Cardofix İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

Cardofix, 28 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

Sarı renkli, yuvarlak film kaplı tabletlerdir.

Her bir film kaplı tablet, 5 mg amlodipin ve 80 mg valsartan içerir.

Cardofix, kalsiyum kanal blokörleri sınıfına ait bir madde olan amlodipin ve anjiyotensin II reseptör antagonistleri sınıfına ait bir madde olan valsartan içerir. Bu maddelerin ikisi de yüksek kan basıncınızın (hipertansiyon) kontrol edilmesini sağlar. Amlodipin, damar düz kas hücrelerinin kalsiyum kanallarını bloke eder; bu da, kan damarlarının kasılmasını önler. Vücut tarafından üretilen bir madde olan anjiyotensin II, kan damarlarının büzülmesine neden olarak kan basıncını artırır. Valsartan, anjiyotensin IFnin etkisini bloke ederek etki eder. Bu iki mekanizma da kan damarlarınızı gevşetir ve kan basıncınızı düşürür.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Cardofix’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın:

 • Grip,
 • Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve yutkunma sırasında rahatsızlık,
 • Baş ağrısı,
 • Kollarda, ellerde, bacaklarda, ayak bilekleri ve ayaklarda şişme,
 • Yorgunluk, güçsüzlük,
 • Yüzde ve/veya boyunda kızarma ve sıcak basması,
 • Kusma.

Yaygın olmayan:

 • Sersemlik,
 • Bulantı ve karm ağrısı,
 • Ağız kuruluğu,
 • Uyuşukluk, ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma,
 • Kişinin çevresinin veya kendisinin düzensiz ve hızla döndüğünü hissetmesi (vertigo),
 • Çarpıntı dahil kalbin hızlı atması,
 • Ayağa kalkınca başlayan sersemlik,
 • Öksürük,
 • İshal,
 • Kabızlık,
 • Ciltte döküntü, kızarıklık,
 • Eklemlerde şişme,
 • Sırt ağrısı,
 • Eklemlerde ağrı,
 • Saç dökülmesi,
 • Değişen bağırsak alışkanlıkları, şişlik hissi, hazımsızlık, yemekten sonra midede rahatsızlık,
 • Şiddetli üst karın ağrısı (olası pankreatit semptomları),
 • Mide ağrısı,
 • Diş etlerinde kanama, hassasiyet ve kalınlaşma,
 • Soluk alıp vermede güçlük,
 • Erkeklerde memelerde büyüme,
 • Burun akıntısı, hapşırma
 • Deride ve gözlerde sararma, bulantı, iştah kaybı, açık renkli idrar (olası hepatit semptomları),
 • Kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi),
 • Ereksiyon sağlayamama ve sürdürememe,
 • Enfeksiyona bağlı sık idrara çıkma ihtiyacı, ateş, boğaz ağrısı ve ağız ülserleri (olası lökositopeni semptomları),
 • Ruh halinde değişiklikler,
 • Kas ağrısı,
 • El ve ayak parmaklarında uyuşma ya da karıncalanma hissi (olası periferik nöropati semptomları)
 • Şiddetli üst mide ağrısı,
 • Kendiliğinden meydana gelen kanama ya da morarma (olası trombositopeni semptomları),
 • Morumsu-ktrmızı lekeler, kaşıntı,
 • Özellikle yüz ve boğazda şişme (olası anjiyoödem semptomları),
 • Döküntü, deride kızarıklık, dudaklar, gözler veya ağızda kabarcıklar, deride soyulma (olası eritema multiforme semptomları).

Seyrek:

 • Döküntü,ateş, kaşıntı (olası vaskülit semptomları), yüz, dil ve dudaklarda şişme, nefes almada güçlük, düşük kan basıncı (halsiz düşme, sersemleme hissi) gibi belirtilerle ortaya çıkan alerjik reaksiyon,
 • Huzursuzluk (Anksiyete),
 • Kulak çınlaması,
 • Bayılma,
 • Normalden fazla miktarda idrar atılımı ya da sık idrara çıkma ihtiyacı,
 • Ağırlık hissi,
 • Sersemlik, baş dönmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan düşük kan basıncı,
 • Aşırı terleme,
 • Ciltte yaygın döküntü,
 • Kaslarda spazm,
 • Ani ve ezici göğüs ağrısı (olası miyokard enfarktüsü semptomları),
 • Düzensiz kalp atışı (olası atrial fıbrilasyon semptomları),
 • Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı.

Çok Seyrek:

 • Ciltte ve gözlerde sararma.
 • Bazı karaciğer fonksiyon testlerinin sonuçlarında değişiklikler,
 • Deride morarmalar, uzuvlarda sertleşme, ellerde titreme
 • Kırmızı deri, dudaklar, gözler veya ağızda kabarcıklar, deride soyulma, ateş (olası Steven Johnson Sendromu semptomları),
 • Yavaş kalp atışı (olası bradikardi semptomları),

Sıklığı bilinmeyen:

 • Kırmızı kan hücrelerinde (hemoglobin) düşüş,
 • Kanda potasyum seviyesinde artış,
 • Aşırı duyarlık.
 • Kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma,
 • Ateş, ağız ve boğaz enfeksiyonları,
 • Spontan kanama ve yaralanmalar,
 • Kan potasyum düzeyinde artış,
 • Normal olmayan karaciğer test sonuçları,
 • Böbrek fonksiyonlarında azalma, kas ağrısı, kızarıklık, mor ve kırmızı noktalar,
 • Ateş, kaşıntı, alerjik reaksiyonlar

CARDOFIX Nasıl Kullanılır?

CARDOFİX için önerilen günlük doz bir film tablettir. İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları almanız önerilir.

