Ceflong Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

CEFLONG nedir ve ne için kullanılır?

CEFLONG’un etkin maddesi seftibuten, ağızdan alınan, yan-sentetik, üçüncü kuşak sefalosporin antibiyotiktir.

CEFLONG, 20 efervesan tablet içeren, plastik tüp/ silikajelli plastik kapak ve karton kutu ambalajda piyasaya sunulmaktadır.

CEFLONG (seftibuten) belirli bakteri çeşitlerinin neden olduğu solunum yolu, kulak ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. CEFLONG, doktorunuzun size söyleyeceği şekilde, erişkinlerde ve altı aylıktan daha büyük çocuklarda kullanılabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CEFLONG’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Olası yan etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmektedir: Çok yaygın yan etkiler, 100 hastanın en az 10’unda görülmektedir. Yaygın yan etkiler, 100 hastanın 1 ila 10’unda görülmektedir. Yaygın olmayan yan etkiler, 1.000 hastanın 1 ila 10’unda görülmektedir. Seyrek yan etkiler, 10.000 hastanın 1 ila 10’unda görülmektedir. Çok seyrek yan etkiler, 10.000 hastanın en fazla 1’inde görülmektedir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CEFLONG’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek olarak, orta ila ileri derecede ishal; nöbet ve anormal laboratuvar sonuçları bildirilmiştir.

Aynı sınıftaki antibiyotiklerle ilişkilendirilen klinik laboratuvar anormallikleri ve yan etkiler, CEFLONG’un pazara verilmesinden sonra seyrek ya da çok seyrek olarak bildirilmiştir. Bunlar; göğüs sıkışması ve solunum zorluğu dahil, acil tedavi gerektirebilen alerjik reaksiyonlar, göz kapaklarında, yüzde, dudaklarda ve/veya boğazda görülen (solunum ve yutma zorluklarına neden olan) şiddetli şişlikler gibi yan etkilerdir. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEFLONG’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ellerin ve ayakların şişmesi, kurdeşen, derinin güneş ışığına karşı duyarlı olması, şiddetli deri döküntüsü, kızarma, kaşıntı, iğne batması veya karıncalanma hissi, deride kabarcıklar oluşması veya derinin soyulması, mide krampları ve kanlı ishal, enfeksiyonlar, böbrek fonksiyonunun (bazen şiddetli bir şekilde) azalması, kansızlık ve kanama tıbbi girişim gerektirebilen diğer istenmeyen yan etkilerdendir. İdrarda protein veya şeker oranı artışı, bağışıklık sistemi fonksiyonunun azalması, alyuvar sayısının azalması gibi kan ve idrar testi sonuçlarında anormal değerler görülebilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

CEFLONG tedavisi sırasında çok yaygın olarak gözlenen yan etkiler; bulantı, ishal ve baş ağrısıdır. Bunlar genellikle hafiftir ve tedavinin seyrini etkilemez ya da tıbbi girişim gerektirmez. Ateş, deri döküntüsü, eklem ağrısı ve lenf bezlerinin şişmesiyle karakterize edilen alerjik reaksiyonlar dahil, hazımsızlık veya kendini tok hissetmek, mide yanması, kusma, mide ağrısı ve baş dönmesi seyrek olarak bildirilen diğer yan etkilerdir. Bunlar CEFLONG’un hafif yan etkileridir.

CEFLONG Nasıl Kullanılır?

CEFLONG’u her zaman, doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz,

doktorunuz veya eczacınızla kontrol etmelisiniz.

Erişkinlerde genellikle kullanılan günlük doz, 400 mg seftibutendir.

Vücut ağırlığı 45 kg’dan fazla ya da 10 yaşından büyük çocuklar efervesan tableti erişkinlerde olduğu gibi günde 400 mg dozunda alabilir.

Bazı enfeksiyonlarda doktorunuz sizi bu ilacı, arada 12 saat bulunacak şekilde sabahları ve akşamları günde 2 defa 200 mg dozunda kullanmanız için yönlendirebilir. Birkaç gün sonra kendinizi iyi hissetseniz dahi, enfeksiyonun tamamen temizlenmesi için CEFLONG’u doktorunuz tarafından reçete edilen tedavi süresince almaya devam ediniz. Önerilen dozu aşmayınız.

CEFLONG yalnızca sizin mevcut enfeksiyonunuz için reçete edilmiştir. İlacınızı başkasına vermeyiniz veya doktorunuz tarafından önerilmediği sürece başka bir enfeksiyonun tedavisinde kullanmayınız.

İlacınızı her gün aynı saatte aldığınıza emin olunuz ve hiçbir dozu atlamayınız. Efervesan tabletler bir miktar suda eritildikten sonra bekletilmeden içilmelidir.

Çocuklarda Kullanımı

Vücut ağırlığı 45 kg’dan fazla ya da 10 yaşından büyük çocuklar efervesan tableti erişkinlerde olduğu gibi günde 400 mg dozunda alabilir. 6 ay ve üzeri çocuklarda önerilen CEFLONG dozu 9 mg/kg/gün’dür (maksimum günlük doz 400 mg).

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılar için doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Herhangi bir özel kullanım uyarısı bulunmamaktadır.

Eğer CEFLONG’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

CEFLONG

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CEFLONG’un kazara aşırı dozda alınmasından sonra herhangi bir ciddi sorun görülmemiştir.

CEFLONG’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CEFLONG Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer almanız gereken dozu almadığınızı zamanında fark ederseniz, o dozu hatırlar hatırlamaz alınız ve daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

CEFLONG Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Geçerli deği1.

CEFLONG kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEFLONG Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

seftibutene veya CEFLONG’un içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.

sefalosporin veya penisilin grubu herhangi bir antibiyotik kullanırken, kurdeşen, hırıltılı veya diğer solunum zorlukları gibi alışılmadık ya da şiddetli alerjik reaksiyon geliştiyse.

CEFLONG Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,

ilaç, besinler veya koruyucu maddeler dahil herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa ya da astım hastasıysanız,

daha önce böbrek hastalığı veya şiddetli mide ya da bağırsak hastalıkları geçirmişseniz,

şeker (diyabet) hastasıysanız, doktorunuza söyleyiniz. Eğer bu ilacı alırken;

alerjik (hapşırma, solunum zorluğu, hırıltı veya deri döküntüsü gibi) bir reaksiyon gelişirse,

şiddetli kusma veya ishal gelişirse,

hastalığınızın belirtileri birkaç gün içerisinde geçmez ya da kötüleşirse hemen doktorunuza söyleyiniz veya tıbbi yardım alınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CEFLONG İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

CEFLONG efervesan tablet yemek zamanından bağımsız olarak alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

CEFLONG Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her dozunda 116,38 mg sodyum vardır. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu tıbbi ürünün her dozunda her bir dozunda 18 mg aspartam bulunmaktadır. Aspartam bir fenilalanin kaynağıdır ve fenilketonürisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan hastalar için zararlı olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer antikoagülan (kanınızı inceltmek için kullanılan ilaç) kullanıyorsanız, doktorunuz belirli aralıklarla kan testi yapacak ve gereken şekilde dozu ayarlayacaktır.

Eğer oral antikoagülan (kanınızı inceltmek için kullanılan ilaç) alıyorsanız veya reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CEFLONG prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.