizin çok düşük olduğunun işaretleri olabilir (hipokalsemi).

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

 • Bulantı,
 • Kusma.
 • Yaygın:

 • Baş dönmesi,
 • Uyuşukluk ve karıncalanma hissi (Parestezi),
 • İştah kaybı (Anoreksi) veya iştah azalması,
 • Kas ağrısı (Miyalji),
 • Zayıflık (Asteni),
 • Döküntü,
 • Düşük testosteron düzeyleri,
 • Kanda yüksek potasyum düzeyleri (Hiperkalsemi),
 • Alerjik reaksiyonlar (Aşırı duyarlılık),
 • Baş ağrısı,
 • Nöbetler (Konvülsiyonlar veya krizler),
 • Düşük kan basıncı (Hipotansiyon),
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu,
 • Solunumda güçlükler (Dispne),
 • Öksürük,
 • Hazımsızlık (Dispepsi),
 • Diyare,
 • Karın ağrısı, üst karın ağrısı,
 • Kabızlık,
 • Kas kasılmaları,
 • Sırt ağrısı,
 • Kanda düşük potasyum düzeyleri (Hipokalsemi).
 • Bilinmiyor:

 • Kurdeşen (Ürtiker),
 • Yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazın, yutma veya nefes almada zorluk yaratacak şekilde şişmesi (Anjiyoödem)
 • Kanınızdaki düşük kalsiyum düzeyleriyle ilişkili olabilecek alışılmadık derecede hızlı veya çarpıntı şeklinde kalp atışı (Düşük kalsiyum düzeyine bağlı QT uzaması ve ventriküler aritmi).
 • CİNESET kalsiyum düzeyinizi düşürür. Eğer kalsiyum düzeyleri çok düşerse sizde hipokalsemi oluşabilir. Hipokalsemi belirtileri arasında ağız çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya krampları ve nöbetler bulunur. Bu semptomlardan herhangi biri sizde olursa derhal doktorunuza söylemelisiniz.

  CİNESET aldıktan sonra kalp rahatsızlığı olan çok az sayıda hastanın durumu kötüleşmiş ve/veya düşük kan basıncı (hipotansiyon) görülmüştür.

  Çocuklar ve ergenler

  Çocuklarda ve ergenlerde CİNESET kullanımı belirlenmemiştir. Ergen klinik araştırma hastasında, kanda çok düşük kalsiyum düzeyi ile (hipokalsemi) ölümcül sonuç bildirilmiştir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise lütfen doktorunuzu veya eczacınızı bildiriniz. Bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen olası yan etkileri de içermektedir.

  CINESET Nasıl Kullanılır?

  CINESET’i her zaman tam doktorunuzun size verdiği direktifler doğrultusunda kullanınız. Emin değil iseniz doktorunuz ya da eczacınızla teyit etmelisiniz. Doktorunuz size ne miktarda CINESET almanız gerektiğini söyleyecektir.

  CİNESET oral yoldan besinlerle birlikte ya da besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır. Tabletler bütün olarak alınmalı ve bölünmemelidir.

  Eğer sekonder hiperparatiroidi için tedavi ediliyorsanız

  CİNESET’in olağan başlangıç dozu 30 mg (bir tablet) günde tek dozdur. Doktorunuz CİNESET’e nasıl yanıt verdiğinizi ölçmek için düzenli kan örnekleri alacak ve paratiroid hormon, kalsiyum ve fosfat düzeylerinizi kontrol etmek için gereğince dozunuzu ayarlayacaktır.

  Durumunuz bir kez kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz kanınızı düzenli incelemeye devam edecektir ve gerektiğinde paratiroid hormon, kalsiyum ve fosfat düzeyinizin uzun dönem kontrolünü sağlamak için dozunuz daha da ayarlayabilir.

  Eğer paratiroid kanseri veya primer hiperparatiroidizm için tedavi ediliyorsanız

  CINESET’in olağan dozu 30 mg (bir tablet) günde iki dozdur. Doktorunuz CINESET’e nasıl yamt verdiğinizi ölçmek için düzenli kan örnekleri alacak ve kalsiyum düzeyinizi kontrol etmek için gereğince dozunuzu ayarlayacaktır.

