Caltrioject Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

CALTRIOJECT, etkin madde olarak kalsitriol içerir. Kalsitriol D3 vitamininin aktif formudur. CALTRIOJECT her biri steril enjeksiy onluk çözelti içeren 1 mlTik amber renkli cam (Tip I) ampullerde sunulmaktadır. Bir kutuda 25 ampul bulunmaktadır.

Caltrioject Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CALTRIOJECT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CALTRIOJECT’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Allerjik şok (anaflaksi)
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve kızarıklık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CALTRIOJECT’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı idrar oluşması (poliüri)
 • Aşırı susama (polidipsi)
 • İştah azalması -Kilo kaybı
 • Gece idrara kalkma (noktüri)
 • Göz zarı iltihabı (konjonktivit)
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Işığa aşırı duyarlılık (fotofobi)
 • Kaşıntı (pruritus)
 • Vücut ısısının artması (hipertermi)
 • Cinsel istekte azalma (libido azalması)
 • Serum üre/nitrojen artması (BUN artışı)
 • İdrarda albümin bulunması (albüminüri)
 • Kolestrol yüksekliği (hiperkolesterolemi)
 • Karaciğer enzimlerinde artış (SGOT ve SGPT artışı)
 • Ektopik kalsifıkasyon
 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
 • Kalp atım ritminde bozukluk (kardiyak aritmiler)
 • Nadiren belirgin ruhsal bozukluk (psikoz)
 • Kanda magnezyum seviyesinde artış (hipermagnezemi)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Burun akıntısı (rinore)
 • Halsizlik -Baş ağrısı -Uyku hali -Bulantı -Kusma -Ağız kuruluğu -Kabızlık -Kas ağrısı -Kemik ağrısı -Metalik tat

Bunlar CALTRİOJECT’in hafif yan etkileridir.

CALTRIOJECT Nasıl Kullanılır?

CALTRIOJECT dozu her hasta için değişmektedir. Sizin için uygun olan doza doktorunuz karar verecektir. CALTRIOJECT, yaklaşık 3 haftada bir diyalizin sonunda muhtemelen katater aracılığı ile damarınıza enjekte edilecektir. CALTRIOJECT’in çalışması için diyetinizde kalsiyum olması gerektiğinden, size kalsiyum tableti verilebilir veya hangi yiyeceklerden daha fazla yenmesi gerektiği söylenebilir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Çocuklarda Kullanımı

CALTRIOJECT’in çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği henüz belirlenmemiştir.

Östrojen azalmasına bağlı sekonder menapozal osteoporoz: Bu hasta grubundaki etkinliği henüz belirlenmemiştir.

Özel Kullanım Durumları

Transplantasyon (doku nakli): Doku nakli sonrası kemik kayıplarının kalsitriol ile tedavisine yönelik tavsiyeler henüz belirlenmemiştir.

Eğer CALTRIOJECT ’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

CALTRIOJECT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

CALTRIOJECT’e veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

Kanınızda yüksek seviyelerde kalsiyum veya vitamin D var ise,

Barsakdan emilim bozukluğu (malabsorbsiyon sendromu) var ise.

CALTRIOJECT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Dijital (kalp yetmezliği için ilaç) tedavisi görüyor iseniz,

Serum fosfor düzeyiniz yüksek ise,

Hiperkalsemi (kanda yüksek seviyede kalsiyum bulunması) veya hiperkalsiüri (idrardan atılan kalsiyum miktarının artması) gelişir ise,

Kalsiyum kaynaklı fosfat bağlayıcı alınıyor ise

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

CALTRIOJECT için gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

CALTRIOJECT’in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Magnezyum içeren antiasitler (mide ilaçları): hipermagnezemi (kandaki magnezyum seviyesinde artış) gelişebilir.

Vitamin D analogları ve kardiyak glikozitler, dijitaller: kardiyak aritmilere (kalp ritm bozukluğu) neden olabilir.

Kolestiramin ve kolestipol: kalsitriol ab sorb siy onunu ve etkisini azaltabilir.

Barbitürat veya antikonvülsan: vitamin D etkisi azalabilir.

Kortikosteroidler: vitamin D analoglarının etkilerini azaltabilir.

Tiazid diüretikleri: hiperkalsemi riskini artırabilir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.