Cefobid İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

CEFOBID nedir ve ne için kullanılır?

CEFOBID bir antibiyotiktir. Her flakon 1 gram sefoperazon (sefoperazon sodyum şeklinde) etkin maddesini içermektedir. Bir flakon ve bir çözücü ampul içeren ambalajlarda sunulmuştur.

Etkin maddelerden sefoperazon sodyum üçüncü kuşak sefalosporin adı verilen gruba dahil antibiyotiktir.

CEFOBID belirli mikropların neden olduğu aşağıdaki iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların (enfeksiyonların) tedavisinde kullanılır:

• Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları

• Üst ve alt idrar yolu enfeksiyonları

• Karın zarı iltihabı (peritonit), safra kesesi iltihabı (kolesistit), safra yolları iltihabı (kolanjit) ve diğer karın boşluğu enfeksiyonları

• Bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık (septisemi)

• Beyin zarı iltihabı (menenjit)

• Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları

• Kemik ve eklem enfeksiyonları

• Kadın iç üreme organlarının yer aldığı kemik çatının içindeki organların enfeksiyonu, rahim iç duvarında iltihap (endometrit), bel soğukluğu ve cinsel bölge enfeksiyonları.

CEFOBID karın, kadın hastalıkları ile ilgili, kalp ve kan damarları ile ilgili, ortopedik cerrahi müdahele uygulanan hastalarda operasyondan sonra enfeksiyonlara karşı koruma amaçlı olarak kullanılabilir.

Birlikte tedavi endikasyonu mevcut ise, CEFOBID diğer antibiyotiklerle beraber kullanılabilir. Aynı zamanda bir aminoglikozid uygulanacaksa böbrek fonksiyonlarınız kontrol edilecektir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanm en az 1 inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanm birinden az, fakat 1.000 hastanm birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanm birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanm birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

• Kandaki bir çeşit aleıji hücresi (eozinofıl) sayısında artış Yaygın:

• Geridönüşümlü olarak kandaki savunma hücre sayısında azalma (Nötropeni -uzun süreli uygulama ile ilişkili ve geriye dönüşümlüdür),

 • Nötrofıl denilen bir çeşit kan hücresinde sayısında azalma,
 • Kandaki kırmızı hücrelerle ilgili bir kan testi olan Coombs testinde pozitif sonuç
 • Kandaki kırmızı hücrelerin en önemli maddesi olan hemoglobinde azalma
 • • Kırmızı kan hücreleri toplam hacminin tüm kan hacmine oranında değişme (hematokrit)

 • Aşırı duyarlılık
 • İshal
 • • Karaciğer fonksiyonu test değerlerinde artış

  • Deriden hafif kabarık (makülopapüler deri döküntüleri)

  • Kurdeşen (ürtiker)

  • Enjeksiyon yerinde ağrı

  Yaygın olmayan:

 • Bulantı, kusma
 • Ateş
 • • Enfüzyon bölgesinde toplardamar iltihabı (flebit)

  • Kan pıhtılaşmasında rol oynayan protrombin düşüklüğüne bağlı olarak kanama riskinde artış (hipoprotrombinemi)

  Sıklığı bilinmeyen:

  • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı (psödomembranöz kolit)

  • Kan pulcuğu(trombosit) sayısında azalma (trombositopeni)

  • Şok dahil ani aşırı duyarlılık tepkisi (anafılaktik reaksiyon)

  • Kanama (hemoraji)

  • Sarılık

  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),

  • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)

  • Kaşıntı

  • Böbrek fonksiyonu test değerlerinde artış

  • Baş ağrısı, soğukluk hissi

  Aşırı duyarlılık

  Özellikle penisilin olmak üzere alerji hikayesi olanlarda görülmüştür.

  Karaciğer, safra ve safra yolları (hepato-biliyer) bozukluklar

  Karaciğer fonksiyon testlerinde geçici artış (SGOT, SGPT, alkalin fosfataz) gözlenmiştir. Mide ve barsakla ilgili hastalıklar

  Bunlann çoğu hafif veya orta şiddettedir. Bütün vakalar, belirtiye yönelik tedaviye cevap vermiş veya tedavinin kesilmesiyle ortadan kalkmıştır.

  CEFOBID Nasıl Kullanılır?

  I. Kas içi uygulama:

  CEFOBID’in mutad yetişkin günlük dozu 2 ile 4 g’dır ve 12 saatlik aralarla eşit bölünmüş dozlarda uygulanır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Şiddetli ve inatçı enfeksiyonlarda doktorunuz günlük dozu (8 g’a kadar) yükseltebilir.

  Komplikasyonsuz gonokoksik idrar yolu enfeksiyonu için tavsiye edilen doz 500 mg’lık tek bir kas içi enjeksiyondur.

  II. Damar içi uygulama:

  Damar içi enjeksiyon için, yetişkinlerde uygun doz uygulama başına maksimum 2 gram, çocuklar için ise her kg için 50 mg’dır.

