Ceramin Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

CERAMIN nedir ve ne için kullanılır?

CERAMİN, 100 mİ bal renkli damlalıktı şişede, polipropilen kapak ve karton kutu ambalajlarda, 100 g olarak takdim edilir.

CERAMİN, demansa karşı kullanılan ilaçlar grubundadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

CERAMİN’den aşırı doz aldıysanız tıbbi gözetime ihtiyacınız olabileceğinden doktorunuza başvurunuz veya tıbbi destek alınız.

CERAMİN’derı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CERAMİN’i kullanmayı unutursanız

CERAMİN dozunuzu almayı unuttuğunuzu farkederseniz, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CERAMIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Genel olarak, gözlemlenen yan etkiler hafif ve orta derecededir.

Yaygın (100 kişiden 1-10 kişide):

Baş ağrısı, uyuklama hali, kabızlık, sersemlik, nefesin kesilmesi ve yüksek tansiyon.

Yaygın olmayan (1000 kişiden 1-10 kişide):

Yorgunluk, mantar enfeksiyonları, konfüzyon, halüsinasyonlar, kusma, yürüyüş anormalliği, kalp yetmezliği ve venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm).

Çok seyrek (10.000 kişide 1 kişiden daha az):

Nöbetler.

Bilinmeyen (mevcut verilerden tahmin edilemeyen):

Pankreasın iltihaplanması ve psikotik reaksiyonlar

Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. CERAMİN ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

CERAMIN Nasıl Kullanılır?

CERAMİN’i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doz:

Yetişkin ve yaşlı hastalar için önerilen günlük doz 20 mg (2×20 damlardır. Yan etki riskini azaltmak için bu doza aşağıdaki günlük tedavi şeması ile aşamalı şekilde arttırılarak ulaşılır:

Sabah

Öğleden sonra veya akşam

1. hafta

10 damla

2. hafta

10 damla

10 damla

3. hafta

20 damla

10 damla

4. hafta ve sonrası

20 damla

20 damla

Olağan başlangıç dozu ilk hafta için, günde 10 damladır (1×5 mg). İkinci hafta doz günde 2 kez 10 damla (2×5 mg) ve üçüncü hafta günde 2 kez olacak şekilde sabah 20 damla (1×10 mg) ve öğleden sonra veya akşam 10 damla (1×5 mg) olmak üzere arttırılır.

Dördüncü haftadan itibaren tedaviye, günde 2 kez 20 damla (2×10 mg) dozu ile devam edilir.

Tedavi süresi:

CERAMİN’i size yararlı olduğu sürece almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

CERAMİN günde bir kez ağızdan alınır. Oral damla her gün aynı saatte bir miktar su ile yutulmalıdır. Oral damla, yiyecekle veya yiyecek alımmdan bağımsız olarak alınabilir.

Kullanıma yönelik talimatlar:

Çözeltiyi şişeden direkt olarak ağzınıza dökmeyiniz. Ölçeceğiniz dozu, bir kaşığa veya bir bardak suya alınız.

Şişeyi açınız: Kapağı bastırınız ve saat yönünün tersine çevirerek kilidi açınız (Şekil 1).

Damlalıklı şişeden çözeltiyi bir kaşığa veya bir bardak suya damlatınız (Şekil 2, Şekil 3).

Kaşıktaki veya bardaktaki çözeltinin tamamını içiniz.

Şişeyi plastik kapak ile kapatınız.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg’dır (günde 2 kez 20’şer damla).

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz:

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

Eğer CERAMİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

CERAMIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CERAMIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CERAMIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Memantin hidroklorür veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

CERAMIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Epileptik nöbet hikayeniz var ise,
 • Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yasadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon şikayetiniz var ise (yüksek kan basıncı).
 • Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve CERAMİN’in klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

  Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.

  Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (anestezik madde olarak kullanılır), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanır) ve diğer NMDAantagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

  CERAMİN, çocuklar ve 18 yaşından küçük gençler (ergenler) için önerilmemektedir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CERAMIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyşeniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı (böbrek fonksiyonlarının zayıflığı)) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda memantin kullanımı önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CERAMİN kullanan anneler emzirmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir.

  Ayrıca; CERAMİN reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba veya makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir.

  CERAMIN Etken Maddesi Nedir?

  Bu ilacın formülünde sorbitol bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse CERAMİN oral damla kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz size tavsiyede bulunacaktır.

  Bu ilaç, ayrıca, 1 mmol’den daha az potasyum içerir. Bu miktar çok düşüktür ve potasyum bulunmadığı kabul edilebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Özellikle aşağıdaki ilaçların etkileri CERAMİN ile değişebilir ve dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:

 • amantadin, ketamin, dekstrometorfan
 • dantrolen, baklofen
 • simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin
 • hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon)
 • antikolinerjikler (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan maddeler)
 • antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler)
 • barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)
 • dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)
 • nöroleptikler (mental bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler)
 • oral antikoagülanlar
 • Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu CERAMİN kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

  CERAMIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.