Certican Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

CERTICAN nedir ve ne için kullanılır?

CERTİCAN, beyazdan soluk sarıya kadar renkli, yuvarlak, düz ve şevli kenarlara sahip, bir yüzünde “CL” ve diğer yüzünde “NVR” kodu bulunan tablettir. Her bir tablet 0.75 mg everolimus içerir.

CERTİCAN tabletler, 60 tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır.

CERTİCAN, vücudunuzun nakledilen bir böbreği, kalbi ya da karaciğeri reddetmesini engellemeye yardımcı olmak için kullanılır. CERTİCAN, böbrek ve kalp nakli için özellikle mikroemülsiyon için siklosporin, karaciğer nakli için takrolimus ve kortikosteroidler olarak adlandırılan ilaçlarla olmak üzere diğer immünosüpresan ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır.

CERTİCAN ile tedavi sırasında izleme

Kan ve idrar testleri ile düzenli kontrol, doktorunuzun size nakledilen organın iyi fonksiyon gösterip göstermediğini değerlendirmesi, olası istenmeyen ilaç etkilerini tespit etmesi ve ilacınızın dozajını en iyi tedaviyi elde edecek şekilde ayarlaması için önemlidir.

Kan testleri, doktorun ilaçlarınızın düzeyini ölçmesine (everolimus, siklosporin, takrolimus), böbrek aktivitenizi ve kanınızdaki şeker ve kolesterol düzeylerini kontrol etmesine olanak sağlar.

İdrar numunesindeki proteinlerin ölçülmesi de doktorunuzun böbrek aktivitesini değerlendirmesine yardımcı olur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CERTICAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

CERTİCAN’ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CERTICAN’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Öksürük, nefes almada zorlanma veya hırıltı gibi inatçı veya kötüleşen akciğer/solunum belirtileri yaşıyorsanız derhal doktorunuza söyleyiniz. Bu, yaşamı tehdit edebilecek bir akciğer iltihabı (enflamasyonu) olduğunu gösterebilir. Doktorunuzun CERTİCAN ile tedavinizi durdurması veya bu yan etkiye yardım edecek başka bir ilaç ilave etmesi gerekebilir.
 • CERTİCAN enfeksiyon kapma riskinizi artırabilir (örn., göğüs enfeksiyonları, üriner enfeksiyonlar, genel viral veya fungal enfeksiyonlar). Bu enfeksiyonlar ciddi ve hatta yaşamı tehdit eder yapıda meydana gelebilir. Ateşiniz yükselmişse, öksürüyorsanız veya üşüyorsanız veya başka enfeksiyon belirtileri mevcutsa, acil tedaviye ihtiyaç duyabileceğinizden derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • CERTİCAN tipik olarak yüz, dudaklar, boğaz veya dilde ani şişlik olarak kendini gösteren anjioyödeme neden olabilir. Bu, yutkunma ve nefes almada yaşamı tehdit edebilecek zorlanmalara yol açabileceğinden derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Trombotik mikroanjiyopati CERTİCAN ile meydana gelebilecek nakil sonrası bozukluktur. Kanınızdaki kan pulcukları sayısında ani bir azalmaya neden olur. Kan pulcukları kanamanın durdurulmasına yardımcı olur. Kendiliğinden morarma veya belirgin bir sebep yokken kanama fark ederseniz derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Böbrek grefti trombozu nakledilen böbreğe kan tedarik eden damarların ani olarak tıkanmasıdır. Tipik olarak nakilden sonraki ilk ayda meydana gelir. İdrar üretiminizde önemli bir azalma varsa, özellikle de böbrek nakledilen tarafınızda ağrı eşlik ediyorsa derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Çok yaygın:

 • Enfeksiyonlar (viral, bakteriyal, mantar enfeksiyonları)
 • Akciğer enfeksiyonları ve zatüre dahil alt solunum yolu enfeksiyonları
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu (Soğuk algınlığı ve nefes borusu iltihabı gibi)
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Kırmızı kan hücresi sayısında düşme (anemi)
 • Derinin altında kanama ve/veya çürük oluşumuna neden olabilecek kan pulcuğu sayısında düşme
 • Kanda yüksek yağ (lipit, kolesterol ve trigliserit) düzeyleri
 • Kanda potasyum seviyesinde azalma
 • Beyaz kan hücreleri düzeyinde düşme (enfeksiyon riskini artırır)
 • Uyuyamama problemi (Uykusuzluk)
 • Kaygı
 • Baş ağrısı
 • Şiddetli olduğu takdirde kalbin kan pompalama yeteneğini azaltabilen kalbin etrafındaki kesede sıvı birikimi
 • Bir ana damarın kan pıhtısı ile ani olarak bloke olması (venöz tromboz)
 • Akciğerlerde/göğüs boşluğunda şiddetli olduğu takdirde nefessiz kalmanıza neden olabilecek sıvı birikimi
 • Öksürük
 • Nefes darlığı
 • İshal
 • Bulantı
 • Kusma
 • Diyabetin ortaya çıkması (kanda yüksek kan şekeri)
 • Yüksek kan basıncı
 • Kami ağrısı
 • Genel ağrı
 • Ateş
 • Dokularda sıvı birikimi (ödem)
 • Yara iyileşmesinde anormallikler Yaygın:

