Calgel Ne İlacıdır? Yan Etkileri Nelerdir?

Calgel, suda çözünen şekersiz bazlı saydam sarı renkte bir jeldir, 20 g’lık alüminyum tüpler halindedir.

Diş etine uygulanan bir üründür. Bölgesel ağrı kesici etki gösteren lidokain hidroklorür ve antiseptik (hastalık yapıcı mikroorganizmaların yok edilmesi) etki gösteren setilpiridinyum klorür içerir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, yan etki meydana gelmesi beklenmez.

Ancak erişkinlerde ve 12 yaşından büyük bir çocukta, lokal enjeksiyon sonrasında lidokain hidroklorüre aşırı duyarlılık şeklinde münferit olgular bildirilmiştir.

Bu olgularda aşırı duyarlılık, solunumda hafif güçlükle seyreden lokalize ödem veya jeneralize deri döküntüsü olarak bildirilmiştir.

Bitkisel aroma verici ajan içinde az miktarda bulunan bileşenlerden biri olan sarı papatyanın alerjik reaksiyonlara neden olduğu belgelenmiştir. Normalde sarı papatyaya aşırı duyarlılığın olması, atopik bireylerde solunum güçlükleri şeklinde kendini göstermektedir. Sarı papatya içeren bitki çaylarını içen kişilerde anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir (bitkisel astım çayı). Hassaslaşmış bireylerde, papatya içeren preparatlara karşı pozitif deri reaksiyonları gözlenebilir. İstenmeyen yan etki görülmesi halinde, ilacın kullanımına son verilmeli ve bir doktora başvurulmalıdır.

Calgel Nasıl Kullanılır?

Diş çıkarma ağrıları oluştuğunda az bir miktar Calgel (7.5 mm kadar) bir parça pamuğa veya temiz bir parmağa sürülüp bebeğin diş etleri yavaşça ovulur. Doktor tavsiyesine göre, doktorun özel bir tavsiyesi olmadığı takdirde 20 dakika sonra tekrarlanır, eğer gerekliyse günde 6 kereye kadar uygulanabilir. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır.

Calgel şekersiz olup hoş bir tadı vardır. Kapak ters çevrilerek tüp delinir. Bebeğin diş etlerine yavaşça ovularak sürülür.

Çocuklarda Kullanımı

Calgel 3 aylık ve üzerindeki bebeklerde kullanılır.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Yutkunma üzerinde eşzamanlı etkilerle boğazdaki hissin baskılanması teorik olarak Calgel Jeli’nin aşırı topikal oral (ağız içi belli yere sürülen) kullanımından kaynaklanabilir. Bu tip bir etki %2 lidokain hidroklorür çözeltisinden 5 mİ (100 mg lidokaine eşdeğer) ile gargara yapıp, bunu yutan bir yetişkinde bildirilmiştir. Bununla birlikte, vücut yüzey alanı ve boğaz yüzey alanının oransallığı varsayıldığında bu doz 3 aylık bir çocuk için 5.4 g’lık tekli Calgel Jel dozuna eşdeğer olacaktır.

Calgel Jel’nin hatalı ya da aşırı uygulanması halinde bile klinik açıdan toksik etkileri üretmek için gereken lidokain hidroklorür veya stilpiridinyum miktarlarına erişilmesi olası değildir.

Aşırı doz durumunda kullanım sonlandırılmalı ve bir doktora başvurulmalıdır.

Kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Calgel Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Calgel Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer bebeğiniz lidokain hidroklorür, setilpiridinyum klorür veya ürünün kendisine karşı aşırı duyarlı (alerjik) ise

Calgel Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Eğer tüp ilk kullanımdan önce açılmışsa kullanmayınız. Tavsiye edilen dozu aşmayınız. Herhangi bir istenmeyen yan etki görüldüğünde veya aşırı doz durumunda ilacın kullanımı kesilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Calgel’in gebelikte kullanımına ilişkin bir tehlike öngörülmemektedir.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Calgel’in emzirme döneminde kullanımına ilişkin bir tehlike öngörülmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Calgel Jel ile hiçbir ilaç etkileşimi bilinmemektedir

İntravenöz (damar yolu) yoldan uygulanan lidokain ile oral (ağızdan alman) prokainamid (kalpteki ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan, kalsiyum kanalı engelleyicisi bir ilaç), tek başına oral fenitoin veya fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılan ), primidin ya da karbamazepin (epilepsi tedavisinde kullanılan ), oral propanolol ve bumetadin, furosemid ve tiyazid (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan maddeler) dahil olmak üzere non-potasyum tutucu diüretikler arasında ilaç etkileşimleri bildirilmiştir.

Bu ilaç etkilerinin Calgel Jel kullanımı ile ilişkili olarak ortaya çıkması olası değildir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.