Cetor Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

CETOR nedir ve ne için kullanılır?

CETOR, enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücüsü (5 mL) ile tek kullanımlık bir adet şırınga, bir adet transfer iğnesi, bir adet filtre iğnesi ve bir adet kelebek iğnesi içerir. Enjeksiyon için CETOR toz mavimsi bir tozdur. Enjeksiyona hazır çözelti berrak renksiz veya açık mavi renktedir. Etkin madde, C-1 esteraz inhibitörüdür ve insan kanının normal bir bileşenidir. CETOR, C1-esteraz inhibitörü eksikliği olan hastaların tedavisi içindir. İki tip C1-esteraz inhibitörü eksikliği bulunmaktadır:

• Ödeme neden olan kalıtımsal form. Bu hastalığa herediter (kalıtsal) anjiyoödem (HAE) denilmektedir.

• Geç başlayan ve lenfoproliferatif (Bağışıklık sisteminde genellikle lenfositler (savunma hücreleri) ya da beyaz kan hücrelerinin aşırı üretimi ya da daha seyrek olarak otoimmün hastalıklar (savunma sisteminin kendi vücut hücrelerine de saldırması ve kendi vücut hücreleri yok etmeye çalışması) ile ilişkili bir form olan kazanılmış C1-esteraz inhibitörü eksikliği (AAE).

C-1 esteraz inhibitörü eksikliğinde gözle görülür kalıcı ödemler meydana gelebilir. CETOR kullanılarak bu eksikliğin giderilmesi yoluyla ödemlerin tedavisi veya önlenmesi amaçlanır.

CETOR, yukarıda belirtilen her iki tip C1-esteraz inhibitör eksikliği olan hastaların tedavisinde kullanılır:

Akut (ani) epizodların (atakların) tedavisinde (örneğin boğazda ve mide barsak (gastrointestinal) sistemde oluşan atakların tedavisinde )

Kısa dönemli profilaksi (önleme) amaçlı, örneğin diş çekimi veya cerrahi sırasında gelişebilecek anjioödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) ataklarının önlenmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CETOR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır. Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Seyrek: Sıcaklıkta artış, enjeksiyon yerinde reaksiyonlar (ör: döküntü)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Alerjik ve anafilaktik-tip reaksiyonlar (ör. çarpıntı, yüksek veya düşük tansiyon, alev basması, alerjik deri reaksiyonu, nefes darlığı (dispne), baş ağrısı, sersemlik, bulantı)

Aşağıdakilerden biri olursa, CETOR’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Teorik olarak, Alerji (aşırı duyarlılık) meydana gelebilir. Kurdeşen (ürtiker) gibi hafif aşırı duyarlılık, gerektiğinde antihistaminikler (anti-alerji ilaçları) ve kortikosteroidler (iltihap giderici ilaçlar) ile tedavi edilebilir.

Şiddetli aşırı duyarlılık atağı (anafilaktik şok) durumunda uygulama derhal durdurulmalıdır. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin CETOR’a karşı ciddi alejiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

CETOR Nasıl Kullanılır?

Dokturunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Bir anjiyoödem atağını durdurmak veya önlemek amacıyla kullanılacak olan CETOR miktarı, atağın şiddetine ve niteliğine bağlıdır. Gereken dozaja, doktorun karar vermesi gerekmektedir.

Normal dozaj:

-Bir atağı durdurmak için; özellikle de gırtlak (larinks) bölgesindeki şişme ve diğer aşırı şişme durumlarında: 1.000 IU (yaklaşık 2 flakon).

-Bir ameliyat öncesi gelebilecek atağı engellemek için; özellikle de kafa ve boyun bölgelerini kapsayan ameliyatlardan önce: 1.000 IU (yaklaşık 2 flakon). Eğer bir tıbbi operasyon geçirecekseniz ya da diş çektirecekseniz, doktorunuza veya dişçinize, C-1 esteraz inhibitör eksikliği hastası olduğunuzu ve CETOR kullanmakta olduğunuzu belirtiniz. Gerekli durumlarda, doktorunuz/dişçiniz CETOR enjekte edilmesini sağlayacaktır.

Damar içi (İntravenöz yolla) uygulanır.

Çözelti derhal, en fazla 3 saat içerisinde kullanılmalıdır. Kullanmadan önce ürünün berraklığı ve içerisinde partikül olup olmadığı kontrol edilmelidir.

1. Çözülmüş ürün flakondan enjektör kullanılarak çekilir.

2. CETOR damar içine (intravenöz olarak) uygulanmalıdır.

3. Çözünmüş ürün yavaşça uygulanır (yaklaşık olarak dakikada 1 mL)

Eğer CETOR ‘un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

CETOR

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CETOR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CETOR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CETOR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

CETOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CETOR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer CETOR içeriğindeki etkin maddeye veya herhangi bir bileşene aşırı duyarlıysanız (allerjikseniz)

CETOR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Sulandırılmadan sonra çözelti, renksiz şeffaf veya çok açık mavi renkte olmalıdır, topak veya partiküllü madde içermemelidir. Uygulamanın hemen öncesinde bu durum kontrol edilmelidir. Görünür herhangi bir bulanıklık, topak veya partiküllü madde olması durumunda ürün uygulanmamalıdır.

• Daha önce kan ürünü kullanımlarınız sırasında aşırı duyarlı olduğunuz ortaya çıkmış ise dikkatli olmalısınız. CETOR ancak başka bir seçenek olmadığı durumlarda kullanılmalıdır (hayati tehlike gibi durumlarda). Tedavi mutlaka hastanede veya bir doktorun kontrolü altında yapılmalıdır.

• Hastaların C-1 esteraz inhibitörlerine karşı antikor üretmeleri durumunda; tedavinin süresi uzadıkça, başlangıçta etkili olan tedavinin zamanla daha az etkili hale geleceği de hesaba katılmalıdır. Bu durum kendini; anjiyo-ödem ataklarının ciddiyetinin ve sıklığının artması şeklinde gösterir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CETOR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Yiyecek ve içecekler ile bilinen bir etkisi yoktur.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda CETOR kullanımı araştırılmamıştır. CETOR insan kanından üretildiği için hayvanlar üzerinde araştırma mümkün değildir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Araç ve makina kullanımı

CETOR’un araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

CETOR Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

CETOR’un diğer ilaçlarla etkileşimine dair herhangi bir bilgi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CETOR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.