Cevimax Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Cevimax’ın etkin maddesi askorbik asit (C vitamini); insan vücudunda sentezlenmediği için, besinlerle düzenli olarak alınması gereken bir vitamindir.

Bu ilaç, 10 ve 20 efervesan tablet olarak, silikajelli kapak, plastik tüp ambalaj içerisinde sunulmaktadır.

Cevimax suda tamamen eritildikten sonra içilerek kullanılan bir ilaçtır.

İlaç C vitamini eksikliğinin tedavisinde kullanılır. C vitamini eksikliğinde “skorbüt” denilen kılcal damarlarda kanama, kansızlık, kuvvetsizlik, dişetlerinin şişmesi ve deride lekelerle kendini gösteren hastalık oluşur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Cevimax’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen olaylar aşağıda belirtilen sıklıklara göre sınıflandırılmıştır:

Çok seyrek:

İshal, bulantı, kusma, mide krampı

Bilinmiyor:

Al basması, ciltte kızarıklık, idrar yapmada güçlük

Cevimax Nasıl Kullanılır?

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği durumlarda Cevimax için öngörülen dozu aşağıdaki şekildedir:

Gençlerde ve erişkinlerde C vitamini eksikliğinde günde 1000 mg tablet, 1 bardak su içinde eritilerek içilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz Cevimax ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

İlaç bir bardak suda eritilerek bekletilmeden içilmelidir.

Yaşlılarda Kullanımı

Günde 1000 mg tablet, 1 bardak su içinde eritilerek içilir.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Diyabet hastası iseniz veya böbrek taşı oluşturmaya eğilimli iseniz ilacı hekim kontrolünde kullanınız.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Cevimax’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya konuşunuz. Doktorunuz gerektiğinde sizdeki zehirlenme belirtilerine yönelik uygulayabilir.

Yüksek miktarda C vitamini dozları ishale ve idrara sık çıkmaya neden olabilir. asidik olması bazı durumlarda böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.

Cevimax Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda hemen bir efervesan tablet alınız.

İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakın ise bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Cevimax Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Cevimax tedavisi sonlandırıldığında oluşan herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

Cevimax Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Hekiminiz ilacınızın sizin için uygun bir tedavi olup olmadığına karar verirken tıbbi geçmişinizde ilacı kullanmanıza engel teşkil edebilecek tüm faktörleri dikkate almamış ise,

İlacın etkin maddesi olan C vitamini ya da bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir aşırı duyarlılık durumunuz varsa,

Hiperoksalüri (idrarda bol miktarda oksalat bulunması), asidüri (idrarın asidik olması) veya normal idrar pH’sı ve oksalüri (idrarda oksalat çıkması) ile birlikte görülen böbrek taşı probleminiz var ise,

9 yaşın altındaysanız.

Bu ilacı kullanmayınız.

Cevimax Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Hekiminiz sizde geçerli olduğu durumlar için almanız gereken özel önlemleri size önerecektir.

Böbrek taşı oluşturmaya eğilimli iseniz C vitaminini dikkatli kullanınız.

C vitamini idrarda şeker testi sonuçlarında yanlışlıklara neden olabilir. Diyabet testi yapılmadan önce C vitamini alımı kesilmelidir.

Askorbik asit, demir absorbsiyonunu artırdığından yüksek dozlar hemokromatoz, (demir depolama hastalığı), talasemi (akdeniz anemisi), polisitemi (kanda eritrosit artışı), lösemi (kan kanseri) ya da sideroblastik anemili (bir çeşit kansızlık) hastalarda tehlikeli olabilir.

Aşırı demir yükü hastalığı durumunda, askorbik asit alımı minimumda tutulmalıdır.

G6PD (glukoz-6-fosfat dehidrogenaz) enzim eksikliğiniz varsa (kan şekeri metabolizmasında hayati önem taşıyan enzimin eksik olması ve yeterince aktif olmaması) .

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Hamileyseniz, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz hamilelik sırasında Cevimax kullanmanın potansiyel yararının fetüs (doğmamış çocuk) üzerindeki potansiyel riskine üstün görürse kullanılır.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Bebeğinizi emziren anneyseniz, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Cevimax içeriğindeki askorbik asidin anne sütüne geçtiği bilindiğinden, emzirme döneminde bebeğe olası etkileri göz önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Cevimax’ın araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etki bildirilmemiştir.

Cevimax Etken Maddesi Nedir?

Cevimax içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Sodyum uyarısı

Bu tıbbi ürün her dozunda 11,62 mmol (267,04 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Cevimax’a ek olarak herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.

Askorbik asit kan ve idrar örneklerinde glukoz, kreatin ve ürik asidin biyokimyasal tayinlerine zarar verebilir.

Diyabet (şeker hastalığı) hastalarında askorbik asit diyabetin kontrolünü etkileyebilir.

Kan diyalizine (kanın temizlenmesi işlemi) giren hastalarda bir tür organik asit olan oksalik asitin kan plazmasındaki düzeylerinde artmaya neden olabilir.

Ayrıca aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

  • Aspirin (ateş düşürücü, ağrı kesici ilaç),
  • Barbitürat (sakinleştirici, uyku getirme ve anestezi amacıyla kullanılır),
  • Varfarin, dikumarol (pıhtılaşmaya karşı kullanılır),
  • Tetrasiklin (antibiyotik),
  • Flufenazin gibi fenotiyazinler (psikolojik hastalıklarda kullanılır),
  • Meksiletin (kalp ritim bozukluğunun tedavisinde kullanılır),
  • Oral kontraseptifler (gebeliği önlemek için kullanılan doğum kontrol ilaçları),
  • Kansızlık tedavisinde kullanılan demir içeren ilaçlar (Bu tür ilaçlar C vitamini demir emilimini arttırır),
  • Disülfiram (Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılır) ,
  • Antikonvülsan ilaçlar (sara nöbetlerinin tedavisinde kullanılır).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.