Carboplatin Teva Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

CARBOPLATIN TEVA nedir ve ne için kullanılır?

CARBOPLATİN-TEVA, 15 mL’lik enjeksiyonluk çözelti içeren 1 adet flakon şeklindedir. CARBOPLATİN-TEVA, etkin madde olarak 150 mg karboplatin içermektedir.

CARBOPLATİN-TEVA antineoplastik (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar) ağır metal kompleksleri grubuna ait, sitostatik (hücre bölünmesini durduran) bir ilaçtır. CARBOPLATİN-TEVA tek başına veya diğer kanser ilaçlarıyla birlikte uygulanabilir.

CARBOPLATİN-TEVA aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • Yumurtalık kanseri
 • Testis germ hücre tümörleri
 • Küçük hücreli akciğer kanseri
 • Diğer kötü huylu kanserler:
 • Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, kötü huylu akciğer zarı kanseri (mezotelyoma), meme kanseri, baş-boyun kanserleri, özofagus (yemek borusu) kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, idrar kesesi kanseri, yumuşak doku ve kemik kanserleri, lenf kanserleri, bazı cilt kanserleri.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi CARBOPLATIN TEVA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdaki yan etkiler, CARBOPLATİN-TEVA kullanıyorsanız görülebilir ve bu nedenle belirli önlemlere ve tedavilere ihtiyaç duyabilirsiniz.

  Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:

  Çok yaygın: 10 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın: 100 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

  Yaygın olmayan: 1000 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

  10.000 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

  Seyrek:

  Çok seyrek: Bilinmiyor:

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Çok yaygın:

 • Alyuvar, akyuvar ve trombositlerdeki (kan hücreleri) değişiklikler (miyelosüpresyon)
 • Anemi (kansızlık)
 • Böbreklerdeki kreatinin klerensinde azalma ve kanda üre artışı
 • Anormal karaciğer enzim düzeyleri
 • Kann ağrısı
 • Kandaki tuz düzeylerinde azalma
 • Bulantı ve kusma
 • Yaygın:

 • Hasta hissetme veya hasta olma, gribe benzer sendrom (enfeksiyonlar)
 • Kanda bilirubin, kreatinin ve ürik asit artışı
 • Alışılmadık morarma veya kanama (istenmeyen kanama durumları)
 • İshal, kabızlık, dudakta yara veya ağız ülserleri (mükosit)
 • Kızarıklık, kurdeşen, cilt kızarması, kaşıntı, yüksek ateş dahil aleıjik reaksiyonlar
 • Kulaklarda çınlama (tinnitus), duyusal bozukluk ve duyma kaybı
 • İğnelenme (periferik nöropati)
 • Tat değişiklikleri
 • Geçici olarak görme kaybı dahil geçici görsel rahatsızlıklar
 • Kalp sorunları
 • Nefes darlığı ve/veya öksürmeye neden olan akciğerlerin skarlaşması
 • Saç dökülmesi, ciltteki bozukluklar
 • Ürogenital bozukluk
 • Alışılmadık yorgunluk veya zayıflık hissi
 • Vücut dayanıklılığında kayıp veya olmaması
 • Tam veya kısmi görme kaybına neden olabilecek optik sinirde inflamasyon (optik nörit)
 • Sıklığı bilinmeyen ve diğer yan etkiler:

 • Kısmi duyma kaybı
 • Böbreklerdeki hasar (renal toksisite)
 • İkincil habis (köyü huylu ) tümörler
 • Kendinizi hasta hissettiğiniz veya hasta olduğunuz için aldığınız ilaçlarla çoğu kez ilişkili
 • merkezi sinir sistemi semptomları

 • Enfeksiyona dair bir kanıt olmaksızın ateş ve titremeler
 • Enjeksiyon yeri çevresinde kızarıklık, şişme ve ağrı veya ölü deri (enjeksiyon yeri
 • reaksiyonu)

 • Düşük akyuvar seviyeleri nedeniyle yüksek ateşle birlikte iyi hissetmeme (febril nötropeni)
 • Hayati tehlikesi olan enfeksiyonlar ve kanama
 • İştah kaybı (anoreksi)
 • Karaciğer fonksiyonunda ciddi bozukluk, hasar veya karaciğer hücrelerinin ölümü.
 • Doktorunuz sizi takip etmek isteyebilir.

