Ceracard Plus Yan Etkileri Nelerdir? Prospektüsü ve Yan Etkileri

CERACARD PLUS nedir ve ne için kullanılır?

CERACARD PLUS, 28 ve 98 adet film tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

Tabletler oblong, çentiksiz, pembe renklidir.

Her bir film tablet, 80 mg valsartan ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.

CERACARD PLUS, yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan anjiyotensin II antagonisti ve idrar söktürücü (diüretik) içerir.

CERACARD PLUS yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CERACARD PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

CERACARD PLUS’ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, CERACARD PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyonlar (yüzde, göz kapağında, dudaklarda şişkinlik). Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CERACARD PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Boğaz ağrısı, ateş veya titreme (bir kan hastalığı olan serum hastalığının belirtisi)

• Göz ve ciltte sararma (sarılık belirtisi)

• El, ayak veya dudaklarda uyuşukluk veya ürperti

• Normal olmayan kanama veya çürüme (trombositopeni belirtisi)

• Bulanık görme

• Düzensiz kalp atışı

• Bulantı, kusma veya ateşle eşliğindeki karın ağrısı (pankreatit belirtisi)

• Ağrılı veya ağrısız damar iltihabı (nekrotize anjiit belirtisi)

• Kabarcıklı döküntü

• Solunum sorunları (pnömonit ve akciğer ödemi belirtisi)

• Yetersiz böbrek fonksiyonu (böbrek fonksiyonunun bozulması). Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı

• Oturma veya yatma pozisyonundan kalkarken baş dönmesi veya sersemlik

• Normalin dışında yorgunluk veya güçsüzlük (bazen potasyum kaybı belirtisi olabilir)

• Potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum seviyelerinde azalma

• İştah kaybı

• Cilt döküntüsü veya kaşıntı

• Ciltte günışığına karşı artan duyarlık

• Kas ağrısı

• Ereksiyon güçlüğü veya sekse karşı ilgi kaybı

• Kusma

• Bulantı

• Sırt veya mide ağrısı

• Kabızlık

• Eklemlerde ağrı

• Grip ya da soğuk algınlığı benzeri belirtiler

• Kuru öksürük

• Kuvvetli baş dönmesi

• Deride kızarıklık

• Uyku bozukluğu.

Bunlar CERACARD PLUS’ın hafif yan etkileridir.

CERACARD PLUS Nasıl Kullanılır?

Sık sık yüksek kan basıncı olan hastalar, bu problemin belirtilerine dikkat etmezler. Birçok kişi, bu durumda normal hissedebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile, bu durum sizin ilacınızı almanızı, doktorunuz ve eczacınızın söylediklerini yerine getirmenizi daha önemli kılar.

Doktorunuzun açıklamalarını dikkatle uygulayınız. Önerilen dozu aşmayınız.

CERACARD PLUS’ın ne kadar ve ne sıklıkta kullanılacağına doktorunuz karar verecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.

CERACARD PLUS için normal günlük doz bir tablettir. Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyin veya tedaviye son vermeyin.

CERACARD PLUS yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

CERACARD PLUS aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaş veya üzerindeki kişiler de CERACARD PLUS kullanabilir.

Özel Kullanım Durumları

Özellikle 65 yaşın üzerinde kalp, karaciğer veya böbrek hastalıklarınız var ise veya potasyum takviyeleri kullanıyorsanız, zaman zaman kanınızdaki potasyum veya diğer minerallerin ölçülmesi gerekebilir. Doktorunuz bu konuda size öneride bulunacaktır. İlacın etkili olduğundan emin olabilmek için düzenli doktor kontrollerinde, doktorun gelişimi takip etmesi önemlidir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. Doktorunuz CERACARD PLUS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü CERACARD PLUS tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer CERACARD PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

CERACARD PLUS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CERACARD PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CERACARD PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları almanız önerilir. İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, hemen bir tablet alınız.

İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakınsa, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CERACARD PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

CERACARD PLUS tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

CERACARD PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CERACARD PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• Valsartan, hidroklorotiyazid veya benzeri idrar söktürücülere (diüretiklere) karşı ya da yukarıda belirtilen ilacın bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlığınız varsa, eğer hangisinin sizin için zararlı olduğunu bilmiyorsanız veya emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

• Ciddi karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,

• Kanınızdaki sodyum veya potasyum düzeyi çok düşükse ya da tedaviye rağmen kanınızdaki kalsiyum düzeyi çok yüksekse,

• Gut hastalığınız varsa,

• Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız

CERACARD PLUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

• Karaciğer veya böbrek hastalığı,

• Diyabet (yüksek kan şekeri),

• Ateş, cilt döküntüsü, eklem ağrısı (lupus eritematozus hastalığı veya geçmişi belirtisi),

• Kanınızın potasyum ve sodyum düzeyinde düşme,

• Kanınızın kolesterol, ürik asit ve trigliserit düzeyinde yükselme,

• Kusma, ishal veya yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) almaya bağlı rahatsızlığınız varsa

• Emziriyorsanız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CERACARD PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

CERACARD PLUS aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

Doktorunuz izin verinceye kadar alkol kullanmayın. Alkol, kan basıncınızın daha fazla düşmesine ve/veya başınızın dönmesine veya bayılmanıza neden olabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız CERACARD PLUS kullanmayınız. Benzer ilaçların kullanılması henüz doğmamış çocuğa ciddi hasar verebilir. Bu nedenle, gebe olma olasılığınız varsa ya da gebe kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi CERACARD PLUS da bazı hastalarda baş dönmesine neden olabilir ve konsantrasyonu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımından önce veya diğer konsantrasyona ihtiyaç duyulan

durumlarda, CERACARD PLUS’ın üzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.

CERACARD PLUS Etken Maddesi Nedir?

Tabletler laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

CERACARD PLUS içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer:

• Kan basıncını düşüren ilaçlar,

• Potasyum takviyesi, potasyum tutucu idrar söktürücüler, potasyum içeren yapay tuzlar veya potasyum düzeylerini artıran heparin gibi ilaçlar,

• Bazı psikolojik koşulların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan lityum,

• Ağrı veya iltihapların hafifletilmesinde kullanılan, özellikle nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar,

• Kortizon türü ilaçlar, steroidler,

• Digoksin (kalp ilacı),

• Kürar türevleri (kas gevşetici)

• Allopurinol (anti-gut tedavisi)

• Amantadin

• Sitotoksik ilaçlar (kanser tedavisi)

• Antikolinerjik ajanlar

• Siklosporin

• İnsülin veya ağızdan alınan şeker düşürücü ilaçlar,

• Kolestiramin ve kolestipol; özellikle kandaki yüksek düzeydeki lipitlerin tedavisinde kullanılan reçineler,

• Vitamin D ve kalsiyum tuzları kullanıyorsanız, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CERACARD PLUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.