Hangi dozda ve tam olarak kaç tablet kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz size daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir,

En iyi sonuçları elde etmek ve yan etki riskini azaltmak için doktorunuzun söylediği sürece kullanmaya devam edin. Cardofix’i ne süreyle kullanmanız gerektiği ile ilgili sorularınız varsa doktorunuzla veya eczacınızla konuşun..

Önerilen dozu aşmayınız.

Cardofix sadece ağızdan kullanım içindir.

Aç kamına ya da besinlerle birlikte alabilirsiniz. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur. Doz artışında dikkatli olunmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız.

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

Karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız.

Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü Cardofix tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Cardofix Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Cardofix Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Valsartana, amlodipin besilata ya da Cardofix’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz ya da olağandışı bir tepkiniz varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz),

Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz, safra yoluna bağlı siroz ya da safra birikimine neden olan hastalığınız varsa,

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa ya da diyalize giriyorsanız,

Aliskiren (kan basıncını düşüren bir ilaç) kullanırken, kan şekeri düzeyleriniz yüksekse ve şeker hastası (Tip II diyabet) iseniz,

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmayınız,

Cardofix Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Sık sık kusma ya da ishal şikayetiniz varsa ya da idrar söktürücü bir ilaç (diüretik) kullanıyorsanız,

Kanınızdaki potasyum düzeyinin artırılması için başka ilaçlar ya da maddeler kullanıyorsanız (belli tipteki İdrar söktürücü (diüretik) ilaçlar, potasyum takviyeleri gibi),

Karaciğer ya da böbrek problemleriniz varsa,

Böbrek nakli geçİrdiyseniz ya da böbreklerinize kan götüren damarlarınızda daralma olduğu teşhis edildiyse,

Vücudunuzda üretilen aldosteron İsimli hormonun yüksek düzeyde seyrettiği böbrek bezlerini etkileyen hastalığınız (primer hiperaldosteronizm) varsa,

Bir ADE inhibitörü (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) veya aliskiren (kan basıncını düşüren bir ilaç) ile tedavi ediliyorsanız.

ADE inhibitörleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) gibi diğer ilaçlarla alınırken yüzde ve boğazda şişlik meydana geliyorsa Cardofix kullanımını durdurunuz ve derhal doktorunuzla bağlantıya geçiniz. Bir daha tekrar almamalısınız.

Doktorunuz, kalp kapakçıklarınızda daralma (aort veya mitral stenoz) ya da daralmayla birlikte kalp kasınızda anormal kalınlaşma (obstrüktif hipertrofık kardiyomiyopati) teşhis ettiyse.

Kalp yetersizliğiniz varsa veya kalp krizi geçİrdiyseniz başlangıç dozu için doktorunuzun tavsiyesine uyunuz. Doktorunuz ayrıca böbrek fonksiyonlarınızı da kontrol edebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Cardofix İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Cardofix’i aç veya tok kamına alabilirsiniz.

Cardofix’in içeriğinde yer alan amlodipin ve valsartan maddelerinin yiyeceklerle ve bitkisel ürünlerle etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu İlacı kullanmayınız. Bu ilacın hamilelik sırasında kullanımı henüz doğmamış olan bebekte görülebilecek ciddi hasarlarla ilişkilendirilmiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların CARDOFİX kullanmamaları gerekmektedir.

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçların (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi Cardofix de nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ya da makine kullanmadan önce veya diğer dikkat gerektiren etkinliklerde bulunmadan önce, Cardofix’in etkilerine nasıl cevap verdiğinizi bildiğinizden emin olunuz. Emin olmadığınız takdirde araç ve makine kullanmayınız.

Cardofix Etken Maddesi Nedir?

Cardofix laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Cardofix’in içeriğinde bulunan diğer yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Derideki mantar enfeksiyonlarını önlemede ve tedavi etmede kullanılan ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol gibi),

AIDS veya HIV enfeksiyonlarını tedavi etmede kullanılan ilaçlar (ritonavir, indinavir gibi),

Bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmede kullanılan ilaçlar (klaritromisin, talitromisin rifampisin, eritromisin gibi),

Simvastatin (artmış kolesterolü kontrol etmede kullanılan bir ilaç)

Organ nakli reddini önlemek üzere kullanılan ilaçlar (siklosporin),

Psikiyatri tedavisinde kullanılan lityum,

Diltiazem (hipertansiyon, angina pektoris (göğüs ağrısı) ve bazı aritmi (kalp ritim bozukluğu) tiplerinin tedavisinde kullanılır)

Sara nöbeti geçirmeyi engelleyici İlaçlar (antiepileptİkler örn. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon) ve bazı bitkisel ilaçlar [örn. sarı kantaron (hipericum perforatum/ St. John’ s wort)]

Kan basıncını düşürmek için kullanılan ilaçlar, özellikle idrar söktürücüler. ADE inhibitörleri veya aliskiren İle kullanımında dikkatli olunmalıdır.

CARDOFİX’in potasyum içeren yiyeceklerle etkileşimi bilinmemektedir. Potasyum tutucu ilaçlar, potasyum takviyeleri ya da tuz yerine kullanılan potasyum içerikli maddeler İle kullanımında dikkatli olunmalıdır. Doktorunuz kanınızdaki potasyum miktarını periyodik olarak kontrol etmelidir.

Steroid yapıda olmayan ağrı kesici ilaçlar veya seçici COX-2 inbibitörleri ile birlikte kullanımında ilacın kan basıncı düşürücü etkisi azalabilir. Bu ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçlar (antİhıpertansif ilaçlar) ve tansiyon düşürücü (hipotansif) yan etkilere yol açabilen bazı-ilaçlarla [örn. depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar, prostat bezi büyümesinde kullanılan alfa blokörler)] birlikte kullanımı kan basıncını düşürücü etkisini artırabilir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.