Cefizox Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

CEFİZOX geniş etki alanına sahip çok güçlü bir antibiyotiktir. Özellikle şiddetli ve hastanede takip gerektiren enfeksiyonlar da (menenjit, zatürre, kemik enfeksiyonları gibi…) dahi! olmak üzere birçok farklı bakteriye güçlü bir etki ihtiyacı olan durumlarda tedavide kullanılabilir. Bakteriler tarafından antibiyotiklere karşı geliştirilen dirence karşı da oldukça dayanıklı bir moleküldür.

CEFİZOX’ un görünümü ve kutunun içeriği

Kutuda, 1 flakon ve çözücü ampul ile bulunur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CEFIZOX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CEFİZOX’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da Özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,
 • Derinin ve gözlerin sarılaşması (sanlık)
 • Ciddi diyare (ishal)
 • Döküntü
 • Baygınlık

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut CEFİZOX’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın olmayan:

 • Aşın duyarlılık (hassasiyet),
 • Deri döküntüsü,
 • Kaşıntı,
 • Ateş

Seyrek:

 • İshal (diyare),
 • Kusma, bulantı,
 • Vajina iltihabı (vajinit),
 • Karaciğer testlerinde enzim değerlerinde (SGOT, SGPT ve alkalen fosfataz) geçici yükselme,
 • Kan tahlillerinde kan değerlerinde değişmeler (Eozinofili ve trombosit gibi bazı kan hücrelerinin sayısında geçici artış),
 • Karaciğer testlerinde enzim değerinde (Bilirubin) artış,
 • Böbrek test değerlerinde geçici artış (BUN ve kreatinin düzeyinde geçici yükselmeler görülebilir)
 • Enjeksiyon yerinde yanma, selülit.
 • Damar içi uygulamada damar iltihaplanması (flebit), ağrı, sertleşme.

Çok seyrek:

 • Kan hücre sayılarında değişiklik (Nötropeni, lökopeni ve trombositopeni) bildirilmiştir.

Bunlar, CEFİZOX’un hafif yan etkileridir.

CEFIZOX Nasıl Kullanılır?

Uygun doz ve uygulama sıklığına doktorunuz kara verecektir. Hastalığınızın ne olduğu ve hastalığınızın şiddeti doktorunuzun size uygulanacak ilaç miktarı ve sıklığını belirlemede önemli olacaktır.

Genel olarak erişkinlere günde 2-3 dozda 1-2 gramdan en fazla 12 grama kadar uygulama yapılabilir.

Sadece kas içine uygulanır.Kesinlikle damar içine uygulanmaz.

Çocuklarda Kullanımı

Çözücü ampulü enjeksiyonluk su içeren İM/İV formu 6 aylıktan itibaren çocuklara uygulanabilir. Uygun doz vücut ağırlığına göre saptanır. 50 mg/kg/gün dozunda tedaviye başlanır gerekirse günlük doz 200 mg/kg’ye kadar çıkarılabilir.

Özel Kullanım Durumları

Esas olarak idrar yoluyla atıldığından böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerektirir. Sizin için uygun dozun ne olduğunu doktorunuz belirleyecektir. Karaciğerde yetmezliğinde doz ayarlaması genel olarak gerekmez, doktorunuz sizin durumunuzu değerlendirerek en doğru kararı verecektir.

Doktorunuz hastalığınıza bağh olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer CEFİZOK’un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CEFIZOX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CEFIZOX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir CEFİZOX dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

CEFİZOX ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Seftizoksim ile geri çekilme ya da geri tepme şeklinde herhangibir etki potansiyeli beklenmez.

CEFIZOX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Cefizox 500 mg IM/IV, sefalosporin türü antiboyotiklere aşın duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

CEFIZOX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

CEFİZOX enjeksiyon yoluyla uygulanan bir ilaç olduğundan aç ya da tok karnına alınabilir.

Yeterli beslenemeyen veya parenteral yolla beslenen hastalarda K vitamini eksikliği semptomları oluşabileceği için bu hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

CEFlZOX’un hamilelerde güvenilirliğini gösteren yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte gerektiğinde hamilelerde doktorunuzun kararıyla kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CEFİZOX düşük konsantrasyonlarda anne sütü yoluyla atılır. Emziren annelere Cefizox uygulanırken dikkat gösterilmelidir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

CEFİZOX’un tek başına böbrekler üzerine zararlı değildir. Buna karşılık, diğer sefalosporinlerle ve aminoglikozitlerle birlikte kullanıldığında böbreklere zararlı reaksiyonlar bildirilmiştir. Cefizox ile birlikte veya kısa bir süre önce oral probenesid (CEFİZOX ve benzer ilaçlann böbreklerden atılımmı azaltan bir ialç) uygulanırsa seftizoksimin böbreklerden ikincil atılım yolunda azalma olur ve bu durum ilacın daha yüksek ve uzun süreli serum konsantrasyonlarının oluşmasına yol açar.

Diüretiklerle (furosamid gibi) birlikte tedavi sırasında böbrek bozukluğu artabilir. Mekanizması bilinmemektedir fakat diğer yapıca aynı gruptaki ilaçlarla da bu tarz bozukluklar gözlenmiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.