Choriomon Ne İlacıdır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

Yumurta üretmeme(anovulasyon) ve adet görmeme veya düzensiz adet görme (amenore) gibi durumlarda diğer ilaçların foliküllerin gelişimi için kullanılmasının ardından Choriomon yumurtaların bırakılmasını (ovülasyonu) sağlamak üzere verilir.

Tüp bebek uygulaması gibi tıbbi yardımla gerçekleştirilen üreme programlarında diğer ilaçlarla yumurta üretmek üzere uygulanan tedavinin ardından bu yumurtaları olgunlaştırmak için Choriomon kullanılır.

Çocuklarda ve Erkeklerde

Cinsel salgı bezlerinin pek az geliştiği, buluğ çağının geciktiği veya sperm oluşumuyla ilişkili sorunların bulunduğu hastaların tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Choriomon’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Choriomon’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Kadınlarda ve Erkeklerde:

 • Kızartı, döküntü, kaşıntı, yüz, dudak, el/ayakta şişme, nefes darlığı, baygınlık hali, yüksek ateş durumunda. Böyle bir durumda Choriomon’ a karşı alerjiniz olabilir.

Kadınlarda:

 • Tromboembolizm (damarlarda pıhtılaşma sonucu tıkanma durumu). Bu durum özellikle hMG veya FSH hormonları birlikte kullanıldığında ortaya çıkabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kadınlarda:

 • Tedaviniz sırasında yumurtalıklarınızın aşırı uyarılma durumu ortaya çıkarsa. Yumurtalıklarınızın aşırı uyarılmasının ilk belirtileri karın bölgesinde ağrı ve bulantı, kusma, ishal ve kilo alimidir.

Erkeklerde:

 • Erken ergenlik (erken puberte)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kadınlarda ve Erkeklerde:

 • Başağrısı
 • Asabiyet
 • Depresyon
 • Yorgunluk
 • Kilo alma
 • Enjeksiyon bölgesinde kızarma, şişme, kaşıntı veya ağrı

Kadınlarda:

 • Meme ağrısı

Erkeklerde:

 • Ödem

Choriomon Nasıl Kullanılır?

Choriomon’u daima doktorunuzun belirlediği miktarda ve tam olarak tarif edildiği şekilde uygulayınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Choriomon genellikle doktorunuz veya uygun bir şekilde eğitilmiş personel tarafından uygulanacaktır. İlacın tarafınızca hazırlanacak ve deri altına uygulanacak olması durumunda, lütfen doktorunuzdan konuyla ilgili yeterli bilgi aldığınızdan emin olunuz.

İlacınızın dozu, tedaviye başlamadan önce ve sonra yapılan testlerin sonuçlarına göre doktorunuzca belirlenecektir.

Choriomon deri altına veya kas içine uygulanmalıdır. Damar içine uygulanmamalıdır. Choriomon ağızdan alınmamalıdır.

İlk uygulama doktorunuzun gözetimi altında yapılmalıdır. Daha sonraki uygulamalar için doktorunuz ilacınızı nasıl kullanacağınızı detaylı olarak anlatacaktır. Enjeksiyonluk çözelti karton kutu içerisinde yer alan çözücü yardımıyla flakondaki tozun çözülmesi ile elde edilir.

Hazırlanan çözelti bekletilmeden hemen kullanılmalıdır.

Enjeksiyonluk çözeltinin hazırlanması:

1 Choriomon içeren flakonun alüminyum mührünü çıkarın ve kauçuk tıpayı alkollü pamukla temizleyin.

2 Çözücü içeren enjektörü elinize alm. İğneyi kauçuk tıpadan geçirerek flakona sokun ve bütün çözücüyü (ve bir miktar havayı) flakona yavaş yavaş enjekte edin. Flakondaki toz tamamen çözünene kadar bekleyin.

3 Toz çözüldükten sonra (genellikle toz hemen çözünür), iğne henüz içindeyken flakonu baş aşağı çevirin, iğnenin ucu kauçuk tıpanın yüzeyine (yani baş aşağı çevrilmiş flakonun en dibine) yakınlaşana kadar, yavaş yavaş iğneyi geri çekin. Flakondaki çözeltiyi yavaş yavaş şırıngaya çekin. Bütün çözeltiyi aldığınızdan emin olun.

Subkutan uygulama:

Çalışma iğnesini şırıngadan ayırın ve parmağınıza batmasını önlemek için flakon içinde bırakın. Şırıngaya yeni bir iğne (subkutan tip) takın.

Şırıngayı iğne ucu yukarıya gelecek şekilde dik tutarak, hava kabarcıklarının üste birikmesi için şırıngaya hafifçe vurun. Hava kabarcıklarını dışarı atmak için pistonu hafifçe ittirin. İğnenin ucunda çözelti damlası belirdiğinde söz konusu hava atılmış olacaktır.

Enjektördeki Choriomon miktarını doktorunuzun size belirttiği şekilde ayarlayın.

Doktorunuz ya da sağlık ekibi size Choriomon’u nereye (örn: karın, uyluklar) enjekte edebileceğiniz ile ilgili bilgi vermiş olmalıdır.

Enjeksiyon için seçilen alanı alkollü pamukla silin. Deriyi parmak uçlarınızla kıstırın ve iğneyi 45-90 derecelik açı ile kıstırdığınız deriye batırın. Pistonu ağır ağır ittirerek enjektör içindeki tüm çözeltiyi enjekte edin.

İğneyi hızlıca geri çekin ve enjeksiyon yerini alkollü pamukla silin. Enjeksiyon yerini ovmayın, aksi halde enjeksiyon yerinde morarma oluşabilir.

Çocuklarda Kullanımı

Ergenlik öncesi çocuklarda aşırı uygulanımı erken ergenlik ve büyümenin durmasına kadar varabilen ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle çocuklarda dikkatle kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Choriomon’un yaşlılarda kullanımı yoktur.

Choriomon Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Choriomon’ u kullanmayı unutursanız doktorunuza başvurunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Choriomon Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Etkin madde olan insan koriyonik gonadotropine ya da diğer gonadotropinlere (insan menopozal gonadotropini (hMG), folikül stimüle edici hormon (FSH gibi) ya da Choriomon’un içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa),
 • Tiroid, böbrek üstü bezlerinde veya hipofıze ait tedavi edilemeyen hastalığınız varsa,

Eğer kadınsanız ve;

 • Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız
 • Cinsiyet organlarınızda gebeliğe izin vermeyen şekil bozuklukları varsa,
 • Yumurtalığınızda polikistik över hastalığına (yumurtalıklarda çok sayıda, küçük kistlerin yer aldığı bir hastalık) bağlı olmayan kist varsa,
 • Sebebi belirlenemeyen rahim kanamanız varsa,
 • Kanda prolaktin hormonunun yüksek olması (hiperprolaktinemi) durumunda
 • Üreme yolu ve organlarında (yumurtalık, meme veya rahim gibi) tümörünüz varsa,

Eğer erkekseniz ya da tedavi edilen çocuğunuz ise

 • Hipogonadotropik hipogonadizm (erkek cinsiyet hormonlarının azlığı veya yokluğu durumunda oluşan hastalık) ile ilintili olmayan kısırlık durumunda,
 • Testiküler, prostat veya meme kanseri gibi tümörünüz varsa veya olduğundan şüpheleniyorsanız,

Yukarıda listede yer alan durumlardan herhangi biri mevcutsa, CHORIOMON kullanmayın ve kullanmaya başlamadan önce doktorunuza bildirin.

Choriomon Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Kadın hastalar:

Gonadotropin grubu ilaçlarla tedaviniz sırasında doktorunuz, yumurtalıklarınızı düzenli olarak ultrasonla inceleyecek ve düzenli aralıklarla sizden kan örnekleri alacaktır. Çok yüksek dozlar, yumurtalıkların aşırı uyarılması, nadir görülen ancak ciddi sorunlara yol açabileceğinden bu durum son derece önemlidir. Yumurtalıkların aşırı uyarılması kendisini karın ağrısıyla belli edebilir. Bu uyarı özellikle polikistik över hastalığı (yumurtalıklarda çok sayıda, küçük kistlerin yer aldığı bir hastalık) olan kadınlarda önemlidir. Gonadotropin tedavisine verdiğiniz yanıtın düzenli olarak izlenmesi, doktorunuza yumurtalıklarınızın aşırı uyarılmasının önlenmesinde yardımcı olacaktır. Bu nedenle, karın ağrınız varsa derhal doktorunuza başvurunuz.

Gonadotrop etkideki ilaçlarla tedavi sonrası meydana gelen hamileliklerde ikiz ya da daha çok sayıda bebek doğurma riski (çoğul gebelik) ve düşük riski bulunmaktadır. Bu şekildeki çoğul hamilelikler, gebelik ve doğum sırasında hem anne adayının, hem de bebeklerinin sağlığını riske sokabilir. Ayrıca, düşük veya rahim dışı gebelik (ektopik gebelik) riski artmaktadır.

Choriomon tedavisi (gebeliğin bizzat kendisi gibi) tromboz (kanın damarda veya kalpte pıhtılaşması) riskini arttırabilir. Tedaviye başlamadan önce özellikle aşağıdaki özellikleri taşıyorsanız, doktorunuzu bu konuda mutlaka bilgilendirmelisiniz.

 • Tromboz riskinizin yüksek olduğunu zaten biliyorsanız
 • Sizde veya yakın aile bireylerinize daha önce tromboz tanısı konulmuşsa
 • Aşırı derecede kiloluysanız

Choriomon, kilo vermek amacıyla kullanılmamalıdır. Choriomon’un etkin maddesi olan insan koriyonik gonadotropini (hCG), yağ metabolizması, vücut yağlarının dağılımı veya iştah üzerinde etkisizdir.

Erkek hastalar:

Buluğ çağma (ergenlik) girmemiş erkek çocuklarda; bu hastalarda erken cinsel gelişmeye ve büyümenin gecikmesine neden olabilir.

Aşağıdaki hastalıklardan biri sizde varsa ya da daha önce mevcut olmuşsa:

 • Kalp veya damar hastalığı
 • Böbrek hastalığı
 • Yüksek tansiyon
 • Epilepsi (sara) veya
 • Migren tipi baş ağrısı
 • Astım

Androjen (erkek cinsiyet hormonu) yapımının fazlalaşması, bu sağlık sorunlarının şiddetlenmesine veya tekrarlamasına neden olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Choriomon, luteal fazın desteklenmesinde kullanılır ama daha sonra hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Choriomon emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Choriomon’un araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

Choriomon Etken Maddesi Nedir?

Choriomon’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yok ise, Choriomon kullanımına bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürünün çözücüsünde yer alan sodyum miktarı 1 mmol’den (23 mg) azdır; yani esasında sodyum içermez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Doktorunuzun tavsiyesi dışında Choriomon’u diğer ilaçlar ile birlikte kullanmayınız. Choriomon’u aynı enjektörde diğer tıbbi ürünlerle karıştırarak uygulamayınız.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.