 • Hemolitik-üremik sendrom (akut böbrek yetmezliği, kırmızı kan hücreleri sayısında azalma
 • [Mikroanjiyopatik hemolitik anemi] ve düşük trombosit sayısı ile karakterize bir hastalık)

 • Şiddetli aleıjik reaksiyonlar (anafilaksis/anafilaktoid reaksiyonlar). Şiddetli aleıjik
 • reaksiyonun semptomlan arasmda ani hırıltı veya göğüs sıkışması, göz kapakları, yüz ya da dudakların şişmesi, yüz kızarması, tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon), çarpıntı (taşikardi), ürtiker, nefes darlığı (dispne), baş dönmesi ve anafilaktik şok yer alır.

 • Kalp yetmezliği, kalpteki kan damarlarının tıkanması, yüksek kan basıncı
 • İnme ya da bilinç kaybına neden olabilecek beyinde kanama
 • CARBOPLATIN TEVA Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Normal olarak CARBOPLATİN-TEVA ayda bir kez infüzyon şeklinde uygulanacaktır.

  CARBOPLATİN-TEVA, size uzman bir doktor tarafindan, toplardamar içine uygulama yolu ile verilecektir.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda CARBOPLATİN-TEVA kullanımı önerilmemektedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  65 yaşın üstündeki hastalarda hastanın fiziksel durumuna bağlı olarak ilk ve sonraki tedavi kürleri sırasında dozaj ayarlaması gerekebilir.

  Özel kullanım durumlan:Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Kreatinin klerens değerleri <60 mL/dk. olan hastalar, şiddetli miyelosüpresyona (kemik iliğinin baskılanması) yönelik daha yüksek risk altındadır.

  Kreatinin klerensi dakikada 15 mL veya daha az olan hastalarda karboplatin kullanımına ilişkin tedavi tavsiyesine olanak verecek yeterli veriler mevcut değildir.

  Eğer CARBOPLATİN-TEVA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  CARBOPLATIN TEVA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doktorunuz, durumunuza göre size doğru dozun verilmesini sağlayacaktır. Fazla kullanım durumunda, yan etkilerde artış yaşayabilirsiniz. Doktorunuz, bu yan etkiler için tedavi uygulayacaktır.

  CARBOPLATİN-TEVA için özel bir antidot (zehirlenmede toksik etkiyi önleyici ilaç) yoktur.

  CARBOPLATİN-TEVA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CARBOPLATIN TEVA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CARBOPLATİN-TEVA ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  CARBOPLATIN TEVA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CARBOPLATIN TEVA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CARBOPLATİN-TEVA’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tedavi sırasında bebeğinizi emzirme mel is iniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkilere ilişkin çalışma gerçekleştirilmemiştir.

  Bununla birlikte, CARBOPLATİN-TEVA bulantı, kusma, görme anormallikleri ve

  ototoksisiteye yol açabileceğinden, hastalar bu olayların araç veya makine kullanımı üzerindeki potansiyel etkisi konusunda uyarılmalıdır.

  CARBOPLATIN TEVA Etken Maddesi Nedir?

  Bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  CARBOPLATİN-TEVA sarı humma aşısıyla birlikte kullanılmamalıdır.

  CARBOPLATİN-TEVA’nın canlı (ateüe) aşılar ile kombinasyonu tavsiye edilmez.

  CARBOPLATİN-TEVA’nın fenitoin (çeşitli tipte havale ve nöbetleri tedavi etmek için kullanılır) ile kombinasyonu tavsiye edilmez.

  CARBOPLATİN-TEVA’nın aminoglikozidler (antibiyotikler) veya kıvrım diüretikleri (idrar söktürücüler) ile birlikte verilişi, böbreklerde ya da kulağın duyma ile denge fonksiyonlarında hasara yol açabilir.

  CARBOPLATİN-TEVA’nın kemik iliğinde kan hücre oluşumunu etkilediği bilinen ilaçlarla birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

  CARBOPLATIN TEVA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.