  İlacınız toz halinde olduğundan sağlık personeli tarafından kutudaki ampulün içindeki enjeksiyonluk su ile eritilecek ve daha sonra seyreltilecektir. İlacınız eritilip sulandırıldıktan sonra, ya kas içine veya damar içine uygulanır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklara ve bebeklere uygulanacak günlük doz miktarı ağırlıklarına göre hesaplanır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Dozlar, eşit bölünerek 8-12 saatlik aralıklarla uygulanır. Günde kg başına 50-200 mg uygulanacaktır. Maksimum doz 12 g’ı geçmemelidir.

  Yaşldarda kullanım:

  CEFOBID kullanıp kullanamayacağınıza veya alacağınız doza doktorunuz karar verecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Eğer CEFOBID’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  CEFOBID

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  CEFOBID’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  5

  Bu ilaç size yakın tıbbi gözetim altında verildiğinden dozun atlanması pek olası değildir. Yine de dozun atlandığını düşünüyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CEFOBID ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz size aksini söylemedikçe, CEFOBID kullanmaya devam ediniz.

  CEFOBID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CEFOBID Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer, sefalosporin sınıfı antibiyotiklere karşı aleıjiniz varsa

  kanamaya yatkınlığınız varsa ve size K vitamini uygulanamıyorsa kullanmayınız.

  CEFOBID Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

  • Sefalosporin, penisilin ve diğer ilaçlar ile tedavi alıyorsanız ve aşırı duyarlık (anaflaktik) reaksiyonu gelişmişse. Alerjik bir reaksiyon meydana gelirse, doktorunuz ilacı kesecek ve uygun tedaviyi başlatacaktır.

  • Böbrek veya karaciğer ile ilgili probleminiz varsa. Hem karaciğer hem de böbreklerinizde bozukluk varsa, sefoperazon serum konsantrasyonunuz kontrol edilecek ve gerekli doz ayarlaması yapılacaktır.

  • Safra kesesi veya yolu ile ilgili probleminiz varsa.

  • Yeterli beslenemiyorsanız, malabsorbsiyon durumu gösteriyorsanız (örn: kistik fıbrosis) veya uzun süreli damar yolu ile besleniyorsanız kanınızın pıhtılaşma zamanı doktorunuz tarafından kontrol edilecek ve gerekli ise haricen vitamin K verilecektir.

  • İshaliniz varsa (antibakteriyel ajanların verilişinden 2 ay sonra ortaya çıkabilir).

  Diğer antibiyotiklerle de olduğu gibi, uzun süre CEFOBID uygulanması esnasında, duyarlı olmayan organizmaların aşırı üremesi görülebilir. Bu nedenle, tedavi süresince doktorunuz sizi dikkatle gözlemleyecektir. Uzun süreli tedaviler sırasında böbrek, karaciğer, kan ve kan hücre yapımı ile ilgili sistemler dahil, organ sistem bozukluğu için periyodik kontroller yapılması tavsiye edilir. Bu, bilhassa yeni doğmuşlar ve özellikle erken doğanlar ve diğer bebeklerde önemlidir.

  CEFOBID bebeklerde etkili olarak kullanılmıştır. Erken doğan ve yeni doğmuş bebeklerin tedavisine doktorunuz karar verecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CEFOBID ile tedavi süresince ve tedavi bittikten 5 gün sonrasına kadar alkol alan kişilerde yüz kızarması, terleme, baş ağrısı, kalp çarpıntısı bildirilmiştir. Bundan dolayı tedavi süresince alkol almayınız.

  Ağızdan ve damar yolu ile suni beslenme gereken hastalarda etanol içeren solüsyon kullanılmaz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve tam kontrollü çalışmalar yoktur. Hamile iseniz ilacı kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  CEFOBID kullanımının araç ve makine kullanım kabiliyetini etkilemesi beklenmez.

  CEFOBID’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CEFOBID sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bunu göz önünde bulundurunuz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • CEFOBID ile birlikte alkollü içecek almayınız.
 • Ağızdan veya damar yoluyla suni beslenen hastalarda etanol içeren solüsyonlar kullanılmamalıdır.
 • Aralarında fiziksel geçimsizlik olduğu için CEFOBID ve aminoglikozid solüsyonları doğrudan karıştırılmamalıdır. CEFOBID’in aminoglikozidden önce uygulanması tavsiye edilir.
 • İlaç ile laboratuar testleri arasında etkileşme: Fehling veya Benedict solüsyonları ile idrarda glukoz için yanıltıcı pozitif reaksiyon görülebilir.
 • CEFOBID ile birlikte yüksek dozlarda heparin ve kan pıhtılaşmasını önleyen ilaç (antikoagülan) alıyorsanız doktorunuz düzenli olarak kan değerlerinizi takip edecektir.
 • CEFOBID ve furosemidin (idrar söktürücü bir ilaç) birlikte kullanılmasının böbreklerde hasara yol açabileceği doktorunuz tarafından göz önünde bulundurulacaktır.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  CEFOBID prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.