Cekloteva İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

CEKLOTEVA nedir ve ne için kullanılır?

CEKLOTEVA 250 mg/5 mL oral süspansiyon için granül, sulandınldığında her 5 mL’si 250 mg sefaklor içeren 100 mL süspansiyon veren, pembe renkli, akışkan, karakteristik çilek kokulu granüldür.

CEKLOTEVA, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir gruba aittir.

• Solunum yollan enfeksiyonlan (pnömoni, bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, farenjit ve tonsillit gibi)

• Orta kulak enfeksiyonu, sinüzit

• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan

• İdrar yollan enfeksiyonlan (sistit ve piyelonefrit gibi)

4.Olası yan etkiler?

Tüm diğer ilaçlar gibi, CEKLOTEVA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CEKLOTEVA’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes almada zorluk

• Deride kaşıntı, şişlik, döküntü, kızarıklık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise. sizin CEKLOTEVA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ateş

• Dizlerde ağrı

• Kas güçsüzlüğü

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Uykusuzluk

• Yorgunluk

• Sinirlilik

• Bulantı, kusma, ishal, yutma güçlüğü

• Artmış kas kasılmaları

• Genital bölgede enfeksiyonlar

• Beklenmedik durumlarda oluşan kanamalar ve vücutta kendiliğinden oluşan morluklar

• Anormal karaciğer fonksiyon test bulguları

• Anormal böbrek fonksiyon test bulguları

Bunlar CEKLOTEVA’nın hafif yan etkileridir.

CEKLOTEVA Nasıl Kullanılır?

CEKLOTEVA çocuklarda, çocuğun yaşı ve kilosu göz önüne alınarak genel olarak günde üç kez, bazı durumlarda (orta kulak iltihabı, farenjit (yutak iltihabı), tonsilit (bademcik iltihabı) ve yumuşak doku enfeksiyonlan) günde iki kez kullanılabilir.

Yaşlılarda Kullanımı

CEKLOTEVA ağızdan alınır.

Çocuklarda Kullanımı

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Uygulanacak doz genel olarak 8 saat ara ile 20 mg/kg/gün şeklinde ayarlanmalıdır. Orta kulak enfeksiyonu, farenjit (yutak iltihabı), tonsilit (bademcik iltihabı) ve yumuşak doku enfeksiyonlannda total günlük doz bölünmek suretiyle 12 saat ara ile verilebilir. Ağır enfeksiyonlarda, örneğin orta kulak enfeksiyonu veya daha az duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda günde total doz 1 g’ı geçmemek şartıyla 40 mg/kg/gün önerilmektedir. 10 kg’a kadar 1-1.5 yaş grubu bebeklerde kullanılır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

CEKLOTEVA’nm yaşlılardaki kullanımını sınırlayacak bir neden yoktur.

Özel kullamm durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlaması yapmasına gerek yoktur.

Eğer CEKLOTEVA ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

CEKLOTEVA

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CEKLOTEVA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye başvurunuz.

Aşın doz belirtileri bulantı, kusma, kann üst bölgesinde ağn ve ishaldir. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza başvurmanız gereklidir.

CEKLOTEVA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çalışınız ve sonra doktorunuzun tavsiye ettiği aralıkları uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CEKLOTEVA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

Eğer bu ürünün kullanımına ilişkin başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

CEKLOTEVA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEKLOTEVA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer çocuğunuzda:

• Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı duyarlılık varsa bu ilacı kullanmayınız.

CEKLOTEVA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer çocuğunuzda:

• Böbrek yetmezliği varsa bu ilacı dikkatli kullanınız.

* Daha önceden penisilin veya diğer beta-laktam antibiyotiklerine karşı ani veAeva şiddetli aşırı duyarlılığı olan kişilerde dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

CEKLOTEVA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

İlacm besinlerle birlikte alınması sindirim kanalından emilimini geciktirebilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Annelere 500 mg dozlarda uygulanan sefaklor, sütte az miktarda tespit edilmiştir.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

CEKLOTEVA’nın araç ve makine kullanma becerisini etkilediğine yönelik bilgi bulunmamaktadır.

CEKLOTEVA Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bütün diğer beta-laktam antibiyotikleri gibi CEKLOTEVA’nın böbreklerden atılımı probenesid ile inhibe edilir. Varfarin ve CEKLOTEVA’yı birlikte kullanan hastalarda pıhtılaşma zamanı uzaması görülebilir.

Bu ifadelerin, belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Doktorunuz önermedikçe kesinlikle başka ilaçları kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CEKLOTEVA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.