  Durumunuz bir kez kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz kanınızı düzenli incelemeye devam edecektir ve gerektiğinde kalsiyum düzeyinizin uzun dönem kontrolünü sağlamak için dozunuz yeniden ayarlanabilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  CİNESET’in etkililiği ve güvenliliği 18 yaş altındaki hastalarda belirlenmemiştir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  CİNESET yaşlılarda kullanılabilir.

  Böbrek yetmezliği/ karaciğer yetmezliği

  Her ne kadar CINESET’in orta şiddetli ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılması gerekmekle birlikte CİNESET böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılabilir.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Eğer CINESET’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  CINESET

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  CİNESET’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı dozun muhtemel belirtileri ağız çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya krampları ve nöbetlerdir.

  CINESET Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir CİNESET dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.

  Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz. CİNESET ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

  CINESET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CINESET Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer CINESET’in etken maddesini oluşturan sinakalset ya da bu ilacın bileşiminde bulunan diğer yardımcı maddelere (Kullanma Talimatı’mn başında ‘Yardımcı maddeler’ bölümünde belirtilmiştir) aleıjik iseniz.

  18 yaşın altındaki çocuklar CINESET’i kullanmamalıdır.

  CINESET Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Nöbetler (bazen kriz veya havale (konvülsiyon) olarak adlandırılır) de dahil olmak üzere herhangi bir tıbbi sorununuz varsa doktorunuza söyleyiniz. Daha önce nöbet geçirenlerde nöbet geçirme riski daha yüksektir. Kalsiyum düzeyini çok fazla düşürmek nöbet geçirme riskini de artırabilir. Eğer nöbetiniz varsa doktorunuza hemen söylemelisiniz.

  Eğer karaciğerinizin düzgün şekilde çalışmadığını biliyorsanız, veya kalp rahatsızlığınız varsa veya kalp rahatsızlığı geçirdiyseniz, veya CINESET alırken sigara içmeye başlamış ya da bırakmışsanız bu durum CINESET’in etki gösterme şeklini etkileyeceği için doktorunuza söylemelisiniz.

  CINESET ile tedavi edilen hastalarda düşük kalsiyum düzeyleri (hipokalsemi) ile ilişkili yaşamı tehdit eden olaylar ve ölümcül sonuçlar bildirilmiştir.

  Düşük kalsiyum düzeyleri kalp ritminizi etkileyebilir. CINESET alırken kalp ritim bozukluğunuz varsa veya kalp ritim sorunlarına neden olduğu bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, kalp atışınızın alışılmadık derecede hızlı veya çarpıntı şekilde olması halinde doktorunuza söyleyiniz.

  Bu uyarılar geçmiş dönemler de dahil olmak üzere sizin için geçerli ise doktorunuza başvurunuz.

  İlave bilgi için bölüm 4’e bakınız.

  CINESET İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  CİNESET besinlerle birlikte veya besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  CİNESET hamile kadınlarda test edilmemiştir. Hamilelik durumunda, CİNESET doğmamış bebeğe zarar verebileceği için doktorunuz tedavinizi değiştirmeye karar verebilir. Dolayısıyla, hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamilelik planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileri konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Sinakalset alan hastalarda baş dönmesi ve nöbetler rapor edilmiştir. Siz de bunları hissederseniz, araç ve makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir.

  CINESET Etken Maddesi Nedir?

  CİNESET yardımcı madde olarak laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıda adı geçen ilaçlar CİNESET’in etki gösterme şeklini etkileyeceği için;

 • Ketokonazol, itrakonazol ve vorikonazol (Bu ilaçlar cilt ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Telitromisin, rifampisin ve siprofloksasin (Bu ilaçlar bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Ritonavir (Bu ilaç HIV enfeksiyonu ve AIDS tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Fluvoksamin (Bu ilaç depresyon tedavisinde kullanılmaktadır).
 • CINESET aşağıda adı geçen ilaçlar etki gösterme şeklini etkileyeceği için;

 • Amitriptilin, desipramin, nortriptilin ve klomipramin (Bu ilaçlar depresyon tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Flekainid ve propafenon (Bu ilaçlar kalp atış hızındaki değişikliklerin tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Metoprolol (Bu ilaç yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılmaktadır).
 • CİNESET kullanırken bu ilaçlan alıyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  CINESET prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.