Capd 4 Stay Safe Periton Dializ Ne İlacıdır?

Capd 4 Stay Safe, periton diyalizi için kullanılan bir solüsyondur. 1500 ml, 2000 ml ve 2500 ml’lik torbalar içinde piyasaya sunulmuştur.

Capd 4 Stay Safe , herhangi bir nedenden kaynaklanan son dönem kronik böbrek yetmezliğinin periton diyalizi ile tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Capd’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıktıklarına göre aşağıda listelenmiştir. Bu tablo yan etkilerin kaç kişide ortaya çıkabileceğini göstermektedir.

Aşağıdaki yan etkiler tedavinin bir sonucu olarak meydana gelmektedir:

Çok yaygın:

 • Boşaltılan diyalizat sıvısının bulanık oluşu ile kendini gösteren, karın zarının iltihaplanması; karın ağrısı, ateş, iyi hissetmeme veya nadir vakalarda kan zehirlenmesi.
 • Kızarıklık, şişme,ağrı, akıntı veya kabuklanma görülen kateter çıkış bölgesinde veya kateter boyunca derinin iltihaplanması
 • Karın duvarında fıtık (herni)
 • Tedaviden kaynaklanan diğer yan etkiler:

Bilinmiyor:

 • Diyalizat sıvısının içeri ve dışarı akışında problemler
 • İshal
 • Kabızlık
 • Diyaframın yükselmesine bağlı nefes darlığı
 • Karında şişkinlik veya gerilme hissi
 • Omuz ağrısı

Aşağıdaki yan etkiler Capd 4 Stay Safe kullanımı sırasında meydana gelmektedir:

Çok yaygın:

 • Potasyum eksikliği

Seyrek:

 • Obezite

Bilinmiyor:

 • Kalsiyum fazlalığı (kalsiyum alımı çok fazla olursa)
 • Hızlı kilo kaybı, düşük kan basıncı, hızlanmış nabız ile fark edilen vücut sıvı miktarında aşırı düşüş
 • Dokularda ve akciğerde sıvı birikimi, yüksek kan basıncı, solunum güçlüğü ile fark edilen vücut sıvı miktarında aşırı artış
 • Kanda yüksek şeker seviyeleri
 • Kanda yüksek yağ seviyeleri
 • Kilo artışı

Capd Nasıl Kullanılır?

Capd 4 Stay Safe’i her zaman doktorunuzun anlattığı şekilde kullanınız, emin olmadığınız durumlarda doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tedavi metodu, süresi, kullanım sıklığı, gerekli solüsyon hacmi ve periton boşluğunda solüsyonun bekleme süresini belirleyecektir.

Karın bölgesinde gerginlik oluşursa, solüsyonun hacmi azaltılmalıdır

Capd 4 Stay Safe solüsyon berrak ve torba hasar görmemişse kullanılmalıdır.

Önce solüsyon torbası vücut sıcaklığına ısıtılır. Bu işlem uygun bir ısıtıcı aparat kullanarak yapılır. 2000 ml bir torba için 22°C başlangıç ısısı ile ısıtma süresi yaklaşık 120 dakikadır. Bölgesel olarak fazla ısıtmaya sebep olabileceği için bu amaçla mikrodalga fırın kullanılmamalıdır. Solüsyonun ısıtılma işlemi tamamlandıktan sonra torba değişimine başlanır.

Capd 4 Stay Safe yalnızca karın boşluğu (periton) içine uygulanarak kullanılır. Capd 4 Stay Safe sistemi için kullanma talimatları:

1. Solüsyonun hazırlanması

Isıtılmış solüsyon torbasını kontrol ediniz (etiket, son kullanma tarihi. solüsyonun berraklığı, torba ve dış ambalajın hasar görüp görmediği ve lambda dikişlerinin bütünlüğü)

Torbayı sert bir zemine koyunuz

Torbanın dış ambalajını ve dezenfeksiyon işlevli koruma kapağının ambalajını açınız.

Ellerinizi antimikrobiyel bir yıkama losyonu ile yıkayınız.

Solüsyonun berraklığını ve sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz.

