Calcimax-d3 Eff. Nedir ve Ne İçin Kullanılır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

CALCIMAX-D3 nedir ve ne için kullanılır?

CALCIMAX -D3 efervesan tablet (suda çözünen tablet) etkin madde olarak1000 mg kalsiyum iyonuna eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 880 IU vitamin D3’e eşdeğer

9,68 mg kolekalsiferol içerir.

CALCIMAX -D3, kemiklerin büyüme ve güçlenmesini sağlayan kalsiyumu ve yiyeceklerdeki kalsiyumun emilmesini düzenlemede rol oynayan D vitaminini içerir.

CALCIMAX-D3, her biri 15 ve 20 efervesan tabletten oluşan tüplerde ambalajlanmıştır.

CALCIMAX -D3, kalsiyum ve D vitamini eksikliği ispatlanan veya yüksek risk taşıdığı belirlenen bazı hastalarda kemik erimesi hastalığı (osteoporoz) tedavilerine ek olarak kullanılır. Bununla birlikte, yaşlılarda normal diyetle birlikte kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin düzeltilmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CALCIMAX-D3’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CALCIMAX-D3′ ü kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar:

• Boğaz, yüz, dudaklar ve ağzın şişmesi. Bu nefes almayı ve yutkunmayı zorlaştırabilir.

• Ellerin, ayakların ve bileklerin ani şişmesi. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CALCIMAX-D3′ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Zihin karışıklığı

• Kemik ağrısı

• Kas zaafiyeti

• Uyku hali

• Kusma

• Kan ve idrarda kalsiyum değerlerinin yükselmesi

• Aşırı kullanıma bağlı olarak böbrek taşı

• Ülser

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Kabızlık

• Gaz

• Bulantı

• Karın ağrısı

• İshal

• Kaşıntı

• Cilt döküntüsü

• Ürtiker

• Baş ağrısı

• İştahsızlık

• Şişkinlik

• Ağız kuruluğu

• Geğirme

• Mide salgısında artış

• Gece idrara çıkmada artış

• Metalik tat

Bunlar CALCIMAX-D3’ün hafif yan etkileridir.

CALCIMAX-D3 Nasıl Kullanılır?

CALCIMAX -D3 kullanımıyla ilgili doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1-2 efervesan tablet olarak kullanınız.

Günde size önerilen miktarda CALCIMAX -D3’ü ağız yoluyla alınız.

CALCIMAX-D3′ ü bir bardak (150 ml) suda eritiniz. Sonra bardağı bekletmeden tamamıyla içiniz.

Çocuklarda Kullanımı

4 yaş altı çocuklarda ve bebeklerde kullanmayınız. 4-8 yaş arası çocuklar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1 efervesan tableti bir bardak (150 ml) suda eriterek çocuğunuza içiriniz.

Yaşlılarda Kullanımı

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1-2 efervesan tableti bir bardak (150 ml) suda eriterek içiniz.

Özel Kullanım Durumları

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

Karaciğer yetmezliğiniz varsa herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer CALCIMAX-D3 ‘ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise,

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

CALCIMAX-D3

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Elinizdeki CALCIMAX-D3 kutusunu ve içindeki kalan efervesan tabletleri yanınıza alarak hemen doktor veya eczacınıza danışınız ya da size en yakın hastaneye başvurunuz. CALCIMAX-Ds ‘ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CALCIMAX-D3′

CALCIMAX-D3 Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

CALCIMAX-D3′ ü almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, mümkün olan en kısa sürede efervesan tabletinizi alınız ve kullanma talimatlarına uygun şekilde ilacı kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CALCIMAX-D3 Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz CALCIMAX -D3 ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi erken kesmeyiniz.

CALCIMAX-D3 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CALCIMAX-D3 Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• Kalsiyum, D vitamini veya CALCIMAX-D3′ ün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız varsa

• Kanınızda ya da idrarınızda kalsiyum derişiminiz çok yüksekse

• Paratiroid hormonu seviyeniz yüksekse

• Yüksek doz D vitamini alıyorsanız

• Psödohiperparatiroidi olarak bilinen hastalığınız varsa

• Böbrek ve idrar yolu taşı oluşturma riskiniz varsa

• Su kaybı durumunuz varsa

• Mide kanaması riskiniz varsa

• Bağırsak ile ilgili probleminiz ve kabızlık sorununuz varsa bu ilacı kullanmayınız.

