Casomid Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

CASOMİD 50 mg film kaplı tablet beyaz kırık beyaz, bikonveks yuvarlak şekilde ve bir yüzüne “B50” basılı bir yüzü düz tablettir.

CASOMİD 50 mg film kaplı tablet 28 tabletlik ambalajda paketlenmiştir.

CASOMİD prostat kanseri tedavisinde tek başına ya da androjen düzeyini düşürebilen diğer ilaçlar ile birlikte kullanılır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CASOMID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CASOMID’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Öksürük veya ateş ile birlikte oluşabilen ciddi nefes darlığı veya aniden kötüye giden nefes darlığı
 • Ciltte şiddetli kaşıntı (kabarmış şişkinlikler) veya yutma güçlüğüne neden

olabilecek şekilde yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazın şişmesi

 • İdrarda kan görülmesi
 • Karın ağrısı
 • Sarı cilt ve gözler (sarılık). Bunlar karaciğer hasarının belirtileri olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan birisi sizde mevcut ise sizin CASOMİD’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz:

 • Gergin veya büyümüş meme dokusu
 • Sıcak basması
 • Bulantı
 • Kaşıntı
 • Halsizlik hissi
 • Baş dönmesi
 • Döküntü
 • Deride kuruma
 • Göğüs ağrısı
 • İştah kaybı
 • Cinsel istekte azalma
 • İktidarsızlık
 • Depresyon
 • Uyku hali
 • Hazımsızlık
 • Şişkinlik
 • Saç kaybı veya saçların yeniden uzaması
 • Kilo artışı
 • Kabarıklık/şişme
 • Kalp fonksiyonlarında bozulma veya kalp krizi

Bazen, CASOMİD’in kullanılmasına, doktorunuzun belirli kan testleri yapmasını gerektirebilecek kan değişiklikleri eşlik edebilir.

Bunlar CASOMİD’in hafif yan etkileridir.

CASOMID Nasıl Kullanılır?

CASOMİD’i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

CASOMİD yaşlılar da dahil yetişkin erkeklerde günde 1 defa 1 tablet (50 mg) kullanılır.

CASOMİD tablet sadece ağızdan kullanım içindir.

Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.

İlacınızı hergün aynı saatlerde almaya çalışınız.

Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletlerinizi almayı bırakmayınız.

Çocuklarda Kullanımı

CASOMİD çocuklarda kullanılmaz.

65 yaş üzerindeki hastalarda kullanım

Yaşlılarda doz değişikliği önerilmez. Yetişkinlerde kullanılan dozda kullanılır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Orta şiddetli veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer CASOMİD ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CASOMİD’in kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CASOMİD’i kullanmayı unutmanız durumunda

İlacınızı almayı unutursanız, kaçırdığınız dozu almayınız. Bir sonraki dozu zamanında alarak tedavinize devam ediniz.

CASOMID Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Kadın veya çocuksanız,

Etkin madde bikalutamide veya CASOMİD’in bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

Terfenadin, astemizol (antihistaminik) veya sisaprid (mide ilacı) içeren ilaçları kullanıyorsanız,

CASOMID Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

İlacınızı almadan önce, aşağıdaki durumlardan herhangi birisi söz konusu ise doktorunuza bildiriniz:

Orta şiddette veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Diğer ilaçları, özellikle ağızdan antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) ilaç kullanıyorsanız,

Diyabetiniz varsa,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CASOMID İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

CASOMİD yiyeceklerden etkilenmez.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

CASOMİD kadınlar tarafından kullanılmaz.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

CASOMİD kadınlar tarafından kullanılmaz.

Araç ve makina kullanımı

CASOMİD kullanırken bazen uyku hali oluşabileceğinden, böyle bir durum oluşması halinde araç ve makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

CASOMID Etken Maddesi Nedir?

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse CASOMİD almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu tıbbi ürün her tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte CASOMİD kullanmayınız:

Varfarin gibi pıhtılaşmayı önleyen bir ilaç kullanıyorsanız,

Siklosporin gibi bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç kullanıyorsanız,

Yüksek tansiyon veya bazı kalp hastalıkları için kalsiyum kanal blokerlerinden bir ilaç kullanıyorsanız,

Mantar enfeksiyonları için ketokonazol kullanıyorsanız,

Mide için simetidin kullanıyorsanız

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.