2. Torba değişiminin hazırlanması

Torbayı serum askısının üst kısmına asınız, solüsyon torbasının tüp hattını açarak uzatın ve DİSK’i organizere yerleştiriniz. Tüp hattını drenaj torbasına doğru açarak uzattıktan sonra, drenaj torbasını serum askısının alt kısmına asınız ve dezenfeksiyon işlevli koruma kapağını organizere yerleştiriniz.

Kateter adaptörünü organizere yerleştiriniz.

Ellerinizi dezenfekte ediniz ve DİSK’in koruma kapağını çıkarınız.

Kateter adaptörünü DİSK’e bağlayınız.

3. Boşaltım

Kateter klempini açınız. Boşaltım başlar.

4. Yıkama

Boşaltım tamamlandıktan sonra solüsyon torbası ile DISK arasındaki hattı, drenaj torbasına taze solüsyon akıtarak (yaklaşık 5 saniye boyunca) tamamen sıvı ile dolu hale getiriniz.

5. Dolum

Kontrol düğmesini çevirerek dolumu başlatınız.

6. Güvenlik adımı

PIN ile kateter adaptörünün ve kateter ekstensiyonunun kapatılması

7. Bağlantının kapatılması

Yeni dezenfeksiyon işlevli koruma kapağından koruyucu parçayı çıkarınız ve eskisine vidalayarak takınız.

Kateter adaptörünü DİSK’teki yerinden çıkarınız adaptörü yeni dezenfeksiyon işlevli koruma kapağına çevirerek takınız.

8. DİSK’in kapatılması

DİSK’i kullanılmış dezenfeksiyon işlevli koruma kapağının koruyucu parçasının açık ucu (organizerin sağ çukurunda bulunur) ile kapatınız.

Boşaltılan diyalizatı berraklık ve ağırlık yönünden kontrol ediniz ve berrak ise uygun şekilde imha ediniz.

Her Capd 4 Stay Safe torbası yalnızca tek kullanımlıktır, solüsyonun kullanılmayan kısmı uygun şekilde imha edilmelidir.

Gerekli eğitim alındıktan sonra Capd 4 Stay Safe ‘yi evde kendi başına uygulayabilirsiniz. Bu esnada eğitim sırasında öğretilen tüm prosedürlere uyduğunuzdan ve torba değişiminde hijyenik koşulları sağladığınızdan emin olunuz.

Her zaman diyalizat sıvısını berraklığı yönünden kontrol ediniz. Capd 4 Stay Safe ‘i aşağıdaki durumlarda dikkatle kullanınız” başlıklı bölüme bakınız.

Çocuklarda Kullanımı

18 yaşına kadar doktor çocuğun yaşı, boyu ve vücut ağırlığına bağlı olarak gerekli diyaliz solüsyonu hacmini belirleyecektir. Önerilen doz, kg vücut ağırlığı başına 30-40 ml’dir.

Yaşlılarda Kullanımı

Vücut ağırlığı ve böbrek fonksiyonuna bağlı olarak uygulanan doz genellikle, günde 4 kez 2000 ml diyaliz solüsyonudur. Uygun olması durumunda daha küçük veya daha büyük dozlar uygulanabilir. Bu doz yalnızca yol göstermesi açısından verilmiştir, dozaj hastaya gore bireysel olarak ayarlanmalıdır.

24 saati aşınca torba değişimi yapılır. 4-8 saat bekleme süresinin ardından solüsyon boşaltılır.

Özel Kullanım Durumları

Ek bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Çok fazla diyalizat (solüsyon) dolumu olursa, bu boş bir torbaya boşaltılabilir. Eğer torba değişimleri çok sık yapılırsa, su kaybı ve/veya kan elektrolit denge bozuklukları (tuz dengesizliği) meydana gelebilir ve bu durum hayatı tehdit edebilir.

Capd 4 Stay Safe’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Capd 4 Stay Safe Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Hayatı tehdit edebilecek sonuçlara sebebiyet vermemek için, 24 saatlik periyodlar için size reçetelenen solüsyon miktarına uymaya çalışın. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Capd Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedavinizi doktorunuzun bilgisi olmadan sonlandırmanız, aksatmanız ya da tedavinizi unutmanız halinde üre zehirlenmesi meydana gelecektir. Dokularda veya akciğerlerde sıvı birikimi veya üre zehirlenmesinin diğer belirtileri tedavi edilmediği taktirde hayatı tehdit edici olabilmektedir.

