Calcium-d Sandoz Yan Etkileri Nelerdir? Ne İlacıdır?

Calcium-d Sandoz, mineral desteği olarak kullanılan kalsiyum karbonat ve D vitamini içerir.

İlaç etkin madde olarak 600 mg kalsiyum iyonuna eşdeğer 1500 mg kalsiyum karbonat ve 400 IU (10 mikrogram) vitamin D3 içeren yuvarlak, bombesiz, pürüzsüz, beyaz tabletlerdir. 20 efervesan tabletlik (suda çözünen tablet) tüplerde kullanıma sunulmuştur.

Bu ilacın içerdiği kalsiyum, kemiklerin büyüme ve güçlenmesini sağlar. D vitamini ise yiyeceklerdeki kalsiyumun emilmesini düzenlemede rol oynar.

Calcium-d Sandoz, kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin önlenmesinde ve bazı durumlarda, kalsiyum ve D vitamini eksikliği riski taşıyan hastalarda kemik erimesi (osteoporoz) ve kemik zayıflaması (osteomalazi gibi) hastalıklarının tedavilerine ek olarak kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Calcium-d Sandozin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Calcium-d Sandoz’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar
 • Boğaz, yüz, dudaklar ve ağzın şişmesi. Bu, nefes almayı ve yutkunmayı zorlaştırabilir.
 • Ellerin, ayakların ve bileklerin ani şişmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin bu ilaca’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın olmayan:

 • Kanda çok fazla kalsiyum bulunması (Hiperkalsemi). Belirtileri şunları içermektedir: bulantı, kusma, iştahsızlık, kabızlık, karın ağrısı, kemik ağrısı, aşırı susuzluk hissi, daha sık idrara çıkma, kas güçsüzlüğü, sersemlik hissi ve zihin karışıklığı.
 • İdrarda çok fazla kalsiyum bulunması (Hiperkalsüri)

Seyrek:

 • Aşın duyarlılık (hipersensitivite)
 • Kabızlık
 • Kannda şişkinlik ve gaz
 • Bulantı
 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Kaşıntı
 • Cilt döküntüsü
 • Ürtiker (kurdeşen)

Çok seyrek:

 • Hazımsızlık (dispepsi)
 • Genellikle sadece aşırı dozda alındığında görülen süt-alkali sendromu. Belirtileri; sık idrar yapma isteği, devam eden baş ağrısı, devam eden iştah kaybı, bulantı veya kusma, olağandışı yorgunluk veya güçsüzlük, kanda çok fazla kalsiyum bulunması, kanda çok fazla alkalinin bulunması ve böbrek yetmezliğidir.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda, kanda fosfatın aşırı miktarda bulunması (hiperfosfatemi), böbrek taşı (nefrolitiazis) ve kanda kalsiyumun aşırı miktarda bulunması sonucu meydana gelen böbrek kireçlenmesi (nefrokalsinoz) oluşma riski artar.

Calcium-d Sandoz Nasıl Kullanılır?

Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye

Yaşlılarda Kullanımı

Ergenlik çağındakiler ve yetişkinler: Günde 1-2 efervesan tablet (600-1200 mg kalsiyuma ve

400-800 I.U. D3 vitaminine eşdeğer).

Calcium-d Sandoz bir bardak suda eritilmeli (yaklaşık 200 mİ) ve hemen içilmelidir.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklar: Günde 1 efervesan tablet.

4-8 yaş arası çocuklarda doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1 efervesan tablet kullanılır.

4 yaş altı çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur, doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1-2 efervesan tablet kullanılır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Calcium-d Sandoz ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda Calcium-d Sandoz ile tedavi sırasında özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Diğer:

Hamileler ve emziren anneler: Alınan günlük kalsiyum miktarı 1500 mg’ı, D3 vitamini miktarı 600 I.U.’yi aşmamalıdır. Bu nedenle günlük dozun, en çok 1 efervesan tablet olması gerekir.

Eğer Calcium-d Sandoz un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bulantı, kusma, susama, çok su içme, sık idrara çıkma, su kaybı, kabızlık, iştah kaybı, karın ağrısı, kas güçsüzlüğü, yorgunluk, ruhsal bozukluk, kemikte ağrı, böbrek taşı oluşumu, ağır vakalarda kalp ritim bozukluğu gibi hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyelerinin aşırı yükselmesi) belirtileri görülebilir. Aşırı miktarlarda süt ile kalsiyum ve alkali mineraller alındığında süt-alkali sendromu denen bir rahatsızlık meydana gelebilir. Belirtileri; sık idrar yapma isteği, devam eden baş ağrısı, devam eden iştah kaybı, bulantı veya kusma, olağandışı yorgunluk veya güçsüzlük, hiperkalsemi, vücudun pH değerinde artma eğilimi (alkaloz) ve böbrek yetmezliğidir.

Elinizdeki ilacın kutusunu ve içinde kalan efervesan tabletleri yanınıza alarak hemen doktor veya eczacınıza danışınız ya da size en yakın hastaneye başvurunuz.