 • Kan zehirlenmesi
 • Yara enfeksiyonu
 • Kanserler ve iyi huylu tümörler
 • Cilt kanseri
 • Hızlı kalp atışı
 • Burun kanaması
 • Eklem ağrısı
 • Adale ağrısı
 • Anjiyoödem
 • Boğaz gibi ağız boşluğunda ağrı
 • Akne
 • Nakledilmiş böbreği besleyen kan damarları içinde greft kaybına yol açabilecek ani bir bloke olma durumu (böbrek grefti trombozu)
 • Kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin sayısında aynı anda azalma (semptomlar güçsüzlük, morarma ve sık sık görülen enfeksiyonları kapsayabilir)
 • Lenf sıvısı içeren kist ve yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ya da boğazda sıklıkla döküntü ve kaşınma ile ilişkili düzensiz şişkinlikler
 • Pankreas iltihabı (belirtiler arasında şiddetli üst mide ağrısı, kusma ve iştah kaybı yer alabilir)
 • Ağız yaraları
 • İdrarda protein
 • Böbrek bozuklukları
 • İktidarsızlık
 • Ameliyat yerinde fıtık
 • Karaciğer test sonuçlarında anormallikler
 • Döküntü
 • Yaygın olmayan:

 • Kırmızı kan hücrelerinin zamanından önce parçalanması (hemoliz)
 • Akciğer iltihabı (Belirtiler arasında öksürük, nefes almada güçlük ve hırıltı yer alabilir.)
 • Karaciğer iltihabı (Belirtiler arasında sarılık bulgulan, karın ağnsı, halsizlik, bulantı ve kusma yer alabilir.)
 • Lenf dokusunda kanser (Lenfoma/ Transplant sonrası lenfoproliferatif bozukluklar)
 • Kendini genel olarak kötü hissetme, deride, gözlerde sarılaşma ve idrar renginde koyulaşmanın gözlendiği karaciğer hastalığı (sarılık)
 • Spermdeki spermazoit sayısında azalma (erkeklerin baba olma olasılığını azaltır)
 • Sıklığı bilinmeyen:

 • Akciğerlerde anormal protein birikimi (belirtiler arasında kuru öksürük, yorgunluk ve nefes almada güçlük yer alabilir)
 • Kan damarlarının enflamasyonu (deride yerel döküntü)
 • Ciltte şişme ile birlikte döküntü
 • İlave olarak, böbrek fonksiyonu testleri de dahil olmak üzere, anormal laboratuvar test bulguları gibi farkında olmadığınız yan etkiler de meydana gelebilir. Bu nedenle, CERTİCAN tedaviniz sırasında doktorunuz olası değişimleri izlemek için kan testleri yapacaktır.

  CERTICAN Nasıl Kullanılır?

 • Doktorunuz sizin hangi CERTİCAN dozunu ne zaman almanız gerektiğine karar verecektir. Doktorunuzun talimatlarına uyunuz ve dozu asla kendiniz değiştirmeyiniz. Önerilen dozu aşmayınız.
 • Önerilen genel doz, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere böbrek ve kalp naklinde mikroemülsiyon siklosporin ile birlikte alınan 0.75 mg ve karaciğer naklinde günde iki kere takrolimus ile birlikte alınan 1 mg CERTİCAN’dır.
 • Böbrek ve kalp naklinde ilk doz CERTİCAN nakilden sonra mümkün olan en kısa sürede verilecektir.
 • Karaciğer naklinde ilk doz CERTİCAN nakilden yaklaşık dört hafta sonra verilecektir.
 • Dozunuz kanınızdaki CERTİCAN düzeyine ve klinik belirtilere bağlı olarak ayarlanabilir. CERTİCAN düzeylerini ölçmek için doktorunuzun düzenli olarak kan testi yapması gerekecektir.
 • Tedavi, vücudunuzun nakledilen organı reddetmesini önlemek için gerektiği sürece devam edecektir.
 • CERTİCAN yalnızca ağızdan kullanım içindir.
 • Tabletleri bir bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.
 • Kullanmadan önce CERTİCAN tabletleri ezmeyiniz.
 • CERTİCAN aç ya da tok kamına alınabilir; fakat sürekli olarak aç ya da sürekli olarak tok kamına alınmalıdır.
 • CERTİCAN’ı greyfurt ya da greyfurt suyu ile birlikte almayınız.
 • Çocuklarda Kullanımı

