Cephix İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

CEPHIX nedir ve ne için kullanılır?

1 g sefiksim içeren CEPHİX pediatrik süspansiyon, pilfer-proof kapaklı 50 ml’lik veya 100 ml’lik bal rengi cam şişede, içerisinde ölçülü plastik kaşık ve kullanma talimatının da yer aldığı karton kutuda takdim edilmektedir.

Sefiksim, sefalosporin grubu bir antibiyotiktir. Antibiyotikler, enfeksiyonlara sebep olan bakterileri öldürmek için kullanılmaktadır. CEPHİX, aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

• Üst solunum yolları enfeksiyonları: Orta kulak iltihabı (otitis media), boğaz enfeksiyonu (farenjit), bademcik iltihabı (tonsilit) ve diğer antibiyotiklere dirençli olduğu şüpheli veya bilinen diğer organizmaların neden olduğu üst solunum yolları enfeksiyonları.

• Alt solunum yolları enfeksiyonu: Bronşit (akciğer borusu iltihaplanması), bronşiolit (bronşsal tüplerde meydana gelen iltihaplanma), zatürree (pnömoni).

• İdrar yolları enfeksiyonu: Mesane iltihabı (sistit), mesane ve üretra iltihabı (sisto-üretrit), böbrek iltihapları(piyelonefrit), belsoğukluğu (gonore).

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, CEPHİX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CEPHİX’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Trombosit sayısının azlığı (trombositopeni), kanda trombositlerin yüksek olması (trombositoz), kandaki lökosit miktarının azalması (lökopeni), akyuvar sayısının anormal derecede az olması (nötropeni), vücutta ani ve sık gelişebilen akyuvar sayısının azalması (agranülositoz) ve kanda eozinofili artması (eozinofili). Ayrıca karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde geçici yükselmeler.

• Kanlı-mukuslu ishal (Psödomembranöz kolit)

• Mukozalarda, deri altındaki dokularda ya da bir iç organda alerjik şişme (Anjiyoödem)

• Karaciğerde geçici transaminaz, alkalen fosfataz yükselmesi ve sarılık

• Böbrek iltihaplanması (nefrit)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEPHİX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Deri döküntüleri, kaşıntı (pruritus), ve ürtiker

• Eklem romatizması (artralji),

• Eritema multiforme ve Stevens-Johnson sendromu,

• İshal (diyare)

• Stafilokoksik Haşlanmış Deri Sendromu (toksik epidermal nekroliz).

• Genital kaşıntı ve vajina iltihabı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu çok ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Baş dönmesi ve baş ağrısı

• Tedavi sırasında ve sonrasında gastrointestinal rahatsızlıklar,

• Bulantı ve kusma

• Mide gazı, karın ağrısı (dispepsi) Bunlar CEPHİX’in hafif yan etkileridir.

CEPHIX Nasıl Kullanılır?

CEPHİX, çocuklarda, yemeklerden önce ya da sonra çocuğun yaşı ve kilosu göz önüne alınarak kullanılır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

CEPHİX, sadece ağızdan kullanım içindir.

Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek kaşığı ile kullanılabilir. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Yeni doğanlarda (6 aydan küçük bebeklerde) CEPHİX’in güvenirliliği henüz kanıtlanmamıştır. Bu nedenle kullanılması önerilmez. Çocuklar için günlük doz 8 mg/kg/gün’dür. Bu doz ya günde ikiye bölünerek 12 saat arayla ya da tek doz halinde verilir.

Çocuklarda oral süspansiyon kullanımında aşağıdaki ml cinsinden doz şemasına uyulabilir:

Vücut ağırlığı (kg)

Doz (mg)

Doz (mL)

Günlük doz (ölçek)

6.25

50

2.5

/

12.5

100

5.0

1

18.75

150

7.5

1 /

25.0

200

10.0

2

31.25

250

12.5

2 /

37.5

300

15.0

3

2-4 yaş : 5 ml/gün 5-8 yaş : 10 ml/gün 9-12 yaş : 15 ml/gün

50 kg’dan daha ağır veya 12 yaşın üzerindeki çocuklarda önerilen doz yetişkinlerle aynıdır.

Yaşlılarda Kullanımı:

Yetişkinler için önerilen doz, yaşlı hastalar içinde geçerlidir. Yaşlılarda böbrek fonksiyonları değerlendirilmeli ve doz ayarlaması şiddetli böbrek yetmezliği esas alınarak yapılmalıdır.

• Özel Kullanım Durumları: Böbrek Yetmezliği:

Eğer böbrek hastalığınız varsa doktorunuzun önerdiği doz şemasını uygulayınız.

Eğer CEPHİX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

CEPHIX

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CEPHİX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Aşırı doz aşımında mide yıkanabilir. Bu nedenle doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

CEPHIX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için mutlaka doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CEPHIX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

CEPHİX ile tedavi sonlandırıldığında oluşan herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, CEPHİX’in dozunu azaltmayınız ya da tedaviyi durdurmayınız. Çünkü CEPHİX tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

CEPHIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEPHIX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Sefalosporin türü antibiyotiklere alerjiniz varsa, ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa,

CEPHİX’i kullanmayınız.

CEPHIX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• İleri derece böbrek yetmezliğiniz var ise,

• Emziriyorsamz,

• Hamileyseniz veya hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile kalmayı düşünüyorsanız,

• Kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaç (Antikoagülasyon) tedavisi görüyorsanız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CEPHIX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

CEPHIX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hayvanlarda yapılan çalışmalar, gebelik, bebeğin anne karnında gelişimi, doğum ya da doğum sonrası gelişimi ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

CEPHİX’in anne sütüne geçtiği bilindiğinden, emzirme döneminde bebeğe olası etkileri göz önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

CEPHİX’in araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

CEPHIX Etken Maddesi Nedir?

CEPHİX, şeker, sodyum benzoat, ksantan zamkı ve çilek esansı içerir.

Etkisi bilinen yardımcı maddeler: CEPHİX’ in 5 ml’si 2.5 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız (intoleransınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi) böbrek fonksiyon bozukluklarında artışa yol açar.

Bir kalsiyum kanal blokeri olan nifedipin CEPHİX’in biyoyararlılığını % 70 oranına kadar artırabilir.

CEPHİX doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle hormonal olmayan ek bir doğum kontrol yöntemi uygulanması tavsiye edilir.

CEPHİX ve kumarin antikoagülanların (pıhtılaşmayı önleyici) birlikte kullanımında seyrek olarak kanama ile beraber ya da kanama olmaksızın protrombin zamanında uzama bildirilmiştir. Bu gibi vakalarda pıhtılaşma parametreleri izlenmelidir.

Diğer sefalosporinlerle birlikte protrombin seviyesini arttırıldığı görülmüştür. Bu yüzden antikoagülasyon tedavisi gören hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Coombs testini, diğer sefalosporinlerde olduğu gibi yalancı pozitifleştirebilir. Benedict ve Fehling testleri, bakır sülfat tabletleriyle idrar glukoz testlerinin sonuçlarını bozabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CEPHIX prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.