Bu ilaçtan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Calcium-d Sandoz Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer ilacı almayı unuttuğunuzu farkederseniz, mümkün olan en kısa sürede ilacınızı alınız. Eğer bir sonraki dozu almanıza çok az zaman kalmışsa, unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki doz zamanına kadar bekleyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya emziriyorsanız, hamile olma ihtimaliniz varsa ya da bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde, günlük alınan kalsiyum miktarı 1500 mg ve günlük alman D vitamini miktarı da 600 IU’yu (Uluslararası Birim) aşmamalıdır. Gebelik döneminde, anne kamındaki bebekte istenmeyen etkilerle bağlantılı kalıcı hiperkalsemiye (kandaki kalsiyum seviyesinin normalin üstünde olması) neden olacağı için, kalsiyum ve D vitaminin aşırı dozlarından kaçınılmalıdır.

Calcium-d Sandoz, gebelik döneminde sadece kalsiyum ve D vitamini eksikliği durumunda tavsiye edilen dozlarda kullanılmalıdır. Diğer durumlarda, ilacın günlük dozu, günde bir tableti aşmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Calcium-d Sandoz, emzirme döneminde kullanılabilir fakat doktorunuz kalsiyum ve D vitamininin anne sütüne geçtiğini belirtmelidir. Bu durum, çocuğunuza ilave D vitamini verilmesi durumda dikkate alınmalıdır.

Calcium-d Sandoz’un doğurganlık (fertilite) üzerine etkisine ilişkin veri bulunmamaktadır.

Araç ve makina kullanımı

İlacın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

Calcium-d Sandoz Etken Maddesi Nedir?

Calcium-d Sandoz fıstık yağı (soya yağı) içermektedir. Eğer fıstık ya da soyaya karşı allerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Bu tıbbi ürün şeker ve bir glukoz polimeri olan dekstrin maltoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

1 efervesan tablet, 0.003 Karbonhidrat Ünitesi içerdiğinden, diyabet (şeker) hastalarının kullanması açısından uygundur.

Bu tıbbi ürün her dozunda 52 mg sodyum karşılığı 2.26 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

D vitamini veya kalsiyum içeren diğer ilaçlar ile Calcium-d Sandoz beraber kullanıldığı zaman kandaki kalsiyum seviyelerinde önemli artış meydana gelebilir ve zararlı istenmeyen etkilere neden olabilir. Calcium-d Sandoz tedavisi sırasında, D vitamini veya kalsiyum içeren ilaçları doktorunuza danışmadan beraber kullanmayınız.

Belirli idrar söktürücü ilaçlar (tiyazid türü diüretikler) kalsiyum dengesini azaltır. Bu ilacın benzer ilaçlarla aynı zamanda alınması durumunda, kan kalsiyum seviyelerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

Genellikle iltihaplı durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (kortikosteroidler) ile birlikte kullanılması durumunda D vitamininin etkisinin azalmasına neden olabilir.

Calcium-d Sandoz’un kolestiramin, parafın yağı veya orlistat (vücutta oluşan aşırı yağa bağlı gözlenen obezite hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) içeren ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda, Calcium-d Sandoz’un bu ilaçların alıntından en az 2 saat önce veya 4-6 saat sonra alınması önerilir.

İlacın tetrasiklin içeren ilaçlarla (antibiyotikler) birlikte kullanılması durumunda, Calcium-d Sandoz’un bu ilaçların alıntından en az 2 saat önce veya 4-6 saat sonra alınması önerilir.

Kalp gücünü artıran ilaç tedavisi (digoksin ve diğer kardiyak glikozidler) ile birlikte Calcium-d Sandoz’un kullanılması kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Bu durumlarda EKG, kan ve idrardaki kalsiyum düzeyi takip edilmelidir.

Kemik erimesi hastalığının (osteoporoz) tedavisinde kullanılan ilaçlar (bifosfonatlar) ve sodyum florürün aynı zamanda alınması durumunda, bu ilaçların emilimi azalabilir. Calcium-d Sandoz ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 3 saatlik bir ara bırakınız.

Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılır), fenitoin (epilepsi (sara) tedavisinde kullanılır) ve barbitüratlar (sara hastalığının tedavisinde kullanılır veya uyumanıza yardımcı olur) ile birlikte kullanılması vitamin D’nin etkisinin azalmasına neden olabilir.

Kalsiyum ile kinolon antibiyotiklerinin birlikte kullanımı durumunda, bu ilaçlar Calcium-d Sandoz’dan en az 2 saat önce veya 6 saat sonra verilmelidir.

Calcium-d Sandoz ile demir (kansızlık tedavisinde kullanılır), çinko (çinko eksikliğinin tedavisinde kullanılır) ve stronsiyum (kemik hastalıklarının tedavisinde kullanılır) içeren ilaçların birlikte kullanılması durumunda, bu ilaçların etkisi azalabilir. Calcium-d Sandoz ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.

Kalsiyum tuzları, estramustin (kemoterapide kullanılır) veya tiroid hormonlarının etkisini azaltabilir. Bu nedenle, bu ilaçlar ile Calcium-d Sandoz alımı arasında en az 2 saat aralık bırakınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.