  CERTİCAN’ın çocuklarda ve ergenlik çağındakilerde (18 yaş altındakilerde) kullanımına ilişkin sınırlı deneyim mevcuttur. Çocuklarda ve ergenlik çağındakilerde kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda Kullanımı

  CERTİCAN’ın yaşlı hastalarda (65 yaş ve üzeri) kullanımına ilişkin sınırlı deneyim mevcuttur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  CERTİCAN’ın böbrek yetmezliğinde özel bir kullanım durumu yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif karaciğer bozukluğu olan (Child-Pugh Sınıf A) hastalar için doz, normal dozun yaklaşık üçte ikisine düşürülmelidir. Orta şiddetli karaciğer yetmezliği olan (Child-Pugh B) hastalar için doz normal dozun yaklaşık yarısına, şiddetli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh C) olan hastalar için doz normal dozun üçte birine düşürülmelidir.

  Eğer CERTİCAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  CERTICAN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  CERTİCAN’darı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CERTICAN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

  Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise, unuttuğunuz dozu atlayınız ve sonraki dozu her zamanki saatinde alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CERTİCAN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  CERTİCAN tedavisinin kesilmesi nakledilen organın reddedilme olasılığını artırabilir. Doktorunuz söylemediği sürece ilacınızı almayı bırakmayınız.

  CERTICAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CERTICAN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz kesinlikle gerekli olduğunu belirtmediği sürece CERTİCANT hamilelik sırasında kullanmamalısınız. CERTİCAN tedavisi sırasında ve tedavinin kesilmesini takiben 8 hafta süresince etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuzla konuşunuz; doktorunuz size hamilelik sırasında CERTİCAN kullanımının potansiyel riskleri hakkında bilgi verecektir.

  CERTİCAN erkek doğurganlığı üzerinde bir etkiye sahip olabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  CERTİCAN’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. CERTİCAN kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  CERTİCAN’ın araç ya da makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine ilişkin özel bir çalışma yapılmamıştır. CERTİCAN’ın araç ya da makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir.

  CERTICAN Etken Maddesi Nedir?

  CERTİCAN tabletler laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere (glukoz, galaktoz, laktoz) karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  CERTİCAN tabletler bütilhidroksitoluen içermektedir. Ancak uygulama yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar CERTİCAN’ın etkisini engelleyebilir. Özellikle, aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız bunu doktorunuza bildirmelisiniz:

 • Mikroemülsiyon için siklosporin, takrolimus ya da kortikosteroid haricindeki immünosüpresif ilaçlar.
 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotikler ya da antifungal ilaçlar, örneğin; eritromisin, klaritromisin, telitromisin ya da flukonazol, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazo1.
 • Rifampisin veya rifabutin gibi tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar.
 • Sarı kantaron otu (.Hypericum perforatum) (St. John’s Wort) depresyon ve diğer tıbbi durumların tedavisinde kullanılan bitkisel bir ürün.
 • Fenitoin; karbamazepin; fenobarbital gibi sara (epilepsi) ilaçlan
 • Kalpteki tıbbi durumlan ya da yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan verapamil, nikardipin ve diltiazem gibi kalsiyum kanal blokörleri
 • Nelfınavir, indinavir, amprenavir gibi proteaz inhibitörleri ve AIDS hastalığının tedavisinde kullanılan ritonavir, efavirenz ve nevirapin gibi anti-HIV ilaçları.
 • Akut nöbetleri tedavi etmek için ya da ameliyat veya başka bir tıbbi prosedür sırasında veya öncesinde sedatif olarak kullanılan midazolam.
 • Atorvastatin, pravastatin veya fıbratlar gibi kan kolesterolünü düşüren ilaçlar.
 • Genellikle orta yaşlı yetişkinlerde ortaya çıkan nadir bir hormonal bozukluk olan akromegalinin tedavisinden kullanılan bir ilaç olarak oktreotid.
 • İmatinib, anormal hücrelerin inhibe edilmesinde kullanılan bir ilaç.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  CERTICAN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.