Calcium Sandoz İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

CALCİUM-SANDOZ, mineral desteği olarak kullanılan kalsiyum glubionat içerir. CALCİUM-SANDOZ, her ampul 1375 mg kalsiyum glubionat içeren %10’luk 10 ml’lik 5 ampul halinde kullanıma sunulmuştur.

CALCİUM-SANDOZ, aşağıdaki durumlardan biri için reçete edilebilir;

Tetani (Kalsiyum yoğunluğunun azalması sonucu kaslarda seyirme ve kramplar şeklinde görülen hastalık) ve ilgili sinir-kas hastalıklarına neden olan kalsiyum eksikliği,

Ağızdan alım ile normal kalsiyum dengesini korumayı başaramayan hastalarda uzun süreli kalsiyum eksikliği, raşitizm (çocuklarda D vitamini eksikliğine bağlı gelişen kemik hastalığı), osteomalazi (yetişkinlerde D vitamini eksikliğine bağlı gelişen kemik hastalığı) ve osteoporoz (kemik erimesi) tedavisi,

Aniden oluşan kurdeşen, egzama gibi deri problemlerinin tedavisinde yardımcı olarak etkinin güçlendirilmesi için,

Şiddetli hiperkalemi (potasyum seviyelerinde yükselme) tedavisinde yardımcı olarak,

Kurşun zehirlenmesi (akut kolik tedavisinde), florür zehirlenmesi.

Calcium Sandoz Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CALCIUM SANDOZ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CALCİUM-SANDOZ’u kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar
 • Boğaz, yüz, dudaklar ve ağzın şişmesi. Bu, nefes almayı ve yutkunmayı zorlaştırabilir.
 • Ellerin, ayakların ve bileklerin ani şişmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın (her 10 hastadan 1’inden daha azında, 100 hastadan 1’inden daha fazlasında görülür):

 • Bulantı
 • Kusma
 • Metalik tat hissi

Yaygın olmayan (her 100 hastadan 1’inden daha azında, 1.000 hastadan l’inden daha fazlasında görülür):

 • Kan kalsiyum seviyelerinde artma
 • İdrarda atılan kalsiyum miktarının artması

Seyrek (her 1.000 hastadan 1’inden daha azında, 10.000 hastadan 1’inden daha fazlasında görülür):

 • Aşın duyarlılık reaksiyonları (kaşıntı, cilt döküntüsü, ürtiker)
 • Yumuşak dokuda kalsiyum birikimi (kas içi uygulamayı takiben görülebilir)
 • Uygulama bölgesi çevresinde bölgesel tahriş, deri kabuklanması (damar dışı veya yüzeyel damar içi uygulamalarda görülebilir)
 • Aşın hızlı damar içi uygulama nedeniyle bulantı, kusma, terleme, sıcak basmalan, kan basıncında düşme (hipotansiyon), kalp ritim bozukluklan veya damarlann kasılıp gevşeme yeteneğinde azalma (vazomotor kollaps) oluşabilir.

İzole durumlarda damar içi uygulama, şok ve solunum rahatsızlıklannı (astım) içeren dolaşım bozukluğu gibi aşın duyarlılık reaksiyonlanna neden olabilir.

CALCIUM SANDOZ Nasıl Kullanılır?

Yetişkinler: 10 mİ i.v. (istisnai vakalarda i.m.) günde 1-3 kez Çocuklar : Günde 5-10 mİ i.v.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Şiddetli hipokalseminin tedavisi için hem yetişkinlerde hem de çocuklarda yavaş i.v. infuzyon (damar içine yavaş uygulama) önerilir. Dozaj kandaki kalsiyum seviyesine ve idrarda atılan miktara göre ayarlanır.

Damar içine kalsiyum uygulamaları yavaş olmalıdır (10 mİ için 3 dakika); kalp ritmi izlenmelidir.

Kas içine enjeksiyonlar sadece istisnai durumlarda uygulanmalıdır; gluteal (kalça) kasa derin olarak yapılmalıdır.

CALCİUM-SANDOZ cilt altına enjekte edilmemelidir.

Çocuklarda Kullanımı

Yenidoğanda ve küçük çocuklarda görülebilecek ağır hipokalsemilerin (kalsiyum eksikliği) (örneğin belirgin tetani) tedavisinde i.v. infuzyona (damar içine yavaş uygulama) gereksinim duyulabilir. Tedaviye daha sonra ağız yolu ile kullanılan kalsiyum ile devam edilir. Eğer gerekirse enjeksiyon yolu ile kalsiyum tedavisi D vitamini ile birlikte verilebilir.