CALCIMAX-D3’ü aşağıda belirtilen durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer,

• Böbrek işlevleriniz bozuksa

• Böbrek taşınız varsa veya ailenizde böbrek taşı olanlar varsa

• İdrarda kalsiyum seviyesinin yüksek olması (Hiperkalsüri)

• Kanda fosfat seviyeniz düşükse (Hipofosfatemi)

• Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

CALCIMAX -D3, sodyum içermektedir, eğer sodyum diyetinde iseniz bu durumu göz önünde bulundurunuz.

CALCIMAX-D3′

CALCIMAX-D3 İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Yüksek kalsiyum içerikli gıdalar ve bununla birlikte CALCIMAX -D3’ün etkisini artıracak süt ürünlerine dikkat ediniz. Bir litre süt 1200 mg kalsiyum içermektedir. Belirli gıda maddeleriyle (örneğin, oksalik asit, fosfat veya yağ asidi içeren gıda maddeleri) olan etkileşimlerin ortaya çıkması mümkündür.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CALCIMAX -D3 yüksek dozda D vitamini içerir. Gebelik döneminde yüksek dozda D vitamininden kaçınmak gerekir. Zira kanda kalsiyum oranının uzun süreli artışı (hiperkalsemi) bebekte beden ve zekanın gelişme geriliğine, kalp damarlarında daralmaya

(supravalvüler aort stenozu) ve göz hastalıklarına (retinopati) neden olabilir.

CALCIMAX -D3 gebelik döneminde ancak doktor gözetimi altında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

D vitamini ve onun metabolizma ürünleri anne sütüne geçer. Ancak, önemli bir etki beklenmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

CALCIMAX-D3′ ün araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

CALCIMAX-D3′

CALCIMAX-D3 Etken Maddesi Nedir?

CALCIMAX-D3 laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Her bir CALCIMAX-D3 efervesan tablet 3,94 mmol (90,58 mg) sodyum ihtiva ettiğinden, kontrollü sodyum diyetinde iseniz bu durumu göz ardı etmeyiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıda yer alan ilaçları kullanıyor iseniz CALCIMAX-D3′ e başlamadan önce doktorunuza bildiriniz:

• Diğer D vitaminleri, CALCIMAX-D3′ ün etkisini artırır.

• Belirli idrar söktürücü ilaçlar (Tiyazid türü diüretikler) kalsiyum dengesini azaltır.

CALCIMAX-D3′ ün benzer ilaçlarla aynı zamanda alınması durumunda, kan kalsiyum seviyesinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

• Epilepsi(sara) ve kalp ritmi bozuklarına karşı kullanılan ilaçlar (Fenitoin) veya sinir sistemine etkileri olan ilaçlar (Barbitüratlar) ile birlikte kullanılması vitamin D’nin etkisinin azalmasına neden olabilir.

• İltihaplı durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (Glukokortikoidler) birlikte kullanılması durumunda D vitamini etkisinin azalmasına neden olabilir.

• Kalp gücünü artıran ilaç tedavisi (Digoksin ve diğer kardiyak glikozidleri) ile birlikte

CALCIMAX-D3′ ün kullanılması kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Bu durumlarda EKG, kan ve idrardaki kalsiyum düzeyi takip edilmelidir.

• Kemik erimesi hastalığının (Osteoporoz) tedavisinde kullanılan ilaçlarla (Bifosfonatların

ve sodyum florürün) aynı zamanda alınması durumunda, bu ilaçların emilimi azalabilir.

CALCIMAX —D3 ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.

• CALCIMAX —D3 ile birlikte kullanıldıklarında, antibiyotiklerin (Tetrasiklinler, kinolonlar,

bazı sefalosporinler, ketokonazol gibi) etkileri azalabilir. CALCIMAX -D3 ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.

• Kalsiyum tuzları T4 emilimini azaltabilir, bu nedenle levotiroksin kullananlarda 4 saat ara ile kullanılmalıdır.

• Kalsiyum içeren preparatlar kalsiyum kanallarını doyurarak Verapamil gibi kalsiyum kanal blokörlerinin etkinliğini azaltabilir.

• Atenolol gibi beta blokörlerle kalsiyum içeren preparatların birlikte kullanılması beta blokörlerin kandaki seviyesini değiştirebilir.

• CALCIMAX-D3 çinkonun emilimini azaltabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CALCIMAX-D3 EFF. prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.