Chinko Yan Etkileri ve Prospektüsü

CHİNKO, çinko içeren şuruptur.

Bal rengi 100 ml’lik Tip III cam şişede, polietilen-polıpropilen kapak ve ‘/z ve lA çizgili 5

ml’lik ölçü kaşığıyla beraber sunulur.

Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CHINKO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CHİNKO’yu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin CHİNKO’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Tansiyon düşüklüğü
 • Vücut sıcaklığının düşmesi
 • Pulmoner ödem (göğüs ağrısı ve kısa kısa nefes alma)
 • Sarılık (ciltte ve gözlerde sarı renk oluşması),

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Baş dönmesi
 • Uykusuzluk

Bunlar CHİNKO’nun hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

CHINKO Nasıl Kullanılır?

CHİNKO yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 1 defa 1 ölçek kullanılır.

CHİNKO sadece ağızdan kullanım içindir.

Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Çocuklarda Kullanımı

6-12 ay arasındaki bebeklerde : Günde 1 defa 1/4 ölçek 1-10 yaş arası çocuklarda : Günde 1 defa 1/2 ölçek 11 yaşından büyük çocuklarda : Günde 1 defa 1 ölçek

Doktor tarafından özel olarak önerilmedikçe doz ayarlaması yapılamayacağından 0-6 ay arasındaki bebeklerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı:

CHİNKO’nun yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel Kullanım Durumları

CHİNKO’nun böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer CHİNKO ‘nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CHİNKO ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: hipotansiyon, baş dönmesi ve sersemlik hissi, sarılık (ciltte ve gözlerde sarı renk oluşması), pulmoner ödem (göğüs ağrısı ve kısa kısa nefes alma) ve kusma.

CHINKO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CHINKO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Çinko tuzlarına veya CHİNKO’nun bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız,

CHINKO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Nadir de olsa baş dönmesi ve uyku haline sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir donemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

CHINKO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından CHİNKO bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. CHİNKO emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

Nadir de olsa baş dönmesi ve uyku haline sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.

CHINKO Etken Maddesi Nedir?

CHİNKO Şurup her bir dozunda (5 mL) 2.5 g sukroz (şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

CHİNKO Şurup; 5 ml’lik dozunda 10 g’dan daha az gliserol içerir. Gliserol’e karşı herhangi bir etki beklenmez.

CHİNKO Şurup; 5 ml’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

CHİNKO Şurup sodyum metil paraben ve sodyum propil paraben içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Çinko tuzları ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile iki saat ara ile kullanılmalıdır. Yüksek dozda demir preparatları çinkonun absorbsiyonunu inhibe edeceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.