Capd Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Kan potasyum seviyeniz çok düşükse

Kan kalsiyum seviyeniz çok yüksekse

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri mevcutsa PERİTON DİYALİZ TEDAVİSİNE BAŞLANMAMALIDIR:

Karın bölgesinde değişiklikler:

Yaralanma veya ameliyat sonrası

Ciddi yanıklar

Geniş çapta iltihaplı cilt reaksiyonları

Karın zarının (peritoneum) iltihaplanması

İyileşmeyen, akıntılı yaralar

Fıtık (göbek, kasık veya mide fıtıkları)

Ülser şeklinde yaralar

İltihaplı barsak hastalıkları

Barsak tıkanması

Akciğer hastalıkları, özellikle zatüre

Bakterilerin sebep olduğu kan zehirlenmesi

Laktik asidozis olarak bilinen metabolizma bozukluğu

Kanda çok yüksek yağ seviyeleri

İdrarda olması gereken maddelerin kanda birikmesi ile meydana gelen ve kanın temizlenmesi ile tedavi edilemeyen zehirlenme

Özellikle, protein içeren besinlerin gerektiği miktarda tüketilmesi mümkün olmadığında meydana gelen ciddi beslenme yetersizliği ve kilo kaybı

Capd Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Derhal doktorunuza danışınız.

Kusma ve/veya ishale bağlı ciddi tuz (elektrolit) kaybınız varsa.

Karın zarınızda (peritoneum) iltihaplanma varsa. Bu durum diyalizat sıvısının bulanık olması, karın ağrısı, ateş, iyi hissetmeme veya çok nadir vakalarda kan zehirlenmesi olarak kendini gösterir. Lütfen doktorunuza çekilmiş olan diyalizat sıvısını içeren torbayı gösteriniz.

Kanın temizlenmesi işlemi, protein ve suda-çözünür B ve C vitaminlerin kaybına yol açabilir. Protein ve sudaçözünür vitamin eksikliği yaşamamak için, uygun bir diyet veya besin takviyesi yapılması tavsiye edilir.

Doktorunuz tuz (elektrolit) dengenizi, kan sayımınızı, böbrek fonksiyonunuzu, vücut ağırlığınızı ve beslenme durumunuzu kontrol edecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Capd İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Karın boşluğu (periton) içine uygulandığı için geçerli değildir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde kullanım ile ilgili sınırlı tecrübe bulunması nedeniyle, Capd 4 Stay Safe’i yalnızca doktorunuzun kesinlikle gerekli bulması durumunda kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren annelerde kullanım ile ilgili sınırlı tecrübe bulunması nedeniyle, Capd 4 Stay Safe’i yalnızca doktorunuzun kesinlikle gerekli bulması durumunda kullanmalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Capd 4 Stay Safe , reçetelendiği şekilde kullanılırsa araç veya makine kullanma becerisini etkilemez.

Capd Etken Maddesi Nedir?

Hastaya göre ayarlanan doza göre, doz başına belli miktarda glukoz içerir. Bu, Diabetes Mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer başka ilaçlarla birlikte kullanımı

Kanın temizlenmesi işlemi, ilaçların etki göstermelerini etkileyebilmektedir, bu nedenle doktorunuz özellikle aşağıda yer alan ilaçları kullanıyorsanız bu ilaçlarınızın dozajlarını değiştirebilir:

Kalp yetmezliği için kullanılan ilaçlar, örneğin digoksin.

Doktorunuz kan potasyum seviyenizi kontrol edecektir ve gerekli olması durumunda uygun tedbirleri alacaktır.

Kalsiyum seviyelerini etkileyen ilaçlar, örneğin kalsiyum içeren ilaçlar veya D vitamini

İdrar söktürücü ilaçlar, örneğin hidroklorotiyazid

Ağız yolu ile alınan kan şekerini düşüren ilaçlar veya insülin. Kan şeker seviyeniz düzenli olarak ölçülmelidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.