Cales Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

CALES, betametazon sodyum fosfat ve betametazon asetat içeren, kas içine, eklem içine ve lezyon içine uygulanan bir ilaçtır.

CALES ampul beyaz renkli, homojen süspansiyondur.

CALES, 1 ml’lik tip I renksiz, steril cam ampullerde ambalajlanır. CALES, 1 adet ampul içeren ambalajda ve kullanma talimatının içerisinde yer aldığı karton kutuda takdim edilmektedir.

CALES, inflamasyonlu hastalıklar ve/veya şişlik, kızarıklık ve kaşıntıyı da içerebilen alerjik reaksiyonlarla ilişkili belirtilerin tedavisinde kullanılır.

CALES, ciddi alerjiler, deri hastalıkları, astma ya da artrit gibi farklı hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

CALES, ayrıca prematüre bebeklerde sıkıntılı solunum sendromunu önlemek için kullanılabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CALES’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CALES’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüz, dil ve dudakların şişmesi ya da ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
 • Deri döküntüsü
 • Nefes darlığı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CALES’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı kaşınma
 • Ani ya da şiddetli deride kızarıklık
 • Fenalaşma ya da sara kriziŞiddetli kusma
 • Makattan kan gelmesi, kanlı ishal
 • Yemek borusunda ya da midede şiddetli ağrı
 • Kalp atışında düzensizlik

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

 • Düzensiz kilo artışı, şişkinlik
 • Ayak ve bacaklarda şişme
 • Kas zayıflığı, ağrı ve kramplar
 • Aşırı bitkinlik
 • Tendon ağrısı
 • Eklem ağrısı
 • Deri döküntüsü ve incelmesi
 • Morarma ve kızarıklık
 • Deri altında morarmış benekler
 • Baş ağrısı
 • Adet görmede düzensizlik
 • Yüzde şişme, akne
 • Susama ya da sık idrara çıkma
 • Depresyon hali
 • Uyumada zorlanma
 • Görmede değişiklik ya da gözde ağrı

Bunlar CALES’in hafif yan etkileridir.

Çocuklarda Kullanımı

Yan etkiler riski nedeniyle çocuklarda, doktor önerisi ve kontrolü altında, etki gösterebilecek en küçük dozaj ayarlamaları ile ve kısa süreli olarak uygulanmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor önerisi ve kontrolü altında kullanılması gerekir.

Betametazon karaciğerde metabolize olduğu için karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor önerisi ve kontrolü altında doz ayarlaması yapılması gerekir.

Eğer CALES’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CALES’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. CALES’in doz aşımı ciddi yan etkilere sebep olabilir.

CALES Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulatmayınız (almayınız).

CALES Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, CALES’in dozunu azaltmayınız ya da tedaviyi durdurmayınız. Çünkü, CALES tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine sebep olabilir.

CALES Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Betametazon sodyum fosfat, betametazon asetat ve diğer kortikosteroidlere ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

Sistemik mantar enfeksiyonunuz varsa,

Yakın zamanda çiçek aşısı yaptırdıysanız,

Trombositopenik purpura

Yüksek doz kullanımında, diğer bağışıklık (immünizasyon) işlemlerini yapmayınız.

CALES Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Böbrek yetmezliğiniz varsa,

Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Gözünüzde herpes enfeksiyonu varsa,

Spesifik olmayan ülseratif kolitiniz varsa (organ duvarı delinme tehlikesi, apse ya da diğer iltihap sıvısı oluşturan enfeksiyonların olduğu durumlarda)

Divertikül iltihabınız varsa,

Bağırsak probleminiz varsa (intestinal anastomoz),

Mide ülseriniz varsa,

Yüksek tansiyon probleminiz varsa,

Osteoporoz hastalığınız varsa,

Kas hastalığınız varsa (myastenia gravis),

Şeker hastalığınız varsa,

Duygusal ya da zihinsel sağlık sorunlarınız varsa,

Tüberküloz hastalığınız varsa,

Gözünüzde glokom varsa,

Cushing sendromu hastalığınız varsa,

Troid probleminiz varsa,

Tutarık

Kanama probleminiz varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CALES İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CALES Etken Maddesi Nedir?

CALES’in, içeriğinde betametazon sodyum fosfat, sodyum fosfat dibazik anhydrous, sodyum hidrojen fosfat ve disodyum EDTA bulunur. Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

CALES, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında bazı yan etkiler oluşabilir. Aşağıdaki ilaçlardan birini veya birkaçını kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz.

Aspirin, salisilatlar, antienflamatuar ilaçlar

Barbitürat

Rifampin ve amfoterisin gibi antibiyotikler

Fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılan ilaç)

Fenobarbital

Antidiyabetik

Hormon ilaçları

Diüretikler (idrar söktürücüler)

Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar

Büyüme hormonu

Aşılar

Antikoagülan ilaçlar (pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar)

Öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları

Alkol ile birlikte kullanımı ülser riskini artırır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.