Kas içine enjeksiyonlar çocuklara uygulanmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur, ancak böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalarda bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Özel Kullanım Durumlar

Ağır böbrek yetmezliği olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Eğer CALCİUM-SANDOZ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Belirtiler: Hiperkalsemi ile görülenler: İştahsızlık, bulantı, kusma, kabızlık, karın ağrısı, kas güçsüzlüğü, sık idrara çıkma, susama, uyku hali, zihin bulanıklığı; ağır vakalarda görülenler ise koma, kalp ritiminde düzensizlik ve kardiyak arrestdir (kalp durması).

Tedavi: Kan kalsiyum düzeylerini düşürücü tedbirler alınır. Örneğin; ağız yoluyla veya ağır vakalarda damar içine sodyum fosfat uygulanır.

CALCİUM-SANDOZ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CALCIUM SANDOZ Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CALCİUM-SANDOZ ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz CALCİUM-SANDOZ ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz,

CALCIUM SANDOZ Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

CALCİUM-SANDOZ’un içeriğinde bulunan kalsiyum glubionata karşı aşın duyarlılık,

Kan kalsiyum seviyelerinde yükseklik (ör. Hiperparatiroidizm (paratiroid bezinin aşın çalışması), aşın dozda D vitamini alımı, plazmositoma (bir çeşit tümör) veya kemik metastazlan (yayılma) gibi kemiklerde kalsiyum seviyesini azaltan tümörlerde, uzun süre hareketsizliğe bağlı kemik erimesinde),

Şiddetli hiperkalsiüri (idrarda çok yüksek miktarda kalsiyum atılımı),

Ağır böbrek yetmezliği,

Galaktozemi (galaktoz şekerinin yıkımının sağlanamadığı kalıtsal bir hastalık), durumlannda kullanılmamalıdır.

Kalp glikozitleri veya adrenalin kullanıyorsanız enjeksiyon yoluyla kalsiyum tedavisi kesinlikle uygulanmamalıdır.

CALCIUM SANDOZ Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Uzun süre enjeksiyon yoluyla kalsiyum tedavisi yapılırken, özellikle çocuklarda ve beraberinde D vitamini ve türevlerini alan hastalarda, kan seviyesi ve idrardan kalsiyum atılımının izlenmesi ile birlikte yapılmalıdır. Kan kalsiyum seviyesi veya idrarınızda atılan kalsiyum miktarı yüksek seviyelerde ise tedavi kesilmelidir.

Potasyum seviyelerinizde ciddi yükselme nedeniyle tedavi görüyorsanız damar içine enjeksiyonla kalsiyum uygulandığında EKG ile izlenmesi gereklidir.

Kalsiyumun hızlı injeksiyonu damarlann genişlemesi, tansiyonun düşmesi, kalp ritminin bozulması, bayılma ve kalp durmasına neden olabileceğinden hızlı enjeksiyondan kaçınılmalıdır.Enjekte edilebilir kalsiyum solüsyonlan az miktarda alüminyum içerebilir (10 mg/L’ye kadar). Yenidoğanlarda, bebeklerde ve böbrek fonksiyonları çok bozulmuş olan hastalarda iskelet sistemi ile ilgili, sinir veya kan hastalıkları ile ilgili alüminyum birikimine yol açabileceğinden uzun süre enjeksiyon yoluyla kullanımından kaçınılmalıdır.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Aşın hızlı damar içi enjeksiyonlardan veya kalsiyum seviyelerinde ciddi yükselmeye yol açan aşın dozlardan kaçınılması şartıyla, herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlave kalsiyum anne sütüne geçer, ancak yeni doğan üzerinde herhangi bir yan etki oluşturması beklenmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

CALCİUM-SANDOZ’un araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz etki yapması beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Kalsiyum, kalp glikozitlerinin (düzensiz kalp atımım tedavi etmek için kullanılır) veya adrenalinin kalp üzerindeki etkilerini güçlendirir (Bkz. 4.3) ve verapamile ve muhtemelen diğer kalsiyum kanal blokerlerine (yüksek tansiyon ve bazı kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır) olan yanıtı azaltabilir.

Tiyazid diüretikleri (idrar söktürücü olarak veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır) idrardan kalsiyum atılımını azaltırlar. Bundan dolayı CALCİUM-SANDOZ ampulleri ve tiyazid diüretikleri birlikte kullanıldığında hiperkalsemi riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Özel olarak belirtilmedikçe, kalsiyum tedavisi süresince yüksek miktarda D vitamini alımından kaçınılmalıdır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.