Chirocaine Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Chirocaine 75mg/10ml, 10 ml’lik ampullerde 10 ampullük kutular halinde kullanıma sunulmuştur.

Chirocaine-lokal anestezik olarak bilinen bir gruba aittir. Bu tip ilaçlar vücutta hissizlik veya ağrısızlık alanı oluşturmak için kullanılırlar.

Yetişkinlerde: Chirocaine büyük ameliyat (sezeryan için epidural gibi) ve küçük ameliyat (göz ve ağızdaki ameliyatlar gibi) öncesi vücut alanlarını hissizleştirmek için lokal anestezik olarak kullanılır.

Ayrıca ağrıyı hafifletmek için de kullanılır: büyük ameliyat sonrası, doğum sırasında

Çocuklarda: Chirocaine çocuklarda ameliyat öncesi vücudun alanlarını hissizleştirmek için ve küçük ameliyatlardan sonra ağrıyı hafifletmek için kullanılabilir (kasık fıtığını düzeltmek gibi).

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibiChirocaine’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkilerden birini farkederseniz hemen doktor veya hemşirenize bildiriniz. Chirocaine’in bazı yan etkileri ciddi olabilir.

Çok yaygın yan etkiler:

 • yorgun veya kuvvetsiz hissetme, nefes darlığı, solgun görünme (bunların hepsi anemi göstergesidir).
 • düşük kan basıncı
 • bulantı

Yaygın yan etkiler:

 • baş dönmesi
 • baş ağrısı
 • kusma
 • doğmamış çocuk için problemler (sıkıntı)
 • sırt ağrısı
 • yüksek vücut sıcaklığı (ateş)
 • ameliyat sonrası ağrı

Diğer yan etkiler (sıklıkla bilinmeyen):

 • nefes alıp verme güçlükleri, yutkunma güçlüğü, kurdeşen ve çok düşük kan basıncına neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar (hipersensitivite).
 • kırmızı kaşıntılı cilt, hapşırma, çok fazla terleme, hızlı kalp atışı, baygınlık veya yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazda şişme ile tanınan alerjik reaksiyonlar (hipersensitivite).
 • nöbetler (konvülsiyonlar)
 • bilinç kaybı
 • sersemlik
 • bulanık görme
 • nefes alıp vermede durma
 • bölgesel karıncalanma
 • kalp bloğu veya kalp durması
 • dilde uyuşma
 • kas zayıflığı veya kas seğirmesi
 • idrar kesesi veya bağırsak kontrolünün kaybı
 • inme
 • karıncalanma, uyuşma veya diğer anormal duygular
 • penisin uzun ereksiyonu (ağrılı olabilen)
 • göz kapağının sarkması, küçük gözbebeği (gözün siyah merkezi), çökük göz yuvası, terleme ve/veya yüzün bir tarafında kırmızılığı içerebilen sinir bozuklukları.
 • Hızlı, yavaş veya düzensiz kalp atışları ve EKG’de görülebilen kalp ritim değişiklikleri yan etki olarak rapor edilmiştir.

Seyrek olarak bazı yan etkiler kalıcı olabilir.

Eğer yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

Chirocaine Nasıl Kullanılır?

Size verilecek dozu ve ne kadar sıklıkta verildiği ilacın ne için kullanıldığına ve ayrıca sağlınıza, yaşınıza ve kilonuza bağlı olacaktır. Gerekli olan alanda hissizlik üretebilen en küçük doz kullanılacaktır. Doz dikkatli bir şekilde doktorunuz tarafından planlanacaktır.

Bu ilaç hamilelik sırasında veya sezeryan (epidural) ile doğum için ağrı hafifletici olarak kullanılırken özellikle kullanılan doz dikkatlice kontrol edilmelidir.

Doktorunuz genellikle bir iğneden enjeksiyon yolu ile veya sırtınızdan küçük bir tüp içine (epidural) verecektir.

İlaç tedavi edilecek olan alanın hissizleştirilmesi için göz, kol veya bacak gibi vücudun diğer bölümlerine enjekte edilebilir.

Size Chirocaine verilirken doktorunuz ve hemşireniz sizi dikkatlice izleyecektir.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuğun yaşına ve kilosuna bağlı olarak doktor dozu ayarlayacaktır.

Yaşlılarda Kullanımı

Doktor, genel durumu bozuk yaşlı hastalara fiziksel durumları ile orantılı olarak azaltılmış dozlar verecektir.

Özel Kullanım Durumları

Doktor akut hastalığı bulunan (karaciğer yetmezliği gibi) hastalara fiziksel durumları ile orantılı olarak azaltılmış dozlar verecektir.

Chirocaine Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bu ilaç doktorunuz tarafından size uygulanacağı için kullanmayı unutmanız mümkün değildir.

Chirocaine Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Chirocaine bileşimindeki herhangi bir maddeye, levobupivakain’e veya benzer herhangi bir lokal anesteziğe alerjiniz var ise,

çok düşük kan basıncınız var ise

doğum sırasında ağrı olarak (paraservikal blok)

damar içine Chirocaine enjeksiyonu ile bir alanı hissizleştirmek için.

Chirocaine Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizde bulunuyorsa CHIROCAINE verilmeden önce doktorunuza söyleyiniz. Daha yakından kontrol edilmeniz veya daha küçük doz verilmesi gerekebilir.

kalp sorununuz varsa

sinir sistemi hastalığından şikayetçiyseniz,

kuvvetsiz veya hasta iseniz,

yaşlı iseniz,

karaciğer hastalığınız var ise.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile olma olasılığınız var ise doktorunuza danışınız.

Chirocaine 7.5mg/ml doğum sırasında ağrı hafifletici olarak veya sezaryen sırasında lokal anestezik olarak verilmemelidir.

Hamileliğin erken evrelerinde ilacın çocuk üzerine etkisi bilinmemektedir. Bundan dolayı doktorunuz gerekli görünceye kadar hamileliğinizin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Levobupivakain’in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Fakat benzer bir ilaç ile tecrübeye göre sadece küçük miktarlardaki levobupivakain’in insan sütüne geçmesi beklenmektedir. Bundan dolayı lokal anestezi sonrası emzirme mümkündür.

Araç ve makina kullanımı

Chirocaine’in araç veya makine kullanımı üzerine önemli bir etkisi olabilir. Anestezinin tüm etkileri ve ameliyatın mevcut etkileri geçinceye kadar araç veya makina kullanmayınız. Hastaneden ayrılmadan önce bu konu hakkında sizi tedavi eden

doktorunuzdan veya hemşirenizden görüş aldığınızdan emin olunuz.

Chirocaine Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her ml’de 3.6 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer aşağıdaki durumlar için ilaç alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

düzensiz kalp atışları (meksiletin gibi)

mantar enfeksiyonları (ketokonazol gibi) (bu durum Chirocaine’in vücudunuzda ne kadar kalacağını etkileyebilir)

astım (teofilin gibi) (bu durum Chirocaine’in vücudunuzda ne kadar kalacağını etkileyebilir)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.