Carvexal Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Bu yazımızda “Carvexal” isimli ilaç hakkında detaylı bilği edinebileceksiniz. Carvexal’a ait birçok bilginin yanında “Carvexal Nedir?”, “Canvexal Yan Etkileri Nelerdir?”, “Canvexal Diğer İlaçlarla Kullanılır mı?” gibi pek çok sorunun cevabını bu yazımızda bulacaksınız.

Carvexal Nedir?

Carvexal, karnavidol adı verilen bir etken madde içerir. Bu ilaç “Yüksek Kan Basıncı (Hipertansiyon)”, “Anjina (Kalbinizin yeterince oksijen almadığı zaman oluşan göğüs ağrısı veya rahatsızlık)”, “Kronik Kalp Rahatsızlığı” hastalılarının tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Carvexal’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıkma olasılıklarına göre aşağıda sıralanmıştı.

Çok yaygın:

 • Baş dönmesi hissi
 • Baş ağrısı (bu genellikle hafif düzeydedir ve tedavinizin başmda görülür)
 • Zayıflık ve yorgunluk hissi
 • Kalp ile ilgili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında, göğüs ağrısı, yorgunluk, nefessiz kalma ve kollar ve bacaklarda şişkinlik bulunmaktadır.
 • Düşük kan basıncı. Belirtiler arasında, özellikle ayağa kalkınca baş dönmesi ve sersemlik hissi bulunmaktadır.

Yaygın:

 • Bronş iltihabı, akciğer iltihabı, burun ve boğazda iltihaplanma şeklinde görülen solunum yollan iltihaplanması. Belirtiler arasında, hınltılı ve/veya kesik kesik nefes alma, göğüs sıkışması ve boğazda ağrı bulunmaktadır.
 • Boşaltım sisteminde iltihaplanma (su aülımmda problem oluşturabilir)
 • Kırmızı kan hücrelerinde azalma (kansızlık). Belirtiler arasında, yorgun hissetme, soluk cilt rengi, çarpıntı hissi ve nefes almada güçlük bulunmaktadır.
 • Kilo artışı
 • Kolesterol düzeylerinde yükselme (kan testi ile gösterilir)
 • Diyabeti olan kişilerde kan şeker kontrolünün bozulması
 • Depresif hissetme
 • Kalp atışının yavaşlaması ve ayağa kalkınca baş dönmesi veya sersemlik hissi (Bu etkiler genellikle tedavinizin başmda görülür)
 • Sıvı tutulumu. Belirtiler arasında örneğin el, ayak ve bacaklarda şişkinlik ve vücudunuzdaki kan miktarının artması bulunmaktadır.
 • Kollar ve bacaklarda kan dolaşımı ile ilişkili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında, el ve ayaklarda soğuma, cildin beyazlaşması, parmaklarınızda karıncalanma ve ağrı ve yürümek istediğinizde kötüleşen bacak ağrısı bulunmaktadır.
 • Nefes alma problemleri
 • Kendini hasta hissetme ve hasta olmak.
 • İshal
 • Görme ile ilgili sorunlar
 • Gözyaşının azalması sebebiyle, gözlerde kuruluk hissi
 • Baş dönmesi, yorgunluk ve baş ağrısı (bu etkiler genellikle hafif düzeydedir ve tedavinizin başında görülür)
 • Mide ağrısı. Belirtiler arasında kendini hasta hissetme, mide ağrısı ve ishal bulunmaktadır.
 • El ve ayaklarda ağrı
 • Böbrek problemleri (tuvalete gitme sıklığında değişikliğini de içermektedir)

Yaygın olmayan:

 • Bayılma
 • Uyku düzensizlikleri
 • El veya ayaklarda his kaybı veya karıncalanma
 • Kabızlık
 • Terleme artışı
 • Cilt ile ilişkili sorunlar, tüm vücudunuzu kaplayan deri döküntüleri, pütürlü döküntü (ürtiker), kaşınma hissi ve cildin kuruyarak parça parça olması
 • Ereksiyon yaşamada güçlük (erektil fonksiyon bozukluğu)
 • Saç dökülmesi

Seyrek:

 • Kanınızdaki trombosit sayısının düşük olması. Belirtiler arasında, cildin kolay morarması ve burun kanaması bulunmaktadır.
 • Burun tıkanıklığı, nefessiz kalma, soğuk algınlığı benzeri belirtiler
 • Ağız kuruluğu

Çok seyrek:

 • Beyaz kan hücresi sayısının düşük olması. Belirtiler arasında ağız, dişeti, boyun ve akciğer enfeksiyonları bulunmaktadır.
 • Kan testi ile gösterilen böbrek ile ilgili sorunlar.
 • Bazı kadınlar, mesane kontrolünü sağlamakta zorlanabilirler (üriner inkontinans). Bu durum, normalde tedavi durdurulduğunda daha iyiye dönecektir.
 • Akut ciddi aleıjik reaksiyonlar. Belirtiler arasında, boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin şişmesi bulunmaktadır. –
 • Deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (Toksik Epidermal Nekroliz) ve genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşması (Stevens-Johnson Sendromu)

CARVEXAL, “gizli diyabet” adı verilen diyabetin hafif formuna sahip kişilerde diyabet belirtilerinin ortaya çıkmasına da neden olur.

Yaşlılarda Kullanımı

Doktorunuz başlangıç dozunuza ve uzun süreli olarak almanız gereken en iyi doza karar verecektir. Normal maksimum doz daha küçük dozlarda alınarak (dozlar bölünerek) günde bir defa 50 mg’dır.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Almanız gerekenden fazla tablet aldıysanız aşağıdaki etkiler oluşabilir:

Kalp atışının yavaşlaması

Baş dönmesi ve sersemlik hissi

Nefessiz kalmak

Aşın yorgunluk.

CARVEXAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CARVEXAL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir doz almayı unutursanız, hatırladıktan sonra en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozu alma zamanına yakınsa, kaçırılan dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CARVEXAL ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler

Doktorunuz ile konuşmadan önce bu ilacı kullanmayı kesmeyiniz. Doktorunuz, bırakılacağı zaman CARVEXAL almayı ani değil 1 ila 2 hafta içinde yavaş yavaş bırakmanızı önerecektir. Bu ilacın kullanımına dair daha başka sorularınız olursa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

CARVEXAL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Karvedilol veya CARVEXAL’in içindekilerden herhangi birine aleıjiniz varsa

Astım veya başka akciğer hastalıkları sebebiyle göğsünüzde hırıltı yaşadıysanız.

Damardan verilen ilaçlar (intravenöz) ile tedavi edilen, ciddi sıvı tutulumu yaşıyorsanız (ellerin, bileklerin ve ayakların şişmesi).

Karaciğer rahatsızlığınız varsa.

Kalbinizde sorun varsa (örneğin ‘kalp bloğu’ veya kalp atışının yavaşlaması).

CARVEXAL belli türde kalp sorunu olan kişiler için daha az uygundur.

Kan basmcımz düşükse.

Metabolik asidoz (kanınızın asit değeri yüksekse)

Böbrek üstü bezlerinizde büyüme varsa (feokromositoma)

Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu (Steven Johnson sendromu (SJS) ve Toksik Epidermal Nekroliz (TEN)) görüldüğü takdirde CARVEXAL kullanmayı derhal bırakınız.

CARVEXAL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Böbreklerinizde rahatsızlığınız varsa.

Diyabetiniz varsa (kan şekerinin yüksek olması).

Kontakt lens kullanıyorsanız.

Geçmişte tiroid ile ilgili rahatsızlık geçirdiyseniz.

Ciddi aleıjik reaksiyon geçirdiyseniz (örneğin, vücudun aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin şişmesi, şiddetli döküntü).

Aleıjmiz varsa ve sizi duyarlı hale getirecek tedavi alıyorsanız.

El ve ayak parmaklarınızdaki kan dolaşımınızda sorunlar varsa (Raynaud fenomeni)

Beta blokör grubundan ilaçlar aldıktan sonra, ‘sedef adı verilen deri hastalığı geçirdiyseniz.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CARVEXAL’in hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur. CARVEXAL gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CARVEXAL Etken Maddesi Nedir?

CARVEXAL laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Özellikle, aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacımza bunlar hakkında bilgi veriniz.

idrar söktürücüler (diüretikler), kalsiyum kanalı blokörleri (örneğin diltiazem veya verapamil) dahil olmak üzere kalbiniz ve kan basıncınızın tedavisinde kullandığınız diğer ilaçlar

izokarboksit ve fenelzin gibi monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) (depresyon tedavisinde kullanılır).

İnsülin ve metformin gibi diyabet için kullanılan ilaçlar

Klonidin (yüksek kan basmcım, migren ve menopoz sırasındaki ateş basmalarım tedavi etmek için kullanılır).

Rifampisin (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)

Simetidin (sindirim güçlüğü, mide yanması ve mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılır)

Siklosporin (organ nakli sonrasında kullanılır)

Fluoksetin (depresyon tedavisi için kullanılır)

Non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (aspirin, indometazin ve ibuprofen gibi)

Beta blokörler (göğüste sıkışma hissi, astıma bağlı hırıltı veya diğer göğüs ile ilgili rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan salbutamol ve terbutalin sülfat gibi